15. Wołanie o wolność od fałszywych bogów

 W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa, używam prawa, który mam jako istota we wcieleniu na Ziemi, aby wołać do Archanioła Michała, by wzmocnił moje wezwania i użył moich czakramów, aby rzutować sformułowania zawarte w tej inwokacji w zbiorową świadomość i obudzić ludzi ku świadomości, która wyzwoli zarówno mężczyzn jak i kobiety z wszelkiego psychicznego i duchowego zniewolenia ze strony upadłych istot. Przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jesteśmy istotami duchowymi i że możemy współtworzyć nową przyszłość, pracując z Wniebowstąpionymi Mistrzami. Szczególnie wołam … 

 

(Tu możesz dołączyć osobiste wołanie) 

 

Wołam o najdoskonalsze spełnienie tych wezwań, ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen. 

Część 1
1. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które sprzysięgły się przeciw kobietom, używając ku temu mężczyzn, zbiorowej świadomości, społeczeństw, instytucji, religii i partii politycznych.

Archaniele Michale, Światłości Błękitna,
w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie.
Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność,
Twa Miłość do mnie zawsze prawdziwa.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

2. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które są mistrzami wciągania ludzi w jakąś względną, dualistyczną reakcję.

Archaniele Michale, będę w pełni
w jedności z Twą Rzeczywistością.
Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić,
ten świat nie ma nade mną mocy.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

3. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które wykorzystały swoją wolną wolę do ignorowania faktu, że są częścią całości i zaczęły działać jako oddzielne istoty, tworząc w ten sposób najbardziej podstawową iluzję na Ziemi, która sprawia, że mężczyźni i kobiety czują się oddzielonymi istotami.

Archaniele Michale, mocno mnie przytul,
rozjaśnij najciemniejszą noc.
Oczyść Twym Światłem moje czakramy,
przywróć mi wewnętrzne widzenie.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

4. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty stojące za fundamentalnym podziałem, według którego mężczyźni i kobiety są różni, co powoduje wszelkie nękanie i ucisk kobiet.

Archaniele Michale, oto jestem,
– z Tobą daję polecenia Światłu.
Będę otwierał me serce,
aż najwyższą prawdę pojmę.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

5. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które wykorzystują różnice w budowie naszych fizycznych ciał i rzutują te różnice na nas - jako na dusze, jako na istoty duchowe. Rzutują one, że istnieje różnica między mężczyznami i kobietami.

Archaniele Michale w mym sercu
– nigdy ode mnie nie odejdziesz.
Częścią Hierarchii /życia/ jestem
– akceptuję teraz nowy, świeży początek.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

6. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które używają religii do projekcji idei, że mężczyźni są stworzeni przez Boga w inny sposób, a również, że Bóg najpierw stworzył Adama, a potem – jakby po namyśle – stworzył Ewę.

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny,
całą ciemność przeszywasz.
Osiągam teraz świadomość Chrystusa,
Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

7. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które dały Żydom Księgę Rodzaju i które zawarły w niej pewne informacje właśnie po to, aby w fundamentalny sposób rozdzielić mężczyzn i kobiety, co następnie pozwoliło im podnieść mężczyzn do rangi nadrzędnych stworzeń, a kobiety zepchnąć do drugorzędnej roli sług.

Archaniele Michale, w Twych Skrzydłach szybując,
puszczam teraz wszystko, co małe.
Boże do Domu wezwanie w mym sercu rozbrzmiewa,
me serce z Twym Sercem na zawsze śpiewa.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

8. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które wpisały siebie do Księgi Rodzaju oraz zawarły w niej historię o ogrodzie Edenu, gdzie Ewa była kuszona, by zjeść zakazany owoc.

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu,
w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować.
Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany,
moje życie jest teraz Świętym Poematem.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

9. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które stworzyły owo celowe, złośliwe, agresywne kłamstwo, aby stworzyć fundamentalny podział między mężczyznami i kobietami, którego nie da się usunąć.

Archaniele Michale, Światłością jesteś,
świecącą jak błękitna gwiazda.
Jesteś Boga posłańcem w kosmosie,
z Tobą daleko zajdę.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

Część 2
1. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które stworzyły kłamstwo o zakazanym owocu, co pasuje do ich całego planu i powoduje ogromne zamieszanie.

Archaniele Michale, Światłości Błękitna,
w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie.
Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność,
Twa Miłość do mnie zawsze prawdziwa.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

2. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty stojące za tą historią, która sprawia, że ​​wydaje się, iż Bóg okłamał Adama i Ewę, a wąż powiedział prawdę, że gdy zjedzą owoc poznania dobra i zła, to na pewno nie umrą.

Archaniele Michale, będę w pełni
w jedności z Twą Rzeczywistością.
Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić,
ten świat nie ma nade mną mocy.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

3. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które chcą, aby ludzie wierzyli, że one wiedzą lepiej niż Bóg, że idee które głoszą na Ziemi, są bardziej prawdziwe niż idee, które pochodzą ze świata duchowego, od wniebowstąpionych mistrzów.

Archaniele Michale, mocno mnie przytul,
rozjaśnij najciemniejszą noc.
Oczyść Twym Światłem moje czakramy,
przywróć mi wewnętrzne widzenie.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

4. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które stoją za oporem wobec idei i nauczania wniebowstąpionych mistrzów.

Archaniele Michale, oto jestem,
– z Tobą daję polecenia Światłu.
Będę otwierał me serce,
aż najwyższą prawdę pojmę.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

5. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty stojące za trzema monoteistycznymi religiami, które opierają się na Starym Testamencie i dyskryminują i poniżają kobiety.

Archaniele Michale w mym sercu
– nigdy ode mnie nie odejdziesz.
Częścią Hierarchii /życia/ jestem
– akceptuję teraz nowy, świeży początek.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

6. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które powodują, że ludzie podtrzymują tę bardzo starą opowieść o stworzeniu, mimo że świadomość ludzkości istniejąca w czasach powstania Księgi Rodzaju, obecnie odeszła już bardzo daleko od tego, czym wtedy była.

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny,
całą ciemność przeszywasz.
Osiągam teraz świadomość Chrystusa,
Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

7. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które dokonały manipulowania miliardami ludzi, aby trzymali się tego starożytnego przekazu i myśleli, że z pewnością pochodzi on od najwyższego Boga, a zatem że musi być nieomylny i obowiązywać na wieki.

Archaniele Michale, w Twych Skrzydłach szybując,
puszczam teraz wszystko, co małe.
Boże do Domu wezwanie w mym sercu rozbrzmiewa,
me serce z Twym Sercem na zawsze śpiewa.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

8. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które uniemożliwiają ludziom rozpoznanie, że jeśli naprawdę chcemy tego, co najlepsze dla wszystkich w naszym społeczeństwie, to musimy płynąć z cyklami, które obserwujemy na Ziemi.

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu,
w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować.
Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany,
moje życie jest teraz Świętym Poematem.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

9. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które manipulują zaślepionymi ludźmi, gdzie nie mogą oni dostrzec, że aby płynąć z nieuniknionymi cyklami czasu, musimy porzucić ideę o mężczyznach i kobietach, która ma tysiące lat i została objawiona w poprzednim cyklu, kiedy planeta była zupełnie inna i w którym zbiorowa świadomość była o wiele niższa.

Archaniele Michale, Światłością jesteś,
świecącą jak błękitna gwiazda.
Jesteś Boga posłańcem w kosmosie,
z Tobą daleko zajdę.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

Część 3
1. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które dokonały manipulacji, aby ludzie opierali się kosmicznym cyklom trzymając się religii, które były w stanie hamować zmiany w społeczeństwie przez setki lub tysiące lat.

Archaniele Michale, Światłości Błękitna,
w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie.
Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność,
Twa Miłość do mnie zawsze prawdziwa.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

2. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które używają religii chrześcijańskiej i islamu do uniemożliwienia zaistnienia zmian w relacjach między mężczyznami i kobietami.

Archaniele Michale, będę w pełni
w jedności z Twą Rzeczywistością.
Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić,
ten świat nie ma nade mną mocy.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

3. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które wpływają na mahometan i chrześcijan, aby postrzegali wiarę jako coś statycznego.

Archaniele Michale, mocno mnie przytul,
rozjaśnij najciemniejszą noc.
Oczyść Twym Światłem moje czakramy,
przywróć mi wewnętrzne widzenie.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

4. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które spowodowały, że ludzi wierzą w święte teksty, w ich nieomylność, wierząc w obietnicę religii chrześcijańskiej, że zostaną zbawieni po tym życiu, nawet jeśli nie podniosą swojej świadomości.

Archaniele Michale, oto jestem,
– z Tobą daję polecenia Światłu.
Będę otwierał me serce,
aż najwyższą prawdę pojmę.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

5. Archaniele Michale, spętaj siły ciemności, demony i twory świadomości zbiorowej, które powstrzymują wyzwolenie kobiet i zmuszają ludzi do podtrzymywanie ich ucisku w oparciu o te bardzo stare idee.

Archaniele Michale w mym sercu
– nigdy ode mnie nie odejdziesz.
Częścią Hierarchii /życia/ jestem
– akceptuję teraz nowy, świeży początek.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

6. Archaniele Michale, zniszcz te siły, zniszcz ich władzę nad psychiką zarówno mężczyzn jak i kobiet, nad psychiką całych społeczeństw, nad zbiorową świadomością. Rozbij ten stan hipnozy, tę ciemną chmurę, która wisi nad ludzkością.

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny,
całą ciemność przeszywasz.
Osiągam teraz świadomość Chrystusa,
Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

7. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które doprowadziły do za-​​hipnotyzowania ludzi katolickimi doktrynami i roszczeniem katolików do nieomylności.

Archaniele Michale, w Twych Skrzydłach szybując,
puszczam teraz wszystko, co małe.
Boże do Domu wezwanie w mym sercu rozbrzmiewa,
me serce z Twym Sercem na zawsze śpiewa.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

8. Archaniele Michale, spętaj twory świadomości zbiorowej, które zahipnotyzowały ludzkie umysły, okrywając je gęstą mgłą, aby ludzie nie mogli dostrzec, że te doktryny nie są nieomylne.

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu,
w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować.
Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany,
moje życie jest teraz Świętym Poematem.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

9. Archaniele Michale, uwolnij ludzi od tego zaklęcia nieomylności, aby łuski mogły opaść z ich oczu i aby nagle dostrzegli, jak ograniczone było ich wcześniejsze postrzeganie.

Archaniele Michale, Światłością jesteś,
świecącą jak błękitna gwiazda.
Jesteś Boga posłańcem w kosmosie,
z Tobą daleko zajdę.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

Część 4
1. Archaniele Michale, uwolnij ludzi od hipnotycznego stanu chrześcijaństwa, zarówno protestanckiego, jak i katolickiego.

Archaniele Michale, Światłości Błękitna,
w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie.
Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność,
Twa Miłość do mnie zawsze prawdziwa.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

2. Archaniele Michale, uwolnij ludzi w świecie islamu. Uwolnij ludzi, których umysły są osnute mgłą tego hipnotycznego stanu stworzonego przez fundamentalistyczny islam.

Archaniele Michale, będę w pełni
w jedności z Twą Rzeczywistością.
Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić,
ten świat nie ma nade mną mocy.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

3. Archaniele Michale, spętaj bestię stojącą za fundamentalistycznym islamem, spętaj fałszywego boga, tego fałszywego boga Allaha, którego stworzył.

Archaniele Michale, mocno mnie przytul,
rozjaśnij najciemniejszą noc.
Oczyść Twym Światłem moje czakramy,
przywróć mi wewnętrzne widzenie.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

4. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które pierwotnie stworzyły tego wykreowanego przez człowieka boga Allaha, wzmacnianego energetycznie przez miliony ludzi, którzy go czczą.

Archaniele Michale, oto jestem,
– z Tobą daję polecenia Światłu.
Będę otwierał me serce,
aż najwyższą prawdę pojmę.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

5. Archaniele Michale, spętaj upadłe istoty, które pierwotnie stworzyły tego wykreowanego przez człowieka boga Jehowę, który jest energetycznie wzmacniany przez miliony ludzi, którzy go czczą.

Archaniele Michale w mym sercu
– nigdy ode mnie nie odejdziesz.
Częścią Hierarchii /życia/ jestem
– akceptuję teraz nowy, świeży początek.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

6. Archaniele Michale, spętaj fałszywego boga Jehowę i zniszcz ten stan hipnozy, aby dać ludziom możliwość uwolnienia się - możliwość wybudzenia się z niego.

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny,
całą ciemność przeszywasz.
Osiągam teraz świadomość Chrystusa,
Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

7. Archaniele Michale, uwolnij ludzi, aby mieli możliwość uwolnienia się od tego ciężaru, od tej chmury, która wisi nad nimi, aby mogli zmienić swoje nastawienie i postrzeganie.

Archaniele Michale, w Twych Skrzydłach szybując,
puszczam teraz wszystko, co małe.
Boże do Domu wezwanie w mym sercu rozbrzmiewa,
me serce z Twym Sercem na zawsze śpiewa.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

8. Archaniele Michale, pozwól ludziom pójść dalej, abyś mógł bronić ich wzrastania jako postępującego procesu, a nie jako czegoś statycznego, co każe im myśleć, że powinni trzymać się idei, które każdy niezahipnotyzowany widzi, iż są one całkowicie przestarzałe i niedorzeczne w sytuacji współczesnych ludzi.

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu,
w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować.
Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany,
moje życie jest teraz Świętym Poematem.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

9. Archaniele Michale, uwolnij zarówno kobiety jak i mężczyzn z ich mentalnego więzienia, w którym myślą, że ​​mają do odegrania pewną rolę, którą muszą odgrywać przez całe życie i że nie istnieje żadna inna możliwość.

Archaniele Michale, Światłością jesteś,
świecącą jak błękitna gwiazda.
Jesteś Boga posłańcem w kosmosie,
z Tobą daleko zajdę.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

Część 5
1. Archaniele Michale, spętaj i pochłoń twory świadomości zbiorowej oraz energetyczne bestie istniejące w zbiorowej świadomości Afryki, Bliskiego Wschodu i Indii, które panują nad umysłami większości mężczyzn i kobiet, zmuszając ich do podporządkowania się swoim rolom.

Archaniele Michale, Światłości Błękitna,
w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie.
Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność,
Twa Miłość do mnie zawsze prawdziwa.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

2. Archaniele Michale, spętaj i pochłoń wszystkie bestie stojące za prześladowaniem kobiet, bestie które panują również nad umysłami większości kobiet w pewnych krajach.

Archaniele Michale, będę w pełni
w jedności z Twą Rzeczywistością.
Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić,
ten świat nie ma nade mną mocy.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

3. Archaniele Michale, spętaj i pochłoń upadłe istoty i twory świadomości zbiorowej stojące za prostytucją kobiet, handlem ludźmi i za instytucjami, które pozwalają na pranie brudnych pieniędzy pochodzących z tych procederów.

Archaniele Michale, mocno mnie przytul,
rozjaśnij najciemniejszą noc.
Oczyść Twym Światłem moje czakramy,
przywróć mi wewnętrzne widzenie.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

4. Archaniele Michale, spętaj i pochłoń twory świadomości zbiorowej, które trzymają mężczyzn w pułapce nadużywania alkoholu i przemocy, w pułapce zmuszania ludzi do prostytucji i gwałtów oraz innych destruktywnych działań.

Archaniele Michale, oto jestem,
– z Tobą daję polecenia Światłu.
Będę otwierał me serce,
aż najwyższą prawdę pojmę.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

5. Archaniele Michale, spętaj i pochłoń upadłe istoty i twory świadomości zbiorowej, które starają się uniemożliwić społeczeństwom uświadomienie sobie, że te istoty ciemności naprawdę istnieją i w jaki sposób obezwładniają one ludzkie umysły.

Archaniele Michale w mym sercu
– nigdy ode mnie nie odejdziesz.
Częścią Hierarchii /życia/ jestem
– akceptuję teraz nowy, świeży początek.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

6. Archaniele Michale, spętaj i pochłoń upadłe istoty i twory świadomości zbiorowej, które starają się uniemożliwić społeczeństwom uświadomienie sobie, że musimy zrozumieć twory świadomości zbiorowej tak naukowo jak i z pomocą psychologii.

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny,
całą ciemność przeszywasz.
Osiągam teraz świadomość Chrystusa,
Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.


7. Archaniele Michale, wzywam cię, abyś spętał i usunął z Ziemi upadłe istoty, w tym Mistrza Ciemności, które podjęły decyzję, że na Ziemi uczynią one mężczyzn płcią wyższą, a kobiety płcią niższą.

Archaniele Michale, w Twych Skrzydłach szybując,
puszczam teraz wszystko, co małe.
Boże do Domu wezwanie w mym sercu rozbrzmiewa,
me serce z Twym Sercem na zawsze śpiewa.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

 8. Archaniele Michale, usuń zasłonę ignorancji, którą stworzyły upadłe istoty, aby ukryć swoje własne istnienie, swój plan i całkowitą niewrażliwość na ludzkie istoty.

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu,
w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować.
Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany,
moje życie jest teraz Świętym Poematem.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

9. Archaniele Michale, usuń zasłonę ignorancji, aby wszystkie instytucje, które nieświadomie wspierają plan upadłych istot, zostały zdemaskowane. Uwolnij wszystkich ludzi, którzy mają potencjał oswobodzenia społeczeństw od manipulacji ze strony upadłych istot.

Archaniele Michale, Światłością jesteś,
świecącą jak błękitna gwiazda.
Jesteś Boga posłańcem w kosmosie,
z Tobą daleko zajdę.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

Zapieczętowanie
W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Shiva tworzą nieprzeniknioną tarczę wokół mnie samej/ego i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi, chroniąc nas przed wszystkimi energiami opartymi na lęku we wszystkich czterech oktawach.

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie oparte na lęku energie, które tworzą siły ciemności działające przeciwko wyzwoleniu kobiet na Ziemi! Amen.

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną