Mistyczne inicjacje mocy

Ścieżka duchowego mistrzostwa. Tom 3 

Dowiedz się, jak urzeczywistnić harmonię między twoim życiem duchowym i życiem praktycznym oraz jak otrzymywać nowe idee bezpośrednio od mistrza Saint Germain.  

Książki z serii „Poznaj siebie na twej ścieżka ku duchowemu mistrzostwu” (The Path to Self-Mastery) prezentują zestaw mistycznych i praktycznych inicjatyw mających na celu podniesienie świadomości i odblokowanie twórczego potencjału. Każda książka przedstawia inicjacje jednego z siedmiu duchowych promieni. Sposobem na zwiększenie twoich twórczych mocy i urzeczywistnienia życia, którego pragniesz, jest opanowanie twórczych energii tych promieni.  

Niniejsza książka przedstawia siedem inicjacji Pierwszego Promienia mocy i woli. Mistrz MORE jest głównym nauczycielem Pierwszego Promienia i daje ci on w niej głębokie nauki o tym, jak używać twórczej mocy, w przeciwieństwie do używania mocy opartej na sile, tak powszechnego na Ziemi. Wyjaśnia również, jak stać się gotowym dla odbioru nauczania, abyś podświadomie nie odrzucał instrukcji prawdziwego duchowego nauczyciela i zamiast tego podążał za twoim ego lub fałszywymi nauczycielami.  

Nauczysz się z niej:

1. Jak uniknąć nadużywania mocy poprzez mowę.
2. Jak wykorzystać swoją wyższą zdolność rozumowania.
3. Jak zaakceptować i odbierać bezwarunkową miłość.
4. Jak przyspieszyć na wyższy poziom kreatywności.
5. Jak rozpoznać siły ciemności bez lęku.
6. Jak zacząć uwalniać się od epickiej walki.
7. Jak zdepersonalizować swoje osobiste życie.

WARUNKI SPRZEDAżY


UWAGA! Ceny naszych tłumaczeń (e-boków lub ich plików pdf) są takie jakie w przybliżeniu są obecnie ceny ich drukowanych angielskich oryginałów w www.amzon.pl i w www.amazon.se, mimo, że ceny tłumaczeń na inne języki są o wiele wyższe (Zobacz tutaj). Jednak będą one odpowiednio przez nas zaniżane, gdy polskie tłumaczenia zaczną ukazywać się w postaci drukowanej. Jeśli zamawiający pokaże nam w portalu amazon aktualną niższą cenę angielskiego oryginału zamawianego u nas jego przekładu – bądź w PLN, bądź w SEK – to nabędzie ją u nas za tę właśnie cenę.
Nabywając nasze książki wspierasz naszą ideową działalność.


Książka w formacie pdf może być również używana jako audio-bok. Format ten daje możliwość wysłuchania jej w wybranym tempie i czytanej głosem damskiego lub męskiego lektora. Jak sprawić, by plik PDF był odczytywany na głos?

Drukowany angielski oryginał książki ma xxx stron.

 

PŁATNOŚĆ:

Cena dla klientów z polskim adresem pocztowym i elektronicznym: 
145 zł.  

 

Cena dla klientów z niepolskim adresem pocztowym i elektronicznym: 400 SEK. 

W chwili obecnej nie jest pobierany VAT/Moms.   

 

Klient dokonujących zapłaty z Polski lub mający konto w polskim banku dokonuje przelewu na konto bankowe:  

Powel Kontny 77 1440 0003 0000 0000 1526 6716 PKO.  

 

Klient dokonujący zapłaty spoza Polski dokonuje przelewu na konto bankowe:  

Powel Kontny 91599828334 Skandiabanken Stockholm, Szwecja.
Iban-nummer SE54 9150 0000 0915 9982 8334
Bic-kod SKIASESS

(UWAGA! Skandiabanken używa DNB jako banku korespondenta dla płatności międzynarodowych. Jeśli bank wysyłający żąda informacji o BIC DNB, DNBANOKK jest wprowadzany jako dodatkowa informacja oprócz SKIASESS.)


Adres: Skandiabanken Utlandsavdelning S-105 55 STOCKHOLM SWEDEN

 

Klienci mający szwedzki numer telefonu komórkowego i dostęp do funkcji "Swish" mogą również dokonać wpłat na numer 079 354 8644. 

 

Klient spoza Polski może również dokonać zakupu i zapłaty z pomocą firmy PAYPAL.   

 

DOSTAWA PRODUKTU:  

Dostarczenia produktu nastąpi w ciągu maksymalnie 2 dni od czasu wpłynięcia zapłaty na wybrane konto sprzedającego.   

Klient musi BEZWZGLĘDNIE podać swoje nazwisko i swój BEZBŁĘDNY adres elektroniczny/e-mail oraz informację o dacie dokonanej wpłaty.  

 

REKLAMACJE / UWAGI / KONTAKT:  

Ewentualne reklamacje/uwagi należy nadsyłać na adres internetowy/e-mail:  

indigoapollo@yahoo.seNowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną