Wołanie o powstrzymanie eksploatacji kobiet

Wołam o osądzenie Sądem Chrystusa wszystkich ludzi, którzywspomagają i umacniają eksploatację kobiet. 


1. …ujawnij wszystkich ludzi i wszystkie instytucje, które nie podejmują działań narzecz powstrzymania wykorzystywania kobiet, a wręcz są w to zaangażowane iwspierają używanie idei, że kobiety są gorsze od mężczyzn duchowo, psychicznie,emocjonalnie i fizycznie.


2. …wołam o sąd Boskiej Matki nad świadomością, instytucjami i ludźmi stojącymi zawykorzystywaniem kobiet z pomocą idei, że kobiety są gorsze od mężczyznduchowo, psychicznie, emocjonalnie i fizycznie.


3. …spętaj i pochłoń wszystkie upadłe istoty, demony i twory świadomości zbiorowej,które stoją za wykorzystywaniem kobiet z pomocą idei, że kobiety są gorsze odmężczyzn duchowo, psychicznie, emocjonalnie i fizycznie.


4. …uwolnij ludzi od wszystkich sił ciemności i od ich własnych podświadomychskłonności, aby mogli działać na rzecz powstrzymania wyzysku kobiet z użyciemidei, że kobiety są gorsze od mężczyzn duchowo, psychicznie, emocjonalnie ifizycznie. 


5. …ujawnij wszystkich ludzi i wszystkie instytucje, które nie podejmujądziałań na rzecz powstrzymania wykorzystywania kobiet, a wręcz są wto zaangażowane i wspierają używanie idei, że kobiety są odpowiedzialne zaopuszczenie raju lub że są stworzone przez Boga jako istoty stojące niżej odmężczyzn. 


6. …wołam o sąd Boskiej Matki nad świadomością, instytucjami i ludźmi stojącymi zawykorzystywaniem kobiet poprzez ideę, że kobiety są odpowiedzialne zaopuszczenie raju lub że są stworzone przez Boga jako istoty stojące niżejod mężczyzn.


7. …spętaj i pochłoń wszystkie upadłe istoty, demony i twory świadomości zbiorowej,które stoją za wykorzystywaniem kobiet z pomocą idei, że kobiety sąodpowiedzialne za opuszczenie raju lub że zostały stworzone przez Bogajako istoty stojące niżej od mężczyzn. 


8. …uwolnij ludzi od wszystkich sił ciemności  i od ich własnych podświadomychskłonności, aby mogli działać na rzecz powstrzymania wykorzystywania kobiet zpomocą idei, że kobiety są odpowiedzialne za opuszczenie raju lub że sąstworzone przez Boga jako istoty stojące niżej od mężczyzn. 


9. …ujawnij wszystkich ludzi i wszystkie instytucje, które nie podejmujądziałań na rzecz powstrzymania wykorzystywania kobiet, a wręcz są w tozaangażowane i wspierają używanie idei że kobiety są pozbawione wartości, że sąwłasnością mężczyzn lub że powinny być sługami mężczyzn fizycznie lubseksualnie.


10. …wołam o sąd Boskiej Matki nad świadomością, instytucjami i ludźmi stojącymi zawykorzystywaniem kobiet z pomocą idei, że kobiety są pozbawione wartości, że sąwłasnością mężczyzn lub że powinny być sługami mężczyzn fizycznie lubseksualnie.


11. …spętaj i pochłoń wszystkie upadłe istoty, demony i twory świadomości zbiorowej,które stoją za wykorzystywaniem kobiet z pomocą idei, że kobiety są pozbawionewartości, że są własnością mężczyzn lub że powinny być sługami mężczyznfizycznie lub seksualnie.


12. …uwolnij ludzi od wszystkich sił ciemności i od ich własnych podświadomychskłonności, aby mogli działać na rzecz powstrzymania wykorzystywania kobiet zpomocą idei, że kobiety są pozbawione wartości, że są własnością mężczyzn lubże powinny być sługami mężczyzn fizycznie lub seksualnie. 


/.../

Dalszy ciąg tekstu znajdziesz w witrynie Uniwersalna ścieżka Wewnętrznego Rozwoju (Kim Michaels dla pragnących czegoś więcej) lub w książce „Odpowiedzi z Nieba”.