Inwokacje towarzyszące książce K. Michaelsa "Ku pełni wyzwolenia kobiet". Rozdział 2 i 3

2 Przebudzić kobiety, by kwestionowały nieomylne prawdy
(Część 1)

 W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa, używam prawa, który mam jako istota we wcieleniu na Ziemi, aby wołać do Matki Maryi, by wzmocniła moje wezwania i użyła moich czakramów, aby rzutować w zbiorową świadomość sformułowania zawarte w tej inwokacji i obudzić ludzi ku świadomości, która wyzwoli zarówno mężczyzn jak i kobiety od wszelkiego psychicznego i duchowego zniewolenia ze strony upadłych istot. Przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość pracując z wniebowstąpionymi mistrzami. Szczególnie wołam …

  [Tu możesz dołączyć osobiste wołanie]

  Wołam o najdoskonalsze spełnienie tych wezwań, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

  Uwaga! Symbol serca ♥ występujący w tekście inwokacji  jest przypomnieniem o potrzebie skupiania się w swoim sercu w trakcie jej wygłaszanie, aby osiągnąć najwyższe z możliwych efekty przywoływania duchowego światła.

Część 1
♥ 1. Matko Maryjo, przebudź kobiety ku potrzebie zwrócenia uwagi na sytuację kobiet, ku potrzebie debaty na różne tematy związane z sytuacją kobiet i ku potrzebie dokonania drastycznych praktycznych zmian w społeczeństwie, aby poprawić sytuację kobiet. 

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii życia znajduję. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 2. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby rozpoznały, że wniebowstąpieni mistrzowie inicjują i są zaangażowani we wszelkie poprawianie sytuacji kobiet, ponieważ są duchowymi opiekunami tej Planety. 

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 3. Matko Maryjo, przebudź kobiety ku energiom i ideom, które przekazujesz do zbiorowej świadomości i do pola energetycznego Planety. 

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą energię
bazującą na lęku, przywracając tym świętą Harmonię. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

 ♥ 4. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby podchwyciły idee, odczuły energie i podjęły działania w celu omawiania różnych kwestii, o których same nie były w stanie debatować. 

Twe święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 5. Matko Maryjo, przebudź kobiety ku dostrzeżeniu faktu, że ta Planeta pozostaje pod ogromnym wpływem upadłych istot, a w ciele tożsamości, mentalnym i emocjonalnym Planety jest tak wiele niższej energii opartej na lęku, że bez wniebowstąpionych mistrzów my, ludzie, nie jesteśmy w stanie się od tego wyzwolić. 

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 6. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, jak ważne jest przywoływanie, wzmacnianie i ukierunkowywanie duchowych energii i idei do świadomości zbiorowej, aby coraz więcej ludzi mogło je przyjąć. 

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 7. Matko Maryjo, przebudź te kobiety, które mogą działać jako awangarda, jako prekursorzy, które zajmą pewne pozycje w społeczeństwie, by móc podejmować decyzje, podejmować działania, aby mogły czynić to, po co tu przybyły aby czynić. 

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 8. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że wyzwolenie kobiet, równość mężczyzn i kobiet nie jest procesem prawnym. Nie jest to również proces fizyczny. Jest to proces psychiczny. 

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 9. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że równość wymaga zmian w ciele emocjonalnym, w ciele mentalnym oraz w ciele tożsamości społeczeństwa i jednostek. 

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

 

Część 2
♥ 1. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że nawet gdyby społeczeństwo uchwaliło kodeks praw, które zapewniłyby całkowitą równość między mężczyznami i kobietami lub wyzwolienie kobiety z wszelkiego ucisku czy ograniczeń, to nie można tego uczynić na drodze prawnej, ponieważ nie jest to proces całkowicie prawny lub polityczny. Wymaga on zmiany świadomości. 

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii życia znajduję. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 2. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że potrzeba pewno czasu, zanim zmiana przeniknie przez świadomość zbiorową i indywidualną świadomość ludzi żyjących w społeczeństwie. Jest to bowiem proces psychiczny. 

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 3. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, iż muszą one porzucić przekonanie, że istnieje jakaś ostateczna prawda. Kobiety muszą porzucić wszelkie marzenie o ostatecznej prawdzie, o finalnym objawieniu, ponieważ tylko one mają potencjał ku temu, aby to uczynić. 

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą bazującą na lęku energię,
przywracając tym świętą Harmonię. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 4. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że jednym z głównych środków, które są używane na całym świecie do uciskania kobiet i utrzymywania ich w niekorzystnych sytuacjach, jest idea, że ​​istnieje jakaś ostateczna prawda. 

Twe święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 5. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że wiele kobiet na całym świecie jest trzymanych w jakiejś zafiksowanej pozycji socjalnej, ponieważ ich społeczeństwo wierzy, że chrześcijaństwo przyniosło ostateczne objawienie i że Biblia jest Słowem Bożym i że nie potrzebuje ono być dzisiaj uaktualnione. 

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 6. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że wielu ludzi wierzy, iż to, co zostało powiedziane o kobietach w Biblii jest absolutną prawdą, która powinna obowiązywać na zawsze. Dlatego kobiety powinny milczeć w kościołach, bo są odpowiedzialne za upadek mężczyzn i powinny być trzymane z dala od stanowisk decyzyjnych, jako że są one niebezpieczne i mogą przeszkodzić urzeczywistnieniu Planu Boga dla zbawienia świata. 

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 7. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że miliony chrześcijan żywią te przekonania, ponieważ wierzą, że Biblia jest słowem Boga. Wielu muzułmanów żywi takie samo przekonanie gdy chodzi o Koran. 

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 8. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że w hinduizmie i w Chinach istnieją pewne przekonania, które określają sytuację i pozycję kobiet w społeczeństwie. Również niektórzy materialiści uważają, że ewolucja zdefiniowała różnice między mężczyznami i kobietami i że kobiety są gorsze od mężczyzn, ponieważ taki jest jej wynik. 

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 9. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że jednym z głównych kamieni milowych na drodze ku wyzwoleniu kobiet jest zakwestionowanie idei, że na Ziemi istnieje jakakolwiek prawda, która jest absolutna lub ostateczna. Mężczyźni nie mogą się na to zdobyć, ale kobiety mogą przyspieszyć i rzucić wyzwanie idei absolutnej, ostatecznej prawdy. 

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

 

Część 3
♥ 1. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że idea ta utrzymuje również mężczyzn w zafiksowanej pozycji, ponieważ te absolutne prawdy określają również niezmienne role dla nich i mężczyźni są uwięzieni w tych rolach, nawet jeśli nie są tego świadomi lub nie chcą tego uznać. 

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii życia znajduję. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 2. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że w dekadzie lat trzydziestych tego stulecia kobiety muszą ujawniać, w jaki sposób idea prawdy absolutnej ogranicza nie tylko je same, ale i mężczyzn oraz całe społeczeństwa. 

Przyszedłem na Ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 3. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że era ideologii już się skończyła. Nie możemy już dłużej wierzyć, że jeśli społeczeństwo oparte jest na określonej ideologii i żyje zgodnie z jakąś absolutną prawdą, to wszystkie problemy zostaną rozwiązane i zaistnieje idealny świat. 

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą bazującą na lęku energię,
 przywracając tym świętą Harmonię. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 4. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że jest to fałszywa idea, że jest to niebezpieczna, destruktywna idea, który doprowadziła do większości konfliktów, które widzieliśmy w historii i która doprowadziła do ​​wojen światowych oraz do niewiarygodnych okrucieństw i prześladowań. 

Twe święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 5. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że jeśli jakiś kraj lub grupa państw wierzy, że jest w posiadaniu absolutnej idei i że ich idea może stworzyć idealne społeczeństwo, to automatycznie stawia je to w konflikcie z tymi, którzy  tej idei nie podzielają. 

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 6. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że w nadchodzącym wieku nie będzie jakiejś jednej ideologii, jednej religii, jednej filozofii politycznej, która zdominuje Ziemię. Nie będzie też kilku rywalizujących ze sobą ideologii, które będą walczyć o dominację na światem. 

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 7. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że wpływ ideologii i systemów myśli zniknie, gdy ludzie się obudzą i uświadomią sobie fakt, że byli uwięzieni, że społeczeństwa były uwięzione w tych ideologiach i systemach myśli. 

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 8. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby podjęły świadomy, celowy wysiłek, aby odejść od idei, które są uważane za absolutne. 

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 9. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że Kościół Katolicki, katolicka mentalność, opiera się na idei absolutnej prawdy. Opiera się ona na niezmiennym przekonaniu, że kobiety są odpowiedzialne za upadek mężczyzn, dlatego nie powinno się im pozwalać na zajmowanie decyzyjnych stanowisk. 

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

 

Część 4
♥ 1. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że w każdym kraju zdominowanym przez religię katolicką funkcjonuje ukryta, często niewyartykułowana świadomość, która głosi, że kobiety powinny być trzymane z dala od wszelkich decyzyjnych stanowisk, ponieważ jeśli nie cieszą się one zaufaniem kościoła, to jak można im ufać gdy chodzi rządzenie lub biznes? 

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii życia znajduję. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 2. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że jest to również obecne w innych społecznościach chrześcijańskich, protestanckich i luterańskich, gdzie widzimy tę samą fundamentalną postawę. 

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 3. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że w Afryce istnieje, wywodzący się z religii plemiennych, zestaw wierzeń bardzo ograniczających kobiety, będących nieufnymi wobec kobiet, zwłaszcza kobiet posiadających jakąś moc. 

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą energię
bazującą na lęku, przywracając tym świętą Harmonię. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 4. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że nadal istnieje ukryte przekonanie, że każda silna kobieta musi być czarownicą, a zatem społeczeństwo nie może pozwolić kobietom na dojście do władzy. 

Twe święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 5. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że na wielu obszarach Afryki istnieje stosunek do kobiet oparty na „nieomylnych” lub nigdy nie kwestionowanych ideach: „Takie, po prostu są kobiety. Tacy, po prostu są mężczyźni i takie powinny być relacje między nimi.”. 

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 6. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że znalezienie tego w świętych pismach lub wskazanie na konkretne przekonania gdzie wyraźnie to wyartykułowano może być trudne, ale to istnieje w zbiorowej świadomości – często tak subtelnie, że niewielu ludzi myśli o kwestionowaniu tego. 

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 7. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby rozpoznały te przekonania i je zakwestionowały, aby mówiły to, o czym rzadko się mówi oraz zidentyfikowały te przekonania i postawiły je pod znakiem zapytania. 

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 8. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że są one bardzo dojrzałymi duszami, które zdecydowały się ucieleśnić we wszystkich narodach na całym świecie, właśnie po to, aby rozwijać te społeczeństwa. 

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 9. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że w każdym narodzie, niezależnie od tego, jak nisko rozwiniętym mógłby się wydawać, żyją bardzo odważne dusze, które wcieliły się tam jako kobiety, aby móc wzrastać w tamtejszym środowisku. 

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

Zapieczętowanie
♥ W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Shiva tworzą nieprzeniknioną tarczę wokół mnie samego i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, chroniąc nas przed wszystkimi energiami opartymi na lęku we wszystkich czterech oktawach. 

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które tworzą siły ciemności działające przeciwko wyzwoleniu kobiet na Ziemi! Amen.

2. Przebudzić kobiety, by kwestionowały nieomylne prawdy
(Część 2)
 

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa, używam prawa, który mam jako istota we wcieleniu na Ziemi, aby wołać do Matki Maryi, by wzmocniła moje wezwania i użyła moich czakramów, aby rzutować w zbiorową świadomość sformułowania zawarte w tej inwokacji  i obudzić ludzi ku świadomości, która wyzwoli zarówno mężczyzn jak i kobiety od wszelkiego psychicznego i duchowego zniewolenia ze strony upadłych istot. Przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość pracując z wniebowstąpionymi mistrzami. Szczególnie wołam …

 [Tu możesz dołączyć osobiste wołanie]

 Wołam o najdoskonalsze spełnienie tych wezwań, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen

Część 1
♥ 1. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby przezwyciężyły zbiorowe zaprogramowanie swych ciał emocjonalnych, mentalnych i ciał tożsamości, aby uwolniły się od nich i tym samym pokazały, że można to uczynić. 

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii życia znajduję. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 2. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby mogły wznieść się na pozycje z których będą mogły rzucać swoim społeczeństwom wyzwanie nowymi ideami. 

Przyszedłem na Ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 3. Matko Maryjo, przebudź kobiety we wszystkich narodach, aby wypełniły to, co jest w Boskim Planie ich życia. Pomóż im przebić się przez opór świadomości zbiorowej w ich krajach. 

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą bazującą na lęku energię,
przywracając tym świętą Harmonię. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 4. Matko Maryjo, przebudź najbardziej dojrzałe duchowo kobiety, aby spełniły najwyższy potencjał, jaki zdefiniowały w Boskich Planach swego życia, a nawet wykroczyły poza to, co odważyły ​​się wyobrazić sobie, zanim weszły we wcielenie. 

Twe święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 5. Matko Maryjo, przebudź tych wszystkich, którzy potrafią dostroić się do wyższych idei i przyjąć te, które dotyczą wyzwolenia kobiet, wyzwolenia mężczyzn i równości płci. 

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 6. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby znalazły sposoby na dzielenie się niniejszym nauczaniem i były prekursorami, którzy uczynią nadchodzącą dekadę prawdziwym krokiem naprzód w poprawie sytuacji kobiet na tej Planecie. 

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 7. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby uzyskały doskonałą wizję i dostrzegły jaki jest praktyczny, realistyczny cel wyzwolenia kobiet w tej trzeciej dekadzie XXI wieku. 

Podnoszę mój głos i decyduję:
Skończyć z wojnami, daję polecenie!
Walczący nigdy więcej nie będą ranić Ziemi,
Złote Era już nastaje. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 8. Matko Maryjo, przebudź wiele dojrzałych dusz, które zdecydowały się wcielić w krajach mniej rozwiniętych, aby urzeczywistnić tam wyzwolenie kobiet. 

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 9. Matko Maryjo, przebudź dojrzałe dusze, które zdecydowały się wcielić w bardziej rozwiniętych krajach, a również w tych, które są  w swym rozwoju średnio zaawansowane, aby rozwijać te społeczeństwa. 

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

 

Część 2
♥ 1. Matko Maryjo, przebudź kobiety w tych narodach, które nie są zbyt zaawansowane, gdy chodzi o wyzwolenie kobiet, aby mogły nadrobić zaległości w następnej dekadzie i zbliżyć się do miejsca, w którym obecnie znajdują się najbardziej zaawansowane narody pod względem równości płci i wyzwolenia kobiet. 

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii życia znajduję. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 2. Matko Maryjo, przebudź kobiety, które postanowiły wcielić się w bardziej zaawansowanych narodach, aby wyprowadzić te narody z miejsca, w którym są dzisiaj, aby wnieść większą świadomość potrzeby wyzwolenia kobiet, większą świadomość potrzeby równości między płciami. 

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 3. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby znalazły sposób na stworzenie prawnej równości między płciami, aby prawa były stosowane równo wobec tak mężczyzn jak i kobiet. 

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą bazującą na lęku energię,
przywracając tym świętą Harmonię. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 4. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, jak uzyskać równe szanse w miejscu pracy, równe wynagrodzenie za wykonywanie tej samej pracy i aby kobiety nie były ograniczone do pewnych rodzajów prac, które są gorzej płatne. 

Twe święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 5. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że równość niekoniecznie oznacza identyczność. Oznacza to zmianę, w której dostrzegamy równą wartość kobiet i mężczyzn oraz że kobiety wnoszą równie ważny wkład w społeczeństwo. 

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 6. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że właśnie dlatego powinniśmy przezwyciężyć ideę, że istnieje jakaś prawda z przeszłości, która jest absolutnym objawieniem danym od Boga i które powinno określać rolę mężczyzny i kobiety oraz relację między nimi. 

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 7. Matko Mario, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że w przeszłości większość społeczeństw miało patriarchalną mentalność. Były one zdominowane przez mężczyzn i już od początku przyjęły określony stosunek do kobiet. 

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 8. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że te same społeczeństwa dokonały ogromnego postępu technologicznego, więc dlaczego miałyby one żyć tak, jakby czas się zatrzymał, gdy chodzi o postrzeganie mężczyzn i kobiet i ich ról? 

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 9. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że wraz z rozwojem technologii społeczeństwo powinno dokonać postępu w sposobie, w jaki postrzega mężczyzn i kobiety. 

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

 

Część 3
♥ 1. Matko Maryjo, przebudź kobiety, by zakwestionowały i ostatecznie porzuciły ideę, że kiedykolwiek może zaistnieć jakiś święty tekst, będącym absolutnie nieomylnym objawieniem, które powinno obowiązywać na zawsze. 

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii życia znajduję. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 2. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że Biblia, Koran i Tora powstały w czasie, gdy ludzie postrzegali życie poprzez patriarchalną mentalność zdominowaną przez mężczyzn. 

Przyszedłem na ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 3. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że nawet Wszechmogący Bóg nie mógł wówczas wnieść ostatecznego objawienia, ponieważ ludzie uwięzieni w tej mentalności nie byli w stanie go przyjąć. 

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą bazującą na lęku energię,
przywracając tym świętą Harmonię. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 4. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że Bóg nie mógł powiedzieć Abrahamowi czy Mojżeszowi, aby promowali równość płci. 

Twe święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 5. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że Jezus nie dyskryminował mężczyzn i kobiet, ale że nie jest to dokładnie przedstawione w ewangeliach, ponieważ ludzie, którzy je spisywali, byli nadal uwięzieni w tej zdominowanej przez mężczyzn mentalności. 

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 6. Matko Maryjo, przebudź dużą grupę ludzi, którzy są gotowi przyspieszyć swój rozwój i świadomie porzucić myślenie, że nie możemy kwestionować świętych tekstów, który zostały spisane wieki lub tysiące lat temu, ponieważ zostały one w jakiś sposób dane przez Boga, a zatem muszą być nieomylne. 

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 7. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że chociaż Bóg jest nieomylny, to ludzie otrzymujący objawienie nie są nieomylni. Nigdy nie było i nigdy nie będzie absolutnego, ostatecznego objawienia na tej Planecie. 

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 8. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby ujrzały rzeczywistość postępującego objawienia (progressive revelation) i że wniebowstąpieni mistrzowie mają do zaoferowania znacznie więcej, niż to, co może być dzisiaj przyjęte. 

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 9. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że z uwagi na stan zbiorowej świadomości nigdy nie było na Ziemi epoki, w której można było dać ludzkości doskonałe, postępujące objawienie. 

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

 

Część 4
♥ 1. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że ci, którzy manipulują ludzkością, przemieszali ideę objawienia i świętych tekstów z ideą nieomylności. Chcą oni, aby ludzie wierzyli, że w świętych pismach nie może być błędów, bo to zamyka drzwi do postępującego objawienia. 

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
Jednością w mym sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii życia znajduję. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 2. Matko Maryjo, wybudź kobiety z przekonania, że ​​gdyby po spisaniu chrześcijańskich pism zostało powiedziane coś więcej, oznaczałoby to, że pisma te nie są nieomylne i muszą być w nich błędy. 

Przyszedłem na Ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 3. Matko Maryjo, wybudź kobiety z potrzeby bezpieczeństwa, która sprawia, że ​​są one przekonane, iż posiadają nieomylny system wierzeń i jeśli wierzą w niego i przestrzegają jego zasad, to mają gwarancję zbawienia po tym życiu. 

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
aby pochłonąć całą bazującą na lęku energię,
przywracając tym świętą Harmonię. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 4. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że ludzie, którzy nie chcą porzucić tego przekonania, stają się fanatykami jako że doświadczają lęku, który jest nie do zniesienia. 

Twe święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 5. Matko Maryjo, przebudź ludzi, którzy w poprzednich wcieleniach dorastali w jednym z tych nieomylnych systemów wierzeń i którzy bezpośrednio doświadczyli, że obietnica zewnętrznego zbawienia jest fałszywa. 

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 6. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby przebili się ku świadomemu poziomowi i przyciągnęli do niego to, co już wiedzą w swych ciałach tożsamości i w ciałach mentalnych. Pomóż im przezwyciężyć lęk w ciele emocjonalnym, który blokuje przenikanie tych wglądów w fizyczny umysł. 

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 7. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby zrozumieli, że nie musimy już wierzyć, że święte teksty są nieomylne. Możemy być otwarci na nowe idee. Możemy być otwarci na możliwość, że nie będziemy musieli traktować kobiet w naszym społeczeństwie tak, jak były traktowane w przeszłości. 

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 8. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że w nowoczesnym społeczeństwie nie możemy traktować kobiet tak, jak były one traktowane tysiące lat temu. Wołam, aby świadomość tego stała się powszechna w nadchodzącej dekadzie tego stulecia. 

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

♥ 9. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że mężczyźni są bardziej podatni na bycie ofiarami tych absolutystycznych systemów wierzeń i epickiej mentalności. Dlatego też, to kobiety mają największy potencjał, aby być prekursorami tego przełomu, w którym społeczeństwa zaczną porzucać ten absolutystyczny aspekt epickiej mentalności. 

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

Zapieczętowanie
♥ W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Shiva tworzą nieprzeniknioną tarczę wokół mnie samego i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi tej Planety, chroniąc nas przed wszystkimi opartymi na lęku energiami we wszystkich czterech oktawach. 

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które tworzą siły ciemności działające przeciwko wyzwoleniu kobiet na Ziemi! Amen.

 

Wygłaszając kolejne inwokacje, przejdź do:
Rozdział 5 i 6.  Inwokacja - Przywoływanie świadomości istnienia niewidzialnych sił (Część 1 i 2)

Dwie dodatkowe inwokacje i konferencji poświęconej "Wyzwoleniu kobiet":

- Wołanie o zaprzestanie eksploatacji kobiet
 

- Wołanie o duchowe przebudzenie kobiet

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną