Rozdział 22- 23 Inwokacje - Wolność od wzajemnego kontrolowanie siebie

 

Część 1

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa, używam prawa, który mam jako istota we wcieleniu na Ziemi, aby wołać do Matki Wolności, by wzmocniła moje wezwania i użyła moich czakramów, aby rzutować sformułowania zawarte w tej inwokacji w zbiorową świadomość i obudzić ludzi ku uważności, która wyzwoli zarówno mężczyzn, jak i kobiety z wszelkiego psychicznego i duchowego zniewolenia ze strony upadłych istot. Przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość, pracując z wniebowstąpionymi mistrzami. Szczególnie wołam … 

[Tu możesz dołączyć osobiste wołanie] 

Wołam o najdoskonalsze spełnienie tych wezwań, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen.

Część 1
1. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że kiedy wchodzimy w dualizm, zawsze istnieją dwa bieguny, które stale stoją w opozycji do siebie. To tworzy napięcie między nimi. 

O, Bogini Wolności, uwolnij mnie
od wężowej klątwy niedostatku.
Nie winię za to mojej Matki.
O, Błogosławiona Matko, przywróć mnie na Twe łono. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

2. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że nie jest możliwe, aby jeden dualistyczny biegun mógł zniszczyć biegun przeciwny, ponieważ zostały stworzone one w tym samym czasie. Jest możliwe, że jeden dualistyczny biegun może pokonać drugi jedynie tymczasowo. 

O, Bogini Wolności, z odległego brzegu
przybyłem z tęsknotą, aby być czymś Więcej.
Widzę, że obfitość jest przepływem
– w świadomości obfitości rosnę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

 3. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że istnieje ciągła walka między dualistycznymi biegunami i na tym polega istota gry wzajemnej kontroli. Toczy się walka o to, kto rządzi, kto jest silniejszy, który biegun dominuje. 

O, Bogini Wolności, ujawnij kłamstwo,
że ograniczenia mogą mnie uwięzić.
Macierzyste Światło nie jest moim wrogiem
– prawdziwym bogactwem mnie obdarza. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

4. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że zimna wojna była w istocie grą wzajemnej kontroli, walką między biegunami o to, kto będzie panował nad światem. 

O, Bogini Wolności, ujawnij spisek,
motany przez upadłą grupę.
O Kosmiczna Matko, teraz widzę,
że Bóg-Matka nie jest moim wrogiem.  

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

5. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że zamiast dominacji jednego bieguna nad drugim, obie mogą znaleźć pewną równowagę, w której akceptują swoją pozycję, chociaż nadal będzie między nimi istniało stałe napięcie. 

O, Bogini Wolności, co daleko widzisz!
Odrzucam teraz kłamstwa antychrysta
i obejmuję świat Matki,
bo u steru Ojca widzę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością.

6. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że Kościół Katolicki stanowił od chwili swego utworzenia przez cesarza Konstantyna, siłę do zdobycia panowania nad społeczeństwem. 

O, Bogini Wolności, czysty pucharze!
Moje niższe ciała już są spokojne.
Wnieść przeze mnie Twą symfonię,
Dar Twej Kosmicznej Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

7. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że fakt ten przyciągnął drugi biegun, a mianowicie islam i to doprowadziło do krucjat i walki między nimi. 

O, Bogini Wolności, otwarta bramo!
Żyję dla Symfonii Więcej.
Światło w mych czakramach uwalniasz,
– przepływ miłości nigdy w nich nie ustanie. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

8. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że wiele narodów zostało uwięzionych w tego typu walce między sobą. Czasami dwa narody mogą ze sobą walczyć przez długi czas, innym razem różne narody włączają się do gry o polityczne panowanie. 

O, Bogini Wolności, uwolnij przepływ,
bogactwa, którym nas darzysz.
Już jestem gotów przyjąć,
Złote Runo, które teraz przędziesz. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

9. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że najstarszą grą wzajemnej kontroli, jaką widzimy na Ziemi, jest waka o kontrolę między mężczyznami i kobietami. 

O, Bogini Wolności, wnieś remedium,
by uwolnić strudzonych i biednych.
Uciśnione masy są uwalniane,
miłosną Pieśnią Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

Część 2
1. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że wiele społeczeństw było społeczeństwami patriarchalnymi, w których mężczyźni mieli większość władzy, ale kobiety wciąż toczyły walkę o panowanie. 

O, Bogini Wolności, uwolnij mnie
od wężowej klątwy niedostatku.
Nie winię za to mojej Matki.
O, Błogosławiona Matko, przywróć mnie na Twe łono. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

2. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że w wielu społeczeństwach osiągnięto pewien status quo, w którym mężczyźni osiągnęli uprzywilejowaną pozycję, a kobiety zajmowały drugorzędną pozycję, ale obie zaakceptowały parametry swoich ról i w ramach tych parametrów, nadal walczyli o panowanie. 

O, Bogini Wolności, z odległego brzegu
przybyłem z tęsknotą, aby być czymś Więcej.
Widzę, że obfitość jest przepływem
– w świadomości obfitości rosnę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

3. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że upadłe istoty wybrały mężczyzn na płeć dominującą i dlatego dokonały projekcji w zbiorową świadomość, że mężczyźni powinni sprawowować kontrolę. Mężczyźni powinni panować nad społeczeństwem, rodziną i relacją z kobietami. 

O, Bogini Wolności, ujawnij kłamstwo,
że ograniczenia mogą mnie uwięzić.
Macierzyste Światło nie jest moim wrogiem
– prawdziwym bogactwem mnie obdarza. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

4. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że jest to projekcja, która sięga czasów, gdy upadłe istoty po raz pierwszy zdefiniowały mężczyzn i kobiety jako dualistyczne bieguny, które walczyły o dominację i kontrolę. 

O, Bogini Wolności, ujawnij spisek,
motany przez upadłą grupę.
O Kosmiczna Matko, teraz widzę,
że Bóg-Matka nie jest moim wrogiem. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

5. Matko Wolności, wołam o spętanie i osądzenie bestii świadomości zbiorowej, która została stworzona w oparciu o ideę, że mężczyźni powinni sprawować kontrolę. 

O, Bogini Wolności, co daleko widzisz!
Odrzucam teraz kłamstwa antychrysta
i obejmuję świat Matki,
bo u steru Ojca widzę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

6. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że przeciw temu zaistniała reakcja kobiet, które nie chcą być kontrolowane. 

O, Bogini Wolności, czysty pucharze!
Moje niższe ciała już są spokojne.
Wnieść przeze mnie Twą symfonię,
Dar Twej Kosmicznej Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

7. Matko Wolności, wołam o sąd i spętanie bestii świadomości zbiorowej, która mówi, że kobiety powinny odebrać mężczyznom kontrolę. 

O, Bogini Wolności, otwarta bramo!
Żyję dla Symfonii Więcej.
Światło w mych czakramach uwalniasz,
– przepływ miłości nigdy w nich nie ustanie. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

8. Matko Wolności, wołam o spętanie i osądzenie bestii świadomości zbiorowej, która skłoniła kobiety do zaakceptowania, że mężczyźni kontrolują pewne aspekty społeczeństwa lub życia. 

O, Bogini Wolności, uwolnij przepływ,
bogactwa, którym nas darzysz.
Już jestem gotów przyjąć,
Złote Runo, które teraz przędziesz. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

9. Matko Wolności, wołam o spętanie i osądzenie bestii świadomości zbiorowej, która rzutuje ideę, że ​​kobiety powinny dążyć do zdobycia kontroli w obszarach, w których mogą tę kontrolę uzyskać. 

O, Bogini Wolności, wnieś remedium,
by uwolnić strudzonych i biednych.
Uciśnione masy są uwalniane,
miłosną Pieśnią Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością.

Część 3
1. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że podtrzymuje to ciągłą walkę między mężczyznami i kobietami o przejęcie kontroli w ramach parametrów określonych w ich kulturze i społeczeństwie. 

O, Bogini Wolności, uwolnij mnie
od wężowej klątwy niedostatku.
Nie winię za to mojej Matki.
O, Błogosławiona Matko, przywróć mnie na Twe łono. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

2. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że istotą tych gry wzajemnej kontroli jest fakt, że upadłe istoty stworzyły taką niepewność i chaos na Ziemi, że ludzie nigdy nie mogą wiedzieć, co może im się przytrafić. 

O, Bogini Wolności, z odległego brzegu
przybyłem z tęsknotą, aby być czymś Więcej.
Widzę, że obfitość jest przepływem
– w świadomości obfitości rosnę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

3. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że ponieważ ludzie boją się tego, co może się wydarzyć w przyszłości, to mają potrzebę kontroli nad swoim życien, co powoduje, że oddają się tej nieustannej grze wzajemnej kontroli, próbując uzyskać rodzaj psychicznego poczucia, że panują nad swoją sytuacją. 

O, Bogini Wolności, ujawnij kłamstwo,
że ograniczenia mogą mnie uwięzić.
Macierzyste Światło nie jest moim wrogiem
– prawdziwym bogactwem mnie obdarza. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

4. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że upadłe istoty nie zadowalają się tworzeniem podziału między mężczyznami i kobietami, poprzez rzutowanie, że mężczyźni są płcią dominującą i że mężczyźni powinni sprawować kontrolę. 

O, Bogini Wolności, ujawnij spisek,
motany przez upadłą grupę.
O Kosmiczna Matko, teraz widzę,
że Bóg-Matka nie jest moim wrogiem. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

5. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że upadłe istoty są również uwikłane w grę wzajemnego kontrolowania siebie, ponieważ mają w sobie więcej lęku niż ktokolwiek inny na Ziemi. 

O, Bogini Wolności, co daleko widzisz!
Odrzucam teraz kłamstwa antychrysta
i obejmuję świat Matki,
bo u steru Ojca widzę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

6. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że poza tą podstawową grą wzajemnej kontroli między mężczyznami i kobietami, istnieje gra wzajemnej kontroli, która jest rozgrywana w umysłach upadłych istot, jako że nieustannie zabiegają one o kontrolę. 

O, Bogini Wolności, czysty pucharze!
Moje niższe ciała już są spokojne.
Wnieść przeze mnie Twą symfonię,
Dar Twej Kosmicznej Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością.

7. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że upadłe istoty istnieją w parach, tak jak wszystko inne w dualizmie i zawsze jest ich więcej niż jedna i z sobą rywalizują. Stoją wobec siebie w opozycji. 

O, Bogini Wolności, otwarta bramo!
Żyję dla Symfonii Więcej.
Światło w mych czakramach uwalniasz,
– przepływ miłości nigdy w nich nie ustanie. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

8. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że ta gra wzajemnej kontroli między upadłymi istotami tworzy epicką mentalność, w którym jedna upadła istota definiuje pewną ideologię, religię lub system myśli i rzutuje, że to one są najważniejsze, że to właśnie ten konkretny system musi przejąć kontrolę nad światem. 

O, Bogini Wolności, uwolnij przepływ,
bogactwa, którym nas darzysz.
Już jestem gotów przyjąć,
Złote Runo, które teraz przędziesz. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

9. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że z kolei inna upadła istota definiuje swój własny system myśli. W ten sposób powstaje nieustanna walka między dwoma lub większą ilością systemów. 

O, Bogini Wolności, wnieś remedium,
by uwolnić strudzonych i biednych.
Uciśnione masy są uwalniane,
miłosną Pieśnią Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością.

Część 4
1. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że upadłe istoty próbują stworzyć poczucie, że jedna z nich sprawuje ostateczną kontrolę nad tą planetą. Czynią to, używając mężczyzn, ponieważ mężczyźni mają tendencję akceptowania i podporządkowywania się epickiej mentalności. 

O, Bogini Wolności, uwolnij mnie
od wężowej klątwy niedostatku.
Nie winię za to mojej Matki.
O, Błogosławiona Matko, przywróć mnie na Twe łono. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

2. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że upadłe istoty wciągają mężczyzn w poczucie, że muszą oni walczyć o jakąś niezwykle ważną sprawę, że muszą wziąć udział w tej epickiej bitwie, jak również iść na wojnę i być gotowym poświęcić swoje życie, aby zwyciężyć. 

O, Bogini Wolności, z odległego brzegu
przybyłem z tęsknotą, aby być czymś Więcej.
Widzę, że obfitość jest przepływem
– w świadomości obfitości rosnę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

3. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że stawia to mężczyzn w pewnym stanie umysłu, w którym są zaślepieni przez tę fanatyczną mentalność. Są gotowi zostawić swoje rodziny i kobiety, aby iść i walczyć w tej sprawie. 

O, Bogini Wolności, ujawnij kłamstwo,
że ograniczenia mogą mnie uwięzić.
Macierzyste Światło nie jest moim wrogiem
– prawdziwym bogactwem mnie obdarza. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

4. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że wielu mężczyzn jest uwięzionych w epickiej mentalności, gdzie wierzą, że muszą robić karierę, a zadaniem żony jest po prostu wspieranie ich w tym i robienie wszystkiego, co jest konieczne, czyli zajmować się domem i dziećmi. 

O, Bogini Wolności, ujawnij spisek,
motany przez upadłą grupę.
O Kosmiczna Matko, teraz widzę,
że Bóg-Matka nie jest moim wrogiem. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

5. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że mężczyzna o epickiej mentalności chce, aby jego żona znajdowała się w tej pozycji. Chce posiadać nad nią kontrolę, aby czekała na niego, gdy on wraca z pracy, a poza tym, aby zostawiła go w spokoju i nie ingerowała w jego karierę. 

O, Bogini Wolności, co daleko widzisz!
Odrzucam teraz kłamstwa antychrysta
i obejmuję świat Matki,
bo u steru Ojca widzę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

6. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że presja, wywierana na mężczyzn prowadzi do potrzeby poczucia, że ​​kontrolują oni swoją sytuację. Jednak mężczyźni wstępjący do armii tracą kontrolę nad swoją sytuacją. 

O, Bogini Wolności, czysty pucharze!
Moje niższe ciała już są spokojne.
Wnieść przeze mnie Twą symfonię,
Dar Twej Kosmicznej Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

7. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że mężczyźni, którzy robią karierę w świecie biznesu, muszą być gotowi poświęcić się dla tej sprawy, co stawia ich pod ogromną presją. 

O, Bogini Wolności, otwarta bramo!
Żyję dla Symfonii Więcej.
Światło w mych czakramach uwalniasz,
– przepływ miłości nigdy w nich nie ustanie. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

8. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że systemy stworzone przez upadłe istoty wywierają na mężczyzn ogromną presję. 

O, Bogini Wolności, uwolnij przepływ,
bogactwa, którym nas darzysz.
Już jestem gotów przyjąć,
Złote Runo, które teraz przędziesz. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

9. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że dana korporacja, która walczy o dominację na rynku, być może również w skali światowej, jest epicką walką, podobnie jak religia czy ideologia polityczna, która próbuje kontrolować świat. 

O, Bogini Wolności, wnieś remedium,
by uwolnić strudzonych i biednych.
Uciśnione masy są uwalniane,
miłosną Pieśnią Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

Część 5
1. Matko Wolności, wołam o spętanie i osądzenie bestii świadomości zbiorowej, która stawia mężczyzn pod presją, co sprawia, że mają oni potrzebę poczucia równowagi i dlatego muszą panować nad swoimi kobietami. 

O, Bogini Wolności, uwolnij mnie
od wężowej klątwy niedostatku.
Nie winię za to mojej Matki.
O, Błogosławiona Matko, przywróć mnie na Twe łono. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

2. Matko Wolności, wołam o spętanie i osądzenie bestii świadomości zbiorowej mężczyzn potrzebujących czegoś w swoim życiu, nad czym mogą mieć kontrolę. 

O, Bogini Wolności, z odległego brzegu
przybyłem z tęsknotą, aby być czymś Więcej.
Widzę, że obfitość jest przepływem
– w świadomości obfitości rosnę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

3. Matko Wolności, wołam o spętanie i osądzenie   bestii świadomości zbiorowej stojącej za przekonaniem, że ostatecznym sposobem na przejęcie kontroli nad czymś jest posiadanie tego czegoś. Powoduje to, że ​​mężczyźni chcą posiadać kobiety. 

O, Bogini Wolności, ujawnij kłamstwo,
że ograniczenia mogą mnie uwięzić.
Macierzyste Światło nie jest moim wrogiem
– prawdziwym bogactwem mnie obdarza. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

4. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że jest to powód, dla którego niektóre społeczeństwa rozwinęły kulturę, w której kobiety są dosłownie własnością mężczyzn. Kobiety są w nich zasadniczo niewolnicami, które mogą być fizycznie i prawnie własnością mężczyzn. 

O, Bogini Wolności, ujawnij spisek,
motany przez upadłą grupę.
O Kosmiczna Matko, teraz widzę,
że Bóg-Matka nie jest moim wrogiem. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

5. Matko Wolności, wołam o spętanie i osądzenie upadłych istot, które wywierają na ludzi presję i którzy muszą znaleźć sposób na jej złagodzenie, poprzez posiadania poczucia, że jest coś, co mogą kontrolować. 

O, Bogini Wolności, co daleko widzisz!
Odrzucam teraz kłamstwa antychrysta
i obejmuję świat Matki,
bo u steru Ojca widzę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

6. Matko Wolności, wołam o spętanie i osądzenie bestii świadomości zbiorowej stojącej za ideą, że mężczyźni fizycznie i prawnie posiadają kobiety. 

O, Bogini Wolności, czysty pucharze!
Moje niższe ciała już są spokojne.
Wnieść przeze mnie Twą symfonię,
Dar Twej Kosmicznej Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

7. Matko Wolności, wołam o spętanie i osądzenie bestii świadomości zbiorowej stojącej za mężczyznami, którzy czują, że poza prawnym, politycznym usankcjonowaniem posiadania swoich kobiet, muszą kontrolować je do tego stopnia, aż po​​czują, że posiadają swoje żony psychicznie. 

O, Bogini Wolności, otwarta bramo!
Żyję dla Symfonii Więcej.
Światło w mych czakramach uwalniasz,
– przepływ miłości nigdy w nich nie ustanie. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

8. Matko Wolności, wołam o spętanie i osądzenie bestii zbiorowej w kulturach, w których nie istnieje usankcjonowane prawem posiadanie kobiet, ale gdzie istnieje psychiczne poczucie ich posiadania. 

O, Bogini Wolności, uwolnij przepływ,
bogactwa, którym nas darzysz.
Już jestem gotów przyjąć,
Złote Runo, które teraz przędziesz. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

9. Matko Wolności, wołam o spętanie i osądzenie bestii świadomości zbiorowej stojącej za kulturami, w których dziewczęta są uważane za bezwartościowe i chociaż niekoniecznie muszą być sprzedawane jako niewolnice, można je zmuszać do małżeństw, które mogą dać rodzicom jakąś korzyść. 

O, Bogini Wolności, wnieś remedium,
by uwolnić strudzonych i biednych.
Uciśnione masy są uwalniane,
miłosną Pieśnią Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

Zapieczętowanie
W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Shiva tworzą nieprzeniknioną tarczę wokół mnie samej/ego i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi, chroniąc nas przed wszystkimi energiami opartymi na lęku we wszystkich czterech oktawach. 

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które tworzą siły ciemności działające przeciwko wyzwoleniu kobiet na Ziemi! 

 

 

Część 2

 

 W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa, używam prawa, który mam jako istota we wcieleniu na Ziemi, aby wołać do Matki Wolności, by wzmocniła moje wezwania i użyła moich czakramów, aby rzutować sformułowania zawarte w tej inwokacji w zbiorową świadomość i obudzić ludzi ku świadomości, która wyzwoli zarówno mężczyzn, jak i kobiety z wszelkiego psychicznego i duchowego zniewolenia ze strony upadłych istot. Przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość, pracując z wniebowstąpionymi mistrzami. Szczególnie wołam …

[Tu możesz dołączyć osobiste wołanie] 

Wołam o najdoskonalsze spełnienie tych wezwań, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen 

Część 1
1. Matko Wolności, wołam o spętanie i osądzenie bestii świadomości zbiorowej stojącej za kulturami, w których kobieta, która wyszła za mąż, zasadniczo staje się własnością swojego męża, ponieważ jest on przekonany, że teraz ma nad nią całkowitą kontrolę i że ona powinna się tej kontroli podporządkować. 

O, Bogini Wolności, uwolnij mnie
od wężowej klątwy niedostatku.
Nie winię za to mojej Matki.
O, Błogosławiona Matko, przywróć mnie na Twe łono. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

2. Matko Wolności, wołam o spętanie i osądzenie bestii świadomości zbiorowej stojącej za faktem, że kobiety na całym świecie zostały wychowane do poddania się tej formie kontroli i poczucia, że mogą stać się własnością swoich mężów. 

O, Bogini Wolności, z odległego brzegu
przybyłem z tęsknotą, aby być czymś Więcej.
Widzę, że obfitość jest przepływem
– w świadomości obfitości rosnę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

3. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że te gry wzajemnej kontroli polegające na dążeniu do posiadania, w których jedna strona stara się zawładnąć drugą, a druga jej się poddaje, mogą rozgrywać się na różne sposoby. 

O, Bogini Wolności, ujawnij kłamstwo,
że ograniczenia mogą mnie uwięzić.
Macierzyste Światło nie jest moim wrogiem
– prawdziwym bogactwem mnie obdarza. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

4. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że również w bardziej rozwiniętych krajach, w których kobiety osiągnęły znacznie większą wolność, między mężczyznami i kobietami nadal toczą się niekiedy rozgrywki o kontrolę psychiczną. 

O, Bogini Wolności, ujawnij spisek,
motany przez upadłą grupę.
O Kosmiczna Matko, teraz widzę,
że Bóg-Matka nie jest moim wrogiem. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

5. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że mężczyzna może próbować posiąść kobietę na własność, ale kobieta może również rozwinąć pewne poczucie własności wobec swojego męża i dzieci. Nawet w najbardziej zaawansowanych krajach świata kobiety nadal czują i mówią: „mój mąż”, „moje dzieci”, a mężczyźni: „moja żona”, „moje dzieci”. 

O, Bogini Wolności, co daleko widzisz!
Odrzucam teraz kłamstwa antychrysta
i obejmuję świat Matki,
bo u steru Ojca widzę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

6. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że niektóre kobiety wciąż posiadają oddzielne ja z poprzednich wcieleń i mają owo poczucie kontroli, że „mój mąż” powinien zachowywać się w określony sposób. 

O, Bogini Wolności, czysty pucharze!
Moje niższe ciała już są spokojne.
Wnieść przeze mnie Twą symfonię,
Dar Twej Kosmicznej Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

7. Matko Wolności, wołam o spętanie i osądzenie bestii świadomości zbiorowej stojącej za kulturami, w których mężczyźni wciąż dominują, ale kobiety w tej kulturze czują, że wygląd fizyczny i zachowanie mężów świadczy o wartości ich żon. 

O, Bogini Wolności, otwarta bramo!
Żyję dla Symfonii Więcej.
Światło w mych czakramach uwalniasz,
– przepływ miłości nigdy w nich nie ustanie. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

8. Matko Wolności, wołam o spętanie i osądzenie bestii świadomości zbiorowej, która sprawia, że ​​kobiety czują, że jeśli mężczyzna źle wygląda, to oznacza, że jego żona nie dba o niego i to źle o niej świadczy. 

O, Bogini Wolności, uwolnij przepływ,
bogactwa, którym nas darzysz.
Już jestem gotów przyjąć,
Złote Runo, które teraz przędziesz. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

9. Matko Wolności, wołam o spętanie i osądzenie bestii świadomości zbiorowej stojącej za grą o kontrolę pośród nastolatków szukających partnera. 

O, Bogini Wolności, wnieś remedium,
by uwolnić strudzonych i biednych.
Uciśnione masy są uwalniane,
miłosną Pieśnią Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

Część 2
1. Matko Wolności, wołam o spętanie i osądzenie bestii świadomości zbiorowej stojącej za mężczyznami i kobietami odczuwającymi presję, aby być aktywnymi seksualnie lub zdobyć określony status poprzez związek. Nie ma to jednak nic wspólnego ze związkiem opartym na wolności, a o wzajemną kontrolę. 

O, Bogini Wolności, uwolnij mnie
od wężowej klątwy niedostatku.
Nie winię za to mojej Matki.
O, Błogosławiona Matko, przywróć mnie na Twe łono. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

2. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że bycie w związku daje im określony status, ale aby w niego wejść, starają się kontrolować swojego potencjalnego partnera i go usidlać. 

O, Bogini Wolności, z odległego brzegu
przybyłem z tęsknotą, aby być czymś Więcej.
Widzę, że obfitość jest przepływem
– w świadomości obfitości rosnę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

3. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że kiedy partnerzy wchodzą w związek dla wzajemnej kontroli, to mogą grać tę grę przez całe życie. Być może z wiekiem zmieniają nieco wygląd, ale nadal chodzi w niej o kontrolę. 

O, Bogini Wolności, ujawnij kłamstwo,
że ograniczenia mogą mnie uwięzić.
Macierzyste Światło nie jest moim wrogiem
– prawdziwym bogactwem mnie obdarza. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

4. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że wiele małżeństw rozpada się, ponieważ ludzie nie mogą już znieść tej gry. Czują się w niej tak uwięzieni, że muszą wyrwać się ze związku. 

O, Bogini Wolności, ujawnij spisek,
motany przez upadłą grupę.
O Kosmiczna Matko, teraz widzę,
że Bóg-Matka nie jest moim wrogiem. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

5. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że w wielu przypadkach powodem, dla którego związek się nie rozpada jest fakt, że żadna ze stron nie może przerwać gry o kontrolę. 

O, Bogini Wolności, co daleko widzisz!
Odrzucam teraz kłamstwa antychrysta
i obejmuję świat Matki,
bo u steru Ojca widzę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

6. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że ci, którzy zrywają związek, niekoniecznie są wyzwoleni od gry o kontrolę. 

O, Bogini Wolności, czysty pucharze!
Moje niższe ciała już są spokojne.
Wnieść przeze mnie Twą symfonię,
Dar Twej Kosmicznej Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

7. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że kiedy w związku zaczyna źle się układać, bardzo łatwo jest zrzucić winę na partnera.  Ludzie często myślą: „Gdybym tylko miał/miała innego partnera, który miałby inny charakter, wtedy nie miałbym/ nie miałabym tych problemów.”. 

O, Bogini Wolności, otwarta bramo!
Żyję dla Symfonii Więcej.
Światło w mych czakramach uwalniasz,
– przepływ miłości nigdy w nich nie ustanie. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

8. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że nasze doświadczenie związku ma miejsce w naszych umysłach! Nie mamy takiego doświadczenia z przyczyny naszych partnerów. 

O, Bogini Wolności, uwolnij przepływ,
bogactwa, którym nas darzysz.
Już jestem gotów przyjąć,
Złote Runo, które teraz przędziesz. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

9. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że nasz partner może grać grę o kontrolę i próbować nas kontrolować, ale nie to tworzy nasze wewnętrzne doświadczenie. Nasze wewnętrzne doświadczenie jest tworzone przez naszą własną walkę o kontrolę. 

O, Bogini Wolności, wnieś remedium,
by uwolnić strudzonych i biednych.
Uciśnione masy są uwalniane,
miłosną Pieśnią Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

Część 3
1. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że chociaż dany związek ulegnie rozpadowi, ale nadal prowadzimy grę o kontrolę, jeśli nie przekroczymy tego oddzielnego ja i się go nie pozbędziemy. Kolejny związek będzie również oparty o tę grę kontroli. 

O, Bogini Wolności, uwolnij mnie
od wężowej klątwy niedostatku.
Nie winię za to mojej Matki.
O, Błogosławiona Matko, przywróć mnie na Twe łono. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

2. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że nawet jeśli kobiety zostaną wyzwolone prawnie i politycznie, to na poziomie indywidualnych relacji gry kontrolne mogą nadal istnieć. 

O, Bogini Wolności, z odległego brzegu
przybyłem z tęsknotą, aby być czymś Więcej.
Widzę, że obfitość jest przepływem
– w świadomości obfitości rosnę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

3. Matko Wolności, pomóż mi dostrzec, czy ja osobiście prowadzę te grę o kontrolę w moich związkach. Pomóż mi spojrzeć na to i powiedzieć: „I co z tego? Prowadziłem je. Żyję na Ziemi, więc jak mogłem ich nie prowadzić? Ale nadszedł czas, aby wyjść poza nie. Czas się od nich uwolnić. Robię to, używając dostępnych narzędzi, poprzez gotowość, by spojrzeć na te ja, zidentyfikować je, pozwolić im umrzeć i zaprzestać prób rozwiązania problemu, który według gry o kontrolę muszę rozwiązać.”. 

O, Bogini Wolności, ujawnij kłamstwo,
że ograniczenia mogą mnie uwięzić.
Macierzyste Światło nie jest moim wrogiem
– prawdziwym bogactwem mnie obdarza. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

4. Matko Wolności, uwolnij wszystkie kobiety od gier o kontrolę i spętaj bestie świadomości zbiorowej, które starają się je podtrzymywać. 

O, Bogini Wolności, ujawnij spisek,
motany przez upadłą grupę.
O Kosmiczna Matko, teraz widzę,
że Bóg-Matka nie jest moim wrogiem. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

5. Matko Wolności, wołam o spętanie i osądzenie upadłych istot, które rozpoczęły cały cykl gry o kontrolę między mężczyznami i kobietami oraz cykl gry o kontrolę ze strony epickiej mentalności, często wciągając mężczyzn do walki w jakiejś epickiej sprawie.

O, Bogini Wolności, co daleko widzisz!
Odrzucam teraz kłamstwa antychrysta
i obejmuję świat Matki,
bo u steru Ojca widzę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

6. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że kiedy bierzemy udział w grze o kontrolę, możemy mieć poczucie, że wygrywamy. Jednak za to uczucie musimy zapłacić. 

O, Bogini Wolności, czysty pucharze!
Moje niższe ciała już są spokojne.
Wnieść przeze mnie Twą symfonię,
Dar Twej Kosmicznej Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

7. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że nie możemy angażować się w grę o kontrolę bez wejście pod kontrolę samej gry, a raczej oddzielonych ja, bestii świadomości zbiorowej i ostatecznie pod kontrolę upadłych istot. 

O, Bogini Wolności, otwarta bramo!
Żyję dla Symfonii Więcej.
Światło w mych czakramach uwalniasz,
– przepływ miłości nigdy w nich nie ustanie. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

8. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że ilekroć staramy się kontrolować, sami jesteśmy kontrolowani, ponieważ dopóki nie zostaniemy poddani kontroli, nie będziemy angażować się w te gry kontrolne. 

O, Bogini Wolności, uwolnij przepływ,
bogactwa, którym nas darzysz.
Już jestem gotów przyjąć,
Złote Runo, które teraz przędziesz. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

9. Matko Wolności, pomóż mi spojrzeć na to uczciwie i powiedzieć: „Dość, mam tego dość. Jestem czymś więcej niż tym ja i mogę pozwolić mu umrzeć, ponieważ wiem, że odrodzę się na wyższym poziomie świadomości Chrystusa. Pozwalając tym ja umrzeć, stanę się nową istotą w Chrystusie. 

O, Bogini Wolności, wnieś remedium,
by uwolnić strudzonych i biednych.
Uciśnione masy są uwalniane,
miłosną Pieśnią Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

Część 4
1. Matko Wolności, uwolnij od tych gier mężczyzn, a przede wszystkim kobiety, aby odcięły się od tych gier o kontrolę, a przynajmniej, aby stały się ich świadome. 

O, Bogini Wolności, uwolnij mnie
od wężowej klątwy niedostatku.
Nie winię za to mojej Matki.
O, Błogosławiona Matko, przywróć mnie na Twe łono. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

2. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że to one mogą być w tym prekursorami, ponieważ ci, którzy podlegają opresji, najszybciej zechcą rozpocząć cykl jej powstrzymania. 

O, Bogini Wolności, z odległego brzegu
przybyłem z tęsknotą, aby być czymś Więcej.
Widzę, że obfitość jest przepływem
– w świadomości obfitości rosnę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

3. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że kiedy doświadczyliśmy pewnej formy ucisku przez wiele wcieleń, stopniowo budujemy determinację, by się uwolnić. 

O, Bogini Wolności, ujawnij kłamstwo,
że ograniczenia mogą mnie uwięzić.
Macierzyste Światło nie jest moim wrogiem
– prawdziwym bogactwem mnie obdarza. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

 4. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że to właśnie dlatego kobiety we współczesnych demokracjach były prekursorami na poziomie planetarnym, jeśli chodzi o wypowiadanie się przeciwko dyskryminacji i uciskowi kobiet oraz domagania się większej wolności. 

O, Bogini Wolności, ujawnij spisek,
motany przez upadłą grupę.
O Kosmiczna Matko, teraz widzę,
że Bóg-Matka nie jest moim wrogiem. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

5. Matko Wolności, uwolnij kobiety, abyśmy mogli otrzymać możliwość dostrzeżenia gier o kontrolę, uwolnienia się od nich bez konieczności przechodzenia przez kolejną liczbę wcieleń, zanim zbudujemy wystarczającą determinację. 

O, Bogini Wolności, co daleko widzisz!
Odrzucam teraz kłamstwa antychrysta
i obejmuję świat Matki,
bo u steru Ojca widzę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

6. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że wyzwolenie kobiet znajduje się na wstępującej spirali. Uwolnij kobiety, aby nie trzeba było czekać przez wiele wcieleń, czy nawet dziesięcioleci, zanim najbardziej zacofane kraje na świecie uwolnią kobiety od tego przestarzałego średniowiecznego ucisku, któremu są obecnie poddawane. 

O, Bogini Wolności, czysty pucharze!
Moje niższe ciała już są spokojne.
Wnieść przeze mnie Twą symfonię,
Dar Twej Kosmicznej Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

7. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że ta kolosalna różnica między narodami najbardziej rozwiniętymi a tymi rozwijającymi się, jest możliwa tylko za sprawą ogromnych bestii świadomości zbiorowej, które opanowują umysły ludzi w krajach mniej rozwiniętych, aby nie mogli dostrzec tego, co dla nas jest tak oczywiste. 

O, Bogini Wolności, otwarta bramo!
Żyję dla Symfonii Więcej.
Światło w mych czakramach uwalniasz,
– przepływ miłości nigdy w nich nie ustanie. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

8. Matko Wolności, uwolnij kobiety w krajach islamu od hipnozy narzuconej na nie przez bestie świadomości zbiorowej. Niniejszym upoważniam Wniebowstąpionych Mistrzów do wykorzystania ich mocy, aby wkroczyli, spętali i unicestwili te bestie, aby osądziły i usunęły upadłe istoty, aby ten hipnotyczny efekt mógł zostać zniesiony. 

O, Bogini Wolności, uwolnij przepływ,
bogactwa, którym nas darzysz.
Już jestem gotów przyjąć,
Złote Runo, które teraz przędziesz. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

9. Matko Wolności, przebudź ludzi, aby łuski opadły im z oczu i aby stwierdzili: „Stop, dlaczego traktujemy kobiety w ten sposób? Jak możemy być tak daleko w tyle za innymi narodami? Dlaczego trzymamy się tych przestarzałych doktryn i praw religijnych, które definiują kobiety jako obywatelki drugiej klasy?”. 

O, Bogini Wolności, wnieś remedium,
by uwolnić strudzonych i biednych.
Uciśnione masy są uwalniane,
miłosną Pieśnią Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

Część 5
1. Matko Wolności, spętaj te twory świadomości zbiorowej i upadłe istoty stojące za nimi, aby ludzie mogli swobodnie wyrażać siłę determinacji, którą budowali przez wiele wcieleń. 

O, Bogini Wolności, uwolnij mnie
od wężowej klątwy niedostatku.
Nie winię za to mojej Matki.
O, Błogosławiona Matko, przywróć mnie na Twe łono. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

2. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że kiedy ludzie są zdeterminowani, społeczeństwo może szybko wyjść z tego przestarzałego sposobu myślenia i zacząć znajdywać rozwiązania różnych problemów. 

O, Bogini Wolności, z odległego brzegu
przybyłem z tęsknotą, aby być czymś Więcej.
Widzę, że obfitość jest przepływem
– w świadomości obfitości rosnę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

3. Matko Wolności, wołam o spętanie i osądzenie bestii świadomości zbiorowej, która tworzy zaklęcie, pod którym kobiety się znajdują, gdy nie chcą wywierać żadnego politycznego nacisku na mniej rozwinięte narody. 

O, Bogini Wolności, ujawnij kłamstwo,
że ograniczenia mogą mnie uwięzić.
Macierzyste Światło nie jest moim wrogiem
– prawdziwym bogactwem mnie obdarza. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

4. Matko Wolności, pomóżcie kobietom w krajach rozwiniętych zdać sobie sprawę z faktu, że nasza pozycja wiąże się z odpowiedzialnością, polegającą na promowaniu wyzwolenia kobiet w pozostałych częściach świata i promowaniu wielu innych dobrych spraw i pozytywnego postępu.

O, Bogini Wolności, ujawnij spisek,
motany przez upadłą grupę.
O Kosmiczna Matko, teraz widzę,
że Bóg-Matka nie jest moim wrogiem. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

5. Matko Wolności, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek wywierania presji politycznej na te narody. Mamy obowiązek powiedzieć: „Nie możemy handlować z wami, jeśli nadal będziecie traktować swoje kobiety w ten sposób. Nie kupimy waszej ropy naftowej. Znajdziemy innego dostawcę.”. 

O, Bogini Wolności, co daleko widzisz!
Odrzucam teraz kłamstwa antychrysta
i obejmuję świat Matki,
bo u steru Ojca widzę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

6. Matko Wolności, uwolnij ludzi w bardziej rozwiniętych krajach, którzy chcą zastosować tę polityczną presję. Wołam o spętanie bestii świadomości zbiorowej, która powstrzymuje nas od powiedzenia: „To jest nasza odpowiedzialność”. 

O, Bogini Wolności, czysty pucharze!
Moje niższe ciała już są spokojne.
Wnieść przeze mnie Twą symfonię,
Dar Twej Kosmicznej Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

7. Matko Wolności, wołam o złamanie tych zaklęć, aby bestie świadomości zbiorowej zostały spętane związane, skonsumowane lub została zmniejszona ich siła, aby ludzie mogli być wolni w swoich zewnętrznych umysłach i podjęli działania, do podjęcia których są faktycznie gotowi w ciele emocjonalnym, mentalnym i w ciele tożsamości. 

O, Bogini Wolności, otwarta bramo!
Żyję dla Symfonii Więcej.
Światło w mych czakramach uwalniasz,
– przepływ miłości nigdy w nich nie ustanie. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

8. Matko Wolności, uwolnij ludzi od blokady w ciele emocjonalnym, która uniemożliwia im działanie na podstawie tego, co już widzą w swoim ciele mentalnym. 

O, Bogini Wolności, uwolnij przepływ,
bogactwa, którym nas darzysz.
Już jestem gotów przyjąć,
Złote Runo, które teraz przędziesz. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

9. Matko Wolności, wołam o spętanie tych bestii, które blokują ludzi mających wszystkie właściwe wglądy, wiedzących, co należy zrobić, ale nie mogących zmusić się do tego, ponieważ na poziomie emocjonalnym są zablokowani przed podjęciem działania opartego na swoim zrozumieniu. 

O, Bogini Wolności, wnieś remedium,
by uwolnić strudzonych i biednych.
Uciśnione masy są uwalniane,
miłosną Pieśnią Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

Zapieczętowanie
W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Shiva tworzą nieprzeniknioną tarczę wokół mnie samej/samego i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi, chroniąc nas przed wszystkimi energiami opartymi na lęku we wszystkich czterech oktawach. 

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które tworzą siły ciemności działające przeciwko wyzwoleniu kobiet na Ziemi! 

Dwie dodatkowe inwokacje i konferencji poświęconej "Wyzwoleniu kobiet":

- Wołanie o zaprzestanie eksploatacji kobiet
 

- Wołanie o duchowe przebudzenie kobiet

 

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną