TEMATY: Niefizyczna przyczyna chorób – Błogosławienie pożywienia jest ważne.


Pytanie: Jak ważne jest błogosławienie spożywanego pokarmu duchowym światłem trafiającym następnie do komórek naszych ciał poprzez ten pokarm.


Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza, Jezusa przez Kima Michaelsa:


Fizyczny aspekt choroby nie jest przyczyną choroby, ale jej objawami. Nie możesz więc usunąć przyczyny choroby, lecząc ciało, bez względu na to, czy robisz to za pomocą leków, czy pożywienia. To, co możesz zrobić, to złagodzić jej objawy i zmniejszyć ich nasilenie. Oczywiście właściwa dieta jest ważną częścią tego procesu, a Twoja myśl o zasilaniu żywności energią duchową jest szczególnie ważna i przydatna. W związku z tym sugeruję aby, jako jeden z wielu możliwych sposobów, tak błogosławić swoje jedzenie: 


W imię Jezusa Chrystusa uświęcam ten pokarm jako Ciało i Krew Chrystusa. 


Uświęcam moje ciało i umysł jako kielich Żywego Chrystusa. 


Uświęcam moje życie jako oblubienicy Chrystusa i akceptuję to w tej godzinie z pełną mocą.

Amen.


lub możesz powiedzieć:


JESTEM Duchem Świętym przekształcającym ten pokarm w doskonałe odżywianie.


JESTEM Duchem Świętym przekształcającym każdą komórkę i atom mojego ciała w doskonałe zdrowie.