Rozdział 28 - 29 - 30. Inwokacje - Wołanie o zaprzestanie seksualnej eksploatacji kobiet. Część 1, 2 i 3

 

 

Część 1 

 

 W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa, używam prawa, który mam jako istota we wcieleniu na Ziemi, aby wołać do Elohim Astrei, by wzmocnił moje wezwania i użył moich czakramów, aby rzutować sformułowania zawarte w tej inwokacji w zbiorową świadomość i obudzić ludzi ku świadomości, która wyzwoli zarówno mężczyzn, jak i kobiety z wszelkiego psychicznego i duchowego zniewolenia ze strony upadłych istot. Przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość, pracując z wniebowstąpionymi mistrzami. Szczególnie wołam … 

[Tu możesz dołączyć osobiste wołanie.] 

Wołam o najdoskonalsze spełnienie tych wezwań, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen. 

Część 1

1. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że dla ponad 90% mężczyzn na tej Planecie seks jest uzależnieniem.

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa Obecność mą czystą rozkoszą.
Twój Miecz i Krąg Błękitny i Biały,
przeszywa Plan astralny. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

2. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że chociaż współczesne demokracje poczyniły znaczne postępy, niektóre problemy narastają, a jednym z nich są nałogi.

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona Bielą i Błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

3. Astrea, przebudź ludzi ku potrzebie pytania, dlaczego te społeczeństwa notują wzrost uzależnień, skoro osiągnęły tak duży postęp w innych dziedzinach.

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

4. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli,, że w ciągu ostatnich stu lat ludzie stali się bardziej wolni politycznie i ekonomicznie, ale uzależnienie nie czyni ich bardziej wolnymi. Uzależnienie odbiera ludziom wolność.

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
Twój oczyszczający Ogień zniosę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

5. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że wiele społeczeństw obserwuje wzrost wolności politycznej i ekonomicznej, ale jednocześnie notuje one spadek wolności psychicznej, również, w pewnym sensie, wolności fizycznej, ponieważ uzależnienie może odebrać ludziom im wolność.

Astreo, Rozbrój wszystkie duchy,
Abym wreszcie przejrzał.
Już teraz widzę każdego ducha i jego bliźniaka
– zwycięstwo Chrystusa osiągnę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

6. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nie możemy tego wyjaśnić, jeśli będziemy upierać się przy robienie tego, na co nalegała nauka, a mianowicie na dostarczeniu materialistycznego wyjaśnienia wszystkiego.

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

7. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że poprzez podejście materialistyczne nigdy nie będziemy w stanie wyjaśnić nałogu, ani nie będziemy w stanie pomóc ludziom uwolnić się od niego.

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości mój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

8. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że możemy analizować ciało z czysto materialistycznego punktu widzenia, ale nigdy nie będziemy w stanie wyjaśnić zjawisk makrokosmicznych za pomocą elementów mikrokosmicznych.

Astreo, oczyścić mój mentalny świat
– mój wewnętrzny Chrystus zawsze u steru stoi,
Teraz widzę, jak przejawić, formę,
co dla wszystkich najlepsza. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

9. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że człowiek nie jest zbiorem komórek, molekuł, atomów, ani cząstek subatomowych. Człowiek to coś więcej niż zbiór części. Całość to więcej niż suma jej składników, ponieważ człowiek to istota, a nie maszyna, nie urządzenie, nie przedmiot.

Astreo, z wielką determinacją,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny Plan teraz widzę        
– bardziej świadomie współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

Część 2

1. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nie możemy wyjaśnić uzależniających zachowań, patrząc na ludzi jedynie, jak na przedmioty. Uwolnij dużą grupę ludzi, którzy są bliscy przebicia się, aby dostrzec, jak ludzie zostali uprzedmiotowieni.

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa Obecność mą czystą rozkoszą.
Twój Miecz i Krąg Błękitny i Biały,
przeszywa Plan astralny. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

2. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że seks jest wykorzystywany do maltretowania, ograniczania i łapania kobiet w pułapkę, ponieważ kobiety są czynione przedmiotami. Stają się obiektami seksualnymi.

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona Bielą i Błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

3. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że żołnierze idący na wojnę nie są postrzegani jako indywidualni ludzie lub istoty ludzkie. To tylko przedmioty, które można przemieszczać i składać w ofierze, aby osiągnąć jakiś monumentalnie ważny cel.

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

4. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kiedy nauka przyjmuje podejście materialistyczne, czyni istoty ludzkie obiektami. Materialistyczne podejście do nauki od wieków uprzedmiotawia istotę ludzką.

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
Twój oczyszczający Ogień zniosę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

5. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że we współczesnych demokracjach jest to fundament dla wszystkich innych dziedzin, w których istoty ludzkie są reifikowane, w tym dla postrzegania kobiet jako obiektów seksualnych.

Astreo, Rozbrój wszystkie duchy,
Abym wreszcie przejrzał.
Już teraz widzę każdego ducha i jego bliźniaka
– zwycięstwo Chrystusa osiągnę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

6. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że uzależnienie odbiera człowiekowi wolność i robi to przede wszystkim na poziomie psychicznym.

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

7. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kiedy mężczyzna jest uzależniony od seksu, traci psychiczną wolność, ponieważ w jego psychice jest coś, co zmusza go do uprawiania seksu.

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości mój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę..

Astrea, przyśpiesz, z czystością wibruję, wypuszczam ogień tak niebieski i biały, że moja aura jest wypełniona żywym światłem.

8. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nie jest to coś, co on dobrowolnie, neutralnie wybiera. Zmusza go do tego jakaś siła, która przejmuję jego świadomą wolę. Nie może wybrać, aby powiedzieć temu stop. Tak samo jest z alkoholikami czy narkomanami, stracili oni wolność woli.

Astreo, oczyścić mój mentalny świat
– mój wewnętrzny Chrystus zawsze u steru stoi,
Teraz widzę, jak przejawić, formę,
co dla wszystkich najlepsza. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

9. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że powinno się to stać ogromnym zainteresowaniem wszystkich nowoczesnych demokracji, które są dumne z postrzegania siebie jako wolnych społeczeństw, dających ludziom największą możliwą osobistą wolność.

Astreo, z wielką determinacją,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny Plan teraz widzę        
– bardziej świadomie współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

Część 3

1. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jest to dysonans poznawczy, że widzimy wzrost wolności politycznej i gospodarczej, a jednocześnie obserwujemy wzrost tego psychicznego uzależnienia, które odbiera ludziom wolność.

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa Obecność mą czystą rozkoszą.
Twój Miecz i Krąg Błękitny i Biały,
przeszywa Plan astralny. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

2. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że materialistyczna nauka nie może tego wyjaśnić, ponieważ natyka się na ograniczenia materialistycznego podejścia. Możemy analizować hormony, układ nerwowy, chemię mózgu, materiał genetyczny, ale to, co odkrywamy, jest efektem ubocznym objawiającym się na poziomie fizycznym czegoś co ma głębszą przyczynę.

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona Bielą i Błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

3. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że człowiek jest systemem energetycznym z polem energetycznym otaczającym ciało. Energia przepływa przez ten system energetyczny ze świata duchowego do ciała tożsamości, następnie do ciała mentalnego, po czym przechodzi do ciała emocjonalnego, a na końcu do ciała fizycznego.

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

4. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że wszystko, co dzieje się na poziomie fizycznym, nie jest przyczyną samo w sobie. Jest skutkiem przyczyn na poziomie emocjonalnym, psychicznym i na poziomie tożsamości. Jeśli nie rozumiemy tej podstawowej rzeczywistości, nie możemy wyjaśnić uzależnienia.

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
Twój oczyszczający Ogień zniosę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

5. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że to, co dzieje się podczas uzależnienia, nie jest czysto fizyczne. Na poziomie emocjonalnym dzieje się coś, co obezwładnia świadomą wolę osoby.

Astreo, Rozbrój wszystkie duchy,
Abym wreszcie przejrzał.
Już teraz widzę każdego ducha i jego bliźniaka
– zwycięstwo Chrystusa osiągnę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

6. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że w uzależnieniu, istnieje pewien przypływ określonej formy energii, która przechodzi z ciała emocjonalnego tej osoby do świadomego umysłu i obezwładnia go ona oraz neutralizuje świadomą wolę.

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

7. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że przypływ tej energii obezwładnia świadomą wolę, a osoba nie ma mocy, aby zatrzymać ten emocjonalny impuls i musi według niego działać.

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości mój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

8. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że poziom emocjonalny nie jest najwyższym poziomem ludzkiego systemu energetycznego, ponieważ istnieje również element mentalny i element poziomu tożsamości.

Astreo, oczyścić mój mentalny świat
– mój wewnętrzny Chrystus zawsze u steru stoi,
Teraz widzę, jak przejawić, formę,
co dla wszystkich najlepsza. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

9. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że uzależnienie zaczyna się na poziomie tożsamości poprzez sposób, w jaki dana osoba postrzega siebie i na to jakiego rodzaju jest istotą. Następnie ma również komponent na poziomie mentalnym, w którym postrzega, jak odnosi się do świata, co może robić, co jej wolno, a czego nie.

Astreo, z wielką determinacją,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny Plan teraz widzę        
– bardziej świadomie współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

Część 4

1. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że to wszystko tworzy matrycę do produkcji pewnych energii w ciele emocjonalnym, które mogą następnie obezwładnić świadomy umysł na poziomie fizycznym. Jeśli tego nie zrozumiemy, nie możemy wyjaśnić uzależnienia.

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa Obecność mą czystą rozkoszą.
Twój Miecz i Krąg Błękitny i Biały,
przeszywa Plan astralny. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

2. Astrea, przebudź ludzi, którzy mogą opracować technologię, która uwidoczni ludzkie pole energetyczne i którzy będą potrafią interpretować wykonane pomiary.

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona Bielą i Błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja..

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

3. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że ludzkie pole energetyczne ma pewne ośrodki, które umożliwiają przepływ energii przez cztery niższe ciała.

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

4. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jeśli chcemy wyjaśnić uzależnienie seksualne, musimy być świadomi, że czakram podstawy znajduje się na linii genitaliów, ponieważ jest to miejsce, przez które przepływa życiowa energia, która może być następnie skierowana do narządów seksualnych i wyrażona jako seksualna energia.

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
Twój oczyszczający Ogień zniosę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

5. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kiedy dana osoba jest uzależniona od seksu, dzieje się tak dlatego, że coś się wydarzyło w czakramie podstawy tej osoby. W czakramie podstawy występuje zaburzenie i brak równowagi.

Astreo, Rozbrój wszystkie duchy,
Abym wreszcie przejrzał.
Już teraz widzę każdego ducha i jego bliźniaka
– zwycięstwo Chrystusa osiągnę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

6. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że oznacza to, że pragnienia seksualne danej osoby zostały zwielokrotnione poza naturalną granicę. Może to spowodować wirowanie czakramu podstawy w kierunku przeciwnym do naturalnego. Powoduje to jego zanieczyszczenie.

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

7. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że wraz ze wzrostem pożądania seksualnego danej osoby, czakram podstawy zaczyna pulsować czerwonym światłem, co może powodować, że osoba na poziomie świadomości odczuwa niepohamowaną potrzebę seksu.

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości mój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

8. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że przyczyną uzależnienia seksualnego jest to, że istoty ludzkie mogą tworzyć półświadome twory, które ludzkość tworzyła przez wieki.

Astreo, oczyścić mój mentalny świat
– mój wewnętrzny Chrystus zawsze u steru stoi,
Teraz widzę, jak przejawić, formę,
co dla wszystkich najlepsza. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

9. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że w oktawie emocjonalnej, mentalnej, jak i w oktawie tożsamości istnieją tego rodzaju twory. W oktawie emocjonalnej istnieją twory świadomości zbiorowej, które są tworzone w związku z seksem.

Astreo, z wielką determinacją,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny Plan teraz widzę        
– bardziej świadomie współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

Część 5

1. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kiedy ludzie są podatni na ich wpływy, to te twory świadomości zbiorowej mogą zaatakować pole energetyczne osoby, a twór seksualny może zaatakować jej czakram podstawy.

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa Obecność mą czystą rozkoszą.
Twój Miecz i Krąg Błękitny i Biały,
przeszywa Plan astralny. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

2. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że twór świadomości zbiorowej jest tworzony przez długi czas przez indywidualne istoty ludzkie zasilające go energią. Istota seksualna nie jest tworzona przez czysty popęd seksualny, jest tworzona przez wypaczony popęd seksualny, który również istnieje od bardzo dawna na tej Planecie.

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona Bielą i Błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

3. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kiedy twór świadomości zbiorowej osiągnie pewną siłę, pewną ilość nagromadzonej energii, wtedy jest on w stanie pokonać pole energetyczne i czakramy wielu ludzi.

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

4. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że twór seksualny ma tak olbrzymią pulę energii, że może skierować tę energię w kierunku czarkramu podstawy indywidualnej osoby. Większość ludzi nie ma przed tym żadnej obrony, nie są świadomi istnienia tych tworów bytów, nie są świadomi, że ich czakramy mogą ulegać tej bardzo silnej energii.

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
Twój oczyszczający Ogień zniosę.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

5. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jakiś twór może wybrać konkretną osobę, skierować olbrzymi strumień energii na czakram podstawy tej osoby, co zakłóci jej funkcjonowanie. Czakram ten zaczyna wirować w przeciwnym kierunku i ma tę rozpaloną do czerwoności energię, która z nią koliduje.

Astreo, Rozbrój wszystkie duchy,
Abym wreszcie przejrzał.
Już teraz widzę każdego ducha i jego bliźniaka
– zwycięstwo Chrystusa osiągnę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

6. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nagle pragnienia seksualne danej osoby ulegają wzmocnieniu, tak że osoba ta odczuwa bardzo silny przymus uczewstnictwa w akcie seksualnym. Kiedy osoba angażuje się w tę energię, wówczas wyraża energię poprzez czakram podstawy.

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

7. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kiedy angażujemy się w seksualną ekspresję, która jest inicjowana przez twór świadomości zbiorowej, część naszej energii życiowej może go jeszcze bardziej zasilać.

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości mój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

8. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że twór ten kieruje część swojej energii do czakramu podstawy człowieka, ale gdy osoba działa z tą energią, twór odzyskuje więcej energii niż wysłał. Dosłownie kradnie energię życia tej osoby.

Astreo, oczyścić mój mentalny świat
– mój wewnętrzny Chrystus zawsze u steru stoi,
Teraz widzę, jak przejawić, formę,
co dla wszystkich najlepsza.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

9. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że aby twór ten mógł przetrwać i rosnąć w siłę, musi zmusić ludzi do zdegenerowania energii niższą wibracją, wibracją opartą na lęku, którą twór ten może wchłonąć.

Astreo, z wielką determinacją,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny Plan teraz widzę        
– bardziej świadomie współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

Zapieczętowanie

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Shiva tworzą nieprzeniknioną tarczę wokół mnie samej/samego i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi, chroniąc nas przed wszystkimi energiami opartymi na lęku we wszystkich czterech oktawach.

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które tworzą siły ciemności działające przeciwko wyzwoleniu kobiet na Ziemi!

 

Część

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa, używam prawa, który mam jako istota we wcieleniu na Ziemi, aby wołać do Elohim Astrei, by wzmocnił moje wezwania i użył moich czakramów, aby rzutować sformułowania zawarte w tej inwokacji w zbiorową świadomość i obudzić ludzi ku świadomości, która wyzwoli zarówno mężczyzn, jak i kobiety z wszelkiego psychicznego i duchowego zniewolenia ze strony upadłych istot. Przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość, pracując z wniebowstąpionymi mistrzami. Szczególnie wołam … 

[Tu możesz dołączyć osobiste wołanie.] 

Wołam o najdoskonalsze spełnienie tych wezwań, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen. 

Część 1

1. Astrea, przebudź ludzi, aby uznali, że często czują się wydrenowani z energii po zaangażowaniu się w akt seksualny.

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa Obecność mą czystą rozkoszą.
Twój Miecz i Krąg Błękitny i Biały,
przeszywa Plan astralny. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

2. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że posiadamy Świadome Ja, które pozwala nam wycofać się, spojrzeć na siebie i świadomie zmienić nasze zachowanie. To właśnie pozwala nam uwolnić się od uzależnienia.

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona Bielą i Błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

3. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że uwolnienie się wymaga, abyśmy byli w stanie i chcieć się zatrzymać, przyjrzeć się uzależniającemu zachowaniu, zidentyfikować że odbiera nam wolność, że tego nie chcemy i dlatego podejmujemy decyzję o zmianie tego zachowania.

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

4. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że niektórzy ludzie nie są obezwładnieni przez seksualny twór, ponieważ nie pozwalają niższej energii seksualnej na wejście do czakramu podstawy.

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
Twój oczyszczający Ogień zniosę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

5. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nie pozwalają oni na to, ponieważ na poziomie mentalnym mają pewien stopień uważności i pewne poczucie tożsamości na poziomie tożsamości, które blokuje energię emocjonalną przed wejściem do czakramu podstawy.

Astrea, zwiąż wszystkie duchy, abym nie był już ślepy, ujrzał ducha i jego bliźniaka, zwycięstwo Chrystusa, które wygrywam.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

6. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że aby seksualny twór na poziomie emocjonalnym mógł zaatakować czakram podstawy danej osoby, musi istnieć w nim otwór, musi być w nim jakaś energia, którą ten twór może użyć.

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

7. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że energia w czakramie podstawy pochodzi z poziomu mentalnego. Osoba ma pewne przekonania na temat seksu i seksualności na poziomie mentalnym i ma określoną tożsamość na poziomie tożsamości.

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości mój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

8. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jesteśmy podatni na wpływ tworu seksualnego, kiedy postrzegamy siebie w określony sposób, być może jako istoty seksualne i czujemy na poziomie mentalnym, że konieczne jest, aby mężczyzna był aktywny seksualnie, aby uzyskał zaspokojenie swego pragnienia seksualnego w jakikolwiek możliwy sposób.

Astrea, oczyść moje królestwo mentalne, moje Chrystusowe ja zawsze u steru, teraz widzę, jak się zamanifestować, matrycę, która dla wszystkich jest najlepsza.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

9. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że aby wyjaśnić uzależnienie seksualne, musimy również przyjrzeć się poziomowi mentalnemu oraz przekonaniom i postawom, jakie ludzie mają odnośnie seksu.

Astreo, z wielką determinacją,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny Plan teraz widzę        
– bardziej świadomie współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

Część 2

1. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że religia chrześcijańska narzuciła ludziom to schizofreniczne, ambiwalentne postrzeganie seksu. Religia chrześcijańska przedstawia seks jako zły lub grzeszny, a zatem jako coś, co powinno być ograniczane.

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa Obecność mą czystą rozkoszą.
Twój Miecz i Krąg Błękitny i Biały,
przeszywa Plan astralny. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

2. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że dzisiaj wielu ludzi we współczesnych demokracjach postrzega ten pogląd jako prymitywny i przestarzały, myśląc, że rewolucja seksualna uwolniła ludzi od ograniczeń.

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona Bielą i Błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

3. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jeszcze przed religią chrześcijańską na poziomie emocjonalnym istniała kolektywnie stworzony twór seksualny. Chrześcijaństwo stworzyło w tej kwestii podwójny efekt, czyniąc ludzi mniej lub bardziej podatnymi na ten twór.

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

4. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że religia chrześcijańska spowodowała znaczne wyparcie popędu seksualnego i energii seksualnej, a to stworzyło u wielu ludzi ciśnienie w czakramie podstawy. Spowodowało to, że wiele osób próbowało poskromić swój popęd seksualny, ale silne tłumienie czegoś powoduje kulminację ​​energii.

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
Twój oczyszczający Ogień zniosę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

5. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że z czasem ludzie ci stali się bezbronni wobec tworu seksualnego. Poddawali się swoim pragnieniom seksualnym, a potem odczuwali silne wyrzuty sumienia, co stworzyło kolejny kolektywny twór w obrębie religii chrześcijańskiej.

Astrea, zwiąż wszystkie duchy, abym nie był już ślepy, ujrzał ducha i jego bliźniaka, zwycięstwo Chrystusa, które wygrywam.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

6. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że religia chrześcijańska umożliwiła niektórym ludziom mniej silnie hamować swoje pragnienia seksualne, ale również aby na poziomie mentalnym im się nie poddawać, więc nie dopuszczali do gromadzenia się energii w czakramie podstawy.

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

7. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kiedy wpływ chrześcijański był silniejszy, mniej ludzi było uzależnionych od seksu. Mniej było również przypadków seksualnego wykorzystywania kobiet poprzez gwałt lub seksualne molestowanie.

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości mój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

8. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kiedy społeczeństwa stały się mniej zdominowane przez chrześcijańskie podejście do seksu, kiedy zaistniała tak zwana rewolucja seksualna, zanotowano wzrost uzależnienia seksualnego, ponieważ ludzie poczuli się bardziej wolni w wyrażaniu swoich seksualnych pragnień.

Astrea, oczyść moje królestwo mentalne, moje Chrystusowe ja zawsze u steru, teraz widzę, jak się zamanifestować, matrycę, która dla wszystkich jest najlepsza.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

9. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że rewolucja seksualna dała początek wielu rzeczom, które mają na celu zwiększenie popędu seksualnego, takich jak pornografia, viagra lub narkotyki używane do gwałcenia kobiet.

Astreo, z wielką determinacją,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny Plan teraz widzę        
– bardziej świadomie współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

Część 3

1. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli wzrost prostytucji, handlu ludźmi, wabienia lub sprzedawania kobiet dla prostytucji, jak również lub zmuszania ich do bycia uzależnionymi od narkotyków, aby nakłonić je do tego procederu.

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa Obecność mą czystą rozkoszą.
Twój Miecz i Krąg Błękitny i Biały,
przeszywa Plan astralny. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

2. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że efektem tak zwanej rewolucji seksualnej jest wzrost we współczesnych demokracjach uzależnienia seksualnego.

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona Bielą i Błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

3. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że uzależnienie seksualne odbiera mężczyznom wolność, ponieważ teraz nie mogą wybrać, czy chcą uprawiać seks, czy nie. Czują się zmuszeni do seksu przez uzależnienie.

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

4. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że to powoduje, iż mężczyźni postrzegają kobiety jako obiekty seksualne. Bezpośrednią przyczyną uprzedmiotowienia seksualnego kobiet jest wzrost uzależnienia seksualnego u mężczyzn.

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
Twój oczyszczający Ogień zniosę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

5. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kiedy mężczyzna nie jest uzależniony od seksu, nie postrzega on kobiety jako obiektu seksualnego. Postrzega ją jako indywidualność, jako istotę ludzką.

Astrea, zwiąż wszystkie duchy, abym nie był już ślepy, ujrzał ducha i jego bliźniaka, zwycięstwo Chrystusa, które wygrywam.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

6. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kiedy mężczyzna nie jest uzależniony seksualnie, to nie chce uprawiać seksu z żadną kobietą w żadnych okolicznościach. Szuka głębszego połączenia z innym człowiekiem, który ma inną polaryzację energetyczną niż on sam, co może zrównoważyć jego własną energetyczną polaryzację.

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

7. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że seks ma głębszy cel. Kiedy mężczyzna nie jest uzależniony od seksu, szuka przede wszystkim łączności z kobietą, ponieważ nie można mieć łączności z przedmiotem.

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości mój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

8. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że autentyczną więź możemy mieć tylko z drugim człowiekiem, i tylko wtedy, gdy patrzymy na tę drugą osobę jak na istotę ludzką, co oznacza, że ​​jesteśmy wrażliwi na jej potrzeby i pragnienia.

Astrea, oczyść moje królestwo mentalne, moje Chrystusowe ja zawsze u steru, teraz widzę, jak się zamanifestować, matrycę, która dla wszystkich jest najlepsza.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

9. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że mężczyzna nigdy nie zmuszałby kobiety do uprawiania seksu, by uzyskać z nią głębszy związek, ponieważ gdy pojawia się siła, łączność znika.

Astreo, z wielką determinacją,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny Plan teraz widzę        
– bardziej świadomie współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

Część 4

1. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że seksualne uzależnienie u mężczyzn jest bezpośrednią przyczyną uprzedmiotowienia seksualnego kobiet. Kiedy mężczyźni są uzależnieni od seksu, ich siłą napędową jest nałóg.

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa Obecność mą czystą rozkoszą.
Twój Miecz i Krąg Błękitny i Biały,
przeszywa Plan astralny. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

2. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nie możemy powiedzieć, że mężczyźni chcą uprawiać seks, ale że są do tego zmuszeni. Dlatego szukają kogoś, dzięki komu mogą zaspokoić to fizyczne lub emocjonalne pragnienie, jednak jest to zaspokojenie tymczasowe.

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona Bielą i Błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

3. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kiedy mężczyzna mają głębszy związek z kobietą, dzieje się to na poziomie mentalnym i na poziomie tożsamości. Nie dzieje się to na poziomie emocjonalnym i fizycznym.

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

4. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że mężczyźni nie mogą mieć głębszego związku emocjonalnego z kobietami, kiedy są uzależnieni, kiedy ich czakramy podstawy są zakłócone przez niższą energię seksualną.

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
Twój oczyszczający Ogień zniosę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

5. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jeśli tego nie zrozumiemy i jeśli się tym nie zajmiemy, nie będziemy w stanie przezwyciężyć seksualnego uprzedmiotowienia kobiet.

Astrea, zwiąż wszystkie duchy, abym nie był już ślepy, ujrzał ducha i jego bliźniaka, zwycięstwo Chrystusa, które wygrywam.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

6. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że we współczesnych demokracjach kobiety mają więcej praw politycznych i możliwości ekonomicznych, ale jednocześnie widzimy wzrost seksualnego uprzedmiotowienia kobiet, co jest formą molestowania i przemocy wobec kobiet.

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

7. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że liczba gwałtów, ilość pornografii, ilość molestowania seksualnego kobiet rośnie i jeśli nie zajmiemy się tym problemem, polityczne i ekonomiczne wyzwolenie kobiet zostanie zniweczone przez seksualne uprzedmiotowienie kobiet.

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości mój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę

 Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

8. Astrea, przebudź ludzi, aby zdali sobie sprawę z faktu, że mamy problem, którym musimy rozwiązać,  ale to, co zrobiliśmy do tej pory, czyli użycie paradygmatu chrześcijańskiego, czy materialistycznego nie zmniejszyło problemu. Dlatego musimy zrozumieć, że nie możemy go rozwiązać za pomocą tych paradygmatów.

Astrea, oczyść moje królestwo mentalne, moje Chrystusowe ja zawsze u steru, teraz widzę, jak się zamanifestować, matrycę, która dla wszystkich jest najlepsza.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

9. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że albo deklarujemy, że nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu i przyznamy, że nie jesteśmy w stanie chronić naszych kobiet przed seksualną eksploatacją, albo musimy znaleźć inne podejście.

Astreo, z wielką determinacją,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny Plan teraz widzę        
– bardziej świadomie współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

Część 5

1. Astrea, uwolnij kobiety, aby dostrzegły, że jest to coś, czym należy się zająć. Musimy znaleźć inny sposób spojrzenia na to, abyśmy mogli wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje.

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa Obecność mą czystą rozkoszą.
Twój Miecz i Krąg Błękitny i Biały,
przeszywa Plan astralny. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

2. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że seksualne eksploatacja kobiet poprzez ich uprzedmiotowienie ma element emocjonalny. Kiedy mężczyźni korzystają z usług prostytutek, oglądają pornografię lub gwałcą kobiety, czynią kobiety obiektami.

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona Bielą i Błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

3. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że ponad 90% mężczyzn, którzy są uzależnieni od seksu w swoich ciałach emocjonalnych, postrzegają kobiety jako obiekty seksualne i nic więcej.

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

4. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że wyobrażenie na poziomie emocjonalnym pochodzą z mentalności. Na poziomie mentalnym znajdujemy różnorodne aktywności, które mają na celu uprzedmiotowienie kobiet.

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
Twój oczyszczający Ogień zniosę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

5. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad siłami ciemności stojącymi za ideami i myślami, które w subtelny sposób promują uprzedmiotowienie kobiet.

Astreo, Rozbrój wszystkie duchy,
Abym wreszcie przejrzał.
Już teraz widzę każdego ducha i jego bliźniaka
– zwycięstwo Chrystusa osiągnę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

6. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad siłami ciemności za przemysłem reklamowym, gdzie kobiety są przedstawiane w sposób mający na celu wzbudzanie seksualnego pożądania u mężczyzn.

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

7. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad siłami ciemności stojącymi za ideą, że kobiety powinny być atrakcyjne seksualnie dla mężczyzn, że kobiety powinny być oceniane na podstawie ich atrakcyjności seksualnej.

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości mój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

8. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad siłami ciemności stojącymi za przemysłem kosmetycznym, który stworzył standard wyglądu pięknej kobiety.

Astreo, oczyścić mój mentalny świat
– mój wewnętrzny Chrystus zawsze u steru stoi,
Teraz widzę, jak przejawić, formę,
co dla wszystkich najlepsza. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

9. Astrea, wzywam do związania bestii stworzonych na poziomie mentalnym i emocjonalnym, które rzutują na kobiety przekonanie, że powinny sprostać temu nieziemskiemu standardowi piękna.

Astreo, z wielką determinacją,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny Plan teraz widzę        
– bardziej świadomie współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

Zapieczętowanie

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Shiva tworzą nieprzeniknioną tarczę wokół mnie samej/samego i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi, chroniąc nas przed wszystkimi energiami opartymi na lęku we wszystkich czterech oktawach.

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które tworzą siły ciemności działające przeciwko wyzwoleniu kobiet na Ziemi!

 

 

Część 3

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa, używam prawa, który mam jako istota we wcieleniu na Ziemi, aby wołać do Elohim Astrei, by wzmocnił moje wezwania i użył moich czakramów, aby rzutować sformułowania zawarte w tej inwokacji w zbiorową świadomość i obudzić ludzi ku świadomości, która wyzwoli zarówno mężczyzn, jak i kobiety z wszelkiego psychicznego i duchowego zniewolenia ze strony upadłych istot. Przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość, pracując z wniebowstąpionymi mistrzami. Szczególnie wołam … 

[Tu możesz dołączyć osobiste wołanie.] 

Wołam o najdoskonalsze spełnienie tych wezwań, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen. 

Część 1

1. Astreo, wołam o sąd Chrystusa nad siłami ciemności stojącymi za używaniem technologii komputerowej do tworzenia sztucznego standardu piękna, któremu żadna prawdziwa kobieta nie może sprostać.

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa Obecność mą czystą rozkoszą.
Twój Miecz i Krąg Błękitny i Biały,
przeszywa Plan astralny

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

2. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad siłami ciemności stojącymi za przemysłem opartym na narzucaniu przekonania, że ​​kobiety powinny wyglądać w określony sposób i że jest całkowicie normalne i akceptowane, że kobiety powinny ubierać się tak, jak ubierają się aktorki w reklamach, filmach lub serialach telewizyjnych.

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona Bielą i Błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

3. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad siłami ciemności stojącymi za przemysłem, który narzuca przekonanie, że kobiety powinny wyglądać atrakcyjnie seksualnie dla mężczyzn, powinny uwodzić mężczyzn, co przypuszczalnie, nadaje kobiecie wysoki prestiż w oczach wielu ludzi.

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

4. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad siłami ciemności stojącymi za ideami na poziomie tożsamości, które powodują, że kobiety kształtują swoją tożsamość na podstawie swej seksualnej atrakcyjności. Postrzegają siebie jako istoty seksualne, które powinny być atrakcyjne dla mężczyzn, które powinny być dla nich dostępne.

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
Twój oczyszczający Ogień zniosę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

5. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad siłami ciemności, które narzucają kobietom pewne wyobrażenie kobiecości, które sprawia, że z powodu swojego seksapilu ​​czują się lepsze.

Astreo, Rozbrój wszystkie duchy,
Abym wreszcie przejrzał.
Już teraz widzę każdego ducha i jego bliźniaka
– zwycięstwo Chrystusa osiągnę.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

6. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad siłami ciemności, które sprawiają, że niektóre kobiety czują się pełne mocy, ponieważ mogą sprawić, że każdy mężczyzna będzie chciał uprawiać z nimi seks. Następnie, odmawiając pragnącemu go mężczyźnie, zyskują perwersyjne poczucie władzy.

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

7. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad siłami ciemności stojącymi za kobietami, które używają seksapilu, aby zyskać poczucie władzy lub zdobyć polityczne pozycje lub wpływy.

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości mój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

8. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad siłami ciemności, które wykorzystują ruch wyzwolenia kobiet, aby przekonać niektóre kobiety, że powinny używać wszelkich środków, aby zdobyć władzę w zdominowanym przez mężczyzn społeczeństwie, a jeśli seks w tym pomaga, to dlaczego nie wykorzystać go do tego?

Astreo, oczyścić mój mentalny świat
– mój wewnętrzny Chrystus zawsze u steru stoi,
Teraz widzę, jak przejawić, formę,
co dla wszystkich najlepsza.  

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

9. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad siłami ciemności, które powodują, że kobiety same czynią siebie obiektami w celu uzyskania wpływu w zdominowanym przez mężczyzn społeczeństwie.

Astreo, z wielką determinacją,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny Plan teraz widzę        
– bardziej świadomie współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

Część 2

1. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jeśli uważamy, że kobieta powinna być piękna zgodnie ze standardem określonym w naszym społeczeństwie i kulturze, to już na poziomie tożsamości uprzedmiotawiamy kobiety.

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa Obecność mą czystą rozkoszą.
Twój Miecz i Krąg Błękitny i Biały,
przeszywa Plan astralny

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

2. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad siłami ciemności stojącymi za przemysłem, który rzutuje na kobiety przekonanie, że mogą kontrolować swój fizyczny wygląd.

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona Bielą i Błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

3. Astrea, pomóż wszystkim kobietom zdać sobie sprawę z faktu, że istnieje granica tego, jak dalece mogą poprawić swój fizyczny wygląd za pomocą dostępnych środków, ponieważ nie mogą zmienić swego kodu genetycznego. Przekonanie, że jest to możliwe czyni kobiety obiektami.

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

4. Astrea, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że przemysł kosmetyczny tworzy pewne wyobrażenie, a każde wyobrażenie jest przedmiotem. Rzutuje on to wyobrażenie na wszystkie kobiety i sugeruje, że powinny starać się sprostać jego wymaganiom, a jeśli nie mogą, powinny czuć się z tym źle.

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
Twój oczyszczający Ogień zniosę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

5. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad siłami ciemności stojącymi za projekcją, że kobiety powinny żyć zgodnie z wyobrażeniem, który czyni je atrakcyjnymi dla mężczyzn.

Astreo, Rozbrój wszystkie duchy,
Abym wreszcie przejrzał.
Już teraz widzę każdego ducha i jego bliźniaka
– zwycięstwo Chrystusa osiągnę.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

6. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad siłami ciemności, które sprawiają, że kobiety czują, że mężczyźni powinni je uwodzić, a one powinny się temu poddawać.

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

7. Astrea, uwolnij kobiety, aby nie wchodziły w związki wypełnione przemocą, ponieważ czują się przymuszane ulec pierwszemu mężczyźnie, który próbuje je uwieść.

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości mój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

8. Astrea, uwolnij kobiety, by mogły ocenić: „Czy chcę mieć związek z takim mężczyzną? Czy to jest typ mężczyzny, z którym chcę uprawiać seks? Czy to jest typ mężczyzny, z którym chcę mieć długotrwały związek? Czy to jest typ mężczyzny, z którym chciałbym założyć rodzinę i potencjalnie spędzić z nim resztę mojego życia?”.

Astreo, oczyścić mój mentalny świat
– mój wewnętrzny Chrystus zawsze u steru stoi,
Teraz widzę, jak przejawić, formę,
co dla wszystkich najlepsza.  

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

9. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad siłami ciemności stojącymi za stawianiem kobiet w sytuacji, w której są one stale poddawane seksualnej agresji ze strony mężczyzn, często czując, że nie mogą się przed nią obronić.

Astreo, z wielką determinacją,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny Plan teraz widzę        
– bardziej świadomie współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

Część 3

1. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad siłami ciemności stojącymi za kobietami, które czują się coraz bardziej bezsilne, aby powstrzymać seksualne molestowanie, seksualną eksploatację, czy natarczywe nagabywanie ze strony mężczyzn.

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa Obecność mą czystą rozkoszą.
Twój Miecz i Krąg Błękitny i Biały,
przeszywa Plan astralny

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

2. Astrea, uwolnij masę krytyczną kobiet od przekonania, że powinny być seksualnie atrakcyjne dla mężczyzn, aby mogły powiedzieć: „Musimy to powstrzymać! To zaszło zbyt daleko!”.

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona Bielą i Błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

3. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad upadłymi istotami, które dla manipulacji mężczyznami i kobietami, wykorzystują popęd seksualny.

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

4. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad upadłymi istotami, które stworzyły te idee, jak również filozofie i religie, które sztucznie podsycają popęd seksualny mężczyzn, aby narzucić przekonanie, że mężczyźni powinni być seksualnymi zdobywcami, że powinni uprawiać seks z jak największą liczbą kobiet.

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
Twój oczyszczający Ogień zniosę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

5. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad upadłymi istotami, które stworzyły męski archetyp silnego przystojnego mężczyzny, który jest seksualnym zdobywcą, który może sprawić, że każda kobieta ulegnie jego zalotom, że każda kobieta będzie chciała uprawiać z nim seks, ponieważ jest samcem alfa i jest tym, z którym ona chce mieć dzieci.

Astreo, Rozbrój wszystkie duchy,
Abym wreszcie przejrzał.
Już teraz widzę każdego ducha i jego bliźniaka
– zwycięstwo Chrystusa osiągnę.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

6. Astrea, wołam o sąd Chrystusa nad upadłymi istotami, które stworzyły kobiecy archetyp, w którym kobieta jest biernym odbiorcą seksualnych zalotów mężczyzny, że powinna się im poddać, powinna być dostępna, by rodzić dzieci i przez to zatem zachować gatunek ludzki. 

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

7. Astrea, uwolnij ludzi, aby dostrzegli, że nie ma ​​to żadnej rzeczywistej wartości. Nie ma w tym żadnej rzeczywistości duchowej. Nie ma w tym również fizycznej, ewolucyjnej rzeczywistości, ponieważ zwierzęta nie uprawiają seksu przez cały czas.

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości mój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

8. Astrea, uwolnij ludzi, aby dostrzegli, że ​​zwierzęta są aktywne seksualnie tylko w celu prokreacji, a przez resztę roku seks również nie przychodzi im do głowy, więc dlaczego nie jest tak z ludźmi?

Astreo, oczyścić mój mentalny świat
– mój wewnętrzny Chrystus zawsze u steru stoi,
Teraz widzę, jak przejawić, formę,
co dla wszystkich najlepsza.  

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

9. Astrea, uwolnij ludzi, aby dostrzegli, że ​​gdyby ludzie byli biologicznymi zwierzętami, mielibyśmy takie samo podejście do seksu jak wszystkie zwierzęta. Ponieważ istoty ludzkie wyraźnie tego nie robią, ludzie muszą być zatem czymś więcej niż zwierzętami.

Astreo, z wielką determinacją,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny Plan teraz widzę        
– bardziej świadomie współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

Część 4

1. Astrea, uwolnij ludzi, aby dostrzegli, że skoro istoty ludzkie nie kierują się wyłącznie biologicznymi popędami, to ludzka aktywność seksualna nie może być wyłącznie aktywnością biologiczną.

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa Obecność mą czystą rozkoszą.
Twój Miecz i Krąg Błękitny i Biały,
przeszywa Plan astralny

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

2. Astrea, uwolnij ludzi, aby dostrzegli, że seks jest napędzany przez coś w ludzkiej psychice, co oznacza, że ​​można nim manipulować, a popęd seksualny może być sztucznie ponaglany i zwielokrotniany do punktu, w którym kontroluje zachowanie ludzi i odbiera unikalny aspekt bycia człowiekiem, a mianowicie, naszą wolną, świadomą wolę.

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona Bielą i Błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

3. Astrea, uwolnij ludzi, aby dostrzegli, że ​​to, co jest charakterystyczne dla ludzi, to wolność woli, świadoma wola podejmowania decyzji dotyczących naszych działań, naszych uczuć, naszych mentalnych przekonań i naszego poczucia tożsamości.

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

4. Astrea, uwolnij ludzi, aby dostrzegli, że ​​bez wolności woli tak naprawdę nie jesteśmy ludźmi, nie spełniamy potencjału ludzkiego, ale nie jesteśmy również zwierzętami, jesteśmy czymś pomiędzy. Jesteśmy zmechanizowanym stworzeniem lub bardziej świadomym zwierzęciem, ale wciąż nie w pełni samoświadomym.

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
Twój oczyszczający Ogień zniosę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

5. Astrea, uwolnij ludzi, aby dostrzegli, że istnieją upadłe istoty, narcystyczne istoty, które próbują manipulować resztą ludzkiej populacji. Istnieją one nie tylko w sferze fizycznej, ale również w pozostałych trzech światach (w świcie emocji, mentalnym i świecie tożsamości) i mają bardzo zaawansowany program manipulacji ludźmi.

Astreo, Rozbrój wszystkie duchy,
Abym wreszcie przejrzał.
Już teraz widzę każdego ducha i jego bliźniaka
– zwycięstwo Chrystusa osiągnę.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

6. Astrea, uwolnij ludzi, aby dostrzegli, że te upadłe istoty stoją za wszystkimi formami manipulacji ludźmi, a zwłaszcza za nadużywaniem seksu i napięciem seksualnym między mężczyznami i kobietami. Sztucznie rozdmuchali to napięcie, częściowo po to, aby kontrolować ludzi, częściowo po to, aby po prostu stworzyć konflikt i chaos.

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

7. Astrea, uwolnij ludzi, aby dostrzegli, że jeśli chodzi o wzrost seksualnej eksploatacji kobiet i seksualnego molestowania, to nie stoi za tym żaden spektakularny plan. Istnieją pewne upadłe istoty, które wykorzystują go, aby po prostu wywołać chaos.

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości mój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

8. Astrea, uwolnij ludzi, aby dostrzegli, że ​​upadłe istoty nie pragnęły wyłonienia się nowoczesnych demokracji. Wolą dyktatorską formę rządów i robią wszystko, co w ich mocy, aby wywołać chaos i zamieszanie, które mogą zniszczyć te społeczeństwa.

Astreo, oczyścić mój mentalny świat
– mój wewnętrzny Chrystus zawsze u steru stoi,
Teraz widzę, jak przejawić, formę,
co dla wszystkich najlepsza.  

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

9. Astrea, uwolnij ludzi, aby dostrzegli, że nie ma racjonalnego, biologicznego czy duchowego powodu, dla którego kobiety powinny pozwalać sobie na bycie seksualnymi obiektami. Jest to po prostu destrukcyjne akty, destrukcyjny program i musimy być tego świadomi i się temu przeciwstawiać.

Astreo, z wielką determinacją,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny Plan teraz widzę        
– bardziej świadomie współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

Część 5

1. Astrea, pozwól kobietom powstać i powiedzieć: „Dość! Mamy już dość bycia skazanymi na granie roli seksualnych obiektów i nie będziemy już dłużej tego tolerować!”.

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa Obecność mą czystą rozkoszą.
Twój Miecz i Krąg Błękitny i Biały,
przeszywa Plan astralny

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

2. Astrea, spętaj upadłe istoty i pochłoń twory świadomości zbiorowej stojące za stworzeniem archetypu silnego mężczyzny, przywódcy, który, jako seksualnie aktywny i który nie powinien ograniczać swojej aktywności seksualnej tylko do jednej kobiety, więc posiadanie kochanki jest całkowicie dopuszczalne.

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona Bielą i Błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

3. Astrea, uwolnij ludzi, aby dostrzegli, że ​​ten archetyp silnego mężczyzny-przywódcy uprzedmiotawia kobiety. Kobiety są po prostu obiektami seksualnej eksploatacji, które mają zaspokoić męskie pragnienia seksualne.

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty,
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

4. Astrea, uwolnij ludzi, aby dostrzegli, że większość polityków, ludzi w mediach, wielu naukowców, aktorów, pisarzy i innych wpływowych ludzi akceptuje i kultywuje ten archetyp męskiego przywódcy: ważnego, silnego mężczyzny.

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
Twój oczyszczający Ogień zniosę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

5. Astrea, uwolnij ludzi, aby dostrzegli, że aby zmienić uprzedmiotowienie seksualne kobiet, musimy skłonić decydentów, z których większość to mężczyźni, aby to przyznali. Nie możemy zmusić ich, by się na to zgodzili, kiedy ich umysły są przejęte przez ten męski archetyp, który chce czynić kobiety obiektami.

Astreo, Rozbrój wszystkie duchy,
Abym wreszcie przejrzał.
Już teraz widzę każdego ducha i jego bliźniaka
– zwycięstwo Chrystusa osiągnę.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

6. Astrea, uwolnij kobiety, które są w stanie promować ten proces i napędzać zmiany w społeczeństwie, aby świadomości tego rosła. Uwolnij kobiety, aby zaczęły wypowiadać się na tematy, o których nigdy wcześniej nie mówiły. Uwolnij mężczyzn, aby pozytywnie na to odpowiedzieli.

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

7. Astrea, uwolnij ludzi, aby stworzyli nowy ruch wyzwolenia kobiet, który idzie znacznie głębiej i wymaga czegoś więcej niż wolności politycznej i gospodarczej, czegoś więcej niż równości, ale który wymaga wolności psychicznej.

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości mój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

8. Astrea, uwolnij ludzi, aby dostrzegli, że ​​kiedy kobieta staje się obiektem seksualnym, odbiera się jej psychiczną wolność. Kiedy mężczyzna jest uzależniony od seksu i dlatego czyni kobiety przedmiotami, jemu również odbiera jest psychiczna wolność.

Astreo, oczyścić mój mentalny świat
– mój wewnętrzny Chrystus zawsze u steru stoi,
Teraz widzę, jak przejawić, formę,
co dla wszystkich najlepsza.  

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

9. Astrea, uwolnij ludzi, by dostrzegli potrzebę nie tylko psychicznego wyzwolenia kobiet, ale także wyzwolenia mężczyzn. Kobiety mają historyczną szansę, by stać się siłą napędową wyzwolenia społeczeństwa na poziomie psychicznym i aby wywołać nową rewolucję w społeczeństwie, której celem jest przyniesienie wolności psychicznej.

Astreo, z wielką determinacją,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny Plan teraz widzę        
– bardziej świadomie współtworzę. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

Zapieczętowanie

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Shiva tworzą nieprzeniknioną tarczę wokół mnie samej/samego i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi, chroniąc nas przed wszystkimi energiami opartymi na lęku we wszystkich czterech oktawach.

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które tworzą siły ciemności działające przeciwko wyzwoleniu kobiet na Ziemi!

 

Wygłaszając kolejne inwokacje, przejdź do:
Rozdział 32 - 33. Inwokacje - Wyzwolić kobiety od elity władzy. Część 1 i 2

Dwie dodatkowe inwokacje i konferencji poświęconej "Wyzwoleniu kobiet":

- Wołanie o zaprzestanie eksploatacji kobiet
 

- Wołanie o duchowe przebudzenie kobiet

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną