Streszczenie książki "Jak TY możesz pomóc zmienić świat"

dokonane na podstawie zawartych w niej inwokacji. 

Przypisy istniejące w tekście znajdziesz na jego końcu oraz w Słowniku witryny.

Przywoływanie Duchowego Światła do oktawy1 fizycznej 

Część 1

Archaniele Michale, pochłoń wszystkie energie bazujące na lęku które:

tworzą negatywną spiralę konfliktu między różnymi grupami ludzi, jak i całymi narodami.

/.../ blokują komunikację, zrozumienie i wzajemny szacunek między ludźmi.

/.../ tworzą negatywne, zstępujące spirale wojny. Pochłoń energetyczne zapisy wszystkich wojen z przeszłości.

/.../ umożliwiają niewielkiej elicie4 nadużywanie władzy i kontrolowanie społeczeństwa. Zdemaskuj przed światem tę elitę władzy i jej manipulacje.

/.../ umożliwiają niewielkiej elicie manipulowanie gospodarką i systemami monetarnymi narodów i całego świata.

/.../ umożliwiają niewielkiej elicie utrzymywanie większości ludności świata poniżej poziomu ubóstwa.

/.../ umożliwiają niewielkiej elicie używanie zarówno naukowego materializm jak i religii, aby utrzymywać ludzkość w niewiedzy o duchowej dynamice na Ziemi.

Część 2

/.../ unicestwij wszystkie bazujące na lęku energie w zstępujących spiralach, które

tworzą brak równowagi w fizycznym świecie,

prowadzący do trzęsień ziemi.

/.../ tworzą brak równowagi w fizycznym świecie, prowadzący do erupcji wulkanów.

/.../ tworzą brak równowagi w fizycznym świecie, prowadzący do ekstremalnych zjawisk klimatycznych.

/.../ tworzą zachwiania równowagi w fizycznym świecie, prowadzące do braku zasobów naturalnych.

/.../ tworzą brak równowagi w fizycznym świecie, prowadzący do zmniejszania się długości ludzkiego życia.

/.../ tworzą brak równowagi w fizycznym świecie, prowadzący do chorób, co uniemożliwia ludziom spełnienie Boskiego planu ich życia.

/.../ tworzą brak równowagi w fizycznym świecie w wyniku zanieczyszczania przyrody przez człowieka.

/.../ tworzą brak równowagi w fizycznym świecie, jako wynik chęci zysku za wszelką cenę.

/.../ tworzą brak równowagi w fizycznym świecie, jako wynik ludzkiej niewiedzy o tym, jak Ziemia reaguje na naszą świadomość.

Część 3

/…/ spraw, aby /…/ pochłonięte zostały bazujące na lęku energie, które uniemożliwiają ludziom uznanie faktu:

że wszystko na Ziemi jest stworzone przez świadomość i reaguje na naszą świadomość.

/.../ że wspólnie stworzyliśmy wszystkie ograniczenia, które widzimy na tej Planecie i że tylko my możemy je usunąć.

… że Ziemia jest zamieszkiwana od bardzo długiego czasu i że ludzkość wygenerowała ogromne ilości spiral energii opartych na lęku.

/.../ że zostaliśmy nakłonieni do tego przez istoty niewielkiej elitę władzy, które dla egoistycznych celów chce nad nami panować.

/.../ że mamy prawo przeciwstawić się tej elicie władzy i zażądać, aby wniebowstąpieni mistrzowie7 usunęli ją z powierzchni Ziemi.

/.../ że musimy wziąć odpowiedzialność za naszą Planetę i że musimy współdziałać ze wniebowstąpionymi mistrzami, aby uniknąć panowania nad nami elity władzy.

/.../ że wniebowstąpieni mistrzowie mają plan usunięcia z tej Planety wojen, chorób i ubóstwa.

/.../ że Ziemia ma potencjał, aby dać nam o wiele bardziej dostatnie życie, niż to, czego przejawy obecnie dostrzegamy.

/.../ że możemy urzeczywistnić dostanie życie na Ziemi jedynie przez akceptację naszej roli, jako współtwórców8 /z Bogiem/.

Część 4

/…/9, ześlij przypływ Fioletowego Płomienia10, aby pochłonął moją i wszystkich konstruktywnych ludzi karmiczną11 podatność na wszelkiego rodzaju fizyczne nieszczęścia, a szczególnie:

na tak zwane klęski żywiołowe.

/.../ na przemoc i przestępstwa.

/.../ na konflikty i wojny.

/.../ na choroby.

/.../ na ubóstwo i wszelkie finansowe obciążenia.

/…/ ześlij przypływ Fioletowego Płomienia, by przeobraził bazujące na lęku energie, które:

uniemożliwiają konstruktywnym ludziom tej Planety dostrzeżenie Boskiego planu swego życia i zaakceptowanie swego potencjału wniesienia pozytywnych zmian.

/…/ blokują pojawianie się nowych idei politycznych i nowych technologii, które wyeliminują ubóstwo i choroby.

/…/ uniemożliwiają konstruktywnym ludziom na Ziemi dostrzeżenia matrycy Złotej Ery12 i ich osobistej roli w jej urzeczywistnieniu.

/…/ uniemożliwiają przebudzenie duchowe na wielką skalę, co sprawi, że miliony ludzi rozpozna wniebowstąpionych mistrzów i użyje ich nauczania13 i duchowych narzędzi14, aby zmienić świat. 

Przywoływanie Duchowego Światła do oktawy emocjonalnej

Część 1

/…/15 pochłoń wszystkie bazujące na lęku energie, które:

blokują Boski plan mojego życia i Boski plan życia wszystkich konstruktywnych ludzi tej Planety.

/.../ niepokoją moje ciało emocjonalne i ciała emocjonalne16 wszystkich konstruktywnych ludzi tej Planety, uniemożliwiając nam panowanie nad naszymi

emocjonalnymi reakcjami.

/.../ blokują swobodny przepływ twórczej energii poprzez moje ciało emocjonalne i ciała emocjonalne wszystkich konstruktywnych ludzi tej Planety.

… czynią nas podatnymi na obezwładniające nas planetarne spirale bazujących na lęku energii emocjonalnych.

… czynią nas podatnymi na manipulacje ze strony elity władzy i stojącymi za nią sił ciemności17.

/…/ uwolnij mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi tej

Planety:

od bezdusznego lęku, który odbiera nam odwagę, aby przeciwstawić się elicie władzy i żądać pozytywnych zmian na Ziemi.

/.../ od emocjonalnych ran, które powodują takie zaburzenia równowagi, iż nie możemy spełnić Boskiego planu naszego życia.

… od emocjonalnej energii, która sprawia, że jesteśmy tak mocno uwięzieni w osobistych konfliktach, iż nie możemy spełnić Boskiego planu naszego życia.

… od emocjonalnej pułapki poczucia bycia niegodnym, aby służyć sprawie ustanowienia Złotej Ery18 na Ziemi.

Część 2
/…/ pochłoń spirale bazujących na lęku energii, elitę władzy i siły ciemności starające się uniemożliwiać nam wnoszenie

pozytywnych zmian, utrzymując nas:

zaangażowanych w niekończących się spiralach konfliktu i wojny.

/.../ w niewiedzy o ich własnym istnieniu i o istnieniu wniebowstąpionych mistrzów.

/.../ w pułapce ubóstwa lub w dążeniu do zdobywania dóbr materialnych.

/.../ w pułapce chorób fizycznych i emocjonalnych.

/.../ w pułapce kompleksu niższości i bycia pozbawionymi wartości lub w dążeniu do utrzymania naszego poczucia wyższości na Ziemi.

/.../ przez blokowanie naszej świadomości, jak współstworzyliśmy napotykane ograniczenia.

/.../ przez utrzymywaniu nas w przeświadczeniu, iż nie mamy

obowiązku lub możliwości zmieniania naszego świata.

/.../ przez obwinianie Boga za aktualne warunki naszego życia.

/.../ przez utrzymywanie nas skupionych na materialnej stronie życia.

Część 3

/.../ ześlij Płomień /Boga/ Matki19 w zawirowania energii w zbiorowym ciele emocjonalnymi, które powodują, iż ludzie grzęzną w iluzji:
że cel może uświęcać środki i że coś wartościowego może usprawiedliwić przemoc.

/.../ że jedynym sposobem, aby ustanowić pokój jest zabicie tych, których nie da się kontrolować.

/.../ że istnieje jedynie ograniczona ilość naturalnych

zasobów i dostatku.

/.../ że jedynym sposobem, aby mieć to, czego chcą, to siłą odebrać to innym.

/.../ że użycie siły jest nieuniknione lub usprawiedliwione.

/.../ że musimy zmusić Matkę Przyrodę, aby dała nam to, czego potrzebujemy.

/.../ że Matka Przyroda nie jest świadoma i nie reaguje na naszą świadomość.

/…/ które uniemożliwiają ludziom wgląd:

/…/ iż Matka Przyroda może równie łatwo urzeczywistnić dostanie życie tak jak urzeczywistnia obecny stan ograniczeń.

/.../ iż Matka Przyroda może jedynie odzwierciedlić to, co rzutujemy na nią za pośrednictwem naszych indywidualnych umysłów i umysłu zbiorowego.

Część 4

/…/ ześlij przypływ Fioletowego Płomienia, by:
przeistoczyć bazujące na lęku energie, które zanieczyszczają wyższe poziomy oktawy emocjonalnej.

/.../ otworzyć pełny przepływ energii twórczej poprzez oktawę emocjonalną.

/.../ ześlij przypływ Fioletowego Płomienia, by usunąć zawirowania bazującej na lęku energii które:

wywołują konflikty i wojny.

/.../ wytwarzają wszelkie formy dyskryminacji, szczególnie wobec kobiet.

/.../ wytwarzają wszelkiego rodzaju zawiść, a zwłaszcza ubóstwo.

/.../ wytwarzają choroby, a także to, co się dzieje w domenie

opieki zdrowotnej napędzanej zyskiem.

/.../ wytwarzają systemy polityczne kontrolowane przez specjalne interesy różnych grup elity władzy.

/.../ tworzą religie usprawiedliwiające przemoc.

/.../ wytwarzają wyrafinowaną ignorancję20, która warunkuje zarówno religie głównego nurtu, systemy polityczne jak i naukowy materializm. 

Przywoływanie Duchowego Światła do oktawy mentalnej

Część 1

/…/21, użyj swego Kręgu i Miecza dla uwolnienia mnie samego i wszystkich konstruktywnych ludzi tej Planety:

od fałszywych nauczycieli w oktawie mentalnej.

/.../ od zawirowań energii w oktawie mentalnej.

/.../ od subtelnych iluzji w oktawie mentalnej.

/.../ użyj swego Kręgu i Miecza, aby twórcze energie mogły swobodnie przez nią przepływać.

/…/ użyj swego Kręgu i Miecza i pochłoń zawirowania energii wykorzystywane przez fałszywych nauczycieli:
aby usprawiedliwiać wojny i przemoc między ludźmi.

/.../ aby usprawiedliwiać wojny i przemoc wobec Matki Przyrody.

/.../   do tworzenia tak wielu sprzecznych idei, że ludzie nie wiedzą już, co o czymkolwiek sądzić.

/.../ aby nakłonić nas do podążania za nimi dla dokonania jakiegoś ich „wielkiego” dzieła.

/.../ aby uniemożliwić nam dostrojenie się do

wniebowstąpionych mistrzów i zaakceptowanie ich

przewodnictwa.

Część 2

/…/22, przebudzić mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi tej Planety z iluzji używanych przez elity władzy do blokowania przejawienia się wyższego rozumienia:

idei samorządności społeczeństwa.

/.../ edukacji.

/.../ systemów monetarnych i finansów.

/.../ przemysłu i biznesu.

/.../ zdrowia i opieki zdrowotnej.

/.../ religii i duchowości.

/.../ nauki i techniki.

/.../ nowych i nieograniczonych źródeł energii.

/.../ istoty rodziny i relacji międzyludzkich.

Część 3

/…/ pochłoń bazujące na lęku energie używane przez elitę władzy do blokowania przejawienia się wyższego zrozumienia:

naszych prawdziwych ról, jako współtwórców na Ziemi.

/.../ jak współpracować z Matką Ziemią, zamiast starać się z nią walczyć.

/.../ sposobu interakcji z Matką Ziemią bez użycia przemocy.

/.../ w jaki sposób możemy wykorzystać nasze umysły, aby pozwolić Matce Ziemi urzeczywistnić dostatnie życie dla wszystkich ludzi.

/.../ nowych technologii, które nie stworzą zanieczyszczeń

środowiska naturalnego.

/.../ jak wyprodukować energię bez szkodzenia Przyrodzie.

/.../ rolnictwa, które przyniesie obfitość pożywienia dla wszystkich ludzi.

/.../ sposobów uwolnienia Matki Ziemi od wszystkich zanieczyszczeń dokonanych przez człowieka, łącznie z zanieczyszczeniami emocjonalnymi i mentalnymi.

/.../ sposobu przywoływania duchowego światła, jako klucza do rozwiązania wszystkich problemów.

Część 4

/…/ ześlij przypływ Fioletowego Płomienia, aby oczyścił moje ciało mentalne i ciała mentalne wszystkich konstruktywnych ludzi tej Planety z zawirowań energii bazujących na lęku.

/.../ aby oczyścił oktawę mentalną z bazujących na lęku zawirowań energii, które utrudniają przepływ twórczej energii .

/.../ ześlij przypływ Fioletowego Płomienia, aby oczyścił moje ciało mentalne i ciała mentalne wszystkich konstruktywnych ludzi tej Planety z zawirowań energii bazujących na lęku które:

/.../ ukrywają fałszywych nauczycieli elity władzy i stojące za nimi siły.

/.../ uniemożliwiają ludziom dostrzeżenie iluzji stworzonych przez fałszywych nauczycieli elity władzy.

/.../ blokują wizję Złotej Ery.

/.../ blokują wizję, jak konstruktywni ludzie tej Planety mogą pomóc urzeczywistnić Złotą Erę.

/.../ blokują wizję tego, jak bardzo pragnęliśmy wcielić się w obecnych czasach, aby pomóc urzeczywistnić Złotą Erę.

/.../ blokują wizję tego, jak nowe podejście do religii może

pomóc urzeczywistnić Złotą Erę.

/.../ blokują wizję tego, jak nowe podejście do nauki może pomóc urzeczywistnić Złotą Erę. 

Przywoływanie Duchowego Światła do oktawy tożsamości

Część 1

/…/ ześlij światło Chrystusa w oktawę tożsamości i obudzić mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi tej Planety abyśmy mogli zaakceptować:

Ciebie, jako przykład i zaakceptować nasze prawo i potencjał do podążania w Twoje ślady.

/.../ fakt, że wszyscy jesteśmy synami i córkami Boga.

/.../ fakt, że każdy z nas ma w sobie potencjał, aby przejawić stan świadomości Chrystusa23 i tym samym stać się wyzwaniem dla elity władzy, tak jak Ty nim byłeś.

/.../ zaakceptować nasze prawo i potencjał do kwestionowania elity władzy:

w dziedzinie religii.

/.../ w domenie rządu.

/.../ w dziedzinie nauki.

/.../ w dziedzinie edukacji.

/.../ w dziedzinie biznesu i finansów.

/.../ w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa.

Część 2

/.../ wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi tej Planety, którzy mają potencjał, aby wnieść nowe idee:

 w domenę religii i duchowości.

/.../ w domenę rządu i wymiaru sprawiedliwości.

/.../ w dziedzinę pieniądza i finansów.

/.../ w dziedzinę biznesu i rolnictwa.

/.../ w dziedzinę edukacji i mediów.

/.../ w dziedzinę nauki i techniki.

/.../ w obszar ochrony zdrowia i rodziny.

/.../ w dziedzinę naszej relacji z Matką Ziemią.

/.../ w dziedzinie technologii energii; zarówno jej produkcji jak i dystrybucji.

Część 3

/…/24, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi tej Planety, którzy mają potencjał, aby wnieść świadomość tego:

jak wyjść poza konflikty i ustanowić prawdziwy pokój.

/.../ w jaki sposób zostaliśmy uwięzieni w dualistycznym stanie świadomości25, który jest przyczyną wszystkich konfliktów.

/.../ w jaki sposób członkowie elity władzy wykorzystują świadomość dualizmu dla panowania nad ludźmi.

/.../ w jaki sposób świadomość dualizmu zmusza nas do

stwarzania konfliktów i wojen, i że nie potrafimy dostrzec, jak się od tego powstrzymać.

/.../w jaki sposób świadomość dualizmu sprawia, iż nie jesteśmy w stanie postrzegać siebie jako istot duchowych pochodzących z tego samego źródła.

/.../ w jaki sposób świadomość dualizmu pozwala nam zakamuflować własny egoistyczny interes, jako służbę dla bardzo ważnej sprawy.

/.../ jak świadomość dualizmu stała się zamkniętym systemem, umożliwiającym nam usprawiedliwienie cokolwiek chcemy.

/.../ jak świadomość dualizmu utrzymuje nas w oddzieleniu od siebie nawzajem, od Matki Przyrody, od wniebowstąpionych mistrzów i od Boga.

/.../ jak świadomość dualizmu uniemożliwia nam zaakceptowanie tego, kim jesteśmy i dlaczego wcieliliśmy się na Ziemi w tym szczególnym czasie.

Część 4

/…/26, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi tej Planety którzy mają potencjał zdemaskowania grup elity władzy:

i ich sposobów wykorzystania religii dla zdobycia panowania

nad ludźmi.

/.../ i jak wykorzystały one naukę dla zdobycia panowania nad ludźmi.

/.../ i jak wykorzystały one rząd dla zdobycia panowania nad ludźmi.

/.../ i jak wykorzystały one armie, dla zdobycia panowania nad ludźmi.

/.../ i jak wykorzystały one edukację dla zdobycia panowania nad ludźmi.

/.../ i jak wykorzystywały one media dla zdobycia panowania nad ludźmi.

/.../ i jak wykorzystały one pieniądze dla zdobycia panowania nad ludźmi.

/.../ i jak wykorzystały one działalność gospodarczą dla zdobycia panowania nad ludźmi.

/.../ i jak wykorzystały one opiekę zdrowotną dla zdobycia panowania nad ludźmi.

 

 

Tłumaczenie rozdziału pierwszego książki wraz z jej kolejnymi inwokacjami znajdziesz w witrynie

Kim Michaels dla pragnących czegoś więcej

 

PRZYPISY ( w trakcie opracowania)

1.  Oktawa –

2.  Płomień Boga-Matki –

3.  Saint Germain –

4.  Czakramy –

5.  Elita władzy –

6.  Dawać polecenia światłu –

7.  Chrystusowe rozróżnianie –

8.  Boskie prawo nakazujące ci… –

9.  Siły/duchy ciemności –

10. Wniebowstąpieni mistrzowie –

11. Duchy Przyrody (Żywiołaki) –

12. Złota Era –

13. Karma –

14. ósemkowy przepływ energii –

15. Fioletowy Płomień –

16. Aura –

17. Fioletowe Słońce –

18. Dualizm –

19. Elohim Astrea –

20. śiva –

21. Maya –

22. świadomość śmierci –

23. Ego –

24. Duchów dwoje –

25. Parvati –

26. Lord Maitreya –

27. światło Macierzyste –

28. Plan astralny –

29. Duch i jego bliźniak –

30. Wewnętrzny Chrystus –

31. Plan eteryczny –

32. Z tobą znowu w Raju będę –

33. śmierć Rajskiego Ja –

34. Wężowe kłamstwo –

35. Węża więzy –

36. Owoc poznania –

37. Sztuka Dobroci –

38. Szkoła inicjacji –

39. Gautama Budda –

40. Sanat Kumara –

41. Stan świadomości Chrystusa –

42. Klucz Poznania –

43. Nich martwi grzebią swych umarłych –

44. Oddzielone ja jest nierzeczywiste –

45. Samsara –

46. Natura Buddy –

47. Mara –

48. Nie-przywiązanie –

49. Nirvana –

50. Przebudzony –

51. Shamballa –

52. Święty Gołąb –

53. Wspólnota Wenus –

54. Pieśni Wenus multiplikator –

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną