Mistyczne inicjacje mocy

Ścieżka duchowego mistrzostwa. Tom 3 

Dowiedz się, jak urzeczywistnić harmonię między twoim życiem duchowym i życiem praktycznym oraz jak otrzymywać nowe idee bezpośrednio od mistrza Saint Germain.  

Książki z serii „Poznaj siebie na twej ścieżka ku duchowemu mistrzostwu” (The Path to Self-Mastery) prezentują zestaw mistycznych i praktycznych inicjatyw mających na celu podniesienie świadomości i odblokowanie twórczego potencjału. Każda książka przedstawia inicjacje jednego z siedmiu duchowych promieni. Sposobem na zwiększenie twoich twórczych mocy i urzeczywistnienia życia, którego pragniesz, jest opanowanie twórczych energii tych promieni.  

Niniejsza książka przedstawia siedem inicjacji Pierwszego Promienia mocy i woli. Mistrz MORE jest głównym nauczycielem Pierwszego Promienia i daje ci on w niej głębokie nauki o tym, jak używać twórczej mocy, w przeciwieństwie do używania mocy opartej na sile, tak powszechnego na Ziemi. Wyjaśnia również, jak stać się gotowym dla odbioru nauczania, abyś podświadomie nie odrzucał instrukcji prawdziwego duchowego nauczyciela i zamiast tego podążał za twoim ego lub fałszywymi nauczycielami.  

Nauczysz się z niej:

1. Jak uniknąć nadużywania mocy poprzez mowę.
2. Jak wykorzystać swoją wyższą zdolność rozumowania.
3. Jak zaakceptować i odbierać bezwarunkową miłość.
4. Jak przyspieszyć na wyższy poziom kreatywności.
5. Jak rozpoznać siły ciemności bez lęku.
6. Jak zacząć uwalniać się od epickiej walki.
7. Jak zdepersonalizować swoje osobiste życie.

WARUNKI SPRZEDAżY

Uwaga! Zanim zdecydujesz się nabyć tę książkę zaznajom się z 1-ym tomem kursu "Ścieżka ku duchowemu mistrzostwu": Moc Tego świadomego Ja. 

PŁATNOŚĆ:

UWAGA! Nasze ceny e-boków lub ich plików pdf są takie jakie są obecnie ceny ich drukowanych angielskich oryginałów w www.amzon.pl oraz w amazon.se i zostaną odpowiednio zniżone, gdy polskie tłumaczenia zaczną ukazywać się w postaci drukowanej. 

Cena dla klientów z polskim adresem pocztowym i elektronicznym: 128 zł  

Cena dla klientów z niepolskim adresem pocztowym i elektronicznym: 303 SEK

W chwili obecnej nie jest pobierany VAT/Moms.  

Klient dokonujących zapłaty z Polski dokonuje przelewu na konto bankowe: 

Powel Kontny 77 1440 0003 0000 0000 1526 6716 PKO. 

Klient dokonujący zapłaty spoza Polski dokonuje przelewu na konto bankowe: 

Powel Kontny 90250416753  Länsförsäkringar Stockholm, Szwecja. 

Iban-nummer                SE2090200000090250416753 

Bic-kod               ELLFSESS 

Adres: Länsförsäkringar 169 97 Solna 

Klienci mający szwedzki numer telefonu komórkowego i dostęp do funkcji "Swish" mogą również dokonać wpłat na numer 073 6432 038. 

Zakupu i zapłaty z pomocą firmy PAYPAL może dokonać TYLKO klient spoza Polski.  

DOSTAWA PRODUKTU: 

Dostarczenie produktu nastąpi w ciągu maksymalnie 2 dni od czasu wpłynięcia zapłaty na wybrane konto sprzedającego.  

Klient musi BEZWZGLĘDNIE podać swoje nazwisko i swój BEZBŁĘDNY adres elektroniczny/e-mail oraz informację o dacie dokonanej wpłaty. 

REKLAMACJE / UWAGI / KONTAKT: 

Ewentualne reklamacje/uwagi należy nadsyłać na adres internetowy/e-mail: 

indigoapollo@yahoo.se 

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną