Spełnij Boski Plan twego życia. Objawienia dla awatara. Tom 3

Warunki sprzedaży książki są podane poniżej


Ta książka jest jednym z podręczników towarzyszących powieści „Moje żywoty z Lucyferem, Szatanem, Hitlerem i Jezusem”. Powieść prezentuje koncept, że wielu ludzi duchowości przybyło na Ziemię jako ochotnicy lub „awatary”. Pojawiając się tutaj doświadczyliśmy głębokich duchowych traum. Wielu z nas wciąż nosi w sobie te traumy i to wyjaśnia, dlaczego czasami czujemy się tak, jakbyśmy nie robili postępu na duchowej ścieżce lub dlaczego istnieją pewne problemy, których nie możemy przezwyciężyć.

Niniejsza książka pomoże ci w tym, jak ponownie połączyć się z planem twojego życia czy też z Boskim planem twego życia, który jest planem, który stworzyłeś dla tego żywota przed wejściem we wcielenie. Kiedy stworzyłeś Boski plan twego życia, znajdowałeś się w wyższym stanie świadomości i miałeś wyraźniejszą od obecnej wizję. Korzystając z nauk i narzędzi zawartych w książce, możesz podnieść swoją świadomość i zacząć dostrzegać wyższe aspekty tego Boskiego planu. Może to obejmować następujące zagadnienia: jak pracować bezpośrednio z wniebowstąpionymi mistrzami, aby otrzymać nowe idee lub impulsy dla innowacji i wynalazków, jak odgrywać aktywną rolę w społeczeństwie, jak wnosić sąd Chrystusa i jak być Buddą we wcieleniu. Może to również obejmować zakwalifikowanie się do wstąpienia do duchowego świata po tym życiu lub pozostanie z Ziemią, aby pomóc urzeczywistnić Złotą Erę Saint Germain. Połączenie się z Boskim planem twego życia może również pomóc ci znaleźć cel i poczucie spokoju w życiu i przebywaniu na tak trudnej planecie, jaką jest Ziemia.

Ta książka nie jest dla ludzi, którzy są nowicjuszami na ścieżce duchowej lub którzy po raz pierwszy słyszą o koncepcji Boskiego planu. Jest ona dla ludzi, którzy kroczą duchową ścieżką od jakiegoś już czasu i znają nauczanie wniebowstąpionych mistrzów, szczególnie to o przezwyciężaniu duchowych traum i oddzielonych ja.

UWAGA: Niniejsza książka zawiera przesłania z konferencji w Holandii z roku 2018 oraz inwokacje dołączone do każdego z nich.

Warunki sprzedaży

CENY:
UWAGA! Nasze ceny e-boków lub ich plików pdf są takie jakie są obecnie ceny ich drukowanych angielskich oryginałów w www.amzon.pl oraz w amazon.se i zostaną odpowiednio zniżone, gdy polskie tłumaczenia zaczną ukazywać się w postaci drukowanej.

Cena, dla klientów mających polski adres pocztowy i polski adres elektroniczny, wynosi obecnie 150 zł.

Cena, dla klientów mających nie-polski adres pocztowy i nie-polski adres elektroniczny, wynosi obecnie 37,5 euro (co odpowiada 386 SEK).

W chwili obecnej nie jest pobierany VAT/Moms.

PŁATNOŚĆ:

Klient dokonujący zapłaty spoza Polski dokonuje przelewu na konto bankowe:

Powel Kontny 90250416753 Länsförsäkringar Stockholm, Szwecja.

Iban-nummer SE2090200000090250416753

Bic-kod ELLFSESS
Adres: Länsförsäkringar 169 97 Solna, Sweden

Klienci mający szwedzki numer telefonu komórkowego i dostęp do funkcji "Swish" mogą również dokonać wpłat na numer 073 6432 038.

Klient dokonujących zapłaty z Polski dokonuje przelewu na konto bankowe:

Powel Kontny 77 1440 0003 0000 0000 1526 6716 PKO.

UWAGA! KLient mający polski adres pocztowy i polski adres elektroniczny, NIE może dokonać zapłaty poprzez firmę PAYPAL!

Klient mający nie-polski adres pocztowy i nie-polski adres elektroniczny, może również dokonać zakupu i zapłaty online z pomocą funkcji PAYPAL. 

DOSTAWA PRODUKTU:

Początek dostawy produktu w aktualnym stadium publikacji nastąpi w ciągu maksymalnie 2 dni od czasu wpłynięcia zapłaty na wybrane konto sprzedającego.

Klient musi BEZWZGLĘDNIE podać swoje nazwisko i swój BEZBŁĘDNY adres elektroniczny/e-mail.

REKLAMACJE / UWAGI:

Ewentualne reklamacje/uwagi należy nadsyłać na adres internetowy/e-mail:
powel@kim-michaels-sallskapet.se .

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną