Inwokacja WIN40

WOŁANIE O DUCHOWE PRZEBUDZENIE KOBIET

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, używam prawa, które mam będąc we wcieleniu, aby wołać do Jezusa, Elohim Astrei, Archanioła Michała, Portii i Bogini Wolności o sąd Chrystusa i o pochłonięcie wszystkich siły ciemności oraz o ujawnienie i osąd wszystkich ludzi, którzy działają przeciwko duchowemu przebudzeniu kobiet. 
Szczególnie wołam o …


[Tutaj możesz wnieś własne wołanie.]

Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!
Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matk
o Boże, wola niech się stanie. Amen.

Część 1

1. Umiłowany Jezu, wołam o sąd Chrystusa nad Judaizm za uciskanie kobiet i szerzenie idei, że kobieta jest odpowiedzialna za upadek mężczyzny. 

O, Jezu, błogosławiony bracie mój,
idę ścieżką, którą wytyczyłeś.
Wielkim przykładem dla nas wszystkich jesteś,
podążam teraz za Twym wewnętrznym wezwaniem. 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już nastaje.

2. Umiłowany Jezu, wołam o sąd Chrystusa nad Kościołem Katolickim za to, że wykorzystał upadek mężczyzny jako przyczynę odmowy zezwalania kobietom na zajmowanie stanowisk na wszystkich poziomach hierarchii kościelnej.

O, Jezu, otwórz wewnętrzne widzenie,
Moje ego chce udowodnić, że ma rację.
Ale ja już tego nie chcę czynić,
z Tobą chcę być w pełni jednością.

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już nastaje.

3. Umiłowany Jezu, wołam o sąd Chrystusa nad Hinduizmem za szerzenie idei, że dziewczęta są pozbawione wartości i dlatego muszą być przymuszane do małżeństwa.

O, Jezu, teraz wyraźnie widzę,
Klucz Poznania jest mi dany.
Mego wewnętrznego Chrystusa przyjmuję,
kiedy Ty wypełniasz mą wewnętrzną przestrzeń.

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już nastaje.

4. Umiłowany Jezu, wołam o sąd Chrystusa nad Islamem za tworzenie społeczeństw, w których kobiety są traktowane jak obywatele drugiej kategorii i są pozbawione podstawowych praw człowieka.

O, Jezu, ukaż mi wężowe kłamstwo,
ujawnij belkę w mym oku.
Dajesz mi Chrystusowe rozróżnianie,
w jedności będę żyć na wieczność.

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już nastaje.
 

5. Umiłowany Jezu, wołam o sąd Chrystusa nad chińskim komunizmem, który odmawia kobietom zdobycia pozycji w partii i który uciska kobiety na wszystkich poziomach społecznego życia .

O, Jezu, jestem naprawdę łagodna/y,
więc nadstawiam drugi policzek.
Gdy oskarżyciele mnie atakują,
wchodzę w me wnętrze i łączę się z Tobą. 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już nastaje.

6. Umiłowany Jezu, wołam o sąd Chrystusa nad wielkimi korporacjami, które odmawiają równego udziału kobiet w swych zarządach, równego wynagrodzenia dla kobiet oraz równych możliwości na wszystkich szczeblach korporacyjnej działalności.

O, Jezu, memu ego pozwalam umrzeć,
puszczam wszelkie ziemskie więzy.
Martwi nich grzebią swych umarłych,
ja zaś wybieram Bycie z Tobą. 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już nastaje.

7. Umiłowany Jezu, wołam o sąd Chrystusa nad uniwersytetami i innymi instytucjami edukacyjnymi, które trzymają kobiety z dala od ważnych stanowisk.

O, Jezu, dzięki wyższej miłości 
pomóż mi się wznieść ponad test szatana,
pokaż mi, że oddzielone ja jest nierzeczywiste
– moja prawdziwe Ja, co jest poza formą, teraz mi objawiasz.

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już nastaje .

8. Umiłowany Jezu, wołam o sąd Chrystusa nad wszystkimi partiami i instytucjami politycznymi, które promują społeczeństwa, w których kobiety są zależne od mężczyzn, w tym patriarchalną ideę, że kobiety powinny być posłuszne mężczyznom.

O, Jezu, cóż mi pozostaje,
ja po prostu kapituluję i podążam za Tobą.
W ten sposób przejdę każdy test,
znajdując z Tobą wieczny odpoczynek. 

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już nastaje.
 

9. Umiłowany Jezu, wołam o sąd Chrystusa nad wszystkimi kulturami, w których ucisk kobiet był promowany przez tak długi czas, że ludzie już go nie widzą i nie kwestionują.

O, Jezu, Ognisty Mistrzu mój,
me serce topnieje teraz w Twoim Sercu.
Kocham sercem, umysłem i duszą,
Boga, który jest moim najwyższym celem.

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
początek Złotej Ery już nastaje.

Część 2
1. Umiłowana Astreo, spętaj wszystkie demony i twory świadomości zbiorowej, które powodują przemoc wobec kobiet przejawiającą się jako bicie kobiet i dzieci przez mężczyzn. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od
tej opresji.

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa Obecność mą czystą rozkoszą.
Twój Miecz i Krąg Błękitny i Biały,
przeszywa plan astralny.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.

2. Umiłowana Astreo, spętaj wszystkie demony i twory świadomości zbiorowej, które powodują przemoc wobec kobiet w formie handlowania nimi lub zmuszania ich do prostytucji. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona Bielą i Błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja. 

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.

3. Umiłowana Astreo, spętaj wszystkie demony i twory świadomości zbiorowej, które powodują przemoc wobec kobiet w formie zmuszania ich do brania narkotyków i uprawiania prostytucji. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty.
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.

4. Umiłowana Astreo, spętaj wszystkie demony i twory świadomości zbiorowej, które powodują przemoc wobec kobiet w formie zmuszania ich do niewolniczej pracy. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
Twój oczyszczający Ogień zniosę.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.

5. Umiłowana Astreo, spętaj wszystkie demony i twory świadomości zbiorowej, które powodują przemoc wobec kobiet w formie zmuszania ich do pracy w niebezpiecznych lub niezdrowych warunkach za niskie płace. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji. 

Astreo, Rozbrój wszystkie duchy,
Abym wreszcie przejrzał/a.
Już teraz widzę każdego ducha i jego bliźniaka
– zwycięstwo Chrystusa osiągnę.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

6. Umiłowana Astreo, spętaj wszystkie demony i twory świadomości zbiorowej, które powodują przemoc wobec kobiet w formie handlu kobietami i dziećmi. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.

7. Umiłowana Astreo, spętaj wszystkie demony i twory świadomości zbiorowej, które powodują przemoc wobec kobiet w formie zmuszania ich, bezpośrednio lub pośrednio, do małżeństw, w których są całkowicie zależne od swoich mężów. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości mój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.

8. Umiłowana Astreo, spętaj wszystkie demony i twory świadomości zbiorowej, które powodują przemoc wobec kobiet w formie zmuszania ich do noszenia określonych rodzajów strojów, peruk, tatuaży lub ograniczenia w kwestii tego, co mogą używać i w co się ubierać. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.

Astreo, oczyścić mój mentalny świat
– mój wewnętrzny Chrystus zawsze u steru stoi.
Teraz widzę, jak przejawić, formę,
co dla wszystkich najlepsza.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.

9. Umiłowana Astreo, spętaj wszystkie demony i twory świadomości zbiorowej, które powodują przemoc wobec kobiet w formie odmowy kobietom swobody przemieszczania się, prawa do kierowania pojazdami lub innych podstawowych praw uznanych przez mężczyzn za oczywiste. Uwolnij wszystkie kobiety, aby wyzwoliły się od tej opresji.

Astreo, z wielką determinacją,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny plan teraz widzę
– bardziej świadomie współtworzę.

Astreo, przybądź i mnie ponaglaj
– Czystością wibruję.
Uwolnij Twój ogień – o, jak Błękitny i Biały!
Wypełniona Światłem ma aura pulsuje.
 

Część 3
1. Archaniele Michale, wołam o sąd Chrystusa nad upadłymi istotami i o usunięcie z Ziemi tych, które używają mechanizmu perwersji rozszerzającej (męskiej) siły i siły ściągającej (żeńskiej). 

Archaniele Michale, Światłości Błękitna,
w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie.
Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność,
Twa Miłość do mnie zawsze prawdziwa. 

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.
 

2. Archaniele Michale, wołam o sąd Chrystusa nad upadłymi istotami i usunięcie z Ziemi tych, które używają mechanizmu kontrolowania ludzkości, tworząc sztuczny konflikt między mężczyznami i kobietami. 

Archaniele Michale, będę w pełni
w jedności z Twą Rzeczywistością.
Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić,
ten świat nie ma nade mną mocy.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

3. Archaniele Michale, wołam o sąd Chrystusa nad upadłymi istotami i usunięcie z Ziemi tych, które używają mechanizmu określania roli mężczyzn, która czyni ich płcią silniejszą i roli kobiet, która czyni je płcią słabszą.

Archaniele Michale, mocno mnie przytul,
rozjaśnij najciemniejszą noc.
Oczyść Twym Światłem moje czakramy,
przywróć mi wewnętrzne widzenie.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

4. Archaniele Michale, wołam o sąd Chrystusa nad upadłymi istotami i usunięcie z Ziemi tych, które używają mechanizmu wykorzystywania męskiej psychiki poprzez manipulowanie mężczyznami w epickiej mentalności, a tym samym skłanianie mężczyzn do wywoływania konfliktów i wojen.

Archaniele Michale, oto jestem,
– z Tobą daję polecenia Światłu.
Będę otwierał/a me serce,
aż najwyższą prawdę pojmę.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

5. Archaniele Michale, wołam o sąd Chrystusa nad upadłymi istotami i usunięcie z Ziemi tych, które używają mechanizmu wykorzystywania kobiecej psychiki poprzez manipulowanie kobietami w epickiej mentalności, w której albo wspierają one mężczyzn, albo czują, że nie mogą niczego zrobić w kwestii konfliktów.

Archaniele Michale w mym sercu
– nigdy ode mnie nie odejdziesz.
Częścią Hierarchii /życia/ jestem
– akceptuję teraz nowy, świeży początek.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

6. Archaniele Michale, wołam o sąd Chrystusa nad upadłymi istotami i usunięcie z Ziemi tych, które używają mechanizmu określania mężczyzn jako płci dominującej, a kobiet jako płci uległej i które są absolutnie zdeterminowane, aby trzymać kobiety z dala od stanowisk decyzyjnych w społeczeństwie.

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny,
całą ciemność przeszywasz.
Osiągam teraz świadomość Chrystusa,
Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

7. Archaniele Michale, wołam o sąd Chrystusa nad upadłymi istotami i usunięcie z Ziemi tych, które używają mechanizmu hipnotycznego stanu, w którym mężczyźni i kobiety akceptują swoje role i akceptują obecną, dualistyczną relację między płciami.

Archaniele Michale, w Twych Skrzydłach szybując,
puszczam teraz wszystko, co małe.
Boże do Domu wezwanie w mym sercu rozbrzmiewa,
me serce z Twym Sercem na zawsze śpiewa.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

8. Archaniele Michale, wołam o sąd Chrystusa nad upadłymi istotami i usunięcie z Ziemi tych, które używają mechanizmu promowania nienawiści do matki i nienawiści do kobiet oraz sprawiania, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety to akceptują.

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu,
w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować.
Jestem odrodzona/y z Niebiańskiej Piany,
moje życie jest teraz Świętym Poematem.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

9. Archaniele Michale, wołam o sąd Chrystusa nad upadłymi istotami i usunięcie z Ziemi tych, które manipulują ruchem Wyzwolenia Kobiet, aby pójść zbyt daleko w przeciwną dualistyczną skrajność. Zamiast wyzwolić kobiety, wyznaczają dla nich nową, dualistyczna rolę.

Archaniele Michale, Światłością jesteś,
świecącą jak błękitna gwiazda.
Jesteś Boga posłańcem w kosmosie,
z Tobą daleko zajdę.

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje Światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa Obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

Część 4
1. Umiłowana Portio, przebudź kobiety ku dostrzeżeniu faktu, że naszym obowiązkiem i naszą szansą jest rzucenie wyzwania społeczeństwu zdominowanemu przez mężczyzn, ponieważ mężczyźni są zahipnotyzowani przez upadłe istoty i nie widzą, że ulegli manipulacji. 

O, Portio, w miejscu Twych rekolekcji,
Matczyną Miłością mnie witasz.
Przeszłam/Przeszedłem wszystkie testy.
Starych wzorców zachowań już nie powtarzam. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

2. Umiłowana Portio, przebudź kobiety ku dostrzeżeniu okazji do duchowego przebudzenia, które otworzą nasze oczy na uniwersalne duchowe idee niezbędne dla wyjaśnienia panujących obecnie warunków na Ziemi. 

O, Portio, Twoje imię, Sprawiedliwość,
co podtrzymuje Płomień Kosmicznego Honoru.
Już dłużej nie będę się starał/a,
by pozostać jaką/jakim byłam/em. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać. 

3. Umiłowana Portio, przebudź kobiety ku dostrzeżeniu faktu, że nie można zrozumieć dlaczego rzeczy i sprawę są takie, jakie są, dopóki nie będziemy świadomi niewiarygodnych manipulacji, których pewne narcystyczne istoty dopuściły się na tej Planecie. 

O, Portio, w kosmicznym strumieniu,
w jedności z Tobą, zawsze wzrastam.
Jestem ziemskim kielichem,
dla kosmicznej sprawiedliwości, którą nas darzysz.

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać

4. Umiłowana Portio, przebudź kobiety ku dostrzeżeniu faktu, że obecne relacje między mężczyznami i kobietami nie są stworzone w ten sposób przez Boga, ani nie są wynikiem ewolucji. Są one wynikiem celowej i złowrogiej manipulacji upadłych istot, które nie troszczą się ani o mężczyzn ani o kobiety.

O, Portio, wnieś kosmiczną równowagę.
Wieczna nadziejo, me serce śpiewa!
Chroniona/y Twym skrzydłem Matki,
czuję się jednością ze wszystkim.

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

5. Umiłowana Portio, przebudź kobiety ku dostrzeżeniu faktu, że kobiety nie są uciskane przez mężczyzn, ponieważ mężczyźni są źli. Kobiety są uciskane przez mężczyzn, ponieważ mężczyznami manipulują upadłe istoty, które naprawdę są złe.

O, Portio, wnieś Światło Matki,
by nas uwolnić od najciemniejszej nocy.
Płomień Twej Miłości na zawsze jasno świeci.
Z Saint Germain trzymajcie mnie w Waszych objęciach!

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

6. Umiłowana Portio, przebudź kobiety ku dostrzeżeniu faktu, że wyzwolenie kobiet nie może nastąpić poprzez uniezależnienie kobiet od mężczyzn. Ucisk kobiet rozpoczął się, ponieważ kobiety i mężczyźni zostali sztucznie od siebie oddzieleni przez upadłe istoty i wzmacnianie tego oddzielenia kobiet nie wyzwoli.

O, Portio, w Twoim mistrzostwie,
czuję chemię przemiany.
W Twym świetle rzeczywistości
złotą alchemię znajduję.

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

7. Umiłowana Portio, przebudź kobiety ku dostrzeżeniu faktu, że kobiety mają historyczną szansę na uwolnienie społeczeństwa od kłamstw upadłych istot. Tylko niewielu mężczyzn jest na to otwartych, podczas gdy wiele kobiet jest otwartych na nowe i wyzwalające idee.

O, Portio, w kosmicznym strumieniu!
Budzę się z ludzkiego snu.
Usuwając belkę mojego ego,
w kosmicznym zespole miejsce sobie zaskarbiam.

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

8. Umiłowana Portio, przebudź kobiety ku dostrzeżeniu faktu, że upadłe istoty dokonały manipulacji mężczyznami i kobietami, aby zaakceptowali siebie jako dualistyczną polaryzację, dualistyczne przeciwieństwo – i to jest przyczyną konfliktu między płciami.

O, Portio, przybyłaś z daleka.
Jesteś kosmicznym awatarem.
Twoja skarbnica jest nieprzebrana.
Jesteś dla Ziemi gwiazdą przewodnią.

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

9. Umiłowana Portio, przebudź kobiety ku dostrzeżeniu możliwości przywrócenia prawidłowego postrzegania rzeczywistości, że mężczyźni i kobiety mają współzależne pochodzenie i że kluczem do wyzwolenia obu stron jest ustanowienie między nimi niedualistycznego, zrównoważonego związku.

O, Portio, w tym moja pewność:
Jestem kosmicznym instrumentem.
Przybyłam/Przybyłem na Ziemię z Nieba wysłana/y,
aby pomóc w Jej wzniesieniu.

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastać.

Część 5
1. Bogini Wolności, wybudź kobiety z kłamstwa, że ​​ kobiety są duchowo gorsze od mężczyzn i powinny „milczeć w kościołach” oraz że nie powinny być dopuszczone do 
decyzyjnych stanowisk w instytucjach religijnych.

O, Bogini Wolności, uwolnij mnie
od wężowej klątwy niedostatku.
Nie winię za to mojej Matki.
O, Błogosławiona Matko, przywróć mnie na Twe łono.

O, Kosmiczna Matko Wolności,
dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest teraz dla mnie rzeczywistością.

2. Bogini Wolności, przebudź kobiety ku rzeczywistości, w której religia zdominowana przez mężczyzn cierpi na brak równowagi i może prowadzić tylko do konfliktów, o czym niedwuznacznie świadczy historia. 

O, Bogini Wolności, z odległego brzegu
przybyłam/em z tęsknotą, aby być czymś Więcej.
Widzę, że obfitość jest przepływem
– w świadomości obfitości wzrastam.

O, Kosmiczna Matko Wolności,
dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest teraz dla mnie rzeczywistością.

3. Bogini Wolności, obudź kobiety, aby dostrzegły, że odpowiedzią na to nie jest tworzenie ruchów religijnych czy duchowych zdominowanych przez nie same, ale tworzenie ruchów, w których mężczyźni i kobiety będą ze sobą współdziałać.

O, Bogini Wolności, ujawnij kłamstwo,
że ograniczenia mogą mnie uwięzić.
Macierzyste Światło nie jest moim wrogiem
– prawdziwym bogactwem mnie obdarza. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest teraz dla mnie rzeczywistością.

4. Bogini Wolności, obudź kobiety ku rzeczywistości, że ponieważ na Ziemi dominuje dualistyczny sposób myślenia, mężczyźni i kobiety muszą siebie równoważyć, aby osiągnąć najwyższy potencjał duchowych ruchów.

O, Bogini Wolności, ujawnij spisek,
motany przez upadłą grupę.
O Kosmiczna Matko, teraz widzę,
że Bóg-Matka nie jest moim wrogiem.

O, Kosmiczna Matko Wolności,
dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest teraz dla mnie rzeczywistością.

5. Bogini Wolności, wybudź kobiety z kłamstwa, że ​​świat Matki lub żeńska energia jest wrogiem duchowego wzrastania. Pomóż kobietom zrozumieć, że zrównoważony stosunek do świata Matki jest kluczem do tego wzrastania.

O, Bogini Wolności, co daleko widzisz!
Odrzucam teraz kłamstwa antychrysta
i obejmuję świat Matki,
bo u steru Ojca widzę.

O, Kosmiczna Matko Wolności,
dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest teraz dla mnie rzeczywistością.

6. Bogini Wolności, przebudź kobiety ku rzeczywistości, że energia żeńska jest równie duchowa jak energia męska, ale że żadna z nich, sama w sobie, nie jest wystarczająca.  

O, Bogini Wolności, czysty pucharze!
Moje niższe ciała już są spokojne.
Wnieść przeze mnie Twą symfonię,
Dar Twej Kosmicznej Wolności.  

O, Kosmiczna Matko Wolności,
dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest teraz dla mnie rzeczywistością.

7. Bogini Wolności, przebudź kobiety ku rzeczywistości, że najwyższy duchowy rezultat osiąga się poprzez zrównoważenie energii męskiej i żeńskiej, zarówno w każdej pojedynczej osobie, w ruchach duchowych, jak i w społeczeństwie jako całości.

O, Bogini Wolności, otwarta bramo!
Żyję dla Symfonii Więcej.
Światło w mych czakramach uwalniasz,
– przepływ miłości nigdy w nich nie ustanie.  

O, Kosmiczna Matko Wolności,
dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest teraz dla mnie rzeczywistością.  

8. Bogini Wolności, przebudź kobiety ku rzeczywistości, że osiągnięcie równowagi i harmonii między energią męską i żeńską jest możliwe tylko poprzez zjednoczenie z uniwersalnym umysłem Chrystusa, który nie jest ani męski, ani żeński.  

O, Bogini Wolności, uwolnij przepływ bogactwa,
którym nasz darzysz.
Już jestem gotów/gotowa przyjąć,
Złote Runo, które teraz przędziesz.  

O, Kosmiczna Matko Wolności,
dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest teraz dla mnie rzeczywistością.

9. Bogini Wolności, przebudź kobiety ku rzeczywistości, że z powodu długotrwałej dominacji niezrównoważonych religii kobiety są kluczem do przywrócenia równowagi między energią męską i żeńską w ruchach duchowych jak i w całym społeczeństwie i że jest to historyczną szansą ludzkości.

O, Bogini Wolności, wnieś remedium,
by uwolnić strudzonych i ubogich.
Uciśnione masy są uwalniane,
miłosną Pieśnią Wolności.

O, Kosmiczna Matko Wolności,
dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest teraz dla mnie rzeczywistością. 

Zapieczętowanie
W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Śiwa tworzą nieprzenikalną tarczę wokół mnie samego i wokół wszystkich konstruktywnych ludzi Planety, chroniąc nas przed wszelkim odwetem za wygłaszanie tej inwokacji i za sprzeciw wobec ucisku kobiet. 

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca wszystkie energie oparte na lęku, który tworzy siły ciemności działające przeciwko wyzwoleniu kobiet! Amen.

 

 Umiłowany SHIVO, abyś przejawił Twoją Gorejącą Obecność, dla uwolnienia wszystkich dusz, które odeszły [tu opisz krótko daną katastrofę lub "od czasu mego ostatniego o to wołania"]. Uwolnij je od wszelkich przywiązań do ich poprzednich żywotów i do ich fizycznych ciał. Uwolnij je, aby ujrzały światło Boga i w tym świetle podążały za aniołami.   

 

Po wykonaniu tego wezwania powtórz Moje imię kilka razy, albo połącz moje imię z prostym wezwaniem do Matki Maryi, na przykład: 

"Zdrowaś Mario, łaskiś pełna - SHIVA!"

 

  (Wizualizuj lśniące słońce a nad nim, w trakcie wygłaszania poniższych mantr kolejno: Gautamę Buddę, Saint Germain i Matkę Maryję.)

    Gautamo Buddo, jesteś doskonałym lustrem dla Ziemi!

  Saint Germain, jesteś doskonałym lustrem dla gospodarki na Ziemi!

  Matko Maryjo, jesteś doskonałym lustrem dla sytuacji kobiet na Ziemi!

Maraytaii, wołam o Twoją Podnoszącą na Duchu Obecność w imieniu wszystkich kobiet, które potrzebują wytchnienia, kiedy przytłacza je ich codzienne życie, ich odpowiedzialność, chaos, jakiego doświadczają wokół siebie, ucisk lub przemoc, na które są wystawiane.

O, Kosmiczna Matko, tak bardzo Cię kocham,
Twa Pieśń Miłości zawsze w prawdzie mnie trzyma.
Wypełniasz mnie Twym Świętym Tonem
i nigdy nie czuję się samotna/y.

Amen. 

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną