Inwokacja do Archanioła Michała dla przezwyciężenie kryzysu duchowego

(UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z inwokacji zapoznaj się i przesłaniem Archanioła Michała Daję wam narzędzie do przezwyciężenia kryzysu duchowego" – Tekst jest w przygotowaniu)

W imię bezwarunkowej miłości Ojca, Syna, Ducha Świętego i Cudownej Matki, Amen.

Ukochany Archaniele Michale, dedykuję to wezwanie urzeczywistnieniu Królestwa Bożego w ...

(Tu opisz sprawy i sytuacje, które pragniesz, by Archanioł Michał i jego aniołowie uzdrowili.)

Modlitwa Pańska

Ojcze-Matko Boże, któryś jest we wszelkim życiu,

Uznajemy i czcimy Twoją obecność, JAM JEST, również w nas samych.

Akceptujemy, że Twoje królestwo urzeczywistnia się na Ziemi poprzez nas.

Akceptujemy naszą odpowiedzialność za urzeczywistnianie Twej woli na Ziemi tak jak urzeczywistniana jest ona w Niebie.

Radujemy się z tego, że codziennie dajesz nam okazję stawania się tym, czym Ty sam jesteś.

Dziękujemy Ci, że wybaczasz nam nasze niedoskonałości, tak jak my wybaczamy je sobie nawzajem.

I wyrzekamy się naszej niskiej woli na rzecz naszej wyższej woli, ponieważ akceptujemy prawdę, że wszechświat zwraca nam to, co mu dajemy.

Bierzemy odpowiedzialność za nasze życie i za naszą Planetę.

Ślubujemy wznosić się ponad pokusy naszego niższego ja, byś mógł wyzwolić nas od wszelkich niedoskonałych energii.

Afirmujemy, że Twoje królestwo, moc i chwała urzeczywistniają się na Ziemi teraz i na wieki wieków.

Amen 

Archaniele Michale, jestem gotów przyjąć aktywną postawę

1. Archaniele Michale, uznaję Cię jako obecność PANA, która jest w stanie wytrzymać atak każdej siły na Ziemi. Chcę być częścią twej specjalnej dyspensy i wznieść się ponad wszelką negatywną energię, zbiorową świadomość, moje kulminacje negatywnej energii z przeszłości i wszystkie siły ciemności.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

2. Archaniele Michale, wiem, że stoję w obliczu duchowego kryzysu i jestem gotów przyznać, że jestem atakowany przez zewnętrzne siły – siły, które wydają się być poza moją kontrolą. Świadomie dołączam teraz do grupy tych, którym można pomóc – bo jestem skłonny przyznać, że mam problem. Archaniele Michale, proszę Cię o pomoc i dlatego jestem gotów przyjąć część momentu siły, którą jesteś, momentu siły Bożej Woli, momentu siły Bożej ochrony.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.

Chroń mnie od sił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

3. Archaniele Michale, uznaję, że Ty nie jesteś zablokowany w dualistycznej walce z szatanem, demonami i siłami ciemności – że nie istniejesz w dualizmie. Rozumiem, że to właśnie dlatego żadna siła na Ziemi nie może cię pokonać, gdy przejawiasz twą Obecność w pełni mocy, którą jesteś. Akceptuję Prawo Wolnej Woli, które stanowi, że ​​to ja muszę określić, którym formom ciemności pozwolę pozostać w moim polu energii i którym formom Światła pozwolę się w nim przejawić. Dlatego mówię: "Pragnę wznieść się ponad ciemność i rosnąć ku Światłu twej Obecności – ku Światłu Boga.”

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

4. Archaniele Michale, wiem, że moje ego i siły ciemności nie chcą bym odmawiał tę inwokację, ponieważ Światło, które przywołuję sprawia im niewygodę. Ale nie ulegnę ich subtelnym namowom by zrezygnować. Użyję natomiast ich oporu by je zdemaskować poprzez obserwowanie moich reakcji i wykorzystanie mej, danej mi przez Boga, siły woli – wspomaganej nieskończoną mocą woli Archanioła Michała – aby na wskroś przeniknąć ten opór i ustanowić osobisty związek z Michałem, Archaniołem Bożej Woli.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

5. Archaniele Michale, przyznaję, że kiedy czuję się bezsilny, sparaliżowany, zaatakowany, lub przygnieciony ciężarami i siłami ciemności do tego stopnia, że nie mogę tego przemóc mocą mego zewnętrznego umysłu i mej istoty, to jest to – mimo wszystko – iluzja. A dnem tej iluzji jest fakt, że to ja jestem tym, który musi mieć kontrolę nad polem mej siły.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

6. Archaniele Michale, uznaję, że ty nie pogwałcisz mej wolnej woli, podczas gdy siły ciemności POGWAŁCĄ moją wolną wolę. Rozumiem jednak, że mogą one pogwałcić mą wolną wolę tylko w tym stopniu, w jakim im na to pozwolę. Archaniele Michale, zapraszam cię, zatem do mojego pola siły, abyś pochłonął ciemność w mojej istocie. Rozumiem jednak, że to ja jestem tym, który musi zdecydować się na puszczenie tej ciemności – zanim twoja Obecność będzie ją mogła pochłonąć.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

7. Archaniele Michale, pojmuję równanie wolnej woli. Jestem gotów zobaczyć sposoby, w jakie zaprosiłem siły ciemności do mojej istoty, łącznie z tymi, których sobie nie uświadamiam. Widzę, że świat jest przesycony subtelnymi,  wężowymi kłamstwami do tego stopnia, że zaprosiłem siły ciemności do mojej istoty, nie wiedząc, co czynię. Jestem gotów dostrzec wybory, których dokonałem i jestem gotów cofnąć decyzje, które pozwoliły ciemności przeniknąć do mego wnętrza i pozwalają jej we mnie przebywać.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

8. Archaniele Michale, Jestem gotów się przebudzić, by wznieść się wyżej i zdecydowanie podążać do punktu, w którym wezmę pełną i ostateczną odpowiedzialność za siebie samego, za swoją własną istotę, swoją życiową drogę, a nawet za swoje zbawienie. Wiem, że siły ciemności nie przenikają w mą istotę wyłącznie poprzez aktywności, które postrzegam jako ewidentnie mroczne, ale również z pomocą mych, na pozór, niewinnych zachowań, a nawet aktywności religijnych, które obrazują odwieczne kłamstwo, że potrzebuję zewnętrznego zbawiciela – ponieważ sam nie mogę zrobić nic, aby siebie zbawić.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

9. Archaniele Michale, jestem gotów się przebudzić, jestem gotów wziąć za siebie odpowiedzialność, by twa moc i Obecność mogły wejść w moją istotę. Nie będę walczyć z twoim Światłem, nie będę kurczowo trzymać się ciemności. Widzę, że moje ego trzyma się ciemności, ponieważ jest mu wygodnie z siłami ciemności, jako że dają mu one pewne poczucie władzy i kontroli nade mną. Ale ja wiem, że moje Świadome Ja jest czymś więcej niż moje ego i dlatego jestem gotów przyjrzeć się temu, dlaczego zaprosiłem siły ciemności do mego wnętrza. Jestem gotów spojrzeć na wszystkie decyzje, które otworzyły mą istotę dla sił ciemności i świadomie je cofnąć, by móc stać się całkowicie wolnym.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

Wybieram życie!

Archaniele Michale, ratuj mnie, bo inaczej zginę! (x3)

Archaniele Michale, uratuj mnie od świadomości śmierci, która powoduje, że widzę siebie, jako śmiertelnego człowieka, oddzielonego od swego Boga.

Umiłowany Archaniele Michale, Obrońco mej Wiary, gdyby ludzie mieli lepszą wiedzę, postępowaliby lepiej i teraz mocą autorytetu mej – danej mi przez Boga – wolnej woli oświadczam, że jestem gotów zdobyć wyższą wiedzę.

Jestem gotów by odcięto mnie od kłamstw antychrysta, które tak omotały mą duszę, że zostałem uwikłany w sieć kłamstw, z której – jak się wydaje – nie ma wyjścia.

Archaniele Michale, jestem gotów wznieść się ponad świadomość śmierci i stać się wolnym, aby móc zobaczyć prawdę Chrystusa i promienną rzeczywistość Boga.

Jestem gotów oglądać mego Boga i już nie żyć, jako istota ludzka, lecz żyć jako istota duchowa, którą rzeczywiście jestem.

Archaniele Michale, jestem gotów zmienić swoje życie. Jestem gotów utracić swoje śmiertelne poczucie życia, swoje śmiertelne poczucie tożsamości, które oparte jest na ograniczeniach tego świata i dualizmie cielesnego umysłu.

Jestem gotów rozwijać mą uważność, by moc przejrzeć subtelne kłamstwa wężowego umysłu i stać się wypełniony Światłem Chrystusa.

Pragnę puścić moje emocjonalne przywiązanie do rzeczy i spraw tego świata oraz ograniczeń, które wydają się być tak bardzo rzeczywiste.

Jestem gotów utracić to poczucie życia, aby zdobyć nieśmiertelne życie świadomości Chrystusa i zaakceptować moją prawdziwą tożsamość jako współ-twórcy z Bogiem.

Dlatego teraz – pełnią autorytetu mojej wolnej woli i mocą płomienia Chrystusa we mnie – deklaruję:

WYBIERAM ŻYCIE! (x4)

Wybieram świadomość życia, świadomość Chrystusa akceptuję, że żyję na wieczność w świetle Chrystusa.

 Przyznaję, że za wszystkimi przejawami tego świata stoi rzeczywistość mojego Boga i dlatego ślubuję już nigdy nie przypisywać nieprzemijalności jakimkolwiek ziemskim przejawom.

Afirmuję, że Bóg jest wszędzie – a zatem i we mnie. Wybieram bycie jednym z moim Bogiem i dlatego jestem Obecnością Archanioła Michała w tym świecie.

Archaniele Michale, uznaję istnienie mocy Boga w mym wnętrzu
1. Archaniele Michale, wzywam cię abyś przejawił tyle twej Obecności w mej istocie, ile mogę jej przyjąć i utrzymać. Ślubuję podążać etapami ścieżki, którą mi oferujesz i niniejszym zapraszam cię do mojej istoty, abyś przepędził z niej siły ciemności. Skorzystam z ulgi w moich obciążeniach dla przyjrzenia się moim złudzeniom i cofnięcia decyzji, które uczyniły mnie podatnym na siły i energie ciemności. Pragnę wznieść się wyżej w mej świadomości i osiągnąć jedność z moją Wyższą Istotą – moją Obecnością JESTEM. Jestem mądrym pracownikiem, który będzie mnożyć swe talenty, aby ponownie nie zostać obciążony ciemnością.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

2. Archaniele Michale, chcę wejść w stały związek z tobą, abyś – kiedy pomnożę to, co otrzymałem – mógł mi dać dalszą ochronę i ulgę, gdy zagwarantuję to moją gotowością odmawiania twej inwokacji, ustawicznego wysłuchiwania twego przesłania i studiowania nauk, które muszę studiować, aby przejąć władzę nad swą psychiką.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

3. Archaniele Michale, wiem, że aby móc wejść w osobisty związek z tobą, muszę przyjąć czynną postawę. Puszczam teraz iluzję tradycyjnej religii przedstawiającej mnie, jako biernego odbiorcę Łaski z Nieba. A zatem, nie spodziewam się, że będę mógł poprosić cię o ulżenie memu brzemieniu i że ty powinieneś natychmiast wkroczyć i uczynić to dla mnie. Widzę, że za tym konceptem stoi fałszywa religia, promowana przez siły ciemności dla łatwiejszego wtargnięcia do mej istoty.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

4. Archaniele Michale, uznaję, iż samo przeświadczenie, że jestem bierny i że nie mam własnej siły sprawia – w głównej mierze – iż ​​jestem narażony na ataki sił ciemności. Widzę, że jeśli zrobiłbyś coś, by potwierdzić to przeświadczenie, uniemożliwiłbyś mi prawdziwe wyzwolenie. Dlatego przejmuję teraz odpowiedzialność i oświadczam: "To Ja JESTEM odpowiedzialny za mój własny dom, to Ja JESTEM odpowiedzialny za mą życiową drogę. I dlatego JESTEM gotów dostrzec iluzje, w które uwierzyłem, uwarunkowania, które ustanowiłem, oczekiwania wobec życia, które stworzyłem. I dlatego JESTEM gotów, by zobaczyć to, co jest nierzeczywiste, puścić to, co jest nierzeczywiste i w zamian przyjąć prawdę Chrystusa, które uczyni mnie wolnym od nierzeczywistości ".

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

5. Archaniele Michale, dostrzegam różnicę między prawdziwymi przedstawicielami Boga spośród Wniebowstąpionych Zastępów, a miriadami fałszywych nauczycieli, którzy istnieją na planie fizycznym, na planie emocjonalnym, na planie mentalnym, a nawet na najniższych poziomach planu eterycznego. Wiem, że wszyscy oni chcą mi powiedzieć, iż sam nie mogę o własnych siłach wznieść się do duchowego świata i że to właśnie ich potrzebuję, aby coś dla mnie zrobili. Uznaję prawdę, że nie potrzebuję niczego poza mocą istniejącą w mojej istocie – ponieważ Królestwo Boże jest we mnie, co oznacza, że jestem stworzony z Istoty mojego Stwórcy.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

6. Archaniele Michale, jestem gotów uznać moc Boga we mnie – to, że JESTEM przedłużeniem Istoty Boga, że JESTEM indywidualizacją Stwórcy. Puszczam teraz iluzję oddzielenia, która spowodowała, iż uwierzyłem, że jestem oddzielony od mego Boga i od reszty stworzenia. Widzę, że jest to podstawową iluzja wężowej świadomości i istot o upadłej świadomości, które chcą zniewolić wszystkich ludzi na Ziemi, by móc wysysać ich światło i ich energię. Rozumiem, że te istoty ciemności nie są już dłużej zdolne odbierać światła Boga, a tym samym muszą sprawić bym zdegenerował to światło tak, aby mogły je sobie przyswoić.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

7. Archaniele Michale, rozumiem teraz, dlaczego siły ciemności dobijają się do mnie dzień i noc, aby uwikłać mnie w nieharmonijny i niestabilny stan umysłu. Wiem, dlaczego stworzyły one tak wiele kłamstw i iluzji, tak wiele aktywności na Ziemi, które nie mają żadnego innego celu niż ten, aby mnie stopniowo omamić i wprowadzić w stan świadomości, w którym mogę być duchowo zgwałcony – ponieważ nie mam już dłużej ochrony pola mej aury. Jestem zdecydowany zamknąć wszystkie otwory w moim polu energii, które dają siłom ciemności możliwość wtargnięcia o każdej porze dnia i nocy i przejęcia mej istoty. Dzięki twej pomocy będę miał kontrolę nad każdą sytuacją. Będę kontrolować moje działania, emocje, myśli i moje poczucie tego, kim jestem – by zawsze móc czuć się uwznioślonym i w stanie wewnętrznego pokoju.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

8. Archaniele Michale, uznaję, że w tym świecie istnieją pewne zewnętrzne aktywności , które są zaprojektowane wyłącznie po to, aby otworzyć mnie dla sił ciemności. Uznaję, że nie mogę przezwyciężyć kryzysu duchowego i osiągnąć spokoju umysłu, oddając się tym aktywnościom. Jestem zatem gotów do podjęcia wysiłku uwolnienia się od wszelkich zewnętrznych aktywności, które pozbawiają mnie spokoju. Będę szukać jasności i pokoju, które ułatwią mi uwolnienie się od tych aktywności poprzez przejęcie odpowiedzialności za moje dawne wybory i podejmowanie lepszych decyzji w teraźniejszości i przyszłości.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

9. Archaniele Michale, uznaję, że moje ego nie zrozumie korzyści z zaniechania tych aktywności, ale ja wiem, że jestem czymś więcej niż moje ego i moje świadome ja rozpozna prawdę. Uznaję, że ta część mojej istoty jest przedłużeniem Boga, samego Stwórcy. Dlatego mam zdolność podjęcia decyzji wzniesienia się wyżej i stwierdzenia: „Te zewnętrzne przejawy niedoskonałości i nierzeczywistości, te zewnętrzne przejawy dysharmonii i niestabilności nie są przejawami prawdziwej istoty, którą JESTEM. A zatem, nie będę już dłużej żywił iluzji, że mają one nade mną jakąkolwiek władzę.”

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

Wybieram życie!

Archaniele Michale, ratuj mnie, bo inaczej zginę! (x3)

Archaniele Michale, uratuj mnie od świadomości śmierci, która powoduje, że widzę siebie, jako śmiertelnego człowieka, oddzielonego od swego Boga.

Umiłowany Archaniele Michale, Obrońco mej Wiary, gdyby ludzie mieli lepszą wiedzę, postępowaliby lepiej i teraz mocą autorytetu mej – danej mi przez Boga –wolnej woli oświadczam, że jestem gotów zdobyć wyższą wiedzę.

Jestem gotów by odcięto mnie od kłamstw antychrysta, które omotały mą duszę do tego stopnia, że zostałem uwikłany w sieć kłamstw, z której – jak się wydaje – nie ma wyjścia.

Archaniele Michale, jestem gotów wznieść się ponad świadomość śmierci i stać się wolnym, aby móc zobaczyć prawdę Chrystusa i promienną rzeczywistość Boga. Jestem gotów oglądać mego Boga i już nie żyć, jako istota ludzka, lecz żyć jako istota duchowa, którą rzeczywiście jestem.

Archaniele Michale, jestem gotów zmienić swoje życie. Jestem gotów utracić swoje śmiertelne poczucie życia, moje śmiertelne poczucie tożsamości, które oparte jest na ograniczeniach tego świata i dualizmie cielesnego umysłu.

Jestem gotów rozwijać swoją uważność, aby móc przejrzeć subtelne kłamstwa wężowego umysłu i stać się wypełniony Światłem Chrystusa.

Pragnę puścić swoje emocjonalne przywiązanie dorzeczy i spraw tego świata oraz ograniczeń, które wydają się być tak bardzo rzeczywiste.

Jestem gotów utracić to poczucie życia, by zdobyć nieśmiertelne życie świadomości Chrystusa i zaakceptować moją prawdziwą tożsamość, jako współ-twórcy z Bogiem.

Dlatego teraz – pełnią autorytetu mojej wolnej woli i mocą płomienia Chrystusa we mnie – deklaruję:

WYBIERAM ŻYCIE! (x4)

Wybieram świadomość życia, świadomość Chrystusa i akceptuję, że żyję na wieczność w świetle Chrystusa. Akceptuję, że za wszystkimi przejawami tego świata stoi rzeczywistość mojego Boga i dlatego ślubuję już nigdy nie przypisywać permanencji jakimkolwiek ziemskim przejawom. Afirmuję, że Bóg jest wszędzie – a zatem i we mnie.

Wybieram, bycie jednością z moim Bogiem i dlatego jestem Obecnością Archanioła Michała w tym świecie.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

Archaniele Michale, jestem gotów stać się duchowo niezależnym
1. Archaniele Michale, uznaję, że nie istnieje żadne uwarunkowanie w tym świecie, które posiadałoby jakąkolwiek fundamentalną rzeczywistość. Nie istnieje żadne uwarunkowanie w tym świecie, które by posiadałoby jakąkolwiek władzę nad rzeczywistym mną, nad mym Świadomym Ja, nad moją wyższą istotą. Widzę, że najskuteczniejszym sposobem uwolnienia się od sił tego świata jest zdanie sobie sprawy z tego, iż są one nierzeczywiste – a ponieważ są nierzeczywiste, dlatego nie mają one nad mną żadnej władzy.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

2. Archaniele Michale, zdaję sobie sprawę z tego, że nic, co jest nierzeczywiste nie może zagrażać temu, co jest rzeczywiste. Dlatego wołam do mego wewnętrznego Chrystusa, by pomógł mi osiągnąć Chrystusowe rozróżnianie, abym mógł oddzielić to, co rzeczywiste, od tego, co nierzeczywiste w mojej istocie i moim świecie. Zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy jestem obciążony tą lub tamtą negatywną energią czy siłą ciemności, to nie mogę mieć pełni Chrystusowego rozróżniania. Wiem jednak, że w mojej istocie istnieje rzeczywistość, która potrafi – natychmiast – rozpoznać co jest rzeczywiste, a co, w mojej aktualnej sytuacji, rzeczywistym nie jest. Potrafię rozpoznać, co jest następnym krokiem, który muszę podjąć, aby przezwyciężyć moje obecne obciążenie, aby wyjść z mego aktualnego kryzysu.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

3. Archaniele Michale, uznaję wewnętrzną rzeczywistość mojej Istoty i budzę się ku świadomości, że Jestem Bogiem, że jestem indywidualizacją Boga! Dlatego dokonuję wyboru, którego Bóg dokonałby w mej obecnej sytuacji, aby móc przezwyciężyć jarzmo, które dla mojej ludzkiej świadomości wydaje się być nie do przezwyciężenia. Uznaję, bowiem, prawdę w słowach Jezusa, że ”Dla człowieka jest to niemożliwe, lecz dla Boga wszystko jest możliwe.”

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

4. Archaniele Michale, uznaję istnienie w mojej istocie Iskry Boga. Widzę jednak, że nie mogę jeszcze w pełni wyzwolić mocy Boga z mego wnętrza i dlatego proszę cię, byś był dla mnie zastępczą mocą Boga, aż w pełni podłączę się do Jego mocy we mnie samym i stanę się duchowo samowystarczalny.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

5. Archaniele Michale, nie oczekuję, abyś mnie ostatecznie zbawił. Proszę byś przybył na zasadzie tymczasowości, aby mnie unieść, abym stał się wolny i uzyskał spokój umysłu potrzebny mi dla połączenia się z mocą Boga we mnie samym, abym – za jakiś czas – już dłużej nie potrzebował twej Obecności, jako zewnętrznej mocy Boga, ponieważ teraz odkryłem już wewnętrzną moc Boga, którym prawdziwie jestem. A zatem, zdałem sobie sprawę z tego, że wewnątrz mej istoty jestem jednością z Wniebowstąpionym Zastępem, z całym ciałem Boga.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

6. Archaniele Michale, zdaję sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie istniejesz poza mną. Uznaję, że jesteś uniwersalną Obecnością, która nie może być ograniczona czasem i przestrzenią, a zatem istniejesz również w moim wnętrzu. Wiem, że reprezentujesz moc Boga i że ta Boża moc może płynąć przeze mnie – z mego wnętrza – czyniąc mnie duchowo samowystarczalnym. A wówczas demony ciemności oddalą się ode mnie, ponieważ będą wiedziały, że utraciły swoją władzę nade mną – tak jak utraciły swą władzę nad Chrystusem.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

7. Archaniele Michale, pragnę uzyskać tę najwyższą wolność. Jestem gotów, by spojrzeć na każdą iluzję, na każde wężowe kłamstwo, które wkradły się do mojej świadomości. Wiem, że tak może się stać, ponieważ mam wewnętrznego Chrystusa, który istnieje w moim sercu. A kiedy jestem w łączności z tym moim wewnętrznym Chrystusem, mogę otrzymać duchowe rozpoznanie, które powie mi, co jest rzeczywiste, a co rzeczywistym nie jest w mojej istocie i moim świecie.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

8. Archaniele Michale, będę czujny i będę wierny podszeptom mojego wewnętrznego Chrystusa, bym mógł podjąć kroki, które są stosowne dla mojej aktualnej sytuacji, co pomoże mi postawić następny krok na mej ścieżce i uzyskać większy stopień wolności od sił ciemności – i w ten sposób stopniowo POKONAM wszelką ciemność.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

9. Archaniele Michale, rozumiem, że można stać się przyzwyczajonym do iluzji do tego stopnia, że obecność sił ciemności może stać się nieomal nałogiem, w którym nasz zewnętrzny umysł jest tak od nich uzależniony i od tego, co one w nas i przez nas czynią, iż, nawet, jeśli nie jest to dla nas ani korzystne, ani przyjemne, to nasz zewnętrzny umysł nie potrafi tego puścić. Widzę, że za każdym uzależnieniem stoi poczucie zewnętrznego umysłu, iż nie może on funkcjonować bez sił ciemności. Do tego stopnia zinternalizował on ciemność i uczynił ją częścią własnej istoty, że dosłownie nie mógłby bez niej utrzymać poczucia ciągłości i tożsamości. Jednakże wiem również, że jestem czymś więcej niż zewnętrznym umysłem i ciałem. Dlatego moje świadome ja puszcza teraz wszelką ciemność w mojej istocie.

Wybieram życie!

Archaniele Michale, ratuj mnie bo, inaczej zginę! (x3)

Archaniele Michale, uratuj mnie od świadomości śmierci, która powoduje, że widzę siebie, jako śmiertelnego człowieka, oddzielonego od swego Boga.

Umiłowany Archaniele Michale, Obrońco mej Wiary, gdyby ludzie mieli lepszą wiedzę, postępowaliby lepiej i teraz mocą autorytetu mej – danej mi przez Boga –wolnej woli oświadczam, że jestem gotów zdobyć wyższą wiedzę.

Jestem gotów by odcięto mnie od kłamstw antychrysta, które tak omotały mą duszę, że zostałem uwikłany w sieć kłamstw, z której – jak się wydaje – nie ma wyjścia.

Archaniele Michale, jestem gotów wznieść się ponad świadomość śmierci i stać się wolnym, aby móc zobaczyć prawdę Chrystusa i promienną rzeczywistość Boga. Jestem gotów oglądać mego Boga i już nie żyć, jako istota ludzka, lecz żyć, jako istota duchowa, którą rzeczywiście jestem.

Archaniele Michale, jestem gotów zmienić swoje życie. Jestem gotów utracić swoje śmiertelne poczucie życia, moje śmiertelne poczucie tożsamości, które oparte jest na ograniczeniach tego świata i dualizmie cielesnego umysłu.

Jestem gotów rozwijać swą uważność, by móc przejrzeć subtelne kłamstwa wężowego umysłu i stać się wypełnionym Światłem Chrystusa.

Pragnę puścić swoje emocjonalne przywiązanie dorzeczy i spraw tego świata oraz ograniczeń, które wydają się być tak bardzo rzeczywiste.

Jestem gotów utracić to poczucie życia, aby zdobyć nieśmiertelne życie świadomości Chrystusa i zaakceptować swoją prawdziwą tożsamość jako współ-twórcy z Bogiem.

Dlatego teraz – pełnią autorytetu mojej wolnej woli i mocą płomienia Chrystusa we mnie – deklaruję:

WYBIERAM ŻYCIE! (x4)

Wybieram świadomość życia, świadomość Chrystusa i akceptuję, że żyję na wieczność w świetle Chrystusa.

Akceptuję, że za wszystkimi przejawami tego świata stoi rzeczywistość mojego Boga i dlatego ślubuję już nigdy nie przypisywać permanencji jakimkolwiek ziemskim przejawom.

Afirmuję, że Bóg jest wszędzie – a zatem i we mnie. Wybieram bycie jednością z moim Bogiem i dlatego jestem Obecnością Archanioła Michała w tym świecie.

Archaniele Michale, będę szedł aż do zwycięstwa
1. Archaniele Michale, uznaję, że jeśli nawet mam przed sobą długą drogę, to ty jesteś gotów towarzyszyć na tej drodze każdemu mojemu krokowi – jeśli tylko będę gotów stawiać jeden mały krok za drugim. Nie spodziewam się, że mogę dojść do pełni wolności w mgnieniu oka. Wiem, że podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku i że zakończy się ona jedynie wtedy, kiedy będę kontynuować stawianie jednego małego kroku za drugim.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

2. Archaniele Michale, postanawiam w tej chwili, że pragnę być wolny od sił ciemności i postanawiam, że będę stawiać jeden mały krok za drugim. Archaniele Michale, wierzę twemu zapewnieniu, że w końcu siły ciemności stracą swoje panowanie nad moim zewnętrznym umysłem. Zdaję sobie sprawę z tego, że mogę prawdziwie stać się wolnym, że BĘDĘ prawdziwie wolnym – jeśli tylko będę kontynuować stawianie jednego kroku za drugim.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

3. Archaniele Michale, uznaję, że bez względu na to, jak bardzo jestem obciążony – zawsze mogę zrobić jakiś mały krok, jeśli tylko zechcę go zrobić. Uznaję, że prawo wolnej woli stanowi, iż możesz pomóc tylko tym, którzy są chętni sami sobie pomóc, poprzez podjęcie decyzji. Wiem, że Bóg nie stworzył sił ciemności i nie zezwolił im na istnienie na Ziemi, ale że zostały one stworzone poprzez prawo wolnej woli, mocą którego ludzie na Ziemi pozwolili, by siły ciemności przeniknęły na tę planetę i nadal pozwalają na ich obecność tutaj.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

4. Archaniele Michale, uznaję, że moje Świadome Ja posiada zdolność połączenia się z rzeczywistością Boga i doświadczenia, iż znajduje się ona poza dualizmem. Jestem gotów stawiać jeden mały krok za drugim i wznosić się w swej świadomości, aż dojdę do punktu, gdzie nagle doświadczę przebłysku nie-dualistycznej rzeczywistości Boga. I w tym momencie poznam, że to, o czym mówisz jest prawdą – nawet jeśli teraz nie mogę tego rozpoznać moim zewnętrznym umysłem.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

5. Archaniele Michale, będę kontynuować twój program odmawiając tę inwokację i słuchając twego przesłania, aż przejmę z powrotem kontrolę nad moją istotą. Odmawiam kontynuacji zasilania tego samego, starego momentu siły, pozwalającego memu ciału emocjonalnemu i moim myślom na dotychczasowe szaleństwa – ponieważ przejęte zostały przez siły ciemności.

Zamiast tego pozostanę w twej Obecności na tak długo na ile potrzeba, dopóki nie poczuję, że siły ciemności cofnęły się wystarczająco, bym mógł podejmować niezbędne, świadome decyzje i mógł rozwijać się w moim codziennym życiu.

Z twoją pomocą decyduję, że nie będzie mnie wśród tych, którzy weszli w schodzącą w dół spiralę negatywnego rozwoju – czarną dziurę autodestrukcji. Przeciwnie, jestem chętny podjąć decyzję, aby pomóc sobie samemu wznieść się wyżej – i na tej drodze kontynuować stawianie jednego małego kroku za drugim.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

6. Archaniele Michale, z twoją pomocą nie będę oczekiwał natychmiastowej ulgi. Nie zniechęcę się, nie znudzę i nie zacznę wątpić w to, że twój program w końcu przyniesie rezultaty. Uznaję, że zniechęcenie jest najpotężniejszą bronią w arsenale szatana. Wiem, że siły ciemności będą mnie próbowały zniechęcić, ale ja będę trwał w mym dążeniu, aż dojdę do przełomu ku wyższemu poziomowi świadomości. Nie dopuszczę, by wątpliwości zakradły się do mego umysłu lub bym w ostatniej chwili się zniechęcił. Pójdę z tobą do końca – aż doświadczę zupełnie nowej fazy w moim życiu.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

7. Archaniele Michale, uznaję, że dałeś mi narzędzie do przemiany mego życia. Wiem, że mam w sobie potencjał, aby wznieść się wyżej i wprowadzić swoje życie w spiralę pozytywnego rozwoju. Nie padnę ofiarą jakichkolwiek namów ze strony mego ego lub sił ciemności, aby zaniechać kontynuowanie twego program. Wiem, że słuchanie twych słów i odmawianie tej inwokacji przysparza im tak wielkiej niewygody, iż z trudem mogą przebywać w polu mej aury. A ja niczego bardziej nie pragnę niż zobaczyć jak odchodzą, abym mógł wejść w jedność z moją Wyższą Istotą i osiągnąć spokój umysłu.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

8. Archaniele Michale, jestem gotów zezwolić twej Obecność na bycie ze mną i umożliwiam ci pełny i nieograniczony dostęp do mej istoty, abyś mógł świecić twoim światłem i usunąć wszystkie kryjówki sił ciemności. Ponad twoimi słowami będę wsłuchiwał się w wibrację, którą jesteś. Uznaję rzeczywistość, że jeśli nawet siły ciemności, które mnie obciążają i kontrolują, mogą wydawać się być potężne, ty, Archanioł Michał, nie akceptujesz tego, że mogłyby mieć one jakąkolwiek władzę nade mną. Dlatego ja również nie akceptuję, że mogą one mieć jakąkolwiek władzę nad mną.

Bądź pozdrowiony, Archaniele Michale – Panie Aniołów.
Twoja Obecność jest zawsze ze mną.
Chrońmnie odsił ciemności
i obezwładnij wroga w moim wnętrzu.
Oto przejmuję panowanie nad moim umysłem
i urzeczywistniam królestwo Boże w moim życiu.

Święty Michale,Obrońco Wiary.
Przyzywam twój Miecz Błękitnego Płomienia.
Odetnij mnie od kłamstw antychrysta
bym mógł rozwiać iluzję oddzielenia.
Afirmuję moją jedność z Bogiem
i jestem jednością z Ciałem Boga na Ziemi.

9. Archaniele Michale, uznaję, że siły ciemności i moje własne ego kontrolują mą zdolność dokonywania wyborów do tego stopnia, iż nie mogę dostrzec rzeczywistości, która pozwala mi na dokonywanie w pełni swobodnych wyborów. Jednak nie będę już dłużej pozwalać siłom ciemności wpływać na moje wybory i przyjmuję twoją propozycję stania się jednością z twoją determinacją i twoją rzeczywistością. Wiem, że przez to będę czerpać z tego siłę potrzebną mi do dokonywania wyborów. Znajdę w tym pierwiastek pokoju, komfortu i poczucia nadziei i dlatego akceptuję, że nadal istnieje słońce świecące nad burzowymi chmurami, które zebrały się ponad moim polem siły i w nim samym. I że tym słońcem jest moja Obecność JESTEM, która jest moją prawdziwą tożsamością w Bogu. Zatem wiem, że wszelkie niższe poczucie tożsamości jest nierzeczywiste i je teraz puszczam. Jestem gotów utracić moje śmiertelne życie, aby zdobyć wieczne życie Chrystusa.

Wybieram życie!

Archaniele Michale, ratuj mnie, bo inaczej zginę! (x3)

Archaniele Michale, uratuj mnie od świadomości śmierci, która powoduje, że widzę siebie, jako śmiertelnego człowieka, oddzielonego od swego Boga.

Umiłowany Archaniele Michale, Obrońco mej Wiary, gdyby ludzie mieli lepszą wiedzę, postępowaliby lepiej i teraz mocą autorytetu mej – danej mi przez Boga –wolnej woli oświadczam, że jestem gotów zdobyć wyższą wiedzę.

Jestem gotów by odcięto mnie od kłamstw antychrysta, które tak omotały mą duszę, że zostałem uwikłany w sieć kłamstw, z której – jak się wydaje– nie ma wyjścia.

Archaniele Michale, jestem gotów wznieść się ponad świadomość śmierci i stać się wolnym, aby móc zobaczyć prawdę Chrystusa i promienną rzeczywistość Boga. Jestem gotów oglądać mego Boga i już nie żyć jako istota ludzka, lecz żyć, jako istota duchowa, którą w rzeczywistości jestem.

Archaniele Michale, jestem gotów zmienić moje życie. Jestem gotów utracić me śmiertelne poczucie życia, moje śmiertelne poczucie tożsamości, które oparte jest na ograniczeniach tego świata i dualizmie cielesnego umysłu.

Jestem gotów rozwijać mą uważność, by móc przejrzeć subtelne kłamstwa wężowego umysłu i stać się wypełnionym Światłem Chrystusa.

Pragnę puścić moje emocjonalne przywiązania do rzeczy i spraw tego świata oraz ograniczeń, które wydają się być tak bardzo rzeczywiste.

Jestem gotów utracić to swoje obecne poczucie życia, aby zdobyć nieśmiertelne życie świadomości Chrystusa i zaakceptować moją prawdziwą tożsamość, jako współ-twórcy z Bogiem.

Dlatego teraz – pełnią autorytetu mojej wolnej woli i mocą płomienia Chrystusa we mnie – deklaruję:

WYBIERAM ŻYCIE! (x4)

Wybieram świadomość życia, świadomość Chrystusa i akceptuję, że żyję na wieki w świetle Chrystusa. Akceptuję, że za wszystkimi przejawami tego świata stoi rzeczywistość mojego Boga i dlatego ślubuję już nigdy nie przypisywać permanencji jakimkolwiek ziemskim przejawom.

Afirmuję, że Bóg jest wszędzie – a zatem i we mnie. Wybieram bycie jednym z moim Bogiem i dlatego jestem Obecnością Archanioła Michała w tym świecie.

Afirmuję, że Archanioł Michał i miliardy jego Aniołów Błękitnego Płomienia odcinają mnie od duchów i energii ciemności.

Afirmuję, że Archanioł Michał i miliardy jego Aniołów Błękitnego Płomienia odcinają mnie od kłamstw antychrysta.

Afirmuję, że Archanioł Michał i miliardy jego Aniołów Błękitnego Płomienia wyzwalają mnie z duchowej niewoli pod siłami antychrysta.

Afirmuję, że Archanioł Michał i miliardy jego Aniołów Błękitnego Płomienia wyzwalają mnie z materialnej niewoli pod elitą władzy.


Moja Istota iświat należą doPana i jego pełni. (3x) Amen.

W imię bezwarunkowej miłości Ojca, Syna, Ducha Świętego i Cudownej Matka, Amen.

Zapieczętowanie
Archaniele Michale, nie będę już słuchać demonów i mojego ego, które nieustannie skowyczą swą pieśń, próbując mnie ubezwłasnowolnić.

Będę słuchać głosu i przyswajać wibrację archanioła. A w twojej wibracji jestem zapieczętowany w wewnętrznej wiedzy, której nie może mi odebrać żadna zewnętrzna siła.

Wiem, że Bóg istnieje, że Bóg jest rzeczywisty i że Bóg jest wszędzie – a zatem również i we mnie. Znajduję teraz Boga we mnie samym i akceptuję rzeczywistość tego Boga i to, że jest to jedyna rzeczywistość.

Jestem zapieczętowany w wiedzy, że wszelkie przejawy na tej Ziemi są ostatecznie złudzeniem, które nie ma władzy nad rzeczywistością duchowej istoty, którą jestem.

Jestem zapieczętowany w tej rzeczywistości i akceptuję Obecność archanioła zanim będę mógł zaakceptować Obecność mej własnej Wyższej Istoty.

Jestem zapieczętowany w Bożej mocy Pierwszego Promienia Woli Boga – nieskończonej wiary, która jest ponad wszelką wątpliwością, bo nie jest to wiara, nie jest to przeświadczenie, lecz jest to Jedność z rzeczywistością – rzeczywistością, którą JESTEM.

Copyright © 2012 by Kim Michaels

Copyright © 2012 dla przekładu
Monika Mazur i Paweł Kontny

 

Przejdź do "Inwokacja do Matki Maryi dla osiągnięcia prawdziwego poczucia swej wartości i godności"

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną