Zrozum zło i pomóż usunąć je z Ziemi

Zło nie jest ani naturalne ani nieuniknione, lecz zostało stworzone przez określony rodzaj istot. Niektóre z nich żyją w ludzkich ciałach, a niektóre są bezcielesne. Niniejsza książka wyjaśnia, kim są te skrajnie narcystyczne, upadłe istoty, skąd pochodzą i jak udało im się ukrywać swoje istnienie i metody przez tak długi czas.

Powodem istnienia zła na świecie jest to, że upadłe istoty potrafią doskonale się ukrywać i kamuflować. Zrobią one wszystko, co możliwe, aby pozostać nierozpoznanymi.

Aby pozostać w ukryciu, upadłe istoty stworzyły wiele narzędzi, w tym religie, ideologie polityczne, filozofie i inne systemy myśli. Jednak podstawowym narzędziem, dzięki któremu upadłe istoty tak skutecznie się ukrywają, jest Zaprogramowana Iluzja Normalności (ZIN).

ZIN jest wizją życia zaakceptowaną przez większość ludzi, wskutek czego istnieje wiele aspektów życia, których ludzie nie kwestionują. To właśnie za tymi niekwestionowanymi założeniami ukrywają się upadłe istoty. Ludzie po prostu nie pytają, dlaczego na świecie istnieje zło lub czy istnieje jakaś jego alternatywa.

Pomyśl tylko o tym, jak często ludzie uważają, że wojna, ubóstwo, konflikt, nierówności, cierpienie i śmierć są nieuniknione. Ludzie nie kwestionują istnienia tych warunków ani nie pytają, czy można je wyeliminować. 

Wyjście poza ZIN

ZIN obecna w każdym społeczeństwie jest celowo manipulowana, aby ukryć istnienie i metody istot, które sieją zło. To dlatego jedynym sposobem zrozumienia zła jest spojrzenie poza ZIN. Jeżeli chcesz zrozumieć zło, stajesz przed prostym wyborem: 

• Czy chcę kurczowo trzymać się twojej ZIN? (Jeśli tak, to nigdy nie zrozumiesz zła.)

• Czy chcę wyjść poza twoją ZIN? (Jeżeli tak, to jak daleko jestem gotów pójść, aby zrozumieć zło?) 

Jeżeli chcecie wyjrzeć poza twoją obecną ZIN, to ta witryna da ci wszystkie wglądy, których potrzebujesz, aby: 

• rozpoznać istoty rozsiewające zło,
• wiedzieć, skąd pochodzą upadłe istoty,
• wiedzieć, jak upadłe istoty wpływały na historię i nią manipulowały,
• poznać metody stosowane przez upadłe istoty do kontrolowania ludzi na Ziemi,
• wiedzieć, jak można się uwolnić spod ich wpływu,
• wiedzieć, jak można przyczynić się do usunięcia zła z Ziemi.

Książkę można nabyć z pomocą poniższych informacji:

 

WARUNKI SPRZEDAżY

UWAGA! Nasze ceny e-boków lub ich plików pdf dla klientów spoza Polski są takie jakie w przybliżeniu są obecnie ceny ich drukowanych angielskich oryginałów w www.amzon.pl oraz w www.amazon.se. Jednak zostaną one odpowiednio zniżone, gdy polskie tłumaczenia zaczną ukazywać się w postaci drukowanej. Jeśli zamawiający znajdzie w jakimkolwiek portalu amazon niższą cenę zamawianej u nas książki nabędzie ją u nas za tę właśnie cenę.

Książka w formacie pdf może być również używana jako audio-bok. Format ten daje możliwość wysłuchania jej w wybranym tempie i czytanej głosem damskiego lub męskiego lektora. Jak sprawić, by plik PDF był odczytywany na głos?

Drukowany angielski oryginał nie istniejePŁATNOŚĆ:

Cena dla klientów z polskim adresem pocztowym i elektronicznym: 
40 zł.  

 

Cena dla klientów z niepolskim adresem pocztowym i elektronicznym: 277 SEK. 

W chwili obecnej nie jest pobierany VAT/Moms.   

 

Klient dokonujących zapłaty z Polski lub mający konto w polskim banku dokonuje przelewu na konto bankowe:  

Powel Kontny 77 1440 0003 0000 0000 1526 6716 PKO.  

 

Klient dokonujący zapłaty spoza Polski dokonuje przelewu na konto bankowe:  

Powel Kontny 91599828334 Skandiabanken Stockholm, Szwecja.
Iban-nummer SE54 9150 0000 0915 9982 8334
Bic-kod SKIASESS

(UWAGA! Skandiabanken używa DNB jako banku korespondenta dla płatności międzynarodowych. Jeśli bank wysyłający żąda informacji o BIC DNB, DNBANOKK jest wprowadzany jako dodatkowa informacja oprócz SKIASESS.)


Adres: Skandiabanken Utlandsavdelning S-105 55 STOCKHOLM SWEDEN

 

Klienci mający szwedzki numer telefonu komórkowego i dostęp do funkcji "Swish" mogą również dokonać wpłat na numer 079 354 8644. 

 

Klient spoza Polski może również dokonać zakupu i zapłaty z pomocą firmy PAYPAL.   

 

DOSTAWA PRODUKTU:  

Dostarczenia produktu nastąpi w ciągu maksymalnie 2 dni od czasu wpłynięcia zapłaty na wybrane konto sprzedającego.   

Klient musi BEZWZGLĘDNIE podać swoje nazwisko i swój BEZBŁĘDNY adres elektroniczny/e-mail oraz informację o dacie dokonanej wpłaty.  

 

REKLAMACJE / UWAGI / KONTAKT:  

Ewentualne reklamacje/uwagi należy nadsyłać na adres internetowy/e-mail:  

indigoapollo@yahoo.se


Spis treści

Słowo od wydawcy 5

PODSTAWOWA WIEDZA O ZJAWISKU ZŁA
1. Potężna broń zła – czyli mechanizm psychicznego wyparcia 7
2. Jak poznać rzeczywistość 8
3. Minimum tego, co należy wiedzieć o złu 11
4. Czym jest zło 13
5. Zło i wolna wola 14
6. Zło jako problem 15

POCHODZENIE ZŁA
7. Cel życia 17
8. Kosmiczne źródło zła 19
9. Cztery poziomy naszego świata 27

KTO KREUJE ZŁO
10. Nie-materialne złe istoty 31
11. Dlaczego upadłych istot nie można do niczego przekonać 37
12. Kwestia ludzi, którzy tworzą zło 39
13. Plany upadłych istot 42
14. W jaki sposób upadłe istoty panują nad ludźmi 48


DUALISTYCZNE MYśLENIE 53
15. Demaskacja dualistycznego myślenia 55
16. Jak upadłe istoty wykorzystują systemy myśli 58
17. Epicka mentalność 60

ZŁO W HISTORII
18. Elityzm – brakujące ogniwo w ludzkim
rozumieniu historii 62
19. Jak upadłe istoty wpływały na historię 65
20. Jak upadłe istoty używają wojen 66
21. Konflikty w historii 67
22. Jak upadłe istoty wykorzystują dyktatury 68
23. Jak upadłe istoty wykorzystują ideologie polityczne 69
24. Jak upadłe istoty wykorzystują ubóstwo 73
25. Jak upadłe istoty wykorzystują religie 75
26. Jak upadłe istoty wypaczają nasze poczucie tożsamości 79


ZŁO DSISIAJ
27. Wojny i wyścig zbrojeń 82
28. Konflikty między grupami ludzi 84
29. Nierówności ekonomiczne 88
30. Jak upadłe istoty wykorzystują gospodarkę 90
31. Kwestia środowiska naturalnego 94
32. Wojna między nauką a religią 96
33. Upadłe istoty a kobiety 102

USUWANIE ZŁA
34. Budzenie świadomości istnienia zła 108
35. Przekraczanie dualizmu 113
36. Otrzymywanie nowych idei i pomysłów wynalazków 115
37. Rzucanie wyzwania status quo 117
38. Uzdrawianie ludzkiej psychiki 121
39. Podnoszenie świadomości 123
40. Wołanie o pomoc 124

Dodatkowe informacje 125

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną