Rozdział 11, 12 i 13. Przywoływanie wolności dla kobiet na całym świecie (Część 1, 2 i 3)

11. Przywoływanie wolność kobiet na całym świecie
(Część 1)

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa, używam prawa, który mam jako istota we wcieleniu na Ziemi, aby wołać do Saint Germain, by wzmocnił moje wezwania i użył moich czakramów, aby rzutować sformułowania zawarte w tej inwokacji w zbiorową świadomość i obudzić ludzi ku świadomości, która wyzwoli zarówno mężczyzn, jak i kobiety z wszelkiego psychicznego i duchowego zniewolenia ze strony upadłych istot. Przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość, pracując z wniebowstąpionymi mistrzami. Szczególnie wołam …

[Tu możesz dołączyć osobiste wołanie]

Wołam o najdoskonalsze spełnienie tych wezwań, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen.

Część 1

1. Saint Germain, wołam o sąd nad upadłymi istotami, którym udało się odebrać wolność zarówno mężczyznom, jak i kobietom.

O, Saint Germain, Ty inspirujesz,
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

2. Saint Germain, wołam o sąd nad upadłymi istotami, które przejęły podstawowe siły twórcze, siłę rozszerzającą i ściągająca i przekształciły je w dualistyczne polaryzacje, dokonując ich perwersji w porównianiu z tym, czym były pierwotnie.

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz,
gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

3. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które przejęły tworczy pęd ku ekspansji i wypaczyli go, głosząc, że nie powinno być żadnych reguł ani ograniczeń co do tego, co możesz zrobić z swą wolną wolą.

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

4. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które głoszą, że jeśli naprawdę masz wolną wolę, to powinieneś być w stanie zrobić wszystko, co chcesz. Nie powinno być żadnych zasad, ograniczeń, konsekwencji ani reperkusji dla wszystkiego, co one robią.

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

5. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które odmówiły przekroczenia swojego stanu świadomości i wzniesienia się, do duchowego świata ponieważ nie chciały zrezygnąwać ze swej mocy.

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

6. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które zbuntowały się i odmówiły porzucenia swojego przekonania, że ​​jeśli naprawdę mają wolną wolę, to powinne mieć możliwość robienia wszystkiego co chcą, tak długo jak chcą.

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób,
dlatego w spokoju żyję.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

7. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które zbuntowały się przeciwko wniebowstąpionym mistrzom, którzy zaburzyli ich poczucie, że mają pełnię władzy na jakielkowiek z ich Planet.

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

8. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które zbuntowały się przeciwko konfrontacji z wniebowstąpionymi mistrzami, którzy pokazali im, że nie mają pełni władzy i że to, co robią tworzy konsekwencje.

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając Planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

9. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które odmówiły dokonania transcendecji samych siebie i dlatego upadły do ​​następnej stworzonej sfery.

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

Część 2
1. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które odmówiły przekroczenia świadomości, dzięki której stworzyły dla siebie uprzywilejowane pozycje.

O, Saint Germain, Ty inspirujesz,
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

2. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które ustanowiły się przywódcami mającymi absolutną władzę i przywileje, w skutek czego miliardy istot zostały po prostu zamienione w pracujących na rzecz elity władzy niewolników.

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz,
gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie..

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

3. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które ściągnęły rozszerzającą się siłę Ojca do poziomu dualistycznej polaryzacji i głoszą, że nie powinno być żadnych ograniczeń, że powinno się im pozwolić robić wszystko, co chcą i że nie powinno być żadnych tego konsekwencji.

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

4. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które użyły kościoła katolickiego, aby zanegować reinkarnację i które odmówiły włączenia reinkarnacji do oficjalnych doktryn chrześcijańskich ponieważ zaprzeczają one istnieniu konsekwencji swychj działań.

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

5. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które zaprzeczają, że wybory, których dokonały w tym życiu, mogą do nich powrócić w przyszłym życiu lub które zaprzeczają, że pewne rzeczy, które przydarzyły się im w tym życiu, są wynik wyborów, których dokonali w poprzednim żywocie.

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

6. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które wypaczyły siłę rozrzeszającą i użyły jej, aby zaprzeczyć przyjmowania odpowiedzialności myśląc, że cokolwiek wydarza się w obecnym życiu, nie jest wynikiem wyborów dokonanych w poprzednim żywocie ,a jest jedynie wynikiem warunków, na które nie miały wpływu.

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób,
dlatego w spokoju żyję.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

7. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami inspirującymi naukowych materialistów lub komunistów, którzy zaprzeczają reinkarnacji z tego samego powodu.

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

8. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami inspirującymi głównych filozofów materializmu, którzy odmawiają wzięcia odpowiedzialności wykraczającej poza to konkretne życie.

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając Planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

9. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które tworzą elitę władzy, ponieważ wierzą, że mają specjalny autorytet, specjalną zdolność, zwłaszcza zdolność do bycia przywódcami i do rządzenia innymi.

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

Część 3
1. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami w każdym społeczeństwie, które mają tendencję do ustanawiania się jako elita posiadająca władzę.

O, Saint Germain, Ty inspirujesz,
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

2. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które ustanawiają się dyktatorami, oraz nad tymi w społeczeństwach demokratycznych, które próbują przejąć większą władzę i podważyć demokrację.

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz,
gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

3. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami w środowisku biznesu, które próbują stać się właścicielami dużych przedsiębiorstw, gdzie stają się kapitalistami monopoli, próbujący zdobyć i powiększać monopol.

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

4. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które stają się prezesami firm i zachowują się tak, jakby były dyktatorami tego biznesu mającymi pełnię władzy.

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

5. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które tworzą elitę intelektualną w postaci filozofów, ludzie w instytucjach edukacyjnych, zwłaszcza na uniwersytetach, którzy zdobywają pozycje, którym nikt nie może się sprzeciwić, wobec których nikt nie może protestować.

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

6. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które definiują, co jest prawdą, a co nie i promują materialistyczną agendę, trzymającą instytucje edukacyjne świata, zwłaszcza we współczesnych demokracjach, w żelaznym uścisku materializmu.

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób,
dlatego w spokoju żyję.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

7. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które nie pozwolą na żadne badania ani na tworzenie teorie, które kwestionują materialistyczny paradygmat lub materialistyczną ewangelię.

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

8. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które ustanowiły się przywódcami starych religii, takimi jak papież, który ma pełnię władzę w religii katolickiej, czy niewielka grupa duchownych w islamie, którzy również mają ogromną władzę.

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając Planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

9. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które utowrzyły zbiorową energetyczną bestię stojącą za patriarchalnymi lub zdominowanymi przez mężczyzn społeczeństwami.

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

Część 4
1. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które stworzyły tę dynamikę, w której ustawiły się jako uprzywilejowana elita władzy i zmuszają większość mężczyzn w społeczeństwie do określonych ról, które wspierają ich przywileje i władzę.

O, Saint Germain, Ty inspirujesz,
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

2. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które zmuszają ludzi do bycia żołnierzami, do prowadzenia określonego stylu życia, takiego jak chłopi w społeczeństwach feudalnych lub jak robotnicy w przemyśle, gdzie wykonują oni całą pracę generującą wszystkie pieniądze, ale gdzie kapitaliści niemal wszystkie je zabierają.

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz,
gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

3. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które doprowadziły większość ludzi do sytuacji, w której odczuwają pewną niemoc, nie czują, że są panami własnego losu.

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

4. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które zmusiły ludzi do poczucia, że ​​mają ograniczone możliwości życiowe. Mogli mieć marzenia, gdy byli młodzi, ale nie mogli ich spełnić. Musieli zadowolić się czymś mniejszym, aby zarabiać pieniądze na życie i dlatego czują się sfrustrowani.

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

5. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które stworzyły zbiorową energytyczną bestię i presję męskiej seksualności, gdzie mężczyźni odczuwają presję, aby być seksualnie aktywni, by znaleźć kobietę, z której mogą uprawiać seks.

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

6. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami stojących za religijną elitą władzy, która naciskała na mężczyzn, aby się żenili, co powoduje, że ​​wielu mężczyzn w młodym wieku zawiera małżeństwa.

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób,
dlatego w spokoju żyję.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

7. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami stojącymi za odrzuceniem antykoncepcji, na przykład w kościele katolickim.

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

8. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które manipulują mężczyznami, aby ich żony zaszły w ciążę w dość młodym wieku i nagle ten mężczyzna, który marzył o tym, co zrobi w swoim życiu, jest przywiązany do kobiety i dzieci.

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając Planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

9. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które naciskały na ludzi, aby podjęli jakąkolwiek pracę, która jest dostępna, aby poczuli się pozbawieni mocy.

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

Zapieczętowanie
W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM akceptuję, że Archanioł Michał, Astrea i Shiva tworzą nieprzeniknioną tarczę wokół mnie samego i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi, chroniąc nas przed wszystkimi energiami opartymi na lęku we wszystkich czterech oktawach.

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które tworzą siły ciemności działające przeciwko wyzwoleniu kobiet na Ziemi!

 

12. Wołanie o wolność dla kobiet na całym świecie
(Część 2)

 

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa, używam prawa, który mam jako istota we wcieleniu na Ziemi, aby wołać do Saint Germain, by wzmocnił moje wezwania i użył moich czakramów, aby rzutować sformułowania zawarte w tej inwokacji w zbiorową świadomość i obudzić ludzi ku świadomości, która wyzwoli zarówno mężczyzn, jak i kobiety z wszelkiego psychicznego i duchowego zniewolenia ze strony upadłych istot. Przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość, pracując z wniebowstąpionymi mistrzami. Szczególnie wołam …

 [Tu możesz dołączyć osobiste wołanie]

 Wołam o najdoskonalsze spełnienie tych wezwań, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

Część 1
1. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które zmanipulowały mężczyzn, by obwiniali swoje żony, za to, że to przez związek z nimi muszą zadowolić się drugorzędną pracą i nie mogą spełnić swoich marzeń. 

O, Saint Germain, Ty inspirujesz,
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

2. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które stworzyły tę presję ze zbiorowej świadomości, która jest wypaczeniem rozszerzającej się siły męskiej, dając mężczyznom rekompensatę za poczucie bezsilności w postaci władzy nad swoimi żonami i dziećmi, w postaci pozycji, jako głowa rodziny. 

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz,
gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

3. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które skłoniły mężczyzn do zaakceptowania zdominowanej przez siebie struktury rodziny, powodując, że niektórzy zaczęli znęcać się nad swoimi żonami i dziećmi, czy to fizycznie, emocjonalnie, czy w inny sposób. 

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

4. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które stworzyły dynamikę, która więzi mężczyzn w tej roli i sprawia, że czują się bezsilni, ponieważ muszą wykonywać pracę, która umożliwia elicie władzy pozostanie na swoich uprzywilejowanych pozycjach, dających im władzę, wygodny styl życia i więcej bogactwa, niż kiedykolwiek mogliby potrzebować. 

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

5. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które sprawiają, że mężczyźni czują się uwięzieni w pułapce i przez to nadużywają swojej siły wobec kobiet, a jeśli kobiety się temu podporządkowują, to również zostają w tej pułapce uwięzione. 

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

6. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami oraz o związanie i pochłonięcie tych energetycznych bestii. Wołam o pochłonięcia tej mentalności myślenia i związania upadłych istot, które za nią stoją. 

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób,
dlatego w spokoju żyję. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

7. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które wypaczyły siłę ściągającą sprawiając, że ludzie stali się bierni, ulegli, nie chcą podejmować decyzji i podejmować inicjatywy, koncentrując się na wygodnym życiu codziennym. 

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

8. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, powodującymi, że ludzie porzucają wszelkie ambicje, wszelkie marzenia, i koncentrują się jedynie na swojej codziennej sytuacji chcąc jedynie osiągnąć względnie wygodny styl życia. 

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając Planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

9. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które stworzyły społeczeństwa zdominowane przez mężczyzn, które zdefiniowały rolę kobiet. Według nich kobiety powinny skupiać się jedynie na byciu żoną i matką, na wychowywaniu dzieci i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Powinny zrezygnować z własnej kariery zawodowej, a tym samym być finansowo uzależnione od swoich mężów. 

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

Część 2

1. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które skłoniły wiele kobiet do zaakceptowania, że taki jest ich los w życiu, że nic nie mogą na to poradzić. 

O, Saint Germain, Ty inspirujesz,
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

2. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które użyły perwersji ściągającej siły, aby kobiety czuły się zadowolone z obecnych warunków, aby czuły się bezpieczne, a może również wygodne, jeśli ich warunki nie są tak złe. 

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz,
gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

3. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które zmuszają kobiety do pozostania w tych warunkach przez długi czas, ponieważ nie chcą ryzykować niepewności wyrwania się z tego, co znają. 

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

4. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które manipulują kobietami, aby pozostały w małżeństwie, nawet jeśli się w nim nie rozwijają, nie pzrekraczają siebie, ale daje im ono pewien poziom bezpieczeństwa i komfortu, ponieważ mimo wszystko mąż przynosi do domu wystarczająco dużo pieniędzy i nie stosuje wobec nich przemocy. 

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

5. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które manipulują kobietami, aby uwolniać się od związków pełnych przemocy, tylko wtedy, gdy stanie się ona tak poważna, że nie będą już w stanie sobie z nią poradzić. 

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

6. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które próbują zapobiec zmianom w społeczeństwach, aby kobiety zaczęły postrzegać to jako perwersję ściągającej siły, oraz by uwolniły się od pragnienia bezpieczeństwa i ponownie połączyły z chęcią rozwoju. 

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób,
dlatego w spokoju żyję. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

7. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które wykorzystały tendencję rozszerzającej siły, by chcieć więcej i które dokonały jej perwersji w dualistyczną poraryzacją, powodując, że ludzie mają pragnienie posiadania czegoś na własność. 

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

8. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które stworzyły mentalność, w której ludzie chcą posiadać coś na własność, przywiązują się do rzeczy i nigdy nie mają dość. 

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając Planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

9. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, stopjącymi za mentalnością, że mężczyżni nigdy nie mogą mieć wystarczająco dużo pieniędzy i chcą ich coraz więcej i więcej, ponieważ nie chodzi im o doświadczenie zarabiania pieniędzy, ale o doświadczenie ich posiadania. 

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

Część 3

1. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które chcą posiadać coraz więcej pieniędzy, coraz więcej dóbr lub chcą mieć coraz większą władzę. 

O, Saint Germain, Ty inspirujesz,
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

2. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które dokonały perwersji siłę rozszerzającą, twierdząc, że ludzie nigdy nie mogą mieć dość, i które dokonały perwersji siły ściągającą głosząc, że ludzie nie mogą mieć więcej, niż mają, ponieważ nie są tego godni i muszą zaakceptować, że taka jest jest ich żciowa sytuacja i taki jest ich los. 

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz,
gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

3. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które zmanipulowały wiele kobiet, aby wpadły w pułapkę tej mentalności, będąc od wczesnego dzieciństwa zaprogramowane tak, aby zaakceptować, że mają bardzo ograniczone możliwości życiowe. 

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

4. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które stojąca za tą mentalnością w Indiach, gdzie dziewczęta są wychowywane w przekonaniu, że są bezwartościowe jako istoty ludzkie, a również jako bezwartościowe we własnej rodzinie. 

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

5. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które stoją za mentalnością powodującą, że dziewczęta czują, że ich rodzice lub bracia uważają, że nie są one nic warte. Społeczeństwo uważa, że ​​nie są nic warte. Nawet ich bogowie uważają, że nie są nic warte. 

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

6. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które skłoniły kobiety do zaakceptowania: „To nie dla mnie. Nie jestem tego godna. Nie mogę tego mieć. Nie wolno mi tego mieć. Nie jestem wystarczająco dobra. Nie jestem wystarczająco mądra. Nie jestem wystarczająco kompetentna, żeby to mieć. 

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób,
dlatego w spokoju żyję. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

7. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które chcą powstrzymać kobiety w bardziej rozwiniętych krajach, przed uwolnieniem się od tej mentalności. 

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

8. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się, aby kobiety pozostały w tradycyjnych rolach określonych przez ich społeczeństwo i kulturę, mając poczucie, że kobieta nie może mieć wykształcenia, nie może mieć dobrej pracy ani zrobić kariery. 

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając Planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

9. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się, aby kobiety pozostały w tradycyjnych rolach określonych przez ich społeczeństwo i kulturę, mając poczucie, że kobiecie nie wolno mieć porządnego domu, przyzwoitego samochodu, że nie wolno jej żyć w dostatku. 

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

Część 4
1. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się, aby kobiety pozostały w tradycyjnych rolach określonych przez ich społeczeństwo i kulturę, mając poczucie, że kobiecie nie wolno być samowystarczalną ekonomicznie, ale musi być zależna od swego męża i nie może go opuścić, nawet jeśli on dopuszcza się przemocy. 

O, Saint Germain, Ty inspirujesz,
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

2. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się, aby kobiety, które uwolniły się od ograniczeń, zostały uwięzione w kolejnej perwersji siły rozszerzającej, czując, że pragną mieć więcej i więcej. 

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz,
gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

3. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się, aby kobiety, które wyzwoliły się od ograniczeń, wpadały w w perwersję siły męskiej i zaczęły pragnąć mieć coraz więcej i więcej i żeby ich pragnienia nigdy nie zostały zaspokojone. 

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

4. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się przeszkodzić kobietom w znalezieniu równowagi w siły ściągającej, aby nie pragnęły więcej niż to, co sprawia, że ​​czują się wygodnie. 

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

5. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się przeszkodzić kobietom w znalezieniu jakiegoś wyższego celu w życiu niż to, co zostało określone przez ich kulturę, a szczególnie w zachodnich kulturach konsumpcyjnych. 

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

6. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się uniemożliwić kobietom znalezienie celu z pomocą terapii psychicznych, samorozwoju, samodoskonaleniu się, w potrzebie samorealizacji, która znajduje się na szczycie piramidy podstawowych potrzeb. 

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób,
dlatego w spokoju żyję. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

7. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się przeszkodzić kobietom w znajdowaniu sposobów na samorozwój, realizowanie siebie, czy to poprzez zwiększanie uważności, jogę, różne formy terapii lub udział w grupach dyskusyjnych. 

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

8. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się przeszkodzić kobietom w znalezieniu uniwersalnych form duchowego nauczania i w zdaniu sobie sprawę, że istnieje cel, dla którego żyjemy, którym nie jest tylko rozwijanie się, aby stać się lepszym, niż jest się obecnie, że życie naprawdę ma cel. 

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając Planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

9. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się przeszkodzić kobietom w uświadomieniu sobie, że istnieje wyższy stan świadomości niż to, co widzą wokół siebie w społeczeństwach zdominowanych przez chrześcijaństwo, które usunęło ścieżkę duchową oraz materializm, który nigdy jej nie miał. 

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.

Zapieczętowanie
W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Shiva tworzą nieprzeniknioną tarczę wokół mnie samej/go i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi, chroniąc nas przed wszystkimi energiami opartymi na lęku we wszystkich czterech oktawach. 

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które tworzą siły ciemności działające przeciwko wyzwoleniu kobiet na Ziemi!

13. Przywoływanie wolności kobiet na całym świecie
(Część 3)

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa, używam prawa, który mam jako istota we wcieleniu na Ziemi, aby wołać do Saint Germain, by wzmocnił moje wołania i użył moich czakramów, aby rzutować sformułowania zawarte w tej inwokacji w zbiorową świadomość i obudzić ludzi ku świadomości, która wyzwoli zarówno mężczyzn, jak i kobiety z wszelkiego psychicznego i duchowego zniewolenia ze strony upadłych istot. Przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość, pracując z wniebowstąpionymi mistrzami. Szczególnie wołam …

 [Tu możesz dołączyć osobiste wołanie]

 Wołam o najdoskonalsze spełnienie tych wezwań, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

Część 1
1. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się przeszkodzić kobietom w równoważeniu mężczyzn, aby mężczyźni mogli zostać wyrwani lub mogli wyrwać się sami z mentalności: „Nigdy nie jest czegoś wystarczająco dużo. Potrzebuję więcej i więcej.”. 

O, Saint Germain, Ty inspirujesz,
– mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

2. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się uniemożliwić kobietom inspirowanie mężczyzn, by zrozumieli: „Ależ ile pieniędzy naprawdę potrzebujemy? Czy nie nadszedł czas, aby spojrzeć na inne rzeczy, przyjrzeć się temu, co jest dla nas naprawdę ważne w życiu: W jaki doświadczamy życia, jak doświadczamy samych siebie?”. 

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz,
gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

3. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się uniemożliwić kobietom inspirowanie mężczyzn do otwarcia się na ścieżkę samodoskonalenia, uważności, doskonalenia siebie, a również podnoszenia swojej świadomości na znacznie wyższy poziom. 

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

4. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się przeszkodzić kobietom w dokonaniu tej przemiany i zdania sobie sprawy, że możemy podnieść naszą świadomość i tym samym mieć większy wpływ na poprawę warunków w naszych krajach. 

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

5. Saint Germain, uwolnij ludzi, by mogli odkryć wyższy cel, cel duchowy, że życie to nie tylko egzystowanie, że to nie tylko gromadzenie dóbr materialnych, wychowywanie dzieci, robienie kariery, gromadzenie pieniędzy lub osiąganie zewnętrznych, materialistycznych celów. 

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

6. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się powstrzymać kobiety przed przebudzeniem się i wykorzystywaniem wolnego czasu do zajmowania się innymi rzeczami w życiu, niż pusta rozrywka lub wieczne dążenia do posiadania więcej i więcej tego, czego nigdy nie ma się dość. 

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób,
dlatego w spokoju żyję. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

7. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się uniemożliwić kobietom dokonanie tej zmiany w obecnej dekadzie lat dwudziestych XXI wieku, aby pociągnąć za sobą również i mężczyzn. 

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

8. Saint Germain, wołam o Twój sąd na upadłymi istotami, które starają się przeszkodzić kobietom w uświadomieniu sobie: „Kiedy osiągnęłyśmy pewien poziom materialnego komfortu, to nie potrzebujemy więcej dóbr materialnych, potrzebujemy czegoś innego.”. 

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając Planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

9. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się przeszkodzić kobietom w uświadomieniu sobie: „Potrzebujemy w naszym życiu jakiejś treści, jakiegoś celu, który jest celem wyższym, bardziej duchowym, celem wykraczającym poza nas samych, gdzie się rozwijamy, a następnie poszerzamy naszą świadomość tego, co możemy zrobić dla innych. Jak możemy wykorzystać nasz poziom komfortu, bogactwa materialne, świadomość lub wiedzę, aby pomóc innym?”. 

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

Część 2
1. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się przeszkodzić kobietom w bardziej rozwiniętych demokracjach, w uświadomieniu sobie, że mają o wiele lepsze warunki niż ogromna większość kobiet na całej Planecie i że mogą to wykorzystać, aby pomagać innym kobietom. 

O, Saint Germain, Ty inspirujesz,
 mą wizję zawsze wyżej wznosisz,
z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

2. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się przeszkodzić kobietom w uświadomieniu sobie, że istotą macierzyństwa jest mentalność zrobienie czegoś poza sobą, zrobienie czegoś dla innych. 

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz,
gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

3. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się powstrzymać kobiety przed wykorzystaniem momentu swojej siły do opieki nad innymi i przekierowania jej na ludzi, którzy mają mniej szczęścia niż one same, czy to w ich własnych społeczeństwach, czy w mniej rozwiniętych częściach świata. 

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

4. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się przeszkodzić kobietom w tworzeniu nowego rodzaju ruchu kobiecego, promującego solidarność między kobietami, promującego ideę, że kobiety w krajach bardziej rozwiniętych, które mają większe przywileje, muszą dotrzeć do swoich sióstr w krajach słabiej rozwiniętych i starać się im pomóc. 

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

5. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się uniemożliwić kobietom przyjmowanie od Ciebie idei dla znalezienie sposobów, aby pomóc innym kobietom. 

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

6. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się uniemożliwić kobietom zrozumienie, w jaki sposób mogą wykorzystać rządy bardziej rozwiniętych demokracji, aby dotrzeć do rządów w mniej rozwiniętych krajach i zaoferować im pomoc w niesieniu pomocy własnym ludziom. 

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób,
dlatego w spokoju żyję. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

7. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się uniemożliwić kobietom zrozumienie, jak mogą wykorzystać rządy bardziej rozwiniętych demokracji do wywarcia nacisku na rządy w mniej rozwiniętych krajach, aby poprawić sytuację kobiet. 

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

8. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się powstrzymać kobiety przed wykorzystaniem ich momentu macierzyńskiej siły i rozszerzenia jej, aby wykraczała poza ich własne dzieci, aby pomogła im dostrzec kobiety i dzieci w mniej rozwiniętych krajach. 

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając Planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

9. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się przeszkodzić kobietom w uświadomieniu sobie, że jest dla nich nie do przyjęcia, że ​​miliony dziewcząt w bardzo młodym wieku są narażone na okaleczanie swych narządów płciowych, na kobiece obrzezanie. 

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

Część 3
1. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się przeszkodzić kobietom w uświadomieniu sobie, że jest dla nich nie do przyjęcia, że ​​dziewczęta w Indiach są uważane za bezwartościowe, że mogą być sprzedawane jako niewolnice przez ich rodziny lub zmuszane do małżeństwa. 

O Saint Germain, inspirujesz, moja wizja wznosi się na zawsze wyżej, z tobą tworzę ósemkę, współtworzę twój Złoty Wiek. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

2. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się przeszkodzić kobietom w uświadomieniu sobie, że jest dla nich nie do przyjęcia, aby tak wiele islamskich kobiet było zmuszonych do życia w bardzo odosobniony sposób, gdzie muszą /ponad miarę/ zakrywać swoje ciała, gdzie nie mogą wychodzić z domu, nie mogą zdobyć prawa kierowania pojazdami. 

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz,
gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

3. Saint Germain, wołam o Twój sąd nad upadłymi istotami, które starają się przeszkodzić kobietom w uświadomieniu sobie, że jest dla nich nie do przyjęcia, że ​​tak wiele kobiet w innych krajach nie ma podstawowych wolności, które dla nich samych są oczywiste. 

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

4. Saint Germain, przebudź kobiety we współczesnych demokracjach, by dostrzegły, że dorastały z niesamowitą wolnością w porównaniu z tak wieloma kobietami w innych częściach świata. 

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

5. Saint Germain, wybudź kobiety z tendencji do uznawania tej wolności za coś oczywistego i pomóż im dostrzec, jak wiele kobiet na świecie nie ma podstawowych ludzkich swobód. 

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

6. Saint Germain, przebudź kobiety, aby dokonały zmiany w swoich umysłach i stwierdziły: „Jest dla mnie nie do przyjęcia, że ​​większość kobiet na tej Planecie nie ma swobód, z którymi ja się wychowałam i dlatego nie mogę już skupiać się wyłącznie na moim własnym życiu i cieszyć się tymi swobodami wiedząc, że tak wiele innych kobiet nie jest wolnych.”. 

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób,
dlatego w spokoju żyję. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

7. Saint Germain, przebudź kobiety, aby dokonały zmiany w swoich umysłach i stwierdziły: „Częścią mojego Boskiego Planu jest wykorzystanie mojej wolności, aby dać wolność innym kobietom, aby upewnić się, że inne społeczeństwa uznają równą wartość kobiet, równe prawa kobiet oraz równą wolność i równe szanse dla kobiet – muszę to zrobić, zrobię to, ponieważ właśnie tego pragnę.”. 

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

8. Saint Germain, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że pomaganie innym jest najwyższym możliwym wykorzystaniem wolności, z którymi dorastały w nowoczesnych, bardzo uprzywilejowanych krajach. 

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając Planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

9. Saint Germain, przebudź kobiety, aby stwierdziły: „Nie pozwolimy, aby mężczyźni w tych uprzywilejowanych narodach byli nadal uwięzieni w postawie, że niczego nie jest wystarczająco wiele i skupiali się tylko na sobie zdobywając coraz więcej dóbr materialnych, ale nigdy nie osiągając poczucia satysfakcji, ponieważ nigdy nie mają dość. 

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

 

Część 4
1. Saint Germain, przebudź kobiety, aby stwierdziły: „Mamy już tak dużo, że wystarczy, aby pomóc innym. Celem posiadania tego, co mamy, nie jest bez końca zdobywanie jeszcze więcej i więcej. Celem jest, abyśmy byli wolni, aby pomagać innym, abyśmy byli w stanie wykorzystać naszą wolność, aby dać większą wolność tym, którzy są ciągle ograniczeni, ciągle uciskani, ciągle zniewoleni,”. 

O Saint Germain, inspirujesz, moja wizja wznosi się na zawsze wyżej, z tobą tworzę ósemkę,
współtworzę twój Złoty Wiek. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

2. Saint Germain, przebudź kobiety, aby uchwyciły, aby zakotwiczyły się w nim i poczuły w swoich sercach Twój Płomień Wolności, aby nie mogły już dłużej akceptować, że ​​tak wielu ludzi na całym świecie jest pozbawionych wolności. 

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności uwalniasz,
gdy Twe Imię wysławiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

3. Saint Germain, przebudź kobiety, by wykorzystały swoją wolność do poszerzania wolności innych. 

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

4. Saint Germain, w jedności z Tobą, mówię do zbiorowej świadomości: „Przebudźcie się i doświadczcie Płomienia Wolności! On jest już w Waszych sercach. Pozwólcie mu przebić się przez opór w Waszej tożsamości, ciałach mentalnych i emocjonalnych, w Waszych fizycznych komórkach, abyście mogli poczuć ten Płomień Wolności i zacząć go wyrażać, dając wolność innym, zapewniając wolność innym.”. 

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
w kosmosie wzmacniam Twe dzieło. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

5. Saint Germain, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że potrzebujemy Ruchu Wyzwolenia Kobiet, w którym kobiety, które już są wyzwolone i mają wysoki stopień wolności, nie poprzestają na tym, ale dokładają wszelkich starań, aby zapewnić taką samą wolność swoim siostrom, które nie są jeszcze wolne w innych narodach, w innych częściach świata. 

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

6. Saint Germain, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że te kobiety są wciąż zniewolone i odzyskają wolność tylko wtedy, gdy zdecydujemy, że ich wolność jest dla nas ważna, na tyle ważna, by ​​wykorzystać naszą własną wolność, aby coś dla nich zrobić. 

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób,
dlatego w spokoju żyję. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

7. Saint Germain, przebudź kobiety, które w Boskm Planie swego życia mają zamiar zrobić coś fizycznie dla innych kobiet na całym świecie. Pomóż im dostrzec, że właśnie dlatego wcieliły się w uprzywilejowanych społeczeństwach, w których jako kobiety mają wolność. 

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

8. Saint Germain, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że znajdują się w punkcie, w którym mają wystarczającą ilość zewnętrznych rzeczy, mają swobodę myśli, a również fizyczną wolność ekonomiczną, aby zrobić coś dla innych. 

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając Planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

9. Saint Germain, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że nadszedł czas, aby zapoczątkować lub ożywić ruchy, które promują solidarność między kobietami na całym świecie i które będą miały motto: „Żadna kobieta nie jest naprawdę wolna, dopóki każda kobieta nie jest wolna!”. 

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia. 

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia Ona, iż cała materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko na nowo wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

Zapieczętowanie
W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM akceptuję, że Archanioł Michał, Elogim Astrea i Shiva tworzą nieprzeniknioną tarczę wokół mnie samej/ego i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi, chroniąc nas przed wszystkimi energiami opartymi na lęku we wszystkich czterech oktawach. 

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które tworzą siły ciemności działające przeciwko wyzwoleniu kobiet na Ziemi! 

Wygłaszając kolejne inwokacje, przejdź do:
Rozdział 15. Wołanie o wolność od fałszywych bogów

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną