Rozdział 25 - 26. Inwokacja - Wołanie o położenie kresu przemocy wobec kobiet. Część 1 i 2

(Część 1)

 W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa, używam prawa, który mam jako istota we wcieleniu na Ziemi, aby wołać do Matki Maryi, by wzmocniła moje wezwania i użyła moich czakramów, aby rzutować sformułowania zawarte w tej inwokacji w zbiorową świadomość i obudzić ludzi ku świadomości, która wyzwoli zarówno mężczyzn, jak i kobiety z wszelkiego psychicznego i duchowego zniewolenia ze strony upadłych istot. Przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość, pracując z wniebowstąpionymi mistrzami. Szczególnie wołam … 

[Tu możesz dołączyć osobiste wołanie] 

Wołam o najdoskonalsze spełnienie tych wezwań, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen 

Część 1

1. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad siłami ciemności stojącymi za grą o kontrolę, w której mężczyźni próbują rządzić kobietami z pomocą pieniędzy, a raczej odmawiając im pieniędzy lub dostępu do nich.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad siłami ciemności stojącymi za społeczeństwami, w których kobiety nie mogą mieć pracy, nie mogą zarabiać na życie, a zatem są całkowicie zależne od zamążpójścia i od pozostawania w związku małżeńskim, aby móc przeżyć.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami, które stworzyły te bestie, które opanowują umysły mężczyzn, aby myśleli, że kobiety nie powinny mieć pieniędzy lub nie są w stanie mądrze nimi gospodarować.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad siłami ciemności, które sprawiają, że mężczyźni myślą, iż muszą trzymać kobiety z dala od pieniędzy i trzymać pieniądze z dala od kobiet – dzięki temu mogą mieć nad kobietami kontrolę.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorowąświadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad bestią świadomośći zbiorowej, która nie pozwala mężczyznom dostrzec, jak nielogiczne jest to, jak nieprawdziwe jest to, że kobietom nie można ufać w kwestii pieniędzy.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad siłami ciemności, które uniemożliwiają ludziom dostrzeżenie, że jest to po prostu sprawa kontroli, w którą zostali uwikłani. Gdy kontroluje się kogoś, jest się również kontrolowanym.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad siłami ciemności, które sprawiają, że mężczyźni czują, że skoro to oni zarabiają pieniądze, to oni powinni decydować, na co pieniądze są wydawane.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad mężczyznami, którzy utrzymują tę postawę i świadomie nie dopuszczają kobiet do procesu podejmowania decyzji dotyczących pieniędzy.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad siłami ciemności, które uniemożliwiają ludziom dostrzeżenie, że z taką postawą nie mogą pomnożyć pieniędzy, które zarabiają i dlatego wielu z tych mężczyzn żyje w ubóstwie i nie może się z niego wydostać.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Część 2

1. Matko Maryjo, przebudź mężczyzn, aby dostrzegli, że gdyby przydawali bardziej równą wartość swoim żonom, aby ich żony były zaangażowane w proces zarabiania i wydawania pieniędzy, wówczas mężczyźni i kobiety mogliby połączyć swoje wysiłki, a to skutkowałoby wyższym poziomem zamożności rodziny.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, przebudź mężczyzn, aby dostrzegli, że jeśli będą współpracować ze, to albo mężczyzna będzie zarabiał więcej pieniędzy, albo żona również będzie miała dochód, co sprawi, że cała rodzina będzie miała lepszą sytuację materialną. Natomiast, gdy mężczyźni oddają się grze o kontrolę polegającą na ograniczaniu kobiet poprzez pieniądze, tracą na tym wszyscy.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jednym z głównych aspektów postępu, jaki obserwowaliśmy w krajach bardziej rozwiniętych, jest to, że kobiety mogą zdobyć wykształcenie, uzyskać względnie dobrze płatną pracę i wynagrodzenie bardziej równe temu, jakie otrzymują mężczyźni.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

 4. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jest to niezwykle ważne osiągnięcie, jeśli chodzi o zapewnienie kobietom większej niezależności, większej wolności i zdolności do wyrwania się z relacji opartej na przemocy, ponieważ mogą one przetrwać finansowo.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorowąświadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, uwolnij kobiety na całym świecie, które czują się uwięzione w związku pełnym przemocy. Pomóż im znaleźć wyjście z tego związku i zarabiać na życie dla siebie i swoich dzieci.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, uwolnij kobiety, które doświadczają przemocy, aby nie zeszły w negatywną, zstępującą spiralę, ale mogły zmienić swoją sytuację w tym życiu lub w następnym.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad siłami ciemności, które sprawiają, że kobiety czują, że nie są godne posiadania pieniędzy, nie są godne ich zarabiania i dlatego podświadomie odpychają od siebie dostatek.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, uwolnij kobiety na całym świecie od finansowej zależności od mężczyzn, aby mogły zmienić swoją sytuację osobistą i swoje społeczeństwa.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, wołam o spętanie i osądzenie bestii, które chcą trzymać pieniądze z dala od kobiet i utrzymywać kobiety w uzależnieniu od mężczyzn i ich pieniędzy, których potrzebują, aby przeżyć.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Część 3

1. Matko Maryjo, przebudź kobiety z krajów zamożnych, aby dokładnie przyjrzały się swoim zwyczajom kupowania ubrań i dowiedziały się, gdzie są one szyte, i w jakich warunkach ludzie pracują przy ich wytwarzaniu.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, przebudź kobiety w zamożnych krajach, aby odmawiały kupowania ubrań, które powstały w fabrykach, w których mężczyźni wykorzystują kobiety i zmuszają je do pracy w ciężkich warunkach za niskie wynagrodzenie, jednocześnie zgarniając cały zysk.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, przebudź kobiety w zamożnych krajach, aby odmawiały kupowania ubrań w sklepach należących do mężczyzn, od korporacji należących do mężczyzn lub od importerów należących do mężczyzn, ponieważ to oni właśnie zarabiają większość pieniądzy.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, przebudź kobiety w zamożnych krajach, aby odmawiały kupowania ubrań od firm, w których istnieje ogromna przepaść między tym, co zarabiają kobiety za swoją pracę, a co na ich pracy zarabiają mężczyźni.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorowąświadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, przebudź kobiety z zamożnych krajów, aby stworzyły ruch kobiet, które wyrażają solidarność ze swoimi siostrami z krajów rozwijających się i domagają się wiedzy, jak powstają ich ubrania i kto na tym głównie zyskuje.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, przebudź kobiety w zamożnych krajach, aby żądały, by kobiety szyjące ich ubrania, pracowały w dobrych warunkach i otrzymywały dobre wynagrodzenie zgodne z kosztami życia w ich krajach.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, przebudź kobiety z krajów zamożnych, aby utworzyły ruch, który będzie bojkotować sklepy, które nie mówią uczciwie o tym, gdzie są wytwarzane ich ubrania i w jakich warunkach pracują zatrudnione tam kobiety.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, przebudź ludzi do utworzenia fabryk będących własnością kobiet i kierowanych przez kobiety, jako spółdzielnie a nie jako tradycyjne formy biznesu – na zasadzie współwłasności, gdzie kobiety mają udział w dochodach firmy.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, przebudź kobiety w zamożnych krajach, aby wywierały polityczną presję nie tylko na przedsiębiorstwa, ale również na kraje, w których całe społeczeństwa powinny zostać zmuszone do zmiany.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Część 4

1. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad siłami ciemności stojącymi za przemysłem odzieżowym w Bangladeszu, Chinach, Wietnamie i innych rozwijających się krajach.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nie mogą dalej sprzedawać swoich produktów w rozwiniętych krajach, jeśli nie zapewnią kobietom pracującym w przemyśle odzieżowym rozsądnych warunków pracy i godnego wynagrodzenia.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad siłami ciemności stojącymi za przemysłem odzieżowym napędzanym zyskiem oraz przez kobiety z krajów rozwiniętych, które szukają jak najtańszych ubrań i nie obchodzi ich, gdzie i w jakich warunkach zostały one wyprodukowane.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, przebudź kobiety, by postawiły na jakość i nie kupowały więcej, niż potrzebują. Przebudź je, aby zatroszczyły się o warunki, w jakich szyte są ubrania, przez co przestaną popierać wykorzystywanie kobiet.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorowąświadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad siłami ciemności, które uniemożliwiają ludziom dostrzeżenie, że jest to, co ma miejsce w przemyśle odzieżowym i w innych branżach jest naprawdę wyzyskiem kobiet, znęcanie się nad nimi i przemoc wobec nich.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, przebudź kobiety w krajach rozwiniętych, aby były gotowe wspierać biznesy w krajach rozwijających się, które dają kobietom pracę i żądają, aby kobiety miały godziwe warunki i godziwe wynagrodzenie.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad siłami ciemności stojącymi za grą o kontrolę, w których mężczyźni używają przemocy, aby sprawować władzę nad kobietami.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nie możemy winić za całą przemoc wobec kobiet. Jedynie gier o kontrolę Owszem, pewien procent przemocy jest napędzany przez nie, kiedy to mężczyźni używają przemocy, jako sposobu kontrolowania kobiet w swoim życiu, ale nie każdy rodzaj przemocy można wytłumaczyć w ten sposób.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, przebudź kobiety w krajach bardziej rozwiniętych, aby wykorzystały swoją wolność do rozważenia kwestii przemocy wobec kobiet, do okazania solidarności i spojrzenia na kobiety w innych krajach oraz na panującą tam przemoc wobec nich.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Część 5

1. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że również w najbardziej rozwiniętych krajach istnieje przemoc wobec kobiet, której nie można wyjaśnić jedynie gró o kontrolę.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad siłami ciemności stojącymi za mężczyznami, którzy stosują przemoc, ponieważ chcą karać kobiety.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegły, że aspektem gier o kontrolę jest pragnienie ukarania tych, którzy nie poddają się kontroli. Ale przemocy wobec kobiet nie można wytłumaczyć jedynie samą chęcią karania.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Mario, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kiedy mężczyźni gwałcą kobiety, w większości przypadków nie możemy tego wyjaśnić, że jest to gra o kontrolę. W przypadku mężczyzny, czy nawet grupy mężczyzn, którzy gwałcą kobietę, chodzi o coś więcej.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorowąświadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nie możemy poprawić warunków kobiet bez chęci spojrzenia na cały problem. Kiedy patrzymy na mężczyzn, którzy gwałcą kobiety, widzimy, że jest w tym coś więcej niż tylko pożądanie seksualne. Pojawia się gniew, a nawet jeszcze silniejsze uczucie nienawiści skierowanej ku kobietom.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Mario, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kiedy mężczyzna bije kobietę, nie ma na to racjonalnego wytłumaczenia, więc musimy szukać wyjaśnienia które jest irracjonalne.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad siłami ciemności wywołującymi gniew i nienawiść, które są widoczne w wielu sytuacjach, gdy kobiety stają się ofiarami różnych form przemocy.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad siłami ciemności stojącymi za fundamentalistycznymi muzułmańskimi kaznodziejami lub imamami, którzy promują prawo szariatu i którzy popierają ucisk kobiet, ograniczanie kobiet.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad duchowieństwem muzułmańskim, którego stosunek do kobiet i którego poparcie dla uciskania kobiet jest napędzane gniewem i nienawiścią, które nie pochodzą od samego mężczyzny – mężczyzna został przez nie przejęty.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Zapieczętowanie

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM akceptuję, że Archanioł Michał, Astrea i Shiva tworzą nieprzeniknioną tarczę wokół mnie samej/samego i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi, chroniąc nas przed wszystkimi energiami opartymi na lęku we wszystkich czterech oktawach.

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które tworzą siły ciemności działające przeciwko wyzwoleniu kobiet na Ziemi!

 

(Część 2) 

 

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa, używam prawa, który mam jako istota we wcieleniu na Ziemi, aby wołać do Matki Maryi, by wzmocniła moje wezwania i użyła moich czakramów, aby rzutować sformułowania zawarte w tej inwokacji w zbiorową świadomość i obudzić ludzi ku świadomości, która wyzwoli zarówno mężczyzn, jak i kobiety z wszelkiego psychicznego i duchowego zniewolenia ze strony upadłych istot. Przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość, pracując z wniebowstąpionymi mistrzami. Szczególnie wołam …

 [Tu możesz dołączyć osobiste wołanie.]

 Wołam o najdoskonalsze spełnienie tych wezwań, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

Część 1

1. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad mężczyznami, którzy pozwolili, by ich umysły, cztery poziomy ich umysłu, przejął twór zbiorowej świadomości gniewu wobec kobiet.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad tworem zbiorowej świadomości gniewu wobec kobiet.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad twór zbiorowej świadomości nienawiści do kobiet.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad tworami zbiorowej świadomości gniewu wobec kobiet, nienawiści do kobiet, które przejmują umysły mężczyzn, kiedy są one osłabione, nieświadomione.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad siłami ciemności, które powodują, że mężczyźni są ciągle sfrustrowani, że czują iż żyją pod głęboką presją, że nie mają wiary w siebie, że są niepewni swojej przyszłości.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad siłami ciemności powodującymi, że mężczyźni odczuwają ogromną presję, że są nią niezmiernie przytłoczeni, i że aby poczuć ulgę, wyładowują gniew na swoich żonach.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad mężczyznami, których umysły przejął twór gniewu, i którzy kierują gniew ku swoim żonom.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad mężczyznami, którzy znęcają się nad swoimi żonami, a potem zaczynają odczuwać odrazę do siebie, przez co czują się jeszcze bardziej sfrustrowani. Prowadzi to do jeszcze większej presji i ten cykl stale się powtarza.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, wołam o spętanie i pochłonięcie tych tworów świadomości zbiorowej, aby mężczyźni zostali od nich uwolnieni. Wołam również o uwolnienie kobiet od tworów świadomości zbiorowej, które przejmują ich umysły sprawiając, że poddają się tego rodzaju przemocy.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Część 2

1. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kiedy kobiety nieustannie padają ofiarami przemocy, zostają przejęte przez twory świadomości zbiorowej, które powodują, że poddają się jej bez sprzeciwu. 

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad siłami ciemności, które sprawiają, że kobiety czują, że nie mają wyboru, że nie mogą się sprzeciwić, że nie mogą powiedzieć NIE, że nie mogą odejść. Nie widzą dla siebie innej możliwości niż znoszenie tego cierpienia, a następnie kontynuowanie życia tak, jakby nigdy nic się nie stało.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, uwolnij kobiety, które są uwięzione w tej sytuacji, aby mogły storzyć determinację, aby coś z tym zrobić, na przykład porozmawiać o tym z mężem, postawioć granice i powiedzieć „dosyć!”.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, uwolnij kobiety, aby dostrzegły, w jaki sposób mogą potencjalnie pomóc swoim mężom lub od nich odejść i żyć w godności.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad mężczyznami, którzy stosują przemoc wobec kobiet, ponieważ ich umysły zostały przejęte przez te twory świadomości zbiorowej.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad mężczyznami, którzy nie wzięli odpowiedzialności psychicznej za siebie, którzy nic nie wiedzą o duchowej ścieżce i dlatego czują się uwięzieni.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że w przypadku niektórych mężczyzn nie da się w pełni wyjaśnić ich przemocy, mówiąc, że ich umysły zostały przejęte przez twory świadomości zbiorowej. Ich gniew jest wzmacniany przez te twory, ale nie pochodzi on wyłącznie od tego typu tworów.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad mężczyznami, którzy stworzyli te odrębne ja, które są wściekłe na kobiety, które nienawidzą kobiet.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad mężczyznami, którzy nie dopuszczają się przemocy fizycznej wobec kobiet, ale kierują w ich kierunku gniew i nienawiść.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Część 3

1. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami, które stworzyły ten gniew i nienawiść wobec kobiet i które rozprzestrzeniły go wśród mężczyzn, którzy nie są upadłymi istotami.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami, które postanowiły wynieść mężczyzn do nadrzędnej pozycji. Zdecydowali się stworzyć tego męskiego, osobowego Boga, takiego jak Bóg Starego Testamentu, a czyniąc to, otworzyli możliwość ucisku kobiet.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami, które pałają gniewem wobec Boga, ale które nie mogą tego wyrazić na Ziemi, ponieważ same stworzyły męskiego Boga, który jest rzekomo Najwyższym Bogiem wszechświata.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami, które nie mogą skłonić mężczyzn do wyrażania gniewu wobec Boga, więc skłaniają ich do wyrażania gniewu wobec kobiet, wobec kobiecej energii i polaryzacji, a nawet wobec całego materialnego świata.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami, które zrodziły koncepcję „nienawiści do matki”, nienawiści do świata matki, nienawiści do kobiet, niezależnie od tego, czy są matkami, czy nie.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami, które stworzyły fałszywe religie i fałszywych guru, które promują nienawiść do materialnego świata, nienawiść do świata matki, nienawiść do świata fizycznej materii, nienawiść do ludzkiego ciała.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad fałszywymi guru w Indiach, którzy głoszą pogląd, że świat materii i ciało fizyczne oraz żądze i pragnienia ciała są wrogiem duchowości, wrogiem mężczyzn pracujących nad osiągnięciem swoich duchowych celów.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami i fałszywymi religiami, które promują pogląd, że kobiety są pokusą dla mężczyzn, że kobiety są mniej duchowe lub same podatne na pokusy, wykorzystując żądze ciała jako pokusy dla mężczyzn, która odciąga ich od bardziej duchowego stylu życia.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad siłami ciemności stojącymi za gniewem wobec kobiet, wobec świata matki, wobec świata materii, który pierwotnie pochodzi od upadłych istot.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Część 4

1. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad mężczyznami, którzy nie są upadłymi istotami, ale którzy przyjęli ten gniew i nienawiść do świata materii, do własnego ciała fizycznego i do kobiet.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad mężczyznami, którzy dopuszczają się przemocy wobec kobiet, ponieważ uwewnętrznili w sobie ten gniew i nienawiść wobec kobiet. Wołam o sąd nad mężczyznami, którzy pragną karać kobiety, krzywdzić je i poniżać je w akcie czytej, fizycznej  destrukcji.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad mężczyznami, którzy pozornie próbują kontrolować kobiety psychiczie, ale poza grą o kontrolę używają środków psychicznych, aby wyrazić swój gniew i nienawiść do kobiet.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad mężczyznami, którzy starają się karać kobiety, krzywdzić je, zniszczyć ich dusze – jeśliby mogli, ponieważ tak bardzo nienawidzą, że w rzeczywistości pragną zniszczyć kobiety.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad mężczyznami, którzy podnieśli to do większej skrajności, którzy funkcjonując na różnych stanowiskach, promują idee ucisku kobiety, idee, które są formą przemocy wobec kobiet i dla których nie posiadają żadnego racjonalnego wyjaśnienia.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad upadłymi istotami stojącymi za ideami, które są stworzone tylko po to, aby usankcjonować ten gniew i nienawiść wobec kobiet, mimo że są one sprytnie zamaskowane.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że prawo szariatu promowane przez fundamentalistyczny islam nie ma za sobą żadnej racjonalności. Może on przytaczać na jego rzecz pewne argumenty, używać jakiegoś rozumowania, ale wszystko to nie jest racjonalne, nie jest spójne ani logiczne.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

8. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że prawo szariatu nie jest oparte na żadnych rzeczywistych przesłankach. Jest zakamuflowane jako religijny tekst lub doktryna, ale jego siłą napędową jest gniew i nienawiść wobec kobiet.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nie ma racjonalnego powodu, dla którego miliony kobiet, mimo że żyją w bardzo gorącym klimacie, muszą nosić czarne ubrania zakrywające całe ciało. To wyraz gniewu i nienawiści do kobiet.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Część 5

1. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nie ma racjonalnego powodu, by głosić, że upadek rodzaju ludzkiego i wszystkie niekorzystne uwarunkowania na Ziemi są spowodowane przez kobiety. Jest to nic innego jak wyraz czystej złości i nienawiści wobec kobiet, zakamuflowany jako religijne teksty i doktryny.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad mężczyznami, którzy stosują przemoc wobec kobiet z powodu tego bezdusznego gniewu i nienawiści. Wołam o sąd Boskiej Matki nad mężczyznami, którzy żywią jeszcze większy gniew i nienawiść do kobiet, ale ukrywają je jako za jakimś wielkodusznym uzasadnieniem, często jako za religią.

Przysze Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad materialistami, którzy są absolutnie przekonani, że kobiety różnią się biologicznie od mężczyzn, że żeński mózg jest zbudowany w inny sposób i że ewolucja wyznaczyła kobietom określoną rolę.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad mężczyznami, którzy są fizycznie agresywni z powodu gniewu i nienawiści, oraz mężczyzn, którzy są psychicznie lub duchowo agresywni wobec kobiet, z tej samej nienawiści.

Wasze święte imię niniejszym wychwalam, zbiorową świadomość, którą wznosicie, nigdy więcej lęku, zwątpienia i wstydu, pochłaniam je razem z Płomieniem Matki.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad mężczyznami, którzy przez długi czas odczuwali ten gniew i nienawiść i którzy byli siłą napędową wszelkiego ucisku, dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, będąc dla nich fizycznym narządziem.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad mężczyznami, którzy odczuwają ów gniew od tak dawna, że ​​prawdopodobnie nie będą chcieli go porzucić i rozpocząć drogi ku świadomości Chrystusa. Dlatego muszą zostać usunięci z tej planety.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, jako uczeń Wniebowstąpionych Mistrzów, niniejszym podejmuję decyzję, że jeśli chodzi o mnie, ten gniew i nienawiść nie są już dłużej akceptowane na planecie Ziemia.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

8. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki i daję Ci upoważnienie do podjęcia niezbędnych kroków do usunięcia kanału dla tego gniewu i nienawiści, konfrontując tych ludzi z wyborem – albo dokonają zmiany, albo zostaną usunięci z Ziemi.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, uwolnij coraz więcej kobiet, by obudziły się z tego stanu hipnozy, rozpoznały ten gniew i nienawiść i zdecydowały, że jest one dla nich nie do przyjęcia.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Część 6

1. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki i daję Ci prawo skonfrontowania tych mężczyzn z rzeczywistością, że jeśli nie wybiorą życia, to muszą udać się na inną planetę.

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

2. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że na Ziemi zaistnieła już wznosząca się, pozytywna spirala świadości i kobiety stają się coraz bardziej wyzwolone. Doszliśmy do punktu, w którym kobiety zasługują na wyzwolenie od złości i nienawiści ze strony tej niewielkiej grupy mężczyzn.

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

3. Matko Maryjo, wołam o sąd Boskiej Matki nad tymi mężczyznami, aby mogli stanąć przed wyborem, czy chcą stracić swoje śmiertelne ja i podążać za Chrystusem ku życiu wiecznemu, czy też utracić możliwość wcielania się na tej planecie.

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym Świętą Harmonię.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

4. Matko Maryjo, uwolnij kobiety od wszelkiego rodzaju złości lub nienawiści wobec tych ludzi, lecz aby neutralnie zdecydowały, że nadszedł czas, aby to wszystko skończyło się już na naszej planecie.

Twe Święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

5. Matko Maryjo, uwolnij kobiety, aby dostrzegły, że nie możemy naprawdę mówić o wyzwoleniu kobiet, nie mówiąc o niektórych z tych bardzo destruktywnych sił, które starają się trzymać kobiety w niewoli.

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

6. Matko Maryjo, uwolnij kobiety, aby przekonały się, że jeśli nadal będziemy robić to samo i oczekiwać innych rezultatów, to jesteśmy szaleni. Chociaż poczyniono znaczne postępy, pewne problemy jednak nie zniknęły. Nie możemy dalej robić tego samego i oczekiwać, że te bardzo poważne nadużycia wobec kobiet znikną same z siebie.

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

7. Matko Maryjo, uwolnij kobiety, aby dostrzegły, że musimy szukać czegoś innego, a mianowicie wiedzy o siłach ciemności, które szerzą gniew i nienawiść wobec kobiet poza racjonalnym wytłumaczeniem.

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia

8. Matko Maryjo, uwolnij kobiety, by powstały i podjęły decyzję: Dość tego! Niniejszym upoważniamy  Wniebowstąpionych Mistrzów do wkroczenia i użycia swej mocy i usunięcia tych sił z Ziemi.

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

9. Matko Maryjo, uwolnij krytyczną masę kobiet, aby obudziły się ku przekonaniu, że mają już tego dość i nadszedł czas, aby całe ten fenomen przemocy wobec kobiet został usunięte z Ziemi. Pomóż kobietom zaakceptować fakt, że istnieje nowa szansa na nowe zdefiniowanie tego, co to znaczy być kobietą na planecie Ziemia.

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą.

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.

Zapieczętowanie

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Shiva tworzą nieprzeniknioną tarczę wokół mnie i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi, chroniąc nas przed wszystkimi energiami opartymi na lęku we wszystkich czterech oktawach.

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które tworzą siły ciemności działające przeciwko wyzwoleniu kobiet na Ziemi!

Dwie dodatkowe inwokacje i konferencji poświęconej "Wyzwoleniu kobiet":

- Wołanie o zaprzestanie eksploatacji kobiet
 

- Wołanie o duchowe przebudzenie kobiet

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną