Inwokacja do Wielkiej Rady Karmicznej o kosmiczną sprawiedliwość

Razem z wieloma innymi osobami można codziennie wygłaszać poniższą, potężną energetycznie, inwokację w dowolnie wybanym czasie - o godzinie 7, 12 lub 19-tej.

Uwaga! Ten symbol występujący w tekście inwokacji jest przypomnieniem o potrzebie skupiania się w swoim sercu w trakcie jej wygłaszanie, aby osiągnąć najwyższe z możliwych efekty przywoływania duchowego światła


W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa i przez moc Chrystusowego Płomienia w moim sercu, wołam do członków Wielkiej Rady Karmicznej: Wielkiego Boskiego Przewodnika, Bogini Wolności, Mistrza Nady, Elohim Cyklopei, Pallas Ateny, Portii, Kuan Yin i Wajroczany. Niniejszym czynię użytek z mojej wolnej woli, aby zdecydować, że istnienie świadomości stojącej za siłami ciemności i ludźmi wspomnianymi w tym wezwaniu jest dla mnie nie do zaakceptowania na tej Planecie. Dlatego apeluję o kosmiczną sprawiedliwość, aby ją usunąć zgodnie z wizją Chrystusa.

Zgodnie z wizją Chrystusa wołam o sąd Chrystusa nad siłami ciemności i ludźmi wspomnianymi w tym wezwaniu. Wołam do Was, abyście użyli waszej mocy do wymierzenia kosmicznej sprawiedliwości, aby powstrzymać ich przed krzywdzeniem ludzi.

Zgodnie z wizją Chrystusa wołam o jak największy zwrot karmy tym ludziom, aby nie byli w stanie zaprzeczyć konsekwencjom swoich działań i tym samym otrzymali kolejną możliwość porzucenia swojego egoizmu. Jeśli nie zawrócą, wołam o natychmiastowy i przyspieszony zwrot ich karmy, aby nie mogli powodować dalszych naruszeń Prawa Wolnej Woli. Wołam również, abyście odmówili im duchowego światła, aby jeszcze bardziej ograniczyć ich zdolność krzywdzenia ludzi.

Zgodnie z wizją Chrystusa wołam o usunięcia tych, którzy są upadłymi istotami na tej Planecie, wraz z siłami ciemności w oktawie emocjonalnej, mentalnej i w oktawie tożsamości, które kontrolują tych ludzi. Szczególnie wołam o usunięcia Mistrza Ciemności z oktawy tożsamości.

[Tuta możesz wnieść twoje osobiste wołanie.]


W imię mojej Obecności JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa wołam o najdoskonalsze spełnienie moich wołań, ale nie moja, lecz Twoja Matko-Ojcze Boże wola niech się stanie. Amen.

Część 1
♥ 1. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość Władimirowi Putinowi.

Boski Przewodniku, teraz widzę,
że świat jest nierzeczywisty.
W mym sercu już prawdziwie czuję,
że tylko Duch jest wszystkim, co rzeczywiste.

Boski Przewodniku, ześlij Światło,
od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie.
Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna,
Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

2. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim członkom rosyjskiego rządu, którzy biorą udział w wojnie przeciwko Ukrainie lub ją wspierają.

Boski Przewodniku, wizję mi daj
w Jasności chcę żyć.
Oto Boski Plan mego życia realizuję,
Plan, który jest tylko moim Planem.

Boski Przewodniku, ześlij Światło,
od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie.
Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna,
Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

3. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim członkom rosyjskiego wojska, wywiadu i tajnej policji, którzy biorą udział w wojnie przeciwko Ukrainie lub ją wspierają.

Boski Przewodniku, odsłoń we mnie
gry ego i uwolnij mnie.
Pomóż mi uciec z jego klatki,
abym mógł pomóc ustanowić Złotą Erę na Ziemi.

Boski Przewodniku, ześlij Światło,
od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie.
Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna,
Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

4. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość tym wszystkim spośród narodu rosyjskiego, którzy biorą udział w wojnie przeciwko Ukrainie lub ją wspierają.

Boski Przewodniku, jestem z Tobą,
ma wizja to jedno, nie dwa.
Gdy zasłonę karmy rozpraszasz,
widzę zupełnie nowy wszechświat.

Boski Przewodniku, ześlij Światło,
od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie.
Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna,
Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne

5. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość tym wszystkim spośród narodu rosyjskiego, którzy odmawiają poznania prawdy o wojnie z Ukrainą.

Boski Przewodniku, w górę podążam,
światło teraz wypełnia Naczynie, którym jestem.
Pochłoń we mnie wszystkie stare pomroki,
obdarz mnie wizją szeroką.

Boski Przewodniku, ześlij Światło,
od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie.
Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna,
Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

6. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim członkom rosyjskiej elity finansowej i wszystkim oligarchom, którzy popierają Władimira Putina lub odmawiają podjęcia działań w celu jego usunięcia.

Boski Przewodniku – złote serce,
me święte prace rozwijam.
O Błogosławiony Guru, już teraz widzę,
dokąd mój własny Plan mnie prowadzi.

Boski Przewodniku, ześlij Światło,
od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie.
Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna,
Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

7. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim członkom rosyjskiej elity politycznej, wojska, wywiadu i tajnej policji, którzy popierają Władimira Putina lub odmawiają podjęcia działań w celu jego usunięcia.

Boski Przewodniku, przez Twą łaskę,
we wspanialszym programie swe miejsce znajduję.
Mój indywidualny Płomień widzę,
Bóg mnie uczynił niepowtarzalnym.

Boski Przewodniku, ześlij Światło,
od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie.
Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna,
Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

8. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w Rosji, którzy mogliby wziąć udział w akcji usunięcia Putina i zmiany kursu Rosji, ale którzy tego nie robią.

Boski Przewodniku, wizją jedności,
widzę, że jestem Słońcem Miłości Boga.
Z Twoim, jakże Boskim, Przewodnictwem,
pozwalam teraz świecić memu światłu.

Boski Przewodniku, ześlij Światło,
od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie.
Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna,
Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

9. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim członkom rosyjskiego rządu, wojska, wywiadu i tajnej policji, którzy wspierają używanie lub używają broni chemicznej, biologicznej, taktycznej nuklearnej, termobarycznej lub innej nielegalnej broni na Ukrainie.

Boski Przewodniku, co za dar,
być częścią dzieła Ducha,
co wyprowadza ludzkość z jej ciemnej nocy,
i co nurza ją w Ducha miłosnym spojrzeniu.

Boski Przewodniku, ześlij Światło,
od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie.
Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna,
Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

OM VAIROCHANA OM (x3 lub x9)

Część 2
♥ 1. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim członkom rosyjskiego rządu, wojska, wywiadu i tajnej policji oraz tym spośród narodu rosyjskiego, którzy wspierają zamiar wywołania wojny nuklearnej przeciwko NATO lub mogą ją prowadzić.

O, Bogini Wolności, uwolnij mnie
od wężowej klątwy niedostatku.
Nie winię za to mojej Matki.
O, Błogosławiona Matko, przywróć mnie na Twe łono. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

2. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim członkom narodu rosyjskiego, wojska, wywiadu, najemnikom lub dywersantom, którzy wspierają dokonanie lub dokonują masowych zabójstw ludności cywilnej i ataków na miasta na Ukrainie lub w innych miejscach.

O, Bogini Wolności, z odległego brzegu
przybyłem z tęsknotą, aby być czymś Więcej.
Widzę, że obfitość jest przepływem
– w świadomości obfitości rosnę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

3. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim spośród narodu rosyjskiego, którzy odmawiają uznania nieludzkich działań Rosji na Ukrainie.

O, Bogini Wolności, ujawnij kłamstwo,
że ograniczenia mogą mnie uwięzić.
Macierzyste Światło nie jest moim wrogiem
– prawdziwym bogactwem mnie obdarza. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

4. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim członkom rosyjskiego narodu, rządu, wojska, wywiadu i tajnej policji, którzy odmawiają uznania bezsensu wojny przeciwko Ukrainie.

O, Bogini Wolności, ujawnij spisek,
motany przez upadłą grupę.
O Kosmiczna Matko, teraz widzę,
że Bóg-Matka nie jest moim wrogiem.

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

5. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim członkom narodu rosyjskiego, rządu, wojska, wywiadu i tajnej policji, którzy odmawiają uznania, że jest to osobista wojna Putina i że może ona tylko zaszkodzić Rosji i rosyjskiemu narodowi.

O, Bogini Wolności, co daleko widzisz!
Odrzucam teraz kłamstwa antychrysta
i obejmuję świat Matki,
bo u steru Ojca widzę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością

6. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim członkom narodu rosyjskiego, rządu, wojska, wywiadu, tajnej policji, policji i mediów, którzy aktywnie pracują, aby uniemożliwić narodowi rosyjskiemu poznanie prawdy o wojnie na Ukrainie i aby uciskać naród rosyjski.

O, Bogini Wolności, czysty pucharze!
Moje niższe ciała już są spokojne.
Wnieść przeze mnie Twą symfonię,
Dar Twej Kosmicznej Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

7. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w Rosji, którzy aktywnie biorą udział w uciskaniu rosyjskiego narodu, w tym w aresztowaniu lub zabijaniu dysydentów i protestujących, a tym samym są gotowi aresztować, więzić, torturować i zabijać swoich rodaków.

O, Bogini Wolności, otwarta bramo!
Żyję dla Symfonii Więcej.
Światło w mych czakramach uwalniasz,
– przepływ miłości nigdy w nich nie ustanie. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

8. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim członkom narodu rosyjskiego, rządu, wywiadu, mediów i wszystkim fabrykom internetowych trolli, którzy aktywnie uczestniczą w rozpowszechnianiu rosyjskiej propagandy o wojnie na Ukrainie i wszelkiej antydemokratycznej propagandy.

O, Bogini Wolności, uwolnij przepływ bogactwa,
którym nas darzysz.
Już jestem gotów przyjąć,
Złote Runo, które teraz przędziesz. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

9. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom, którzy planują lub prowadzą rosyjską wojnę cybernetyczną przeciwko Zachodowi, zwłaszcza przeciwko instytucjom finansowym i rządowym oraz każdemu, kto jest krytyczny wobec Putina i Rosji.

O, Bogini Wolności, wnieś remedium,
by uwolnić ubogich i strudzonych.
Uciśnione masy są uwalniane,
miłosną Pieśnią Wolności.

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.

Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością.  

OM VAIROCHANA OM (x3 lub x9)

Część 3
♥ 1. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w Rosji, którzy trzymają się marzenia o rosyjskim imperium, które podbija świat, jednocześnie twierdząc, że Rosja jest ofiarą zagrożeń z zewnątrz.

O, Nado, błogosławiona kosmiczna łasko,
wypełniasz mą wewnętrzną przestrzeń.
Twa pieśń niczym święty balsam,
mój umysł to morze doskonałego spokoju.

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję.

2. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w Rosji, którzy aktywnie działają przeciwko zmianie, która ustawi Rosję na nieodwracalnej drodze do stania się nowoczesnym, demokratycznym narodem.

O, Nado, w Twym umyśle Buddy,
mój wewnętrzny pokój prawdziwie znajduję.
Kiedy Twa pieśń rozbrzmiewa,
Twą miłość sobie przyswajam.

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję.

3. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w Rosji, którzy mogą pracować nad wprowadzeniem Rosji na nieodwracalną drogę do stania się nowoczesnym, demokratycznym narodem, ale którzy nic w tej sprawie nie robią.

O, Nado, piękno jakże wzniosłe!
Podążam za Tobą poza wszelki czas.
W bezdźwięcznym dźwięku zanurzeni,
wszechświat przetwarzamy.

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję.

4. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim pośród rządów i ludzi na świecie, którzy odmawiają uznania nieludzkich działań Rosji na Ukrainie i podjęcia aktywnych kroków w celu powstrzymania wojny.

O, Nado, przyszłość widzimy
gdzie nic Chrystusa nie może ograniczyć.
Postrzegamy umysłem Buddy
– lepszą przyszłość kreujemy.

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję.

5. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość Xi Jinpingowi i wszystkim chińskim przywódcom, którzy odmawiają uznania nieludzkich działań Rosji na Ukrainie i nie podejmują aktywnych kroków w celu powstrzymania wojny.

O, Nado, przyszłość na nowo piszemy,
gdzie przemoc nigdy, przenigdy nie ma racji.
Umysł Chrystusa tam króluje,
we wszystkim Chrystusa widzimy.

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję.

6. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość Xi Jinpingowi i wszystkim chińskim przywódcom, którzy planują siłowe przejęcie Tajwanu i którzy nie chcą widzieć, że jeśli zaatakują Tajwan, demokratyczne narody będą zmuszone do przecięcia gospodarczych więzi z Chinami, a chińska gospodarka temu  nie sprosta.

O, Nado, pokój jest teraz normą,
mój Duch jest poza wszelką formą.
Nie naginam się do świata formy,
Niewykorzystany potencjał urzeczywistniam.

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję.

7. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość Xi Jinpingowi i wszystkim chińskim przywódcom, którzy łamią prawa człowieka nie tylko w wybranych grupach, takich jak Ujgurowie i w Hongkongu, ale łamią ludzkie prawa Chińczyków jako całości narodu.

O, Nado, jakaż olśniewająca radość!
Moim życiem naprawdę mogę się cieszyć.
Zabawie mogę się oddawać,
mój splot słoneczny niczym słońce świeci.                  

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję.

8. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w Chinach, którzy aktywnie działają przeciwko zmianie, która ustawi Chiny na nieodwracalnej drodze do stania się nowoczesnym, demokratycznym narodem.

O, Nado, służba jest kluczem
do życia w rzeczywistości.
Widzę teraz, że życie jest jednością,
moja najwyższa posługa się zaczęła.

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję.

9. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w Chinach, którzy mogliby pracować nad wejściem Chin na drogę do stania się nowoczesnym, demokratycznym narodem, ale którzy nic w tej sprawie nie robią.

O, Nado, oto dekretujemy:
życie na Ziemi będzie już beztroskie.
Z Jezusem dokończymy misji,
Boże Królestwo się urzeczywistni.

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję.

OM VAIROCHANA OM (x3 lub x9)

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną

Część 4
 1. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w Indiach i w Pakistanie, którzy aktywnie działają przeciwko zmianie, która ustawi te narody na nieodwracalnej drodze do stania się nowoczesnymi, demokratycznymi narodami.

Cyklopeo Drogi, prawdę ujawniasz
– prawdę, że dolegliwości dualizmu będą uleczone.
Twe Szmaragdowe Światło to wspaniały balsam
– moje emocjonalne ciało już jest doskonale spokojne.

Cyklopeo Drogi, w Szmaragdowej Sferze,
do wizji tak jasnej zawsze przylegam.
We wznoszeniu mej percepcji wytrwam,
w głębi serca Twą prawdę czczę.

2. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość Kim Dzong Unowi i wszystkim ludziom w Korei Północnej, którzy aktywnie działają przeciwko zmianom, które wprowadzą Koreę Północną na nieodwracalnej drogę do stania się nowoczesnym, demokratycznym narodem.

Cyklopeo Drogi, z Tobą się odprężam
– choć wszystkie negatywne spirale pomieszały mój umysł.
Wiem, że czysta świadomość jest naprawdę moim rdzeniem
– jest ona kluczem do stania się szeroko otwartą bramą.

Cyklopeo Drogi, w Szmaragdowej Sferze,
do wizji tak jasnej zawsze przylegam.
We wznoszeniu mej percepcji wytrwam,
w głębi serca Twą prawdę czczę.

3. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w narodach Bliskiego Wschodu, którzy aktywnie działają przeciwko zmianie, która ustawi te narody na nieodwracalnej drodze do stania się nowoczesnymi, demokratycznymi narodami.

Cyklopeo Drogi, oczyść me wewnętrzne widzenie,
wzmocniony, przenikam pełną lęków noc duszy.
Poprzez zasłonę dualizmu teraz szybuję.
skąpany w Twym przenikającym Szmaragdowym Świetle.

Cyklopeo Drogi, w Szmaragdowej Sferze,
do wizji tak jasnej zawsze przylegam.
We wznoszeniu mej percepcji wytrwam,
w głębi serca Twą prawdę czczę.

4. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w narodach Afryki, którzy aktywnie działają przeciwko zmianie, która ustawi te narody na nieodwracalnej drodze do stania się nowoczesnymi, demokratycznymi narodami.

Cyklopeo Drogi, życie może tylko odzwierciedlić,
wyobrażenia, które mój umysł na nie rzutuje.
Kluczem do mojego uzdrowienia jest oczyszczenie umysłu,
z wyobrażeń, za którymi kryje się moje ego.

Cyklopeo Drogi, w Szmaragdowej Sferze,
do wizji tak jasnej zawsze przylegam.
We wznoszeniu mej percepcji wytrwam,
w głębi serca Twą prawdę czczę.

5. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w narodach Ameryki Środkowej i Południowej, którzy aktywnie działają przeciwko zmianie, która ustawi te narody na nieodwracalnej drodze do stania się nowoczesnymi, demokratycznymi narodami.

Cyklopeo Drogi, wysoko
ku Twemu Uzdrawiającemu Płomieniowi zawsze zmierzam.
Teraz widzę moje życie Twoją uwagą.
Ponad wszelką chorobą JESTEM gotów do lotu.

Cyklopeo Drogi, w Szmaragdowej Sferze,
do wizji tak jasnej zawsze przylegam.
We wznoszeniu mej percepcji wytrwam,
w głębi serca Twą prawdę czczę.

6. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość Aleksandrowi Łukaszence i wszystkim ludziom na Białorusi, którzy aktywnie działają przeciwko zmianie, która ustawi ten naród na nieodwracalnej drodze do stania się nowoczesnym, demokratycznym narodem.

Cyklopeo Drogi, Twój Szmaragdowy Płomień,
ujawnia każdą subtelną, dualistyczną grę sił,
w tym chęć powiedzenia,
że prawda jest zdefiniowana tylko w jeden sposób.

Cyklopeo Drogi, w Szmaragdowej Sferze,
do wizji tak jasnej zawsze przylegam.
We wznoszeniu mej percepcji wytrwam,
w głębi serca Twą prawdę czczę.

7. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w niedemokratycznych narodach, którzy aktywnie pracują nad podważaniem lub niszczeniem demokracji w narodach współczesnego świata.

Cyklopeo Drogi, czuję przepływ,
gdy Twą Żywą Prawdą mnie obdarzasz.
Prawda przekracza wszystkie niskie systemy.
Zanurzony w Twym świetle, ciągle wzrastam.

Cyklopeo Drogi, w Szmaragdowej Sferze,
do wizji tak jasnej zawsze przylegam.
We wznoszeniu mej percepcji wytrwam,
w głębi serca Twą prawdę czczę.

8. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w demokratycznych narodach, którzy aktywnie pracują nad podważaniem lub niszczeniem demokracji w narodach współczesnego świata.

Cyklopeo Drogi, prawda jest już objaśniona,
wyższy cel, dla którego tu jesteśmy widzimy
Prawda przekracza wszystkie niskie systemy.
Zanurzony w Twym świetle ciągle wzrastam.

Cyklopeo Drogi, w Szmaragdowej Sferze,
do wizji tak jasnej zawsze przylegam.
We wznoszeniu mej percepcji wytrwam,
w głębi serca Twą prawdę czczę.

9. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w demokratycznych krajach, którzy wierzą antydemokratycznej propagandzie pochodzącej z Rosji, z Chin i innych niedemokratycznych narodów i ją propagują.

Cyklopeo Drogi, Twą radość czujemy,
kiedy twórczą wizję stosujemy.
Z węża klatki Ziemię uwalniamy,
Złotą Erę Saint Germain urzeczywistniamy.

Cyklopeo Drogi, w Szmaragdowej Sferze,
do wizji tak jasnej zawsze przylegam.

We wznoszeniu mej percepcji wytrwam,
w głębi serca Twą prawdę czczę.

OM VAIROCHANA OM (x3 lub x9)

Część 5
 1. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom, którzy aktywnie wykorzystują islam do podważania lub niszczenia demokracji we własnych narodach lub w narodach współczesnego świata.

Pallas Ateno, wołamy do Ciebie,
gdy twój Żywy Płomień wyzwala całe życie.
Kłamstwa dualizmu, stworzyły gęstą zasłonę,
rozbij ją teraz, gdy twe imię wysławiamy.

Pallas Ateno, potrząśnij Twą wielką włócznią
i pochłoń węże, wątpienia i lęk. 
Obmyj Ziemię twą falą prawdy,
Twa Szmaragdowa Matryca radością nas wypełnia.

2. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom, którzy aktywnie posługują się chrześcijaństwem, szczególnie Kościołem Prawosławnym i Katolickim do podważania lub niszczenia demokracji we własnych narodach lub w narodach współczesnego świata.

Pallas Ateno, w twoim imieniu prosimy,
odetnij życie od walk dualizmu.
Od wężowej logiki wszystkich uwolnij ,
pomóż nam otworzyć nasze serca by widziały.

Pallas Ateno, potrząśnij Twą wielką włócznią
i pochłoń węże, wątpienia i lęk. 
Obmyj Ziemię twą falą prawdy,
Twa Szmaragdowa Matryca radością nas wypełnia.

3. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom, którzy aktywnie wykorzystują fundamentalistyczne i ewangeliczne chrześcijaństwo do podważania lub niszczenia demokracji we własnych narodach lub w narodach współczesnego świata.

Pallas Ateno, prawda mieszka w sercu.
Ukaż wszystkim ludziom, wiry dualizmu.
Pomóż nam wszystkim, połączyć się w sercach,
bo to jest ten moment, gdy nowa era już świta.

Pallas Ateno, potrząśnij Twą wielką włócznią
i pochłoń węże, wątpienia i lęk. 
Obmyj Ziemię twą falą prawdy,
Twa Szmaragdowa Matryca radością nas wypełnia.

4. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom, którzy stoją za teorią spiskową Q-anon i którzy aktywnie ją propagują.

Pallas Ateno, wszyscy dążymy,
by uwolnić Ziemię od zarazy dualizmu.
Dlatego wołamy do Ciebie,
pomóż nam wszystkim dostrzec co jest prawdziwe. 

Pallas Ateno, potrząśnij Twą wielką włócznią
i pochłoń węże, wątpienia i lęk. 
Obmyj Ziemię twą falą prawdy,
Twa Szmaragdowa Matryca radością nas wypełnia.

5. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom, którzy aktywnie propagują inne teorie spiskowe, które są albo fałszywe i podważają demokrację, albo ukrywają istnienie prawdziwej elity władzy próbującej podważyć demokrację.

Pallas Ateno, węże wiążesz,
by wszyscy ludzie natychmiast odnaleźli,
prawdę w swych sercach, która ich wyzwoli,
od wężowych kłamstw, by mogli w twym Płomieniu być.

Pallas Ateno, potrząśnij Twą wielką włócznią
i pochłoń węże, wątpienia i lęk. 
Obmyj Ziemię twą falą prawdy,
Twa Szmaragdowa Matryca radością nas wypełnia.

6. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość Donaldowi Trumpowi i wszystkim ludziom, którzy w nią wierzą i aktywnie propagują jego teorię spiskową, że wygrał on wybory w 2020 roku, ale że jego zwycięstwo zostało mu skradzione.

Pallas Ateno, istnieją moce które,
są bez szans wobec twego płomienia rzeczywistości.
Zdemaskuj wszelkie elity, które pragną tylko władzy,
i niech będą związane w tej właśnie godzinie.

Pallas Ateno, potrząśnij Twą wielką włócznią
i pochłoń węże, wątpienia i lęk. 
Obmyj Ziemię twą falą prawdy,
Twa Szmaragdowa Matryca radością nas wypełnia.

7. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość ludziom, którzy są członkami różnych elitarnych grup władzy, którzy działają przeciwko demokracji poprzez proces polityczny, media lub gospodarkę.

Pallas Ateno, ześlij na Ziemię Twój Płomień,
by Złota Era już nastała.
Era, w której wszyscy ludzie są wolni,
od wężowej zasłony dualizmu.

Pallas Ateno, potrząśnij Twą wielką włócznią
i pochłoń węże, wątpienia i lęk. 
Obmyj Ziemię twą falą prawdy,
Twa Szmaragdowa Matryca radością nas wypełnia.

8. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim członkom elity finansowej na całym świecie, którzy stoją za neoliberalizmem, propagują go lub ukrywają, jak głęboko jest on antydemokratyczny.

Pallas Ateno, w twoim Żywym Płomieniu,
niech prawda spopieli gry dualizmu.
Wszystkie fałsze i kłamstwa, obnażone Twoim światłem,
umysły wszystkich ludzi naprawdę wzlatują.

Pallas Ateno, potrząśnij Twą wielką włócznią
i pochłoń węże, wątpienia i lęk. 
Obmyj Ziemię twą falą prawdy,
Twa Szmaragdowa Matryca radością nas wypełnia.

9. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim członkom elity finansowej na całym świecie, którzy używają systemu finansowego do zniewolenia ludzi i stworzenia nowoczesnej wersji społeczeństw feudalnych, w których ludzie są niewolnikami wąskiej elity.

Pallas Ateno, zniszcz wężową jaskinię,
by wszyscy mogli dostrzec Złotą Erę Saint Germain.
Kiedy twój Płomień rozprasza wężową noc,
Ziemia jest już wolna, by wznieść się w Twym Świetle.

Pallas Ateno, potrząśnij twą wielką włócznią
i pochłoń węże, wątpienia i lęk. 
Obymyj Ziemię twą falą prawdy,
twa Szmaragdowa Matryca radością nas wypełnia.

OM VAIROCHANA OM (x3 lub x9)

Część 6
 1. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom, którzy działają przeciwko sankcjom wymierzonym przeciwko Rosji lub którzy aktywnie działają na rzecz podważenia ich skuteczności.

O, Portio, w miejscu Twych rekolekcji,
Matczyną Miłością mnie witasz.
Przeszedłem wszystkie testy.
Starych wzorców zachowań już nie powtarzam.

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

2. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom, którzy aktywnie działają przeciwko ujawnieniu, jak głęboko elitarna i antydemokratyczna jest gospodarka, oraz tym, którzy mogą podjąć wysiłek stworzenia prawdziwie wolnej gospodarki, ale tego nie uczynią.

O, Portio, Twoje imię Sprawiedliwość,
co podtrzymuje Płomień Kosmicznego Honoru.
Już dłużej nie będę się starać,
by pozostać jakim byłem.

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

3. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim członkom elity finansowej, którzy wykorzystali pandemię wirusa-korony i zarobili na niej więcej pieniędzy, niż zarobiliby, gdyby pandemii nie było.

O, Portio, w kosmicznym przepływie,
w jedności z Tobą zawsze wzrastam.
Tu, na Ziemi jestem krynicą,
dla kosmicznej sprawiedliwości, którą nas darzysz. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

4. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim członkom elity finansowej, którzy wykorzystują wojnę na Ukrainie, aby czerpać zyski z handlu ropą naftową, gazem i innymi surowcami.

O, Portio, wnieś kosmiczną równowagę.
Wieczna nadziejo, me serce śpiewa!
Chroniony Twym skrzydłem Matki,
czuję się jednym ze wszystkim. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

5. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom, którzy albo wykorzystują, albo nie ujawniają, w jaki sposób finansjalizacja towarów spowodowała, że ludzie płacą więcej za artykuły pierwszej potrzeby, niż zapłaciliby na prawdziwie wolnym rynku.

O, Portio, wnieś Światło Matki,
by nas uwolnić od najciemniejszej nocy.
Płomień Twej Miłości na zawsze jasno świeci.
Z Saint Germain trzymajcie mnie w Waszych objęciach! 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

6. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom, którzy albo wykorzystują, albo nie ujawniają informacji, w jaki sposób system monetarny i tworzenie pieniędzy poprzez dług, przynosi ogromne korzyści elicie i jak bardzo szkodzi ludziom.

O, Portio, w Twoim mistrzostwie,
czuję chemię przemiany.
W Twym świetle rzeczywistości
złotą alchemię znajduję. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

7. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom, którzy albo wykorzystują, albo nie ujawniają, jak  finansjalizacja prawie wszystkiego stworzyła gospodarkę hazardową, w której ci, którzy już mają pieniądze, mogą systematycznie przejmować zasoby od ludności dla siebie.

O, Portio, w kosmicznym strumieniu!
Budzę się z ludzkiego snu.
Usuwając belkę mojego ego,
w kosmicznym zespole miejsce sobie zaskarbiam. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

8. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom, którzy albo to wykorzystują, albo nie ujawniają, w jaki sposób elita finansowa kupuje wpływy na proces polityczny i media, co jest głęboko antydemokratyczne.

O, Portio, przybyłaś z daleka.
Jesteś kosmicznym awatarem.
Twój skarbiec jest nieprzebrany.
Jesteś dla Ziemi gwiazdą przewodnią. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

9. Ukochana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom, którzy albo to wykorzystują, albo nie ujawniają, że elita finansowa nie ma więcej podstawowego człowieczeństwa niż ludzie, którzy wszczynają wojny lub dopuszczają się innych form okrucieństwa. Oni po prostu są lepsi w ukrywanie konsekwencji swych manipulacji.

O, Portio, w tym moja pewność:
Jestem kosmicznym instrumentem.
Przyszedłem na Ziemię z Nieba wysłany,
aby pomóc w Jej wzniesieniu. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.
 

OM VAIROCHANA OM (x3 lub x9)

Część 7
 1. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom, którzy są w stanie zmienić gospodarkę lub ujawnić, jak sprzeczne jest to, że mamy demokratyczny system polityczny, ale wewnętrznie antydemokratyczny system finansowy.

O, Kuan Yin, jakże święte imię Twoje,
napełnij mnie Płomieniem Współczucia.
Staję się wolnym okazując miłosierdzie.
Przebaczenie wszystkim jest do tego magicznym kluczem.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, aby być mym prawdziwym Ja.
W żywotności Kuan Yin,
mą nieśmiertelność odzyskuję.

2. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w mediach głównego nurtu, którzy nie chcą ujawniać, w jaki sposób elita finansowa systematycznie podważa demokrację.

O, Kuan Yin, puszczam teraz,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Wszystkie tłumione uczucia uwalniam,
i jestem wolny od emocjonalnych zaburzeń.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, aby być mym prawdziwym Ja.
W żywotności Kuan Yin,
mą nieśmiertelność odzyskuję.

3. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w alternatywnych mediach lub twórcom teorii spiskowych, którzy propagują fałszywe teorie, które dezorientują ludzi, a także ukrywają prawdziwą elitę władzy, która podważa demokrację.

O, Kuan Yin, dlaczego muszę czuć,
że życie nie spełnia moich ideałów?
Puszczam wszystkie oczekiwania.
Mój umysł jest już pustym naczyniem.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, aby być mym prawdziwym Ja.
W żywotności Kuan Yin,
mą nieśmiertelność odzyskuję.

4. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w rządach lub instytucjach w demokratycznym świecie, którzy mają wiedzę i moc stworzenia prawdziwie demokratycznej gospodarki, ale jak dotąd odmawiali uczynienia tego.

O, Kuan Yin, przekraczam przeszłość,
gdy wszystkie urazy odchodzą.
Od przyszłości niczego nie oczekuję.
Wiecznego teraz nie odrzucam.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, aby być mym prawdziwym Ja.
W żywotności Kuan Yin,
mą nieśmiertelność odzyskuję.

5. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w rządach lub instytucjach w demokratycznym świecie, którzy twierdzą, że rząd powinien trzymać się z dala od rynku, zamiast głosić oczywistość, że obowiązkiem demokratycznego rządu jest zapobieganie wyzyskiwaniu gospodarki przez elitę.

O, Kuan Yin, unosisz mnie,
ponad szalejącym morzem Samsary.
Wszyscyśmy bezpieczni w Twej Łodzi Pradżni.
Przeciwny brzeg nie jest już odległy.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, aby być mym prawdziwym Ja.
W żywotności Kuan Yin,
mą nieśmiertelność odzyskuję.

6. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w międzynarodowym systemie bankowym, którzy są gotowi zrobić wszystko, co możliwe, aby ominąć prawo i pozwolić elicie finansowej robić wszystko, co chce, tak długo, jak banki zarabiają pieniądze.

O, Kuan Yin, Twoja alchemia!
Twymi cudami mnie uwalniasz.
Wybaczając, otrzymuję przebaczenie.
Poczucie winy już mnie nie przymusza.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, aby być mym prawdziwym Ja.
W żywotności Kuan Yin,
mą nieśmiertelność odzyskuję.

7. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w międzynarodowym systemie bankowym, którzy znają skutki systemu pieniężnego opartego na długu, ale którzy aktywnie działają przeciwko jego ujawnieniu lub zmianie.

O, Kuan Yin, wszystkie udręki zniknęły,
to, co stworzone poza dualizmem, nie musi być pozytywnie przetworzone.
Oddzielonym ja niczego nie czynię,
zatem w jedności z Tobą odpoczywam.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, aby być mym prawdziwym Ja.
W żywotności Kuan Yin,
mą nieśmiertelność odzyskuję.

8. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w instytucjach finansowych na całym świecie, którzy uczestniczą w pozwalaniu elicie władzy na ukrywanie swoich pieniędzy, aby nie można było ich opodatkować ani powiązać z ich prawdziwymi właścicielami.

O, Kuan Yin, pełnia Twego zdrowia,
uwalnia mnie teraz od zadufania.
Czymże jest dla mnie poczucie wyższości?
Po prostu je puszczam i podążam za Tobą.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, aby być mym prawdziwym Ja.
W żywotności Kuan Yin,
mą nieśmiertelność odzyskuję.

9. Umiłowana Wielka Rado Karmiczna, wymierz kosmiczną sprawiedliwość wszystkim ludziom w instytucjach finansowych na całym świecie, którzy uczestniczą w zezwalaniu grupom mafijnym lub międzynarodowym organizacjom przestępczym na ukrywanie swoich pieniędzy lub na ich pranie.

O, Kuan Yin, jakże słodki dźwięk,
co emanuje ze świętej Ziemi.
Puszczając kierat ego,
już jestem na przeciwległym brzegu.

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, aby być mym prawdziwym Ja.
W żywotności Kuan Yin,
mą nieśmiertelność odzyskuję.

OM VAIROCHANA OM (3X lub 9X)

Część 8
 1. Gautamo Buddo, usuń przestrzeń duchową dla świadomości i istot ciemności stojących za Władimirem Putinem i jego wojną na Ukrainie.

Gautamo, ukaż mi moje mentalne stany,
co skłaniają mnie do miłości i nienawiści.
By ma percepcja stała się czysta
Twoje demaskacje zniosę. 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy Pokojem,
by Morze Samsary uciszyć.
 

2. Gautamo Buddo, usuń przestrzeń duchową dla świadomości i istot ciemności, które postrzegają wojnę jako akceptowalny i usprawiedliwiony środek do osiągnięcia swoich celów.

Gautamo, w Płomieniu Twego Pokoju,
puszczam moje walczące ja.
Naturę Buddy teraz widzę,
Jest ona Twoją i moją istotą. 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy Pokojem,
by Morze Samsary uciszyć.
 

3. Gautamo Buddo, usuń przestrzeń duchową dla świadomości i istot które nie biorą pod uwagę ludzkich konsekwencji wojny i nie biorą pod uwagę własnego braku człowieczeństwa.

Gautamo, jestem z Tobą jednością,
demony Mary pierzchają.
Twoja Obecność to kojący balsam,
me zmysły i umysł już są spokojne. 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy Pokojem,
by Morze Samsary uciszyć.
 

4. Gautamo Buddo, usuń przestrzeń duchową dla świadomości i istot ciemności, które pozwalają nieludzkim przywódcom, takim jak Hitler, Stalin, Mao czy Putin, pojawić się i zdobyć władzę nad narodami lub imperiami.

Gautamo, oto ślubuję,
żyć w wiecznym teraz.
Z Tobą ciągle siebie przekraczam,
by móc żyć we Wzniosłej Teraźniejszości. 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy Pokojem,
by Morze Samsary uciszyć.
 

5. Gautamo Buddo, usuń przestrzeń duchową dla świadomości i istot ciemności, które jedynie dążą do stworzenia chaosu i zniszczenia możliości ludzi dla budowania lepszej przyszłości.

Gautamo, nie mam pragnień,
do niczego ziemskiego nie dążę.
W nie-przywiązaniu teraz spoczywam,
kiedy przechodzę subtelny test Mary. 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy Pokojem,
by Morze Samsary uciszyć

6. Gautamo Buddo, usuń przestrzeń duchową dla świadomości i istot ciemności stojących za elitami władzy, które albo prowadzą fizyczną wojnę lub używają systemu finansowego do prowadzenia ekonomicznej wojny przeciwko ludzkości.

Gautamo, stapiam się z Tobą,
mój umysł jest jednym, nie dwoma.
Jestem zanurzony w Twym olśniewającym blasku,
Nirwana jest wszystkim, czego pragnę. 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy Pokojem,
by Morze Samsary uciszyć.
 

7. Gautamo Buddo, usuń przestrzeń duchową dla świadomości i istot ciemności stojących za elitami władzy, które uważają, że demokracja jest słabą formą rządów i które używają wszelkich środków, aby ją podważyć i zniszczyć.

Gautamo, w Twej ponadczasowej przestrzeni,
jestem zanurzony w Kosmicznej Łasce.
Znam Boga ponad wszelką formą,
do tego świata już się nie będę dostrajał. 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy Pokojem,
by Morze Samsary uciszyć.
 

8. Gautamo Buddo, usuń przestrzeń duchową dla demonów i upadłych istot w świecie astralnym, mentalnym i w świecie tożsamości, które dążą do wywołania wojny i chaosu, aby zniszczyć demokrację i wolność.

Gautamo, już jestem przebudzony,
wyraźnie widzę, o co chodzi,
i dlatego potwierdzam moje święte prawo
by być na Ziemi światłem Buddy. 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy Pokojem,
by Morze Samsary uciszyć.
 

9. Gautamo Buddo, usuń przestrzeń duchową dla demonów i upadłych istot w świecie astralnym, mentalnym i w świecie tożsamości, które starają się zapobiec urzeczywistnieniu Złotej Ery Saint Germain.

Gautamo, Twoim Piorunem,
dajemy Ziemi potężny wstrząs,
Wiem, że niektórzy zrozumieją,
i dołączą do ponadczasowej wspólnoty Buddy. 

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uspakajasz myśli niesforne.
Razem promieniujemy Pokojem,
by Morze Samsary uciszyć.
  

OM VAIROCHANA OM (3X lub 9X)

Zapieczętowanie
 W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego Światła, aby mogło Ono odzwierciedlać doskonałą wizję Chrystusa dla mojego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, tak się już stało! Amen.


Jeśli bierzesz udział w Specjalnym Czuwaniu na rzecz Ukrainy przejdź do inwokacji "Wołanie o podstawowe człowieczeństwo" w dziale "Narzędzia".