Decydujący obrót sterem okrętu

Doroczny przekaz Wniebowstąpionego Mistrza, Gautamy Buddy dany przez Kima Michaelsa, 1 stycznia 2020 r.

Jestem Wniebowstąpionym Mistrzem Gautamą Buddą. Jak zawsze moją radością jest wygłosić przesłanie dla Was na Nowy Rok. Chciałbym rozpocząć od zakończonego roku 2019. Patrząc na niego, to co wyróżnia się z perspektywy wniebowstąpionego mistrza, to pięć konferencji, w których uczestniczyło tak wiele kochających i otwartych serc, które wygłaszały na nich nasze inwokacje i dynamiczne dekrety, ofiarowały swoją miłość i pozwoliły nam wykorzystać swoje czakramy jako stacje nadawcze, aby przesłać nasze przekazy i wibracje do świadomości zbiorowej ludzkości.

Była to naprawdę ważna zmiana dla planety, ponieważ na wszystkich konferencjach zajmowaliśmy się kilkoma istotnymi problemami. Naturalnie, przede wszystkim skupiliśmy się na kwestiach dyktatur, fanatyzmu i elitaryzmu, ponieważ są one ważne na początku nowego duchowego cyklu rozpoczynającego się w obecnym 2020 roku, który potrwa przez następną dekadę. Ważne jest, aby ludzkość zdała sobie sprawę z niektórych z wielu idei przekazanych przez nas w przesłaniach dotyczących dyktatur, fanatyzmu i elitaryzmu.

Nadchodząca dekada będzie naprawdę naznaczona pytaniem, czy większość ludzkości zacznie się uwalniać od wpływów wąskiej elity władzy składającej się głównie z upadłych istot. Nie oznacza to, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat większość ludzi rozpozna obecność upadłych istot. Jednak, oczywiście, jeżeli wszystko osiągnie najwyższy potencjał, to zaczną oni dostrzegać wpływ, jaki elita ta wywarła na przestrzeni dziejów. Zaczną dostrzegać, że w każdym społeczeństwie istnieje niewielka elita, która zdominowała ludność, zaś ona pozwoliła, aby tak się stało. 

Zmiana w gospodarce

Ponieważ coraz więcej ludzi zaczyna zdawać sobie z tego sprawę, nastąpi szereg zmian zapoczątkowanych w bardziej zaawansowanych nowoczesnych demokracjach, aby ludzie zaczęli kwestionować rządy elit. Będzie to miało swój początek w bardziej zamożnych demokracjach, gdzie ludzie zaczną domagać się gospodarki, która działa dla dobra wszystkich. Zamiast tego, co mamy obecnie, czyli gospodarki funkcjonującej dla dobra wąskiej elity.

Będzie to stanowiło spore wyzwanie dla wielu teorii gospodarczych stworzonych na przestrzeni dziejów i ciągle obowiązujących. Będzie to wymagało, aby ludzie dostrzegli, że teorie te faktycznie zostały stworzone przez elitę w celu umożliwienia jej kontynuowania dominacji nad ludnością, jednocześnie ukrywając swój wpływ. Dlatego też, ludzie muszą stać się bardziej świadomi tego ukrytego wpływu elity – oszustwa stojącego za wszelkimi formami elitaryzmu.

Nasze konferencje i książki, które zostaną stworzone na ich podstawie będą, naturalnie, ważnymi narzędziami, dzięki czemu ci z Was, którzy są uczniami wniebowstąpionych mistrzów (oraz ci, którzy się nimi staną w ciągu najbliższych dziesięciu lat), mogą wnieść impuls, który zmieni bieg wydarzeń, który zmieni bieg rzeki, który – choć nieznacznie – to jednak zmieni kurs statku tak, że jednak zacznie on podążać w innym kierunku. 

Jak zmienia się świat

Daliśmy Wam nauczanie dotyczące tego, że na świecie istnieje wiele sytuacji, w których następuje stopniowy wzrost energii, wzrost świadomości na poziomie tożsamości, na poziomie mentalnym i emocjonalnym. Doprowadziło to do powstania scenariusza, który jeszcze się nie urzeczywistnił w świecie fizycznym i dlatego może rozwinąć się on w wielu różnych kierunkach.

Istnieje wiele różnych wyników tego rozwoju, które potencjalnie mogą zaistnieć. Jest to porównywalne do tego, co opisano w fizyce kwantowej, że w określonym momencie nie można przewidzieć pewności wyniku. Można przewidzieć jedynie jego prawdopodobieństwo. Tak dzieje się również z wieloma sytuacjami w społeczeństwie.

To właśnie tu wezwania stosunkowo małej liczby osób mogą wywrzeć ogromny wpływ, mogą dokonać zmiany liczby w równaniu, która może wydawać się kompletnie nieważna, nieistotna, nie decydująca. I może nie być decydująca dokładnie tam i wtedy, jednak wszystko, co zmienia równanie jest nieznacznym obrotem sterem statku. Wiecie, oczywiście, że jeśli wykonacie tylko niewielki obrót sterem, to w końcu zaistnieje duża różnica między tym, gdzie płynie statek i gdzie by płynął, gdyby ten niewielki obrót nie nastąpił.

Widzicie zatem, że my, wniebowstąpieni mistrzowie, mamy w rzeczy samej perspektywę, której wy, będąc we wcieleniu, nie macie. Patrzymy na konkretną sytuację i widzimy istniejący w tym momencie potencjał. Widzimy, że w krótszej perspektywie istnieją scenariusze, które mogłyby się rozwinąć. Możemy powiedzieć – tylko po to, aby podać Wam przykład – że istnieje sytuacja, w której najmniej możliwym scenariuszem jest wojna. Najlepsze wyniki stanowią różne sposoby radzenia sobie z konfliktem. Jeśli nawet dana sytuacja w krótkiej perspektywie zaowocuje wojną, my, z wniebowstąpionej perspektywy, wciąż ją obserwujemy i widzimy, że nawet chociaż teraz może ona wybuchnąć, to może się to rozwinąć na różne sposoby. Mogą istnieć różne równania na poziomie tożsamości, mentalnym i emocjonalnym, które w dłuższej perspektywie mogą dramatycznie zmienić sytuację i skierować społeczeństwa na nowy tor. Tak więc jeśli nawet w krótkim okresie czasu wydaje się, że najlepszy wynik nie został osiągnięty, to nadal możemy zmienić kurs statku, co w dłuższej perspektywie doprowadzi do osiągnięcia lepszego wyniku. Istnieje zatem ogromna siła, którą dysponujecie dzięki naszym inwokacjom i dynamicznym dekretom, dzięki naszym naukom, dzięki podnoszeniu Waszej świadomości i Waszemu wpływaniu na zbiorową świadomość ludzkości. 

Współzależne pochodzenie

Niewiele trzeba, by zmienić kurs społeczeństwa, cywilizacji, ludzkości, a nawet całej Planety. Naprawdę niewiele. Dlaczego? Ponieważ wszystko jest ze sobą połączone. Jest to nauka, którą przekazałem 2 500 lat temu na temat „współzależnego pochodzenia” (ang. interdependent originations), o tym, że wszystko stanowi stały przepływ, stały strumień. Na świecie nie ma oddzielnych wydarzeń. Patrzycie na planetę Ziemia i co dostrzegacie na przestrzeni Jej historii? Dostrzegacie to, że względu na iluzję stworzoną przez świadomość dualizmu – iluzję oddzielenia; jak ją nazwaliśmy – ludzie, grupy ludzi, kraje, cywilizacje, rasy mają to poczucie, że są oddzielone od innych. Mogą żyć w taki sposób, w jaki chcą, w sposób niezależny od innych. Mogą wyrządzać jednostkom i całym grupom ludzi, coś, co ich rani, ale co nie zrani ich samych.

Rzeczywistość polega na tym, że cała Planeta stanowi powiązaną całość. Wszyscy ludzie są połączeni poprzez zbiorową świadomość. To, co wpływa na jedną grupę osób, wpłynie na całość. Oznacza to także, że kiedy mała grupa osób podniesie swoją świadomość, to również wpłynie to na całość. Dlatego właśnie dostrzegacie, że nawet mała liczba ludzi zanosząca wezwania i podnosząca swoją świadomość zmieni całe równanie, zmieni całe równanie Planety.

Gdybyście mogli zobaczyć, jak to wygląda ze wniebowstąpionego świata, można by powiedzieć, że wygląda to jak bardzo skomplikowana gra fal świetlnych, fal energii. Nie są to oddzielone fale, wszystkie są ze sobą połączone. Jedyne, do czego możecie to porównać na poziomie fizycznym, to obraz oceanu, w którym wszystkie fale, widziane z bardzo wąskiej perspektywy, wydają się być od siebie oddzielne. Jednak gdy odrobinę się cofniecie, dostrzeżecie, że wszystkie one są częścią oceanu, więc wszystkie są połączone. Jeżeli w oceanie jest prąd, taki jak przypływ, który w pewnych miejscach podnosi poziom jego wód, to fale muszą robić to samo. W innych obszarach poziom wody opada i fale muszą robić to samo. Widzicie więc, że interakcja zachodzi cały czas. Każda zmiana na Planecie zmieni tę wzajemną zależność, zmieni równanie.

To, co dostrzegacie, to oczywiście – jak powiedziałem – istnienie wielu sytuacji, w których pewien wynik przenika w oktawę fizyczną. Jednak może się on urzeczywistnić na wiele sposobów. Tutaj różnica pomiędzy jednym sposobem a drugim może być bardzo, bardzo mała. W rzeczy samej tak niewielka, że w niektórych przypadkach jedna osoba zmieniająca swoje postrzeganie sytuacji może spowodować innych fizyczny wynik. Jeżeli posiada ona pewien poziom świadomości Chrystusa, to nawet jeżeli nie jest ona w stanie podejmować decyzji, to nadal może zmienić równanie. W innych przypadkach może istnieć osoba, która jest władna podjąć pewną decyzję, która może skierować społeczeństwo na inny tor. Dlatego taka osoba zmieniając stan swego umysłu może zmienić końcowy wygląd sytuacji, może urzeczywistnić inny rozwój i wynik. 

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych

W następnej dekadzie pragniemy, aby ludzie stawali się bardziej świadomi swoich wyborów, których dokonują będąc we wcieleniu oraz ich konsekwencji, jak i tego jak mała zmiana Waszej świadomości sytuacji może spowodować, że dokonacie lepszego wyboru, który doprowadzi do lepszego jej wyniku. To również będzie bardzo istotne dla planety w nadchodzącym 2020 roku, ponieważ – globalnie patrząc – decyzje ludzi będą bardzo ważne.

Stanie się to oczywiście bardzo ważne w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbędą się wybory prezydenckie. Dlatego jesteśmy Wam wdzięczni za zorganizowanie konferencji przed wyborami, ponieważ sama konferencja potencjalnie może zmienić wynik o tych kilka krytycznych stopni, co doprowadzi do zmiany na stanowisku w Białym Domu na następne cztery lata.

Nawet jeśli gospodarz Białego Domu się nie zmieni, to nadal może dojść do zmiany równania, aby w ciągu tych czterech lat naród obrał inny kurs, by coraz więcej Amerykanów stawało się świadomymi, jak ważne są niektóre wybory i jak niewiele trzeba, aby zmienić kurs narodu w celu uzyskania lepszego wyniku. Można w rzeczy samej prześledzić kilka poprzednich wyborów prezydenckich, by dostrzec, że było to już bardzo blisko urzeczywistnienia. Liczba głosów oddana na jednego kandydata była bardzo bliska liczbie głosów oddanych na drugiego. Widać tutaj, jak niezbędne jest, aby więcej osób poszło i głosowało – aby niektóre osoby, które normalnie nie oddałyby swojego głosu, poszły i głosowały i w jaki sposób może to przechylić szalę wyborów z faktycznym udziałem zaledwie kilku tysięcy osób, które zdecydują się głosować, chociaż w innym wypadku by tego nie zrobiły.  

Widać tutaj, że Wasze wezwania przez ten nadchodzący rok mogą mieć ogromny wpływ. Daliśmy Wam książkę, a raczej dwie książki dotyczące USA Spiritual Solutions to America’s Problems (Duchowe rozwiązania problemów Ameryki) i A Spiritual Clearance for America (Duchowe Oczyszczenie dla Ameryki). Jeżeli sytuacja w Ameryce jest bliska Waszemu sercu, gorąco zachęcamy Was do ich wykorzystania w nadchodzącym roku.

Naturalnie, jako wniebowstąpieni mistrzowie niezbyt przejmujemy się tym, kto jest prezydentem, czy jest to ten kandydat czy inny, ponieważ interesuje nas podnoszenie świadomości ludzi. Każdy prezydent, jak wcześniej powiedzieliśmy, będzie wyrażał określoną świadomość określonej liczby ludzi. Dostrzeżenie tego może podnieść świadomość zbiorową. I nie chodzi o to, że mamy zamiar powiedzieć, iż ten lub tamten kandydat jest idealnym wyborem.

Chcemy nie tyle wpłynąć na wybór dokonany przez Amerykanów, co wpłynąć na sposób dokonywania przez nich wyborów. Jak uważni są ludzie w kwestii dokonywanych przez siebie wyborów? Jak świadomi są w kwestii swoich wyborów, ich możliwości i konsekwencji oraz często bardzo małej różnicy pomiędzy tym a tamtym wyborem. Jednak nawet chociaż wydaje się, że nie ma w nich tak krytycznej różnicy, mogą one doprowadzić do bardzo różnych wyników. To czego naprawdę pragniemy to, aby wszyscy ludzie, a zwłaszcza ludzie w demokratycznych krajach, stali się bardziej świadomi – nie tylko w trakcie tego roku, ale również w trakcie nadchodzącej dekady.

Istnieje pewien element świadomości Chrystusa, który koncentruje się wokół stania się świadomym, bardziej świadomym w kwestii dokonywanych przez Was wyborów. Stajecie się bardziej uważni w kwestii swoich wyborów. Stajecie się bardziej uważni co do tego, jak faktycznie łatwe dla Waszych umysłów jest dokonanie niewielkiej zmiany, abyście mogli dokonali nieco innego wyboru i dostrzegli myślenie Waszego zewnętrznego umysłu: „Cóż to za różnica, czy robię jedną czy drugą rzecz, czy wybieram to czy tamto? Wydają się one być prawie takie same.”. Jednakże, jak powiedzieliśmy, niewielki obrót steru może zmienić ostateczny cel drogi statku lub zmienić jego kurs, kiedy pokonuje on określoną odległość. Te niewielkie zmiany w świadomości mogą wywrzeć ogromny wpływ na Wasze życie osobiste, na drogę narodów lub ludzkości jako całości. Aby właściwie korzystać z Chrystusowej zdolności rozróżniania, ludzie muszą być świadomi tego. 

Myślo-kształt na rok 2020

Myślo-kształt, który wybrałem na rok 2020 – aby pomóc Wam w osobistym przejściu przez nadchodzący rok, ale również aby pomóc Wam mieć większy wpływ na sytuacje na Planecie lub w Waszych społeczeństwach – to statek, który płynie z prądem potężnej rzeki. Statek można wizualizować w dowolny sposób, bez względu na to, jakich rozmiarów chcecie go sobie wyobrażać, ale nalegam, aby nie skupiać się na jego konkretnej konstrukcji.

Zamiast tego, chciałbym abyście sobie wyobrażali, że gdy stajecie w obliczu sytuacji w życiu osobistym lub gdy widzicie, że na świecie zaczyna pojawiać się sytuacja, na przykład szczególne międzynarodowe lub wewnątrznarodowe napięcie, to wizualizujecie, iż ta sytuacja jest statkiem i że stoicie na jego pokładzie i obracacie kołem jego steru. Trzymacie go w Waszych rękach i nieco nim skręcacie i w ten sposób kierujecie statek na nowy kurs prowadzący ku wyższemu wynikowi sytuacji, w wielu przypadkach oznaczającemu jej bardziej pokojowy wynik, ale również wynik, dzięki któremu ludzie stają się bardziej świadomi sytuacji, swoich wyborów i ich konsekwencji.

To jest mój myślo-kształt. W kwestii każdej sytuacji w Waszym życiu osobistym lub w społeczeństwie lub w ogóle na świecie – wizualizujcie, że cała sytuacja jest reprezentowana przez ten statek, a następnie wizualizujcie, jak obracacie jego sterem i widzicie, jak nawet niewielka zmiana kursu w dłuższej perspektywie skieruje statek ku zupełnie innemu celowi podróży.

Każdego roku ludzie podejmują decyzje, które tu i teraz mogą wydawać się nieistotne, jednakże za 10, 20, 30 lub lat mogą one skierować społeczeństwo na zupełnie inny tor. Będziecie zdumieni, jeśli będziecie mogli spojrzeć wstecz na katastrofy, których uniknięto dzięki niewielkiej zmianie świadomości, która doprowadziła do innej decyzji. Będziecie również zdumieni, jeżeli będziecie mogli spojrzeć wstecz, a czasem możecie to zrobić poprzez przyjrzenie zapisom historycznym, i dostrzec, jak do niektórych z katastrof, które miały miejsce, doszło w skutek podejmowania decyzji za decyzją nieuchronnie kierujące statek na skały i powodującej tę katastrofę. Możecie na to spojrzeć również z pozytywnej strony i stwierdzić, że jeżeli pewna katastrofa jest wynikiem 25 różnych decyzji, wówczas jeżeli którakolwiek z nich zostałaby zmieniona, katastrofa mogłaby się nie wydarzyć. Możecie ponownie dostrzec, jak niewiele potrzeba dla osiągnięcia różnica między tym a tamtym wynikiem. 

Wyzwania roku 2020

Gdy chodzi o nadchodzący rok 2020 to bynajmniej nie chcę siać paniki i w żaden sposób nie chcę wzbudzać lęku. Jednak musicie być świadomi, że w tym roku potencjalnie tu i tam na Planecie mogą wybuchnąć wojny. Bardzo przydatne dla naszej pracy byłoby, gdybyście wzięli książkę mówiącą o tym, jak uniknąć wojny Help the Ascended Masters Stop War (Pomóż Wniebowstąpionym Mistrzom powstrzymać wojny) i wykorzystali ją zarówno w ogólnych, jak i w konkretnych sytuacjach, w których obserwujecie budujące się napięcie.

Ważne jest, aby wizualizować, że Stany Zjednoczone – i zanosić w tej kwestii wołania – że nie uwikłają się one w żadną wojnę w nadchodzącym roku. Dobrze wiecie, że historycznie rzecz biorąc, Amerykanie są bardzo niechętni sprawie zmiany prezydenta, jeżeli trwa wojna. Wiecie również, że jedną z największych traum dla prezydenckiego ego jest utrata drugiej kadencji i zostanie prezydentem jedynie jednej kadencji. Dlatego też dostrzegacie, że jedną z pokus dla każdego prezydenta lub jego doradców i personelu będzie podjęcie pozornie małej decyzji mogącej doprowadzić do wojny, której w innym wypadku można byłoby łatwo uniknąć. Nie twierdzę, że to się stanie, mówię jedynie, że istnieje po temu potencjał i że pragniemy, abyście zanosili wołania i utrzymywali wizję, że „statek państwa” USA ominie te skaliste mielizny, które w przeciwnym razie mogą spowodować jego uwikłanie się w konflikt, mogący być tak trudny do rozwiązania jak w konflikt w Iraku. 

Unikajcie decyzji o unikaniu

Nadchodzący rok będzie dla wielu ludzi trudnym sprawdzianem ponieważ – o czym wcześniej mówiliśmy – ludzie mają tendencję do podejmowania decyzji o unikaniu podejmowania decyzji. Istnieją pewne decyzje, które niechętnie podejmują, więc podejmują decyzje zastępcze, ponieważ uważają, że te zapobiegnie to podejmowaniu decyzji, których nie chcą podejmować. Jest to coś, co powinniście osobiście rozważyć, jeśli podejmujecie tego rodzaju decyzje. Możecie wykorzystać nauczanie, które przekazaliśmy, dotyczące pierwotnego ja oraz oddzielonych ja i rozważyć, czy macie jedno, a nawet kilka ja mówiących Wam o pewnych decyzjach, których nie powinniście podejmować, o pewnych decyzjach, których powinniście unikać, bo są zbyt niebezpieczne, są zbyt ryzykowne, bo ich konsekwencje są zbyt duże.

Te ja zostały często stworzone w minionych żywotach, w których upadłe istoty wmanipulowały Was w sytuację, w której nie można było dokonać dobrego wyboru, ponieważ każdy wybór prowadził do katastrofy. Upadłe istoty są ekspertami w czynieniu nam tego, kiedy jesteśmy w fizycznym wcieleniu. Wówczas tworzycie ja, które nie chce podjąć tego rodzaju decyzji prowadzącej do katastrofy i teraz nadal możecie posiadać to ja oraz nadal mogą istnieć pewne decyzje, których nie chcecie podjąć. Jeżeli szczerze na siebie spojrzycie, dostrzeżecie to, jak również dostrzeżecie, że wtedy stworzyliście inne ja mówiące Wam, że istnieją pewne decyzje będące mniej ryzykowne i w związku z tym powinniście podejmować mniejsze decyzje w celu uniknięcia podejmowania większych decyzji – decyzji połączonych z większym ryzykiem. Jednak nawet te mniejsze decyzje są często katastrofalne w skutkach lub nie prowadzą do lepszego wyniku; w rzeczy samej uniemożliwiają Wam skierowanie Waszego życia w innym kierunku, który przekieruje Wasz osobisty statek na inny kurs, który na dłuższą metę przeniesie Was w całkowicie inny cel podróży.

Często widzicie, że ludzie chodzą tam i z powrotem, krążą w kółko, robią jeden krok do przodu i jeden do tyłu i tak naprawdę nie dokonują tej decydującej zmiany, która mogłaby przynieść urzeczywistnienie kolejnego aspektu boskiego planu ich życia. Jeżeli w ciągu tego roku szczerze się temu przyjrzycie i wykorzystajcie dane Wam narzędzia, aby ujawnić wyżej wspomniane ja i przezwyciężyć je, to możecie w 2020 roku dokonać ogromnego postępu. Będziecie mogli spojrzeć wstecz na koniec nadchodzącego roku i będziecie zdumieni, że czujecie się dużo bardziej wolni w kwestii podejmowania decyzji, bez względu na wynik, co do którego nie macie tak złych przeczuć, tego poczucia istnienia ryzyka – tego poczucia, że stanie się coś strasznego, jeżeli dokonacie złego wyboru. Nie przejmujecie się nawet dobrem i złem, jeśli chodzi o dokonywanie wyborów, bo dzięki naszym naukom wiecie, że każdy wybór może zostać wykorzystany do wzrostu świadomości, by móc dokonać lepszego wyboru.

Możecie dostrzec, że jeśli spojrzycie na swoją przeszłość w tym życiu lub w innych wcieleniach, że podjęliście decyzję, która pozornie okazała się katastrofalna w skutkach i uważacie, że to nigdy więcej nie powinno się zdarzyć. Jednak możecie dokonać zmiany w Waszym umyśle i zdać sobie sprawę z faktu, że bez względu na to, jaki ten wynik był, to wciąż możecie obracać sterem statku i dotrzeć do innego miejsca, a ponieważ widzieliście wynik, to teraz Wasza świadomość kierowania statku w nowym kierunku jest wyższa. A więc ponownie, nie ma powodu do obaw gdy chodzi o dokonywanie wyborów, ponieważ każdy z nich pokazuje Wam coś o Was lub raczej o ja, których wciąż nie przezwyciężyliście i nie pozwoliliście im umrzeć. Kiedy dostrzeżecie to otwarcie i uczciwie, każda decyzja może stać się kamieniem milowym dla większego, decydującego postępu na osobistej ścieżce rozwoju, więc dlaczego mielibyście się obawiać tego, co może prowadzić do wzrastania, jeśli wykorzystacie to do jego wygenerowania?

Tak, wiem, że niektórzy powiedzą: „Ok, jako wniebowstąpionemu mistrzowi łatwo Ci to mówić, bo nie jesteś we wcieleniu, nie jesteś w tej gęstej sytuacji, w której ja się teraz znajduję i nie chodziłeś przez dwa tygodnie w moich mokasynach” – jak mawiają rdzenni Amerykanie. A przecież przeszedłem 2 miliony lat we wcieleniu na Ziemi i znajdowałem się w gęstym stanie świadomości. Możecie powiedzieć, że nie znajdowałem się w Waszym określonym stanie świadomości, posiadając Wasze określone iluzje, Wasze konkretne ja i jest to całkowita prawda. Nie patrzyłem na życie na Ziemi przez filtr Waszej osobistej świadomości. Jednak dlaczego uważacie, że mi było łatwiej patrzeć przez pryzmat moich iluzji i moich ja, niż Wam? Nie mam Waszych iluzji, jednak tak jak Wam trudno było mi dostrzec iluzje, które miałem. Tak dzieje się w przypadku każdego z nas.

Kroczyłem ścieżką, którą Wy podążacie, podejmowałem kroki, które Wy możecie podjąć i w związku z tym nie jestem tutaj po to, żeby w jakikolwiek sposób sprawić, byście poczuli się niewystarczający, ponieważ ja jestem wstąpionym do duchowego świata, a Wy nie. Jestem tutaj po prostu po to, aby powiedzieć to, co my, wniebowstąpieni mistrzowie, mówiliśmy wiele razy: „Co jeden dokonał, wszyscy mogą dokonać”. Możecie być wolni tak jak Ja, ponieważ Ja przezwyciężyłem moje iluzje, a Wy możecie przezwyciężyć Wasze. Nie jest to niemożliwe, jednak wymaga to od nas chęci spojrzenia na samych siebie (na nasze ja) i dostrzeżenia, czym one są, jakie stoją za nimi przekonanie, co jest tą iluzją, co takiego rzutują, że powinniśmy zrobić lub nie, a następnie oddzielić się od nich i przezwyciężyć myślenie, że musimy rozwiązać problem przedstawiony przez te ja. Zamiast tego dochodzimy do wniosku, że musimy pozwolić każdemu konkretnemu ja umrzeć, przestać poświęcać mu uwagę, przestać go karmić naszą energią i po prostu pozwolić mu się rozpuścić – a rozpuści, kiedy przestajemy brać go na poważnie.

Przekazałem to, co chciałem Wam przekazać. Naturalnie mamy wiele, wiele nauk, które chcemy dać Wam w nadchodzącym roku i dlatego czekamy na konferencje i inne możliwości, które wykorzystamy do głoszenia tych nauk. Dlatego gratuluję Wam pracy, którą wykonaliście jako uczniowie wniebowstąpionych mistrzów w 2019 roku i już bardzo się cieszę z pracy, którą wykonacie w nadchodzącym roku i w nadchodzącej dekadzie.

Gautama JESTEM i zapieczętowuję Was w radosnym spokoju, którym Jestem.

Copyright © 2020 by Kim Michaels

Copyright dla tłumaczenia  Paweł Kontny

Teskt oryginału znajdziesz TUTAJ

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną