Comiesięczne, ogólnoświatowe czuwanie na rzecz pozytywnych zmian w świecie

Comiesięczne, ogólnoświatowe „Czuwanie Matki Maryi 500+” powstało po to, aby ci, którzy tego pragnę mogli razem oddawać się okresowej, wspólnej pracy przywoływania duchowego światła dla podnoszenia świadomości ludzkości i ratowania Planety, na której żyjemy oraz dla ustanowienia na niej Złotej Ery.

Wedle tego, w co wierzymy, możemy tego dokonać jedynie we współpracy z wniebowstąpionymi mistrzami (ang. Ascended Host), jako że będąc we wcieleniu mamy do tego, dane nam przez Stwórcę, prawo, ale nie mamy po temu mocy, Oni natomiast mają moc, ale – zgodnie z prawej wolnej woli – nie mają prawa jej użyć bez naszego zezwolenia/wolań o to.

Jest to zatem wspólne, 4-godzinne wygłaszanie wielu inwokacji zainicjowane przez kilku laty przez Matkę Maryję i dotyczy wybranych przez mistrzów problemów, obszarów i narodów świata. Przedmiotem naszych czuwań są problemy całej ludzkości takie jak położenie kresu wojnom, przezwyciężenie światowego ubóstwa, uwolnienia ludzi od ciężaru przeszłości czy potrzeby poszczególnych krajów czy regionów świata na przykład Europy, USA, Ameryki Południowej, Rosji czy Korei.

W swoim bożonarodzeniowym przesłaniu z 2014 roku Matka Maryja powiedziała, że największe uwolnienie duchowego światła w ciągu roku ma miejsce w Boże Narodzenie, ponieważ tak wiele osób wspólnie je świętuje. Powiedziała również, że jeśli 500 osób wygłosi powyższe inwokacje razem przez cztery godziny, to uwolnią one tyle duchowego światła, ile miliardy chrześcijan w Boże Narodzenie. Z tego powodu prowadzimy ciągłe czuwanie, w ramach którego staramy się, aby 500 osób – lub WIĘCEJ – z całego świata wygłaszało te same inwokacje w tym samym czasie.

Czuwania odbywa się każdej ostatniej niedzieli miesiąca o godzinie 12.00 (zapoznaj się z pierwotnym źródłem tej inicjatywy i czasową tabelą wygłaszania inwokacji dla różnych stref czasowych świata.

W pozostałych niedzielach miesiąca zamiennie wygłaszamy inwokację do Elohim Astrei na rzecz oczyszczenia Europy Wschodniej i Polski oraz inwokację do Archanioła Michała dla ochrony Polski przed wpływami komunizmu i wszelkiego totalitaryzmu. Każda z nich nie zabiera nie więcej niż 60 minut. Ponadto zawsze istniej możliwość codziennego, indywidualnego wygłaszania inwokacji, takich jak „Wezwania przywołujące ochronę oczyszczenie i przemianę” – do czego z serca zachęcamy.

Polscy uczestnicy Czuwania stanowią odgałęzienie międzynarodowej wspólnoty duchowej „Mother Mary’s 500+ word vigil”, do zostania członkiem której serdecznie zachęcamy.

Czuwanie, ma formę wspólnie, głośno i z mocą wygłaszanych inwokacji z jednoczesnym zachowaniem pełni uważności w naszym sercu - zapoznaj się z tekstem „O sposobach odmawiania inwokacji i dynamicznych dekretów i płynących z tego korzyściach”.

Okresowo będą publikowane przekłady nowych inwokacji dla Czuwań w przyszłości oraz związane z tym niezbędne informacje.


A oto co na temat wspólnego wygłaszania inwokacji mówi jeden z wniebowstąpionych mistrzów:

"Nie ma niczego nieistotnego w przywoływaniu duchowego światła i we wznoszeniu Waszej wizji. Właśnie dlatego tu jesteście. Właśnie dlatego Ja tu jestem. Chcę wam powiedzieć, że wasze wezwania /inwokacje/ do mnie w /ostatnią/ niedzielę każdego miesiąca dokonały zmiany i dokonały ogromnej zmiany w minionym roku, w którym je wygłaszaliście. Jest to jedna z najpotężniejszych sił, które obecnie kształtują Ziemię. Konferencje, takie jak ta, dokonują ogromnych zmian. Ludzie, którzy wygłaszają inwokacje i dynamiczne dekrety w swoich domach, przyczyniają się do ogromnych zmian. Wiem, że nie zawsze to widzicie. Wiem, że nie zawsze to czujecie. Dlatego mówię to Wam, abyście przynajmniej mogli to usłyszeć, ponieważ z mojej perspektywy nie ma nic małostkowego w odmawianiu różańców, inwokacji, dekretów, w spotykaniu się na konferencjach, tworzeniu grup, które nawzajem się wspierają, podnoszą Waszą wizję i wspierają się nawzajem w podnoszeniu swoich wizji.
Moi Kochani, bądźcie pozytywnie nastawieni w kwestii przyszłości, bo Ja jestem pozytywnie do niej nastawiony. Pochwycicie moją wizję, wizję Saint Germain’a tylko wtedy, jeśli również będzie pozytywnie nastawieni do przyszłości. Nie jest to kwestia niekończącej się analizy problemów; jest to kwestia uchwycenia wizji zupełnie nowej rzeczywistości, w której problemy stały się nieistotne i zbędne.
Dlatego dziękuję Wam za Waszą uwagę i Waszą miłość oraz Waszą gotowość do czynienia wezwań, które przenikają w kolektywną świadomość i czasami tworzą tsunami pozytywnej energii, która usuwa większość ciemności i śmierci, które utrzymują ludzi w niemocy. Jestem Wam za to wdzięczny!"

- Kim Michaels: „Manifestesting Saint Germains Golden Age” (Urzeczywistnianie Złotej Ery Saint Germain)

Przejdź na stronę z Czuwaniem na rzecz Korei

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną