Rozdział 8 i 9. Inwokacje - Przywoływanie wolności od wszystkich z góry zdefiniowanych ról (Część 1 i 2)

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa, używam prawa, który mam jako istota we wcieleniu na Ziemi, aby wołać do Omegi, by wzmocniła moje wezwania i użyła moich czakramów, aby rzutować sformułowania zawarte w tej inwokacji w zbiorową świadomość i obudzić ludzi ku świadomości, która wyzwoli zarówno mężczyzn, jak i kobiety z wszelkiego psychicznego i duchowego zniewolenia ze strony upadłych istot. Przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość, pracując z Wniebowstąpionymi Mistrzami. Szczególnie wołam … 

[Tu możesz dołączyć osobiste wołanie]  

Wołam o najdoskonalsze spełnienie tych wezwań, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen 

Część 1

1. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że Istota Stwórcy jest poza wszelką formą, ale żyjemy w świecie form i wszystko na tym świecie ma formę.

Omego, na Twym tronie
w kosmicznej bramie teraz medytuję.
Począłem się z ósemkowego przepływu energii,
przez Ciebie i Alfę wykreowanego. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

2. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że myśli i uczucia są również formami. Subtelne poczucie tożsamości, wszelkie wyobrażenia Boga, także mają formę, ale prawdziwy Stwórca jest poza formą.

Omego, w Twej świętej przestrzeni,
mych kosmicznych rodziców teraz obejmuję.
że biorę udział w kosmicznych igrzyskach,
jako wielką łaskę sobie poczytuję 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

3. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że nie ma słów, nie ma form, nie ma obrazów, które mogłyby uchwycić Istotę Stwórcy. Stwórca nie ma formy, jest poza formą, przekroczył formę, jest transcendentny względem formy.

Omego, w Centralnym Słońcu,
pokazujesz mi, że życie jest kosmiczną zabawą.
Zwycięstwo jest już osiągnięte,
moja podróż do domu rozpoczęta. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

4. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że musimy przekroczyć nasze przywiązanie do tworzenia form, i wejść w pełną czystość i neutralność Świadomego Ja, aby doświadczyć Istoty Stwórcy.

Omego, kobiecość
jest bramą w nieskończoność.
Z Tobą mam pokrewieństwo,
bym poznał moją boskość. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

5. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że chociaż Stwórca jest twórcą świata form, sam jest poza swoim stworzeniem. Nic, co możemy pojąć lub czego możemy doświadczyć na Ziemi, nie może być użyte do retroaktywnego wnioskowania i twierdzenia, że mówi nam to coś o Stwórcy.

Omego, w Twym kosmicznym przepływie,
Boski Plan mego życia jasno widzę.
Me serce jest teraz lampy blaskiem,
kiedy miłością wszystko obdarzam. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

6. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że jeśli spróbujemy to zrobić, wchodzimy do linearnego umysłu, który jest podmiotem, który próbuje zrozumieć przedmiot.

Omego, kosmiczny Matki Płomieniu,
oto światło, z którego wyszedłem.
Biorąc udział w kosmicznych igrzyskach,
zwycięstwo Chrystusa ogłaszam. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

7. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że jeśli wejdziemy w ten umysł i spróbujemy pojąć Boga, to nie możemy tego zrobić. Możemy zrozumieć jedynie bożka, wyobrażenie Boga i nigdy nie może to być Bóg, a tylko bożek.

Omego, teraz rozumiem,
dlaczego na Ziemię zszedłem.
I dlatego zdecydowanie zamierzam
pomóc tej Planecie się wznieść. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

8. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że wyobrażenie nie jest zgodne z rzeczywistością, ale jeśli myślimy, że jest, to staje się ono fałszywym obrazem, fałszywym bogiem, bożkiem.

Omego, teraz pragnę,
dołączyć do szeregów kosmicznego chóru.
Moje serce płonie Chrystusowym ogniem,
i to jest tej Planety uświęceniem. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

9. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że ten związek, ten stosunek (this ratio) determinuje gęstość materii, wyznaczając w ten sposób wzór lub granice dla rodzaju form, jakie mogły zostać stworzone.

Omego, me serce stoi w płomieniach,
me życie jest w fazie wzrastania.
Przyjdź, naucz mnie świętej frazy,
abym mógł podnieść tę Planetę. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

Część 3

1. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że istnieje czynnik równoważący między siłą rozszerzającą się a ściągająca. Istnieje siła wychodząca i siła ściągająca , a forma może być podtrzymana tylko poprzez ich zrównoważenie.

Omego, na Twym tronie
w kosmicznej bramie teraz medytuję.
Począłem się z ósemkowego przepływu energii,
przez Ciebie i Alfę wykreowanego. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

2. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że definicja stosunku Chrystusa (Christ ratio) do naszej szczególnej sfery stworzenia określa stopnie, w ramach których możemy przekroczać samych siebie.

Omego, w Twej świętej przestrzeni,
mych kosmicznych rodziców teraz obejmuję.
że biorę udział w kosmicznych igrzyskach,
jako wielką łaskę sobie poczytuję. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

3. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że Chrystus jest tym stosunkiem, tym szczególnym geometrycznym stosunkiem między siłami rozszerzającymi się i ściągającymi. Umysł Chrystusa jest autotranscendencją.

Omego, w Centralnym Słońcu,
pokazujesz mi, że życie jest kosmiczną zabawą.
Zwycięstwo jest już osiągnięte,
moja podróż do domu rozpoczęta. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

4. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że z chwilą, gdy definiujemy Chrystusa, tracimy go, ponieważ już on przekroczył samego siebie. Jeśli chcemy dotrzymać mu kroku, musimy nieustannie przekraczać siebie i nie wierzyć, że osiągnęliśmy ostateczne doświadczenie, ostateczne zrozumienie, że posiadamy ostateczną teorię, czy doktrynę.

Omego, kobiecość
jest bramą w nieskończoność.
Z Tobą mam pokrewieństwo,
bym poznał moją boskość. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

5. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że kiedy próbujemy pochwycić Chrystusa, tracimy go i przechodzimy w stan świadomości antychrysta. Niektóre istoty usiłują zafiksować Chrystusa, ponieważ jest on ostateczną mocą w niewzniesionej sferze i oni chcą wykorzystać tę moc do własnych celów.

Omego, w Twym kosmicznym przepływie,
Boski Plan mego życia jasno widzę.
Me serce jest teraz lampy blaskiem,
kiedy miłością wszystko obdarzam. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

6. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że nie można tego zrobić, ponieważ Chrystus jest Jednością wszelkiego życia i nieustannie przekracza siebie. W chwili, gdy próbujemy zafiksować Chrystusa, aby użyć go do zdobycia mocy, wtedy nie jest już on Chrystusem; jest antychrystem.

Omego, kosmiczny Matki Płomieniu,
oto światło, z którego wyszedłem.
Biorąc udział w kosmicznych igrzyskach,
zwycięstwo Chrystusa ogłaszam. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz.

7. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że Chrystus jest najwyższą mocą , ponieważ Chrystus jest ponad wszystkim na Ziemi.

Omego, teraz rozumiem,
dlaczego na Ziemię zszedłem.
I dlatego zdecydowanie zamierzam
pomóc tej Planecie się wznieść. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

8. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że narcystyczne istoty, upadłe istoty, nie mogą pojąć Chrystusa, mogą jedynie skonstruować jego fałszywe wyobrażenie, a to jest antychryst.

Omego, teraz pragnę,
dołączyć do szeregów kosmicznego chóru.
Moje serce płonie Chrystusowym ogniem,
i to jest tej Planety uświęceniem. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

9. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że upadłe istoty przyjęły koncepcję rozszerzających się i ściągających sił, dokonały ich perwersji, porównując je do męskości i kobiecości, którą widzimy na Ziemi.

Omego, me serce stoi w płomieniach,
me życie jest w fazie wzrastania.
Przyjdź, naucz mnie świętej frazy,
abym mógł podnieść tę Planetę. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

Część 4

1. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że przyjęcie idei tych sił kosmicznych i skojarzenie ich z czymś tak gęstym i prymitywnym jak ciała mężczyzn i kobiet na planecie o tak gęstej materii, jak Ziemia, nie ma żadnego związku z rzeczywistością.

Omego, na Twym tronie
w kosmicznej bramie teraz medytuję.
Począłem się z ósemkowego przepływu energii,
przez Ciebie i Alfę wykreowanego. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

2. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że jest to próba manipulowania ludźmi. Upadłe istoty przyjrzały się swojemu ograniczonemu zrozumieniu stworzenia i wyczuły, że istnieje siła rozszerzająca się, siła ściągająca. Następnie podjęły próbę stworzenia stałego wyobrażenia tych sił i ich interakcji. Jednak tego nie można dokonać.

Omego, w Twej świętej przestrzeni,
mych kosmicznych rodziców teraz obejmuję.
że biorę udział w kosmicznych igrzyskach,
jako wielką łaskę sobie poczytuję. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

3. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że upadłe istoty wzięły te dwie siły i dostosowały je do swojego dualistycznego postrzegania i stwierdziły: „Jedna jest siłą męską, druga żeńską, męska jest lepsza, a żeńska gorsza. ”

Omego, w Centralnym Słońcu,
pokazujesz mi, że życie jest kosmiczną zabawą.
Zwycięstwo jest już osiągnięte,
moja podróż do domu rozpoczęta. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

4. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że upadłe istoty wciągnęły siły kosmiczne, które są poza naszą sferą storzenia, do ich własnego ograniczonego widzenia, do ich filtra percepcji, ich stanu świadomości, ich dualistycznego spojrzenia, gdzie jeden dualistyczny biegun musi zostać zdefiniowana jako przeciwieństwo drugiej.

Omego, kobiecość
jest bramą w nieskończoność.
Z Tobą mam pokrewieństwo,
bym poznał moją boskość. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

 5. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że zamiast być dwiema uzupełniającymi się siłami, stały się one teraz swymi przeciwieństwami, ciągną w przeciwnych kierunkach.

Omego, w Twym kosmicznym przepływie,
Boski Plan mego życia jasno widzę.
Me serce jest teraz lampy blaskiem,
kiedy miłością wszystko obdarzam. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

6. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że musi istnieć coś, co równoważy wychodzącą siłę, aby zachować formę, Nie jest to jednak coś przeciwnego; jest to po prostu siła równoważąca, aby forma mogła zostać zachowana. Nie ma tutaj sprzeczności, nie ma opozycji, nie ma formy, która niszczy inną.

Omego, kosmiczny Matki Płomieniu,
oto światło, z którego wyszedłem.
Biorąc udział w kosmicznych igrzyskach,
zwycięstwo Chrystusa ogłaszam. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

7. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że kiedy nie jesteśmy w dualizmie, aby coś stworzyć możemy użyć sił rozszerzających się i ściągających, możemy stworzyć wiele różnych form, które nie będą w opozycji do siebie, nie będą się nawzajem niszczyć, niweczyć.

Omego, teraz rozumiem,
dlaczego na Ziemię zszedłem.
I dlatego zdecydowanie zamierzam
pomóc tej Planecie się wznieść. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

8. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że kiedy wchodzimy w dualizm, nadal tworzymy w ten sam sposób, ale teraz te dwie siły stają się przeciwieństwami, działają przeciwko sobie.

Omego, teraz pragnę,
dołączyć do szeregów kosmicznego chóru.
Moje serce płonie Chrystusowym ogniem,
i to jest tej Planety uświęceniem. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

9. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że w dualizmie istnieje opór, sprzeciw wobec wszystkiego, co chcemy stworzyć oraz do utrzymywania tego przez dłuższy czas lub do przekroczenia tego (transcending it).

Omego, me serce stoi w płomieniach,
me życie jest w fazie wzrastania.
Przyjdź, naucz mnie świętej frazy,
abym mógł podnieść tę Planetę. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

Zapieczętowanie

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM akceptuję, że Archanioł Michał, Astrea i Shiva tworzą nieprzeniknioną tarczę wokół mnie samego i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi, chroniąc nas przed wszystkimi energiami opartymi na lęku we wszystkich czterech oktawach.

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które tworzą siły ciemności działające przeciwko wyzwoleniu kobiet na Ziemi!

9. Przywoływanie wolności od wszystkich z góry zdefiniowanych ról (Część 2)

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa, używam prawa, który mam jako istota we wcieleniu na Ziemi, aby wołać do Omegi, by wzmocniła moje wezwania i użyła moich czakramów, aby rzutować sformułowania zawarte w tej inwokacji w zbiorową świadomość i obudzić ludzi ku świadomości, która wyzwoli zarówno mężczyzn, jak i kobiety z wszelkiego psychicznego i duchowego zniewolenia ze strony upadłych istot. Przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość, pracując z Wniebowstąpionymi Mistrzami. Szczególnie wołam … 

[Tu możesz dołączyć osobiste wołanie] 

Wołam o najdoskonalsze spełnienie tych wezwań, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen. 

Część 1

1. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że istnieje sprzeciw wobec utrzymywania czegoś przez jakiś czas, abyśmy mogli tego doświadczyć przez jakiś czas, ale jest też sprzeciw, jeśli chcemy to przekroczyć, ponieważ utknęliśmy w pułapce naszego własnego stworzenia.

Omego, na Twym tronie
w kosmicznej bramie teraz medytuję.
Począłem się z ósemkowego przepływu energii,
przez Ciebie i Alfę wykreowanego. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

2. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że upadłe istoty wzięły te dwie kosmiczne siły, wciągnęły je w dualistyczne postrzeganie i teraz wydają się one być przeciwieństwami. Dlatego męskość musi mieć pewne cechy, które są w opozycji do kobiecości.

Omego, w Twej świętej przestrzeni,
mych kosmicznych rodziców teraz obejmuję.
że biorę udział w kosmicznych igrzyskach,
jako wielką łaskę sobie poczytuję. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

3. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że kiedy upadłe istoty zdefiniowały je jako przeciwieństwa, to zdefiniowały wartościujący osąd, który mówi, że rozszerzająca się siła, element męski, jest nadrzędna, a kobieca jest podrzędna.

Omego, w Centralnym Słońcu,
pokazujesz mi, że życie jest kosmiczną zabawą.
Zwycięstwo jest już osiągnięte,
moja podróż do domu rozpoczęta. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

4. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że upadłe istoty przeniosły to (transferred that) i powiedziały, że mężczyźni są lepsi od kobiet i dlatego kobiety powinny poddać się męskiej dominacji.

Omego, kobiecość
jest bramą w nieskończoność.
Z Tobą mam pokrewieństwo,
bym poznał moją boskość. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

5. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że w ten sposób upadłe istoty stworzyły antagonizm między płciami.

Omego, w Twym kosmicznym przepływie,
Boski Plan mego życia jasno widzę.
Me serce jest teraz lampy blaskiem,
kiedy miłością wszystko obdarzam. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

6. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że upadłe istoty stworzyły wielu fałszywych bogów. Nawet bóg Starego Testamentu, Jehowa, jest fałszywym bogiem stworzonym przez upadłe istoty. Każdy bóg postrzegany jako męski lub żeński jest fałszywym bogiem. Każdy bóg, który ma formę, jest fałszywym bogiem.

Omego, kosmiczny Matki Płomieniu,
oto światło, z którego wyszedłem.
Biorąc udział w kosmicznych igrzyskach,
zwycięstwo Chrystusa ogłaszam. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

7. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że nie wzniesiemy się do duchowego świata jako mężczyzna lub kobieta, wzniesiemy się jako istota neutralna, stajemy się w tym neutralni pod względem tożsamości płciowej i płciowych ról.

Omego, teraz rozumiem,
dlaczego na Ziemię zszedłem.
I dlatego zdecydowanie zamierzam
pomóc tej Planecie się wznieść. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

8. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że nie musimy zmieniać, wychodzić poza lub zagłuszać seksualność ciała. Coraz bardziej neutralni stajemy się w naszych umysłach.

Omego, teraz pragnę,
dołączyć do szeregów kosmicznego chóru.
Moje serce płonie Chrystusowym ogniem,
i to jest tej Planety uświęceniem. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

9. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że osiągamy pewien poziom świadomości, na którym jesteśmy w ciele mężczyzny lub kobiety, ale nie utożsamiamy się z istotą mężczyzny lub kobiety, ale indentyfikujemy siebie jako istoty duchowe.

Omego, me serce stoi w płomieniach,
me życie jest w fazie wzrastania.
Przyjdź, naucz mnie świętej frazy,
abym mógł podnieść tę Planetę. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

Część 2

1. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że kiedy wznosimy się na wyższe poziomy świadomości, coraz mniej przejmujemy się męskością i kobiecością, mężczyzną i kobietą.

Omego, na Twym tronie
w kosmicznej bramie teraz medytuję.
Począłem się z ósemkowego przepływu energii,
przez Ciebie i Alfę wykreowanego. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

2. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że nadal jesteśmy w ciele mężczyzny lub kobiety, ale przychodzi moment, w którym mówimy: „I co z tego. Dlaczego miałoby to ograniczać mój rozwój duchowy lub wyrażanie tego, kim jestem na Ziemi? Będę tym, kim będę, wyrażę to, co wyrażę, niezależnie od tego, czy żyję w ciele mężczyzny czy kobiety.”.

Omego, w Twej świętej przestrzeni,
mych kosmicznych rodziców teraz obejmuję.
że biorę udział w kosmicznych igrzyskach,
jako wielką łaskę sobie poczytuję. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

3. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że rdzeniem naszej istoty jest Świadome Ja, które jest istotą bez formy. Jest to czysta świadomość. Nie ma ona formy. Świadome Ja nie jest mężczyzną ani kobietą.

Omego, w Centralnym Słońcu,
pokazujesz mi, że życie jest kosmiczną zabawą.
Zwycięstwo jest już osiągnięte,
moja podróż do domu rozpoczęta. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

4. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że dusza może mieć dominację męską lub żeńską, ale nie dlatego, że została stworzona w ten sposób.

Omego, kobiecość
jest bramą w nieskończoność.
Z Tobą mam pokrewieństwo,
bym poznał moją boskość. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

5. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że kiedy zaczynaliśmy używać wolnej woli w gęstości planety Ziemia, to stworzyliśmy pewną tożsamość, pewne matryce w ciele mentalnym i pewne wzorce uczuć.

Omego, w Twym kosmicznym przepływie,
Boski Plan mego życia jasno widzę.
Me serce jest teraz lampy blaskiem,
kiedy miłością wszystko obdarzam. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

6. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że przez wiele wcieleń stworzyło to szereg jaźni (ja). Niektóre z nich zostały stworzone, gdy byliśmy w ciele kobiety, inne, gdy byliśmy w ciele mężczyzny.

Omego, kosmiczny Matki Płomieniu,
oto światło, z którego wyszedłem.
Biorąc udział w kosmicznych igrzyskach,
zwycięstwo Chrystusa ogłaszam. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

7. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że wszyscy żyliśmy w ciałach kobiecych w wielu wcieleniach i w ciałach męskich w wielu wcieleniach. Te męskie i żeńskie ja mogły być wzmacniane przez bardzo długi czas.

Omego, teraz rozumiem,
dlaczego na Ziemię zszedłem.
I dlatego zdecydowanie zamierzam
pomóc tej Planecie się wznieść. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

8. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że kiedy wchodzimy we wcielenie, to wchodzimy w ciało mężczyzny lub kobiety. Jeśli schodzimy w męskie ciało, aktywowane są męskie ja, a żeńskie jaźnie są ograniczane.

Omego, teraz pragnę,
dołączyć do szeregów kosmicznego chóru.
Moje serce płonie Chrystusowym ogniem,
i to jest tej Planety uświęceniem. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

9. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że w przypadku niektórych ludzi, aktywne są pewne ja męskie i pewne żeńskie ja. Dlatego, albo są zdezorientowani co do swojej orientacji seksualnej, albo są przekonani, że mają inną orientację seksualną niż ich ciało fizyczne, że żyją w niewłaściwym ciele.

Omego, me serce stoi w płomieniach,
me życie jest w fazie wzrastania.
Przyjdź, naucz mnie świętej frazy,
abym mógł podnieść tę Planetę. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

Część 3

1. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że idealnie byłoby, gdybyśmy doszli do momentu, w którym nie jest dla nas problemem przejście do ja, które zgadzają się z płcią ciała.

Omego, na Twym tronie
w kosmicznej bramie teraz medytuję.
Począłem się z ósemkowego przepływu energii,
przez Ciebie i Alfę wykreowanego. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

2. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że Bóg nie jest mężczyzną ani kobietą. Stwórca jest poza jakąkolwiek różnicą płci, jaką moglibyśmy zdefiniować na Ziemi.

Omego, w Twej świętej przestrzeni,
mych kosmicznych rodziców teraz obejmuję.
że biorę udział w kosmicznych igrzyskach,
jako wielką łaskę sobie poczytuję. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

3. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że idea, iż ​​Bóg jest męskim Bogiem, jest całkowicie fałszywa, stworzona przez upadłe istoty, celowo wnisiona na tę Planetę w celu manipulowania i tworzenia konfliktów między mężczyznami i kobietami. Czy można stworzyć bardziej podstawowy konflikt niż konflikt między mężczyznami i kobietami?

Omego, w Centralnym Słońcu,
pokazujesz mi, że życie jest kosmiczną zabawą.
Zwycięstwo jest już osiągnięte,
moja podróż do domu rozpoczęta. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

4. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że w świecie duchowym istnieje rozróżnienie między męskością i kobiecością, ale jest to całkowicie poza rolami płci zdefiniowanymi na Ziemi. Nie jest dualistyczne i nie ma w sobie wartościującego oceniania.

Omego, kobiecość
jest bramą w nieskończoność.
Z Tobą mam pokrewieństwo,
bym poznał moją boskość. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

5. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że istnieją dwie kosmiczne siły, które są równie niezbędne do tworzenia. I że jest Chrystus, który równoważy te dwie siły. Chrystus jest poza płcią, Chrystus nie jest mężczyzną, nie jest kobietą, nie można go określić przez płeć. Jest neutralny.

Omego, w Twym kosmicznym przepływie,
Boski Plan mego życia jasno widzę.
Me serce jest teraz lampy blaskiem,
kiedy miłością wszystko obdarzam. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

6. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że nasze istoty nie są ani męskie, ani żeńskie, jesteśmy Świadomym Ja, jesteśmy neutralni płciowo, jesteśmy czystą świadomością, jesteśmy poza płciowymi rolami.

Omego, kosmiczna Matko Płomieniu, to jest światło, z którego wyszedłem. Biorąc udział w kosmicznej grze, ogłaszam zwycięstwo Chrystusa.

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

7. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że bez względu na to, jak płciowe role są zdefiniowane na Ziemi, możemy uwolnić się od każdej z nich. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

Omego, teraz rozumiem,
dlaczego na Ziemię zszedłem.
I dlatego zdecydowanie zamierzam
pomóc tej Planecie się wznieść. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

8. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że w obecnymm cyklu kosmicznym kobietom łatwiej jest uwolnić się od tych płciowych ról i jest to szczególnie konieczne, ponieważ kobiety są uciskane.

Omego, teraz pragnę,
dołączyć do szeregów kosmicznego chóru.
Moje serce płonie Chrystusowym ogniem,
i to jest tej Planety uświęceniem. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

9. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że mężczyźni są również bardzo ograniczani przez swoimi płciowymi rolami i chociaż mają oni pewne przywileje, ciągle są ograniczani.

Omego, me serce stoi w płomieniach,
me życie jest w fazie wzrastania.
Przyjdź, naucz mnie świętej frazy,
abym mógł podnieść tę Planetę. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

Część 4

1. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że nie zostaliśmy stworzeni w polaryzacji, zostaliśmy stworzeni jako Świadome Ja, które samo w sobie nie jest niekompletne, ponieważ nie ma żadnej struktury. Jak mogłaby istnieć niekompletność? Jak mogłoby dojść do braku równowagi? Jak Świadome Ja mogłoby być mężczyzną lub kobietą?

Omego, na Twym tronie
w kosmicznej bramie teraz medytuję.
Począłem się z ósemkowego przepływu energii,
przez Ciebie i Alfę wykreowanego. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

2. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że nie zostaliśmy stworzeni w polaryzacji, jesteśmy wyjątkowymi, niezależnymi istotami. Możemy wznieść się do duchowego świata jako niezależne istoty, nigdy nie spotykając żadnej innej istoty.

Omego, w Twej świętej przestrzeni,
mych kosmicznych rodziców teraz obejmuję.
że biorę udział w kosmicznych igrzyskach,
jako wielką łaskę sobie poczytuję. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

3. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że po tym, jak ludzie upadli w dualizm, przydzielono im inną istotę, aby te dwie osoby mogły się wzajemnie równoważyć. To nie było to coś stworzonego w świecie duchowej, zostało stworzone jako reakcja na upadnięcie w dualizm.

Omego, w Centralnym Słońcu,
pokazujesz mi, że życie jest kosmiczną zabawą.
Zwycięstwo jest już osiągnięte,
moja podróż do domu rozpoczęta. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

4. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że bliźniacze płomienie (twin flames) to istoty, które mają dokładnie te cechy, które mogą ujawnić to, czego w sobie nie widzimy. One mogą to wymusić, zmusić do konfliktu, zmusić nas do spojrzenia na siebie, jeśli chcemy się rozwijać.

Omego, kobiecość
jest bramą w nieskończoność.
Z Tobą mam pokrewieństwo,
bym poznał moją boskość. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

5. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że możemy jednak osiągnąć poziom świadomości, na którym nie potrzebujemy bliźniaczego płomienia, ponieważ zbudowaliśmy chęć autorefleksji, nie potrzebujemy osoby, która jest naszym  przeciwieństwem lub ma przeciwne cechy.

Omego, w Twym kosmicznym przepływie,
Boski Plan mego życia jasno widzę.
Me serce jest teraz lampy blaskiem,
kiedy miłością wszystko obdarzam. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

6. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że zawsze można uchwycić i doświadczyć czegoś więcej, wykraczając poza zrozumienie z dystansu. Musimy przekroczyć nasz obecny poziom świadomości i doświadczyć czegoś wyższego, ponieważ jest to zasada Chrystusowa, Chrystusowy ruch.

Omego, kosmiczna Matko Płomieniu, to jest światło, z którego wyszedłem. Biorąc udział w kosmicznej grze, ogłaszam zwycięstwo Chrystusa.

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

7. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że z chwilą, gdy myślimy, że posiadamy koncepcję Boga, nas samych, czy Ziemi, nasze wzrastanie ustaje. Nie jesteśmy już skłonni spoglądać poza koncepcję zdefiniowaną przez zewnętrzne nauczanie, nie chcemy, aby wyższa świadomość nam przeszkadzała .

Omego, teraz rozumiem,
dlaczego na Ziemię zszedłem.
I dlatego zdecydowanie zamierzam
pomóc tej Planecie się wznieść. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

 8. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że właśnie ta idea jest tym, co jest używane do ograniczania kobiet, ponieważ mówi się, że jakiś święty tekst lub naukowa doktryna określiły rolę kobiet i muszą one obowiązywać na zawsze.

Omego, teraz pragnę,
dołączyć do szeregów kosmicznego chóru.
Moje serce płonie Chrystusowym ogniem,
i to jest tej Planety uświęceniem. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

9. Omego, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że nie ma z góry określonych ról dla kobiet na tej Planecie. Mamy prawo uwolnić się od wszelkich ograniczeń nałożonych na kobiety i całkowicie przeformułować, co to znaczy być istotą duchową wyrażającą się poprzez ciało kobiety na Ziemi.

Omego, me serce stoi w płomieniach,
me życie jest w fazie wzrastania.
Przyjdź, naucz mnie świętej frazy,
abym mógł podnieść tę Planetę. 

O, Pieśni Życia, wszystkie serca
ożywiasz i synchronizujesz

O, Święty Dźwięku, Twoją alchemią
Ziemię w raj obracasz. 

Zapieczętowanie

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM akceptuję, że Archanioł Michał, Astrea i Shiva tworzą nieprzeniknioną tarczę wokół mnie i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi, chroniąc nas przed wszystkimi energiami opartymi na lęku we wszystkich czterech oktawach.

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które tworzą siły ciemności działające przeciwko wyzwoleniu kobiet na Ziemi!

 

Wygłaszając kolejne inwokacje, przejdź do:
Rozdział 11, 12 i 13.  Przywoływanie wolności dla kobiet na całym świecie (Część 1, 2 i 3) 

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną