"Ku pełni wyzwolenia kobiet"


Tekst z okładki książki:

Niniejsza książka to nieprzebrane bogactwo głębokich duchowych wglądów dotyczących sytuacji kobiet we wsółczesnym świecie i wyjaśnienia dlaczego, mają one obecnie historyczną szansę, by nadać ludzkości nowy kierunek rozwoju.  

Dowiedz się, dlaczego niektóre manipulujące istoty nazwały kobiety gorszą płcią i jak to wpłynęło na cywilizację.  

Dowiedz się, jak kobiety mogą uwolnić się od konsekwencji tej manipulacji, a tym samym uwolnić społeczeństwo od zdominowanych przez mężczyzn uprzedzeń, które wciąż mają wpływ na świat, nawet w nowoczesnych demokracjach.  

Poza wglądami, niniejsza książka oferuje szereg praktycznych narzędzi, dzięki którym kobiety mogą przywołać fizyczne urzeczywistnienie zmian, które już istnieją w sferze duchowej i na wyższych poziomach zbiorowej świadomości.  

A oto niektóre z poruszonych w książce tematów:  

– Dlaczego kobiety muszą kwestionować nieomylne prawdy. 

– Nieznane siły stojące za uciskiem kobiet. 

– Jesteśmy istotami duchowymi i nie jesteśmy stworzeni jako mężczyźni czy kobiety. 

– Potencjał solidarności między kobietami na skalę światową. 

– Dlaczego niektóre religie obwiniają kobiety za „upadek mężczyzny”? 

– Jezus nigdy nie chciał, aby chrześcijaństwo uciskało kobiety. 

– Jak pokonać mechanizmy kontroli między kobietami i mężczyznami? 

– Jak pokonać przemoc wobec kobiet? 

– Jak uwolnić kobiety (i mężczyzn) od seksualnej eksploatacji? 

– Jak uwolnić kobiety spod kontroli elity władzy? 

– Jak pomóc wszystkim kobietom polepszyć swoje życie? 

W wersji drukowanej Książka będzie zawierać około 650 stron.


Wspólnota Wydawnicza Via. Via Förlagsgemenskap, 

Sztokholm, ISBN: 978-91-86582-16-6.
Publikacja ukazała się staraniem Towarzystwa Kima Michaelsa.

Spis treści książki

Wprowadzenie Wydawcy          5

Słowo od tłumacza           7

Wprowadzenie            8

1. Ostateczna prawda o kobietach nie istnieje      10

2. Przebudzić kobiety, by kwestionowały nieomylne prawdy (Część 1)      23

2. Przebudzić kobiety, by kwestionowały nieomylne prawdy (Część 2)      36

4. Nieznane siły stojące za uciskiem kobiet

5. Wołanie o świadomość istnienia niewidzialnych sił (Część 1)

6. Wołanie o świadomość istnienia niewidzialnych sił (Część 1)

7. Nie zostałeś stworzony jako mężczyzna lub kobieta

8. Wołanie o wolność od wszystkich z góry określonych ról (Część 1)

9. Wołanie o wolność od wszystkich z góry określonych ról (Część 1)

10. Żadna kobieta nie będzie wolna, dopóki wszystkie kobiety nie są wolne

11. Wołanie o wolności kobiet na całym świecie (Część 1)

12. Wołanie o wolności kobiet na całym świecie (Część 2)

13. Wołanie o wolności kobiet na całym świecie (Część 3)

14. Kobiety nie są winne upadku mężczyzny

15. Wołanie o wolności od fałszywych bogów

16. Chrześcijaństwo nie miało uciskać kobiet

17. Wołanie o nową formę chrześcijaństwa (Część 1)

18. Wołanie o nową formę chrześcijaństwa (Część 1)

19. Czy kobiety mogą być w pełni wyzwolone?

20. Wołanie o wyzwolenia od bycia kobietą

21. Przezwyciężyć wzajemne kontrolowanie siebie między mężczyznami i kobietami

22. Wołanie o wolności od wzajemnego kontrolowania siebie (Część 1)

23. Wołanie o wolności od wzajemnego kontrolowania siebie (Część 2)

24. Czy masz dość przemocy wobec kobiet?

25. Wołanie o położenia kresu przemocy wobec kobiet (Część 1)

26. Wołanie o położenia kresu przemocy wobec kobiet (Część 2)

27. Większość mężczyzn jest uzależniona od seksu

28. Wyzwolić kobiety od seksualnej eksploatacji (Część 1)

29. Wyzwolić kobiety od seksualnej eksploatacji (Część 2)

30. Wyzwolić kobiety od seksualnej eksploatacji (Część 2)

31. Dlaczego elita władzy chce uciskać kobiety?

32. Uwolnić kobiety od wpływów elity władzy (Część 1)

33. Uwolnić kobiety od wpływów elity władzy (Część 2)

34. Zapewnienie wszystkim kobietom lepszego życia

35. Przywoływanie duchowego wyzwolenia

Wprowadzenie 

Niniejsza książka należy do serii „Uduchowić świat”. Książki z tej serii są przekazywane przez wniebowstąpionych mistrzów jako podręczniki, które dostarczają wiedzę i praktyczne narzędzia, których potrzebujemy, aby wnieść wkład w rozwiązywanie konkretnych problemów świata. Ta książka zawiera wiedzę i narzędzia, których potrzebujemy, aby rozpocząć nowy cykl wyzwalania kobiet. Książki z tej serii nie zawierają podstawowej wiedzy o wniebowstąpionych mistrzach i ich naukach. Aby jak najlepiej wykorzystać tę książkę, musisz mieć ogólną wiedzę na następujące tematy: 

• Musisz wiedzieć, kim są wniebowstąpieni mistrzowie, jak przekazują swoje nauki i jak możesz je najlepiej wykorzystać na poziomie osobistym i planetarnym. Obszerne nauczanie ten temat można znaleźć w książkach: „Jak TY możesz pomóc zmienić świat” (How You Can Help Change the World) i The Power of Self (Siła twego JA) – obie są w przygotowaniu do polskiego wydania.

• Musisz wiedzieć, jak funkcjonuje Ziemia jako kosmiczna szkoła. Musisz znać swoją rolę i prawa, które posiadasz jako duchowa istota we wcieleniu. Musisz znać rolę wniebowstąpionych mistrzów i wiedzieć, że tylko my – którzy jesteśmy wcieleni – możemy dać im upoważnienie do używania ich nieograniczonej mocy do wnoszenia pozytywnych zmian na Ziemi. Więcej informacji na te tematy znajdziesz w pierwszej książce z tej serii: „How You Can Help Change the World and” (Jak TY możesz pomóc zmienić świat).

• Musisz wiedzieć, jak używać praktycznych narzędzi przekazanych przez wniebowstąpionych mistrzów. Więcej na ten temat można znaleźć w: „How You Can Help Change the World and” (Jak TY możesz pomóc zmienić świat) oraz w witrynie internetowej: www.transcendencetoolbox.com lub jej polskim odpowiedniku: http://www.towarzystwo-kima-michaelsa.se/426170679.

• Musisz wiedzieć o istnieniu i metodach sił ciemności, które są ostatecznie odpowiedzialne za tworzenie problemów na Ziemi. Możesz znaleźć podstawowe nauczanie na ten temat w książce: „Cosmology of Evil” (Kosmologia zła) lub w witrynie Towarzystwa Kima Michaelsa w dziale „Zło” http://www.towarzystwo-kima-michaelsa.se/445761948.*

Jak korzystać z tej książki

Nie istnieje jeden sposób korzystania z nauczania i narzędzi zawartych w tej książce. Jeśli jednak chcesz wnieść znaczący wkład w rozwiązywanie problemów świata, sugerujemy, abyś zaczął postępować zgodnie z poniższym programem: 

• Przeczytaj pierwszy rozdział książki w całości, aby zwiększyć swoje zrozumienie tematu.

• Wygłaszaj raz dziennie, przez dziewięć dni, Inwokację związaną z tym rozdziałem, ponownie studiując rozdział. 

Powodem prezentacji tego programu jest fakt, że poszczególne rozdziały książki tworzą ciąg. Wygłaszając inwokację danego rozdziału, oczyszczasz swoją świadomość z pewnych energii i iluzji. Ułatwi ci to przyswojenie następnego rozdziału i zastosowanie jego nauczania.

Możesz oczywiście przeczytać całą książkę, a następnie wybrać jedną lub więcej inwokacji, które wygłosisz kilka razy. Zawsze najskuteczniej jest wygłosić inwokacje raz dziennie przez dziewięć lub 33 dni.

Ponieważ niektóre inwokacje są dość długie, zostały one podzielone na dwie lub więcej części. Wygłoszenie każdej części zajmuje około 15-20 minut. Jeśli wolisz, możesz wygłosić wszystkie części pod rząd na jednym razem. W takim przypadku nie ma potrzeby ponownego wygłaszania zapieczętowania inwokacji po pierwszej jej części lub preambuły w następnej. Wygłaszasz preambułę jeden raz na początku, po czym wygłaszasz zawartość poszczególnych części i wygłaszasz zapieczętowania jeden raz na ich końcu.

--------------------------

* Nota od wydawcy. Uważam, że osoby, które przeczytały książkę Kima Michaelsa „Moje żywoty z Lucyferem, Szatanem, Hitlerem i Jezusem” lub "Uniwersalne klucze do duchwej wolności" mają wystarczająco dużo informacji, by nie musieć dodatkowo zapoznawać się powyższymi publikacjami.

Rozdział 1.
Ostateczna prawda o kobietach nie istnieje
 

Jestem Wniebowstąpionym Mistrzem, Matką Maryją. Mam wielki zaszczyt otworzyć niniejszą konferencję, ponieważ jest ona istotnym krokiem w naszych planach zbliżania tej Planety do Złotej Ery Saint Germain. Zdecydowaliśmy poświęcić tę dekadę XXI wieku problematyce kobiet – nie tylko wyzwoleniu kobiet, ale podniesieniu świadomości w kwestii wszystkich aspektów sytuacji kobiet na tej Planecie.

Naprawdę, nadszedł już po temu najwyższy czas. W pewnym sensie jest już dawno po czasie, ale pod innymi względami jest to właściwy czas, aby skupić się na sytuacji kobiet i wielu sposobach, na które kobiety są uciskane lub wykorzystywane, nie przez mężczyzn, lecz przez inne siły, o których oczywiście będziemy tutaj mówić. W nadchodzącej dekadzie zauważycie, że bardzo wielu ludzi (którzy nie znają wniebowstąpionych mistrzów; i nie muszą ich znać) dostrzegą potrzebę koncentracji na sytuacji kobiet, dyskutowania różnych kwestii z tym związanych oraz na wniesieniu drastycznych, praktycznych zmian w społeczeństwie w celu poprawy ich sytuacji.

Za pozytywną zmianą jest ukryta siła

Naturalnie, moi Kochani, nie chcemy w żaden sposób sugerować, że wniebowstąpieni mistrzowie oraz ludzie świadomi ich istnienia są jedynymi na Planecie, którzy działają na rzecz poprawy sytuacji kobiet. Dostrzegamy, że przez długi czas było wiele osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy podejmowali różne działania w celu poprawy sytuacji kobiet i nie jest tak, że my, wniebowstąpieni mistrzowie, chcemy to sobie przypisać. Z drugiej jednak strony, musicie – jako uczniowie wniebowstąpionych mistrzów – dostrzec, że to my stoimy za wszelką poprawą, za wszelkim postępem w ruchu w górę na tej Planecie i że jesteśmy w to zaangażowani.

Dzieje się tak dlatego, ponieważ jesteśmy duchowymi stróżami, duchowymi strażnikami dla tej Planety. Jesteśmy tymi, którzy uwalniają określoną energię, określone idee i, jak powiedzieliśmy wcześniej, transmitujemy te energie i te idee do świadomości zbiorowej, do pola energetycznego Planety, do ciała tożsamości, ciała mentalnego, ciała emocjonalnego Planety. Oznacza to, że kiedy wysyłamy te sygnały, to ludzie mogą je dostrzec. Mogą dostrzec te idee, mogą je odczuć i w związku z tym mogą nagle zacząć stawać się świadomi i podejmować działanie, dyskutować nad różnymi kwestiami, nad którymi nie byliby w stanie dyskutować sami z siebie.

Szczerze powiedziawszy, siły ciemności, upadłe istoty, miały tak ogromny wpływ na tę Planetę, i w ciele tożsamości, w ciele mentalnym oraz emocjonalnym Planety jest tak wiele niskiej energii opartej na lęku, że istoty ludzkie nie są w stanie uwolnić się z tego bez pomocy wniebowstąpionych mistrzów. I znowu, nie ma to umniejszyć faktu, że wielu ludzi było w stanie dostroić się do naszych energii i naszych idei oraz że mieli chęć podjąć działania z nimi związane. Doceniamy tych ludzi za to, nawet jeśli nie wiedzą o naszym istnieniu i jak powiedziałam, wcale nie muszą. Nie szukamy uczniów, którzy wyjdą i powiedzą: „To, co robicie zawdzięczacie tylko wniebowstąpionym mistrzom.”. Pragniemy abyście, jako nasi uczniowie, poznali dynamikę panującą na tej Planecie, w związku z czym możecie również realistycznie zauważyć, jak ważne jest zanoszenie przez Was wołań dla wzmocnienia energii, dla przekazu energii oraz idei do świadomości zbiorowej, aby coraz więcej ludzi je dostrzegało i je przyjmowało. Jak powiedzieliśmy wcześniej, możecie działać, jako pionierzy, jako prekursorzy. Możecie działać jako ci, którzy mogą zanosić wołania, aby uwolnić innych, którzy zajmują pewne pozycje w społeczeństwie, aby podejmowali decyzje, aby podejmowali działania, aby byli w stanie działać – czego, gdyby nie Wasze wołania, nie byliby w stanie zrobić.

Równość społeczna płci jest przede wszystkim procesem psychologicznym

Naturalnie nie jest tak, że przez zaistnienie tej konferencji, zostanie zapoczątkowane wyzwolenie kobiet. W wielu tak zwanych nowoczesnych demokracjach proces ten zachodzi już od ponad wieku. Widzicie również, że istnieją narody, które zostają w tyle. Kiedy odwrócicie spojrzenie od Waszego własnego narodu, od Waszej własnej sytuacji, to zobaczycie, że gdy chodzi o sytuację kobiet na całej Planecie i ich sytuację w wielu innych społeczeństwa, to dostrzeżecie między nimi przeogromne, różnice. Widzicie np., że istnieje szereg narodów (które nazywamy nowoczesnymi demokracjami), które dokonały znaczącej poprawy sytuacji kobiet. Istnieje w nich dużo większa świadomość potrzeby stworzenia równości pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Nie możemy powiedzieć, że istnieje już jakieś społeczeństwo, które osiągnęło całkowitą równość między kobietami i mężczyznami, ponieważ jest to raczej długi i skomplikowany proces. Możemy jednak stwierdzić, że niektóre narody podjęły działania w celu stworzenia ustaw promujących równość kobiet i mężczyzn. Jednakże nawet te ustawy nie wywarły tak pełnego wpływu, jaki mogły wywrzeć, a to dlatego, że wyzwolenie kobiet, równość kobiet i mężczyzn nie jest procesem prawnym. To nawet nie jest proces fizyczny. Jest to proces psychiczny. Wymaga on zmian w ciele emocjonalnym, mentalnym i ciele tożsamości społeczeństwa oraz żyjących w nim ludzi. W związku z tym, nie jest tak, że społeczeństwo mogłoby, jutro, ustanowić zbiór ustaw, które wprowadziłyby całkowitą równość pomiędzy kobietami i mężczyznami lub wyzwoliłyby kobiety od wszelkiego ucisku lub ograniczenia. Nie dałoby się tego zrobić w sposób legislacyjny, ponieważ nie jest to proces w pełni prawny lub polityczny. Jak powiedziałam, wymaga on zmiany świadomości.

Naturalnie, dany kraj może, uchwalić ustawy, które zbliżą społeczeństwo do wyzwolenia kobiet, do równości pomiędzy kobietami i mężczyznami. Wymaga to jednak czasu, zanim zostanie to przefiltrowane do świadomości zbiorowej i indywidualnej świadomości ludzi żyjących w tym społeczeństwie. Niektóre kraje poczyniły wielkie kroki w tym psychicznym procesie, ale żaden nie osiągnął tego, co można osiągnąć i co zostanie osiągnięte w Złotej Erze. Częściowo jest to spowodowane tym, iż to nie jest tak, że istnieje tu jakiś określony cel, który należy zdefiniować. Jako uczniowie wniebowstąpionych mistrzów musicie być ostrożni, żeby nie skupiać się na określonym celu. Musicie dostrzec, że przez tego posłańca i przez innych posłańców w ciągu minionego stulecia przekazujemy Wam to, co nazwaliśmy postępującym objawieniem (ang. progressive revelation).

Nie istnieje do osiągnięcia żaden absolutny cel

W minionym stuleciu zbyt wielu uczniów wniebowstąpionych mistrzów za bardzo koncentrowało się na słowie objawienie, a za mało na słowie postępujące. Czy dostrzegacie, moi Kochani, to co zawsze głoszą przykładowo fundamentalistyczni chrześcijanie lub fundamentalistyczni muzułmanie lub inni fundamentaliści? Głoszą oni: „My mamy absolutną prawdę. Nasze religijne księgi są absolutną prawdą, objawioną bezpośrednio przez Boga.”. Gdy chodzi o Koran, Biblię, i wszystkie tak zwane święte teksty, które istnieją (również paradygmat materialistyczny, Manifest Komunistyczny lub tym podobne), to są ludzie, którzy powiedzą: „Tutaj jest absolutna prawda.”. No cóż, jeśli coś jest absolutną prawdą, jak można to poprawić? W jaki sposób można by to było zmienić? Jeżeli coś jest absolutną prawdą, gdzie jest miejsce na postępujące objawienie?

Oczywiście, ci fundamentaliści będą zaprzeczać postępującemu objawieniu prezentowanemu za pośrednictwem wniebowstąpionych mistrzów lub każdego innego źródła. Wy, jako uczniowie wniebowstąpionych mistrzów, musicie zrobić krok dalej i dostrzec, że bez względu na to, co było mówione lub sugerowane za pośrednictwem wcześniejszych dyspensacji wniebowstąpionych mistrzów, naszym celem nigdy nie było wprowadzenie jakiegoś absolutnego lub ostatecznego objawienia. Jeżeli objawienie jest postępujące, jak może być ostateczne? Jak może być absolutne? Gdzie jest miejsce na postępujący element?

W naszym nauczaniu o fanatyzmie powiedzieliśmy, że zgodnie z podstawową definicją fanatyzmu, trzymacie się światopoglądu, którego – wedle Was – nie można ulepszyć. Bez względu na to, czy jesteście fundamentalistą chrześcijaninem, marksistą, muzułmaninem, jeżeli mówicie: „Oto nauką przekazana przez posłańca w tej dyspensacji, która jest absolutną prawdą, absolutnym objawieniem.”, to weszliście w fanatyczną mentalność i negujecie istnienie postępującego objawienia. W Waszym umyśle odmawiacie nam zdolności wniesienia wyższego objawienia. Czy rozumiecie, moi Kochani, jak ważne jest pamiętanie o tym? Jak powiedzieliśmy wcześniej, Złota Era Saint Germain nie jest ostatecznym celem, nie jest finalnym celem.

To nie jest tak, że Saint Germain ma plan, że kiedy to i to i tamto zostanie wdrożone, urzeczywistni się Złota Era, która pozostanie w niezmienionym stanie przez następne 2 000 lat. Nie jest to planem Saint Germain ani jego wizją. Jak sam powiedział, i jak inni z nas powiedzieli, potencjał tego, co można osiągnąć przez następne 2 000 lat znacząco wykracza poza urzeczywistnienie, które widzicie na Planecie obecnie. Wykracza on tak bardzo poza wszystko, że we wcieleniu nie ma praktycznie nikogo, kto mógłby zgłębić, czy nawet zaakceptować potencjał tego, co można osiągnąć. Ponieważ istnieje tak ogromna przepaść między obecnymi uwarunkowaniami a potencjałem dla ery Saint Germain, to nie da się jej pokonać jednym skokiem lub nawet w drodze jednej krótszej ewolucji. Będzie to wymagało długiego procesu, a proces ten z konieczności będzie miał wiele różnych etapów.

Widzicie, że to, co usiłujemy uczynić naszym postępującym objawieniem obecnie i co próbowaliśmy zrobić w latach 70.  lub 30. XX wieku nigdy nie miało dać Wam ostatecznego objawienia dla Złotej Ery. Naszym celem jest przekazanie objawienia, które przeniesie Planetę z miejsca, w którym znajduje się obecnie na następny poziom. Następnie, kiedy masa krytyczna ludzi dokona wymaganej przemiany w świadomości, zamierzamy przekazać wyższe objawienie, które przeniesie Planetę na nowy poziom. W miarę rozwoju Złotej Ery, proces ten będzie się składał z wielu różnych etapów.

Bardzo dobrze wiem, moi Kochani, że są uczniowie z poprzednich dyspensacji, którzy uważali, że otrzymali ostateczne objawienie lub nauczanie, które miały być duchowym przewodnikiem dla Planety Ziemia przez następne 2 000 lat Ery Wodnika. Jest to spowodowane tym, że uczniowie nie byli w stanie pojąć tego, co właśnie Wam powiedziałam. Nie byli w stanie tego przyjąć, ponieważ nadal byli, jak powiedzieliśmy wcześniej, uwięzieni w mentalności Ery Ryb i w związku z tym potrzebowali tego, co obserwujecie jako bardzo powszechnie występujące w Erze Ryb, a mianowicie przekonanie, że oto mamy ostateczną prawdę. Aby wyjść poza mentalność Ryb, przejść przez inicjacje Ryb i wejść w mentalność Wodnika, musicie porzucić to marzenie o posiadaniu ostatecznej prawdy, ostatecznego objawienia. Kto może to zrobić? No cóż, niektórzy mężczyźni mogą. Niektórzy mężczyźni zrozumieją, lecz dużo większy potencjał, aby to uczynić mają kobiety.

Idea absolutnej prawdy jest wykorzystywana do uciskania kobiet

Dlaczego tak ważne jest zrobienie tego? No cóż, moi Kochani, jaki jest obecnie jeden z podstawowych środków wykorzystywany na świecie do uciskania kobiet i trzymania ich w określnym miejscu w społeczeństwie, w życiu, w ich własnych umysłach, w umysłach mężczyzn? Czy nie jest to idea, że istnieje pewna absolutna prawda? Ile kobiet na świecie utrzymywanych jest w określonej pozycji w społeczeństwie, ponieważ uważa ono, że chrześcijaństwo przyniosło ostateczne objawienie oraz że Biblia jest Słowem Boga oraz że nie ma potrzeby tego rozwijać. W związku z tym, uważa się, że kilka rzeczy, które powiedziano o kobietach w Biblii stanowią absolutną prawdę, którą należy utrzymywać po wsze czasy – takie jak to, że kobiety powinny milczeć w kościołach lub że są odpowiedzialne za upadek mężczyzny i w związku z tym należy je trzymać z dala od stanowisk decyzyjnych w kościelnej hierarchii, ponieważ kobiety są niebezpieczne i mogłyby zaszkodzić Boskiemu Planowi zbawiania świata oraz przyczynić się do wysłania ludzi do piekła.

Są to przekonania, których możecie nie znaleźć explicite wyrażonych w świętych tekstach. Rzadko możecie je również usłyszeć wypowiadane w przestrzeni publicznej. Mogę Was jednak zapewnić, że miliony chrześcijan żywią te przekonania, ponieważ wierzą, że Biblia jest słowem Boga, że jest absolutną prawdą i nigdy nie można jej rozwinąć. Spójrzcie na kraje islamskie i zobaczcie, jak wielu muzułmanów ma to samo przekonanie w związku z Koranem i dlatego wierzą, że cokolwiek powiedziano w Koranie w czasach Mahometa, w oparciu o kulturę zdominowaną przez mężczyzn, stanowi absolutną prawdę, którą należy utrzymywać po wsze czasy. Spójrzcie na hinduizm, spójrzcie na Indie, spójrzcie na Chiny. Zauważycie, że ludzie mają tam określone przekonania, w które wierzą i które określają sytuację kobiet, ich pozycję w społeczeństwie. Istnieją również ludzie będący materialistami, ateistami, którzy gardzą każdą religią, lecz nadal uważają, że ewolucja określiła pewne różnice między kobietami a mężczyznami – nie tylko pod względem fizycznym, ale nawet psychicznym – co czyni kobiety gorszymi od mężczyzn, ponieważ tak uwarunkowała je ewolucja.

Naturalnie, jednym z podstawowych celów, jednym z kamieni milowych na drodze do wyzwolenia kobiet jest zakwestionowanie idei, że na Ziemi istnieje jakaś prawda będąca absolutną i ostateczną i której nie da się rozwinąć. Moi Kochani, czy mężczyźni dokonają tego? Nie! Nie w najbliższej przyszłości – zapewniam Was; być może w dalszej przyszłości, kiedy będą wystarczającą otwarci, kiedy masa krytyczna mężczyzn będzie wystarczająco otwarta, aby zakwestionować to przekonanie. Wymaga to bardzo, bardzo dużo czasu, z pewnością wykraczającego poza obecne życie każdego z Was. Jeżeli mamy zrobić znaczący skok naprzód, nie tylko w kwestii wyzwolenia kobiet, ale również i mężczyzn, to kobiety muszą same zrobić pierwszy krok i zakwestionować tę ideę absolutnej, ostatecznej prawdy.

Naturalnie, ta idea trzyma w określonej pozycji również mężczyzn, ponieważ żywione przez nich przekonanie o posiadaniu absolutne prawdy, czy to pod postacią Biblii, Koranu czy innych ksiąg określają role zarezerwowane dla mężczyzn i oni są uwięzieni w pułapce tych ról, nawet jeśli świadomie tego nie dostrzegają. Jest to jedna z możliwości, którą mają kobiety. Jest to jedno z wyzwań lat 20. XXI wielu. Czy kobiety będą chciały postawić ten krok i zakwestionować tę ideę absolutnej prawdy i wnieść świadomość (poddać to pod debatę publiczną), w jaki sposób ta idea ogranicza w społeczeństwie nie tylko kobiety, ale również i mężczyzn?

Najbardziej niebezpieczna idea świata

Wcześniej powiedzieliśmy, że upadek Związku Sowieckiego, jego załamanie się wyznaczył koniec ery ideologii. Koniec ery, w której społeczeństwa opierały się na określonej ideologii, czy to religijnej, politycznej czy materialistycznej i gdzie ludzie wierzyli, że jeśli tylko mogliby sprawić, aby społeczeństwo żyło według tej absolutnej prawdy, wszystkie problemy uległby rozwiązaniu i świat stałby się idealny. Jest to niebezpieczna, destruktywna idea, która doprowadziła do większości konfliktów w historii, która doprowadziła do wojen światowych i niewyobrażalnych okrucieństw i prześladowań. Dlaczego tak się dzieje, moi Kochani? Ponieważ jeśli jakiś kraj lub grupa krajów wierzy, że jest w posiadaniu absolutnej idei i że ich idea może stworzyć idealne społeczeństwo lub idealny stan na Ziemi, automatycznie znajdują się w konflikcie z tymi, którzy tej idei nie podzielają. Automatycznie w jakiś sposób muszą przekonać lub zmusić innych ludzi do przyjęcia tej idei, w przeciwnym razie nie będzie można urzeczywistnić doskonałego stanu na Ziemi.

Rzeczywistość, moi Kochani, polega na tym, że w Erze Wodnika, w Złotej Erze Saint Germain nie będzie jednej ideologii, jednej religii, jednej politycznej filozofii, która będzie dominować na Ziemi. Nie będzie również kilku rywalizujących ze sobą ideologii, które walczą ze sobą o dominację nad światem. Kiedy będziemy wchodzić coraz dalej w Złotą Erę, wpływ tych ideologii, tych systemów myślowych stopniowo zaniknie i coraz więcej osób przebudzi się i uświadomi sobie, w jakiej byli pułapce, jak bardzo społeczeństwa były uwięzione w pułapce ideologii i systemów myślowych. Coraz więcej osób zechce dostrzec, że musimy od tego odejść, że musimy podjąć świadomy, celowy wysiłek, aby odejść od tych idei, które są uważane za absolutne.

Kobiety należy trzymać z dala od podejmowania decyzji

Jak powiedziałam wcześniej, bardzo dobrze wiem, że jeśli się zatrzymacie na chwilę i

spojrzycie na sytuację kobiet na świecie, to możecie powiedzieć, że to, co powiedzieliśmy o ideologiach i systemach myślowych, ma zastosowanie głównie do kobiet w nowoczesnych demokracjach, ponieważ to w nich istnieje otwartość na dyskusję o różnych zjawiskach w społeczeństwie, gdzie kobiety mają możliwość wypowiedzenia się. Jak bardzo wyraźnie widzicie, duża część świata Islamu, duża część Indii, Chin, Azji również posiada systemy myślowe uważane za absolutne, więc również w tych społeczeństwach jest to ważny temat. Jego podjęcie w społecznej debacie może nie być dla kobiet najłatwiejsze. Może nie być to pierwszym tematem, lecz z pewnością w trakcie tej konferencji poruszymy i inne kwestie, którymi trzeba się zająć i poradzenie sobie z nimi właśnie może być łatwiejsze dla kobiet w tych narodach, w tych obszarach i z całą pewnością możliwe.

Gdy popatrzycie na Afrykę Południową, która nadal jest bardzo zdominowana przez Kościół Katolicki, to możecie wyraźnie dostrzec, że kobiety są tam uwięzione w pułapce, ponieważ Kościół Katolicki, katolicka mentalność opiera się na idei absolutnej prawdy. Opiera się na określonej idei, że kobiety są odpowiedzialne za upadek mężczyzny i w związku z tym, Kochani, możecie wyraźni dostrzec to w Kościele Katolickim, że kobietom nie pozwala się zajmować decyzyjnych stanowisk. Nie zapominajcie, że w każdym kraju zdominowanym przez religię katolicką, istnieje podstawowa, często niewypowiedziana, świadomość mówiąca o tym, że kobiety faktycznie należy trzymać z dala od decyzyjnych stanowisk, ponieważ jeżeli kościół im nie ufa, to jak mogą im ufać rządzący lub biznes? Jest to coś, co dostrzeżecie w każdym kraju, który jest zdominowany przez katolicki system przekonań. Zobaczycie również, że w niektórych społeczeństwach chrześcijańskich, protestanckich, luterańskich macie tę samą fundamentalną postawę. Możecie cofnąć się do czasów Lutra, możecie cofnąć się, aby spojrzeć na niego samego i zobaczyć, że w żadnym wypadku nie był on otwarty na równość płci.

Jeśli spojrzycie na Afrykę, to widzicie, że dominuje tam religia katolicka w niektórych narodach, a protestantyzm w innych. Niektóre narody wyznają islam. W Afryce widzicie zbiór przekonań sięgających religii, które istniały tam zanim muzułmanie czy chrześcijanie zaczęli wywierać wpływ na kontynent afrykański. Możecie je nazwać religiami plemiennymi czy jakkolwiek inaczej, ale zobaczycie, że i tutaj istnieją pewne przekonania, które utrzymają się bardzo mocno i są wielce dominujące w wielu krajach. Zobaczycie, że nawet jeśli chrześcijaństwo czy chrześcijańscy duchowni często wierzą, że są tutaj po to, aby wykorzenić zabobonne przekonania tych starszych religii, w wielu przypadkach nie wywarli zbyt wielkiego wpływu na te przekonania. Ludzie po prostu włączyli je do swojej chrześcijańskiej lub muzułmańskiej wiary.

Niektóre z tych idei są bardzo ograniczające dla kobiet, utrzymując je na określonych pozycjach w społeczeństwie, często charakteryzując się nieufnością wobec kobiet, szczególnie tych, które przejawiają jakąś siłę. Nadal pokutuje tam przekonanie, że pewne kobiety są wiedźmami, co oczywiście istnieje również w innych częściach świata, ale w Afryce bardziej niż w jakichkolwiek innych miejscach. Istnieje tam przekonanie, że każda kobieta, która ma jakąś moc, musi być wiedźmą i jest to coś, co łączy się z czasami średniowiecznej Europy. Dostrzegacie nieco z tej samej postawy na wielu afrykańskich obszarach, gdzie panuje pewne nastawienie wobec kobiet przeniesione z tych starszych religii, oparte na pewnych „nieomylnych” lub nigdy niekwestionowanych ideach. „Takie właśnie są kobiety. Tacy właśnie są mężczyźni, taka powinna być relacja między mężczyznami i kobietami.”.

W wielu przypadkach wskazanie na określone przekonanie, które jest jasno wyartykułowane, może być trudne, istnieje jednak ono w świadomości zbiorowej i to często tak subtelnie, że tylko niewiele osób pomyśli, aby je zacząć kwestionować.

Jest to oczywiście miejsce, w którym istnieje wielka potrzeba, aby te kobiety, które są bardziej świadome, które są bardziej zaawansowane w świadomości, zaczęły identyfikować te przekonania i kwestionować je. Piszcie to, co nigdy nie zostało napisane. Mówcie to, o czym rzadko się mówi – i identyfikujcie i kwestionujcie te przekonania.

Średniowieczne traktowanie kobiet

Moi Kochani, możecie spojrzeć na Planetę i gdybyście chcieli, moglibyście sporządzić pewną mapę. Nie mówię, że powinniście, ale moglibyście sporządzić mapę pokazującą, gdzie kobiety mają więcej praw, więcej równości a gdzie mają mniej praw i mniej równości, gdzie są mniej uciskane, a gdzie bardziej uciskane, gdzie bardziej wyzwolone a gdzie mniej wyzwolone. Moglibyście zatem zidentyfikować konkretne narody, w których widzicie wyraźnie, że obecna sytuacja kobiet jest daleko w tyle za tą w bardziej zaawansowanych nowoczesnych demokracjach. Możecie zobaczyć np. że są narody w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Indiach, gdzie kobiety traktuje się w sposób jak traktowane było w europejskim średniowieczu, a czasem nawet gorzej.

Teraz możecie dostrzec bardzo jasno, że te narody mają przed sobą bardzo długą drogę. Jeśli spojrzycie w świadomość zbiorową, zobaczycie również, że istnieją tam ogromne twory, owe bestie w zbiorowej świadomości tych społeczeństw i tych narodów i że są one tak silne, że potrafią obezwładnić umysły większości kobiet. Oczywiście obezwładniają one również umysły większości mężczyzn, ale koncentruję się tutaj na kobietach. Jeżeli spojrzycie na pewne narody, to możecie dostrzec np. że ich świadomość zbiorowa znajduje się na pewnym poziomie, że istnieje pewna bardzo dominująca i uciskająca kobiety bestia. Widzicie, że jest ona tak silna, że obezwładnia umysły kobiet, a w niektórych przypadkach znaczącej większości kobiet.

Jak uczniowie wniebowstąpionych mistrzów mogą pomóc kobietom

Wy, którzy mieliście szczęście dorastać w nowoczesnej demokracji lub w kraju, w którym kobiety miały więcej możliwości i więcej równości, powinniście być bardzo ostrożni, kiedy patrzycie na te narody. Musicie być bardzo ostrożni, aby nie uwierzyć, że wszystkie kobiety, które weszły we wcielenie w tych narodach, są obezwładnione przez zbiorową świadomość. Musicie być bardzo ostrożni i nie myśleć, że kobiety w tych narodach w jakiś sposób są na niższym poziomie rozwoju duchowego, na niższym poziomie ewolucji niż Wy sami. Mogę Was zapewnić, że są to bardzo dojrzałe dusze, które wybrały wcielenie we wszystkich narodach świata, specjalnie po to, aby popchnąć te społeczeństwa do przodu. W każdym narodzie, bez względu na to jak bardzo zacofanym się on wydaje, jest wiele odważnych dusz, które się wcieliły w nim jako kobiety, oczywiście również jako niektórzy mężczyźni, jednak ponownie koncentruję się na kobietach. W narodach tych wiele kobiet jest dojrzałymi, zaawansowanym duszami, które wybrały wcielenie w tym miejscu, aby mogły rozwijać się w tych sytuacjach, aby być wystawione na to zbiorowe programowanie, na to, można powiedzieć, zbiorowe pranie mózgu – choć to zaprogramowanie wykracza poza mózg, bo przechodzi przez ciało emocjonalne, mentalne do ciała tożsamości. Dusze te wybrały wcielenie właśnie tam, żeby być na to wystawione, więc wiedzą, przez co przechodzą inne kobiety i jako że same mogą się z tego uwolnić mogą w ten sposób zademonstrować, że można tego dokonać. Następnie mogą stopniowo przejść na pozycje, z których mogą zacząć kwestionować swoje społeczeństwa dzięki tym nowym ideom.

Po pierwsze, musicie wziąć pod uwagę, że tak właśnie jest. We wszystkich tych narodach są kobiety, są też i mężczyźni, które są dojrzali pod względem duchowym tak jak wy, którzy dorastaliście w bardziej wyzwolonych krajach. Musicie jednak zanosić wołania, aby te dusze zostały uwolnione, by mogły wypełnić Boski Plan swego życia. I to w tej kwestii możecie wnieść główny wkład. Kiedy spojrzycie na te dusze, możecie zobaczyć, że niektóre w wyniku przeszłych wcieleń są tak dojrzałe, że same będą w stanie przebić się przez zbiorowy opór w swoim narodzie. Istnieje jednak większa grupa dusz, którym jest trudniej się przebić i im właśnie trzeba szczególnie pomóc przez zanoszenie wołań. Tu właśnie możecie mieć ogromny wpływ, jako uczniowie wniebowstąpionych mistrzów, zanosząc wołania, aby te kobiety zostały uwolnione, przebudziły się i wypełniły najwyższy potencjał, który określiły w Boskim Planie swego życia, a być może nawet wyszły poza to, co ośmieliły się sobie wyobrazić, zanim przyjęły wcielenie. Może to być główny czynnik, dzięki któremu Wy, jako uczniowie wniebowstąpionym mistrzów, możecie mieć pozytywny wpływ.

Jestem pewna, że dostrzegacie, że kiedy my wniebowstąpieni mistrzowie aranżujemy konferencję taką jak ta, to spoglądamy z naszej perspektywy i patrzymy na Waszą Planetę. Na tej konferencji nie planujemy zająć się wszystkimi kwestiami związanymi z kobietami. To, co robimy, to patrzymy na Planetę, na świadomość zbiorową, a później patrzymy na naszych uczniów. Ilu uczniów mamy? Na jakim są poziomie świadomości? Jaka jest ich chęć by poświęcić temu czas i energię? W żaden sposób nikogo tutaj za nic nie winimy. W żaden sposób nie mówimy, że powinniście być na wyższym poziomie niż jesteście. Po prostu dokonujemy realistycznej oceny, a potem mówimy: „Mamy okazję zorganizowania tej konferencji. Jaki jej realistyczny cel, który możemy określić, nie przeciążając ani nie przytłaczając naszych uczniów, aby nie odczuli, że jest to dla nich za dużo, aby sobie z tym poradzić?”.

Realistycznie oceniamy, w jaki sposób nasi uczniowie (tacy jakimi obecnie jesteście i jak będziecie się rozwijać w nadchodzących dziesięcioleciach), mogą wywrzeć największy możliwy wpływ na wyzwolenie kobiet? Jakie idee, jakie narzędzia możemy Wam przekazać, które będą miały największy możliwy wpływ w następnej dekadzie czy dwóch? Nasze nauczanie niekoniecznie będzie miało zastosowanie tylko w tej ramie czasowej, ponieważ w innych narodach mogą mieć zastosowanie w wielu następnych dziesięcioleciach, ale ciągle dokonujemy realistycznej oceny, mówiąc: „Co teraz może przyciągnąć Waszą uwagę, co może mieć największy możliwy wpływ na poprawę obecnej sytuacji?” Innymi słowy, nie próbujemy urzeczywistnić jakiegoś ostatecznego rezultatu, który ostanie się na wieki w Złotej Erze. Próbujemy poprawić sytuację, która panuje obecnie, aby przejść do następnej fazy, w które będą mogły zostać dane wyższe idee dotyczące wyzwolenia kobiet, wyzwolenia mężczyzn, równości między płciami.

To jest nasz cel. Jest to bardzo praktyczno-realistyczny cel, że kiedy będziecie zanosić wołania i inwokacje, w oparciu o niniejszą konferencję, kiedy będziecie studiować nauki, kiedy być może znajdziecie sposoby na podzielenie się nimi (o co prosiliśmy Was wiele razy, aby dzielić się nimi w dowolnym, odpowiednim dla siebie kontekście), to naprawdę będziecie wywierać wpływ. Możecie być prekursorami, którzy uczynią nadchodzącą dekadę XXI wieku prawdziwym krokiem naprzód w poprawie sytuacji kobiet na tej Planecie. Wiecie, przynajmniej niektórzy z Was wiedzą, że w Ameryce istnieje sposób pomiaru ostrości wzroku. Pokazują Wam liczbę i mówią, że normalne widzenie to 20/20. Na tym polega ten pomiar. W związku z tym, w ukuto tam popularne powiedzenie, że masz spóźniony refleks 20/20 (“Hindsight is 20/20” – w dosłownym tłumaczeniu, a co można oddać naszym „Mądry Polak po szkodzie.”). Innymi słowy, zawsze łatwo jest patrzeć wstecz i mieć doskonały ogląd w kwestii swojego postępowania i sposobu, w jaki sytuacja powinna była się rozwinąć. Dzięki tej konferencji chcemy przesłać impuls do świadomości zbiorowej, aby dalekowzroczność również wynosiła 20/20, ponieważ nie tylko uczniowie wniebowstąpionych mistrzów, ale wielu ludzi odgrywających tu pewną rolę (bo odegranie tej roli jest w ich boskim Planie) będzie miało doskonałą wizję, aby dostrzec, jaki jest praktyczno-realistyczny cel w dziele wyzwolenia kobiet w tej dekadzie.

Ocena potencjału różnych narodów

Wspomniałam, że istnieje wiele dojrzałych dusz, które wybrały wcielenie w mniej rozwiniętych krajach, aby urzeczywistnić w nich wyzwolenie kobiet. Oczywiście, jest też wiele dusz, a w rzeczy samej dużo większa ich liczba, które wybrały wcielenie w nowoczesnych demokracjach, w bardziej rozwiniętych krajach, ale również i w tych, które są cokolwiek pomiędzy nimi, aby popchnąć te społeczeństwa naprzód. W pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć, że kiedy patrzycie na narody świata, to są takie, które zostają tak daleko w tyle za nowoczesnymi demokracjami, że dogonienie nowoczesnych demokracji z ich obecnego poziomu jest w następnej dekadzie nierealne. Nie powiem, które to narody, ponieważ nie chcę Wam wkładać do głów żadnej pesymistycznej prognozy, ale realistycznie rzecz biorąc niektóre z nich będą potrzebowały kilka dekad, aby nadrobić zaległości w kwestii wyzwolenia kobiet i równości między płciami do obecnego poziomu nowoczesnych demokracji.

Istnieje duża grupa narodów, które pozostają nieco w tyle za nowoczesnymi demokracjami lub które są pośród tych, które możemy określić tym mianem, ale nie są aż tak zaawansowane pod względem wyzwolenia kobiet. Narody te mogą jednak nadrobić zaległości w następnej dekadzie, a więc istnieje ogromny potencjał dla tej ogromnej, środkowej grupy, która może się bardzo zbliżyć w nadchodzącej dekadzie do najbardziej obecnie zaawansowanych narodów pod względem równości płci oraz wyzwolenia kobiet.

Mimo tego, oczywiście, nie chcę zasiać w Waszych umysłach podejrzenia, że bardziej zaawansowane narody w następnej dekadzie będą stały w miejscu. Dla niektórych z Was celem będzie pomóc swoim narodom w nadrobieniu zaległości do obecnego poziomu bardziej zaawansowanych narodów. Niektórzy z Was wybrali wcielenie w tych bardziej zaawansowanych, ponieważ chcecie pchnąć je do przodu z obecnego miejsca. Chcecie wnieść jeszcze większą świadomość wyzwolenia kobiet, jeszcze większą świadomość potrzeby równości płci.

Równość płci nie oznacza ich podobieństwo

W tym kontekście chcę krótko wspomnieć o tym, że – gdy chodzi o równość płci – jeśli nawet możemy powiedzieć o wiele więcej na ten temat, to nie oznacza ona ich podobieństwa. Naturalnie jako wniebowstąpieni mistrzowie pragniemy (a Saint Germain wyraźnie pragnie tego dla swej Złotej Ery), aby istniała prawna równość płci, żeby ustawy funkcjonujące w społeczeństwie miały takie samo zastosowanie do kobiet i mężczyzn. Chcemy widzieć, że kobietom dane są równe szanse w miejscu pracy, oczywiście równą płace za wykonywanie tej samej pracy oraz że kobiety nie będą ograniczane do wykonywania określonych rodzajów prac, które są gorzej opłacane. Chcemy widzieć, że z punku widzenia zewnętrznych ram prawnych, społecznych i praktycznych istnieje równość między płciami.

Oczywiście fizyczne, cielesne różnice i różne role, gdy chodzi o macierzyństwo i rodzenia dzieci zawsze będą istnieć – przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości, więc równość płci niekoniecznie oznacza ich podobieństwo. Z pewnością oznacza zmianę, w której widzicie taką samą wartość mężczyzn i kobiet oraz że kobiety mają taki sam wkład w tworzenie społeczeństwa. Dokładnie dlatego musimy przezwyciężyć tę ideę, że istnieje jakaś absolutna prawda, która została określona 2 000 lub ileś tam lat temu, która – ponieważ jest absolutnym objawieniem pochodzącym od Boga – powinna określać rolę kobiet i mężczyzn oraz relację między mężczyznami a kobietami.

Spojrzenie na rozwój technologiczny

Moi Kochani, jako uczniowie wniebowstąpionych mistrzów możecie to robić, lecz możecie zanosić wołania, żeby wielu innych ludzi było również w stanie to zrobić. Po prostu zatrzymajcie się na chwilę i spójrzcie na historię. Spójrzcie na czasy Abrahama i spójrzcie na społeczeństwo żydowskie. Spójrzcie na bliskowschodnie społeczeństwa i spójrzcie na czasy Mahometa. Zauważcie, że ówczesne społeczeństwa miały mentalność patriarchalną, że były zdominowane przez mężczyzn i już miały pewną ugruntowaną postawę wobec kobiet. Spójrzcie na te same społeczeństwa z punktu widzenia technologicznego. Spójrzcie na to, co się stało w obszarze technologii w ostatnich 2 000 lat lub nawet 3 000 i 4 000 lat. Czy chcielibyście wrócić i żyć w społeczeństwie sprzed 2 000 lat, gdzie macie kilof i kopiecie w ziemi, próbując coś wyhodować w pustynnym klimacie, by móc utrzymać się przy życiu? Czy chcielibyście tak żyć? Jeśli nie chcecie cofać czasu pod względem technologicznym, to dlaczego chcecie, aby Wasze społeczeństwo żyło tak, jakby czas się zatrzymał, jeśli chodzi o postrzeganie mężczyzn i kobiet oraz ich ról? Czy to nie oczywiste, że wraz z rozwojem technologii, społeczeństwo również musi dokonać postępu w kwestii sposobu postrzegania kobiet i mężczyzn?

Porzucenie patriarchalnej mentalności 

Czy nie jest oczywiste, że aby tak się stało, masa krytyczna ludzi musi zacząć kwestionować i w końcu porzucić ideę, że może istnieć jakiś święty tekst, będący absolutnym, nieomylnym objawieniem, które powinno trwać po wsze czasy? Spójrzcie na Biblię. Spójrzcie na Koran. Spójrzcie na Torę. Czy to nie oczywiste, że sposób użycia języka, sposób formułowania idei, podstawowa mentalność, podstawowy paradygmat, sposób w jaki wtedy ludzie patrzyli na życie został zabarwiony patriarchalną mentalnością zdominowaną przez mężczyzn? W związku z tym, czy nie jest oczywistym, że nawet Wszechmogący Bóg nie mógł wtedy wprowadzić ostatecznego objawienia, ponieważ ludzie uwięzieni w tej mentalności nie byliby w stanie go zaakceptować?

Moi Kochani, Bóg nie mógł Abrahamowi powiedzieć, aby przyznał równość swojej żonie lub żonom. Bóg nie mógł powiedzieć Mojżeszowi o wspieraniu równości płci. Bóg nie mógł powiedzieć tego również przez Jezusa, nawet jeśli Jezus faktycznie nie dyskryminował mężczyzn i kobiet, bez względu na to, co głoszą niektóre ewangelie. Jezus w swoich naukach i działaniach nie dyskryminował mężczyzn i kobiet. Nie jest to dokładnie ukazane w chrześcijańskich ewangeliach, ponieważ ludzie, którzy je napisali tak bardzo byli uwięzieni w pułapce mentalności zdominowanej przez mężczyzn.

Obecnie na świecie jest duża grupa osób, które są gotowe, aby zrobić krok naprzód i dostrzec to w sposób świadomy. Wielu dostrzegło to już w poprzednich wcieleniach. Wielu dostrzegło to na poziomach tożsamości i mentalnym, nawet na poziomie emocjonalnym, ale nie przebiło się to jeszcze do poziomu fizycznego. To tutaj Wasze wołania mogą mieć ogromny wpływ na przebudzanie coraz większej ilości ludzi z tej mentalności, gdzie nie możemy kwestionować świętych pism spisanych setki lub tysiące lat temu, ponieważ w jakiś sposób zostały one przekazane przez Boga i w związku z tym muszą być nieomylne. Bóg jest, oczywiście, nieomylny lecz ludzie otrzymujący objawienie nie są, nigdy nie byli i nie będą nieomylni. W związku z tym, nigdy nie było i będzie absolutnego objawienia na tej Planecie. Kiedy mówię, „nigdy”, to mam na myśli sytuacja w które Ziemia nadal jest nienaturalną planetą. Gdy chodzi o naturalną planetę to można dyskutować, czy w ogóle potrzebnej jest tam jakieś objawienie.

Wołania, które możecie zanosić (i które mogą mieć ogromny wpływ) mają przebudzić ludzi ku temu, aby dostrzegli to jako oczywiste – jak wy sami to widzicie. Ufam, że również niektórzy z Was, którzy mogli być zaangażowani w poprzednie organizacje wniebowstąpionych mistrzów, zechcą przyjąć ten przekaz i wznieść się, abyście również i Wy go dostrzegli. Dostrzegacie rzeczywistość postępującego objawienia, w której my, wniebowstąpieni mistrzowie, mamy dużo więcej do przekazania niż Wy moglibyście dziś przyjąć. Nie jest to ograniczenie, które stanowi posłaniec lub nasi uczniowie, lecz ograniczenia świadomości zbiorowej i dlatego, tak samo było w poprzednich erach. Nigdy nie było takiej ery na Ziemi, w której nie można było przekazać postępującego objawienia. Widzicie przekazane przez nas nauki. Żyjecie w sferze, która nie wniosła się jeszcze do duchowego świata i która będzie robić postępy, dopóki się nie wzniesie. Ale nawet i wówczas nadal ma miejsce postęp w stronę wyższych poziomów świadomości. Jak mogły kiedykolwiek zaistnieć stwierdzenia wyrażone słowami, które byłyby absolutne, których nie można by rozwijać?

Mit świętego tekstu bez błędów

Zauważcie, że upadłe istoty są bardzo przebiegłe w kwestii manipulowana ludźmi, ponieważ wymieszały ideę objawienia i świętego tekstuz ideą nieomylności. Z całej swej mocy chcą, żeby ludzie wierzyli, że w Biblii, Koranie, czy hinduistycznym lub buddyjskim świętym piśmie nie może być żadnych błędów. Z całej swej mocy chcą, aby ludzie w to wierzyli, ale powstaje pytanie dlaczego tego pragną? Odpowiedź brzmi: Ponieważ to zamyka drzwi dla postępującego objawienia.

Upadłe istoty przekonały tak wielu ludzi, że gdyby po spisaniu chrześcijańskich pism zostało powiedziane coś więcej, oznaczałoby to, że chrześcijańskie pisma święte nie są nieomylne i muszą być w nich błędy. Istnieją ludzie, którzy odczuwają taką wielką potrzebę bezpieczeństwa, iż muszą wierzyć, że mają nieomylny system przekonań i jeżeli w niego wierzą i postępują zgodnie z jego regułami, to mają gwarantowane zbawienie po tym życiu. Są ludzie, którzy nie chcą porzuć tego przekonania. Dlatego są tak fanatyczni w kwestii trzymania się fundamentalistycznego chrześcijaństwa, fundamentalistycznego islamu, Kościoła Katolickiego, hinduizmu, buddyzmu i innych religii. Nie będą brać pod uwagę żadnych zmian, ponieważ inaczej pogrążą się w nie do zniesienia lęku.

Moi Kochani, jest jednak coraz mniej osób na świecie uwięzionych w tej pułapce, a dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wiara w ten nieomylny system przekonań istnieje od bardzo długiego czasu i oznacza to, że wiele, wiele osób w przeszłych wcieleniach żyło w jednym z tych nieomylnych systemów przekonań. Wierzyli w jego twierdzenie, że jeśli będą go przestrzegać, maja zagwarantowane zbawienie po tym wcieleniu. Następnie, zeszli z ekranu życia, zbadali je i zobaczyli, że nie kwalifikują się do wniebowstąpienia, ponieważ nie podnieśli swojej świadomości. Nie podnosicie świadomości do poziomu wniebowstąpienia, dostosowując się do jakiegoś zewnętrznego systemu przekonań.

Będą musieli zatem ponownie wejść we wcielenie i kiedy zrobią to wystarczającą ilość razy (i szczerze powiedziawszy, niektórzy z nich muszą to zrobić bardzo wiele razy), to wejdą we wcielenie, nie będąc całkowicie pewni, że istnieje nieomylny system przekonań. Bardzo, wielu ludzi przeszło przez ten proces w poprzednich żywotach. Doszli do momentu, w którym muszą przebić się przez ten poziom świadomości i uświadomić go sobie oraz zbliżyć się do poziomu świadomości tego, co już wiedzą w swoim ciele tożsamości i w ciele mentalnym. Muszą przezwyciężyć ów lęk w ciele emocjonalnym, blokującym te wglądy do przejścia przez umysł fizyczny.

To tutaj Wasze wołania mogą mieć wpływ. Naprawdę możecie pomóc milionom ludzi w uświadomieniu sobie następującej sprawy: Nie musimy już dłużej wierzyć, że pismo święte jest nieomylne. Możemy być otwarci na nowe idee. Możemy być otwarci na możliwość, że nie musimy traktować kobiet w naszym społeczeństwie w sposób, w jaki były traktowane za czasów Mahometa, Jezusa czy Abrahama lub Mojżesza lub za czasów Wed lub Buddy. W nowoczesnym społeczeństwie nie musimy traktować kobiet w sposób, w jaki były traktowane tysiące lat temu. Jest to uświadomienie już znajdujące się w świadomości zbiorowej. Przebiło się we wielu społeczeństwach, lecz już wkrótce przebije się również we wielu innych. Realistycznym celem jest jego przebicie się w nadchodzącej dekadzie tego wieku. Jest to absolutnie realistyczny cel.

W związku z tym, prosimy Was, abyście pamiętali, by zanosić te wołania i zaakceptować je dla samych siebie, że ma to już miejsce. Oczywiście mężczyźni są bardziej podatni na stanie się ofiarami absolutystycznych systemów przekonań i epickiej mentalności. W związku z tym kobiety są istotami, które mają największy potencjał do bycia prekursorami dla tego przełomu, w którym społeczeństwa zaczną porzucać ten absolutystyczny aspekt epickiej mentalności.

Tym samym przekazałam Wam to, co chciałam Wam przekazać. Dziękuję za Waszą uwagę w trakcie przekazywania tego przesłania i za Waszą chęć uczestnictwa w konferencji. Jesteśmy wdzięczni, że tak wielu ludzi z całego świata zdecydowało się na udział w niej i z niecierpliwością czekamy na możliwość dania kolejnych przekazów w nadchodzących dniach. W związku z tym, zapieczętowuję Was w miłości oraz radości serca Boskiej Matki.

Poniższy tekst może być przedrukowany w Internecie i periodykach za podaniem jego źródła oraz nazwiska autora i tłumacza i po kontakcie z nimi. W artykule nie można dokonywać żadnych zmian bez ich wiedzy i zgody.

WARUNKI SPRZEDAżY

UWAGA!
Ceny naszych tłumaczeń (e-boków lub ich plików pdf) są takie jakie w przybliżeniu są obecnie ceny ich drukowanych angielskich oryginałów w www.amzon.pl i w www.amazon.se, mimo, że ceny tłumaczeń na inne języki są o wiele wyższe (Zobacz tutaj). Jednak będą one odpowiednio przez nas zaniżane, gdy polskie tłumaczenia zaczną ukazywać się w postaci drukowanej. Jeśli zamawiający pokaże nam w portalu amazon aktualną niższą cenę angielskiego oryginału zamawianego u nas jego przekładu – bądź w PLN, bądź w SEK – to nabędzie ją u nas za tę właśnie cenę.
Nabywając nasze książki wspierasz naszą ideową działalność.

Książka w formacie pdf może być również używana jako audio-bok. Format ten daje możliwość wysłuchania jej w wybranym tempie i czytanej głosem damskiego lub męskiego lektora. Jak sprawić, by plik PDF był odczytywany na głos?

Drukowany angielski oryginał książki ma xxx stron.

 

PŁATNOŚĆ:

Cena dla klientów z polskim adresem pocztowym i elektronicznym: 
173 zł.  

 

Cena dla klientów z niepolskim adresem pocztowym i elektronicznym:

424 SEK. 

W chwili obecnej nie jest pobierany VAT/Moms.   

 

Klient dokonujących zapłaty z Polski lub mający konto w polskim banku dokonuje przelewu na konto bankowe:  

Powel Kontny 77 1440 0003 0000 0000 1526 6716 PKO.  

 

Klient dokonujący zapłaty spoza Polski dokonuje przelewu na konto bankowe:  

Powel Kontny 91599828334 Skandiabanken Stockholm, Szwecja.
Iban-nummer SE54 9150 0000 0915 9982 8334
Bic-kod SKIASESS

(UWAGA! Skandiabanken używa DNB jako banku korespondenta dla płatności międzynarodowych. Jeśli bank wysyłający żąda informacji o BIC DNB, DNBANOKK jest wprowadzany jako dodatkowa informacja oprócz SKIASESS.)


Adres: Skandiabanken Utlandsavdelning S-105 55 STOCKHOLM SWEDEN

 

Klienci mający szwedzki numer telefonu komórkowego i dostęp do funkcji "Swish" mogą również dokonać wpłat na numer 079 354 8644. 

 

Klient spoza Polski może również dokonać zakupu i zapłaty z pomocą firmy PAYPAL.   

 

DOSTAWA PRODUKTU:  

Dostarczenia produktu nastąpi w ciągu maksymalnie 2 dni od czasu wpłynięcia zapłaty na wybrane konto sprzedającego.   

Klient musi BEZWZGLĘDNIE podać swoje nazwisko i swój BEZBŁĘDNY adres elektroniczny/e-mail oraz informację o dacie dokonanej wpłaty.  

 

REKLAMACJE / UWAGI / KONTAKT:  

Ewentualne reklamacje/uwagi należy nadsyłać na adres internetowy/e-mail:  

indigoapollo@yahoo.seNowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną