Wołanie do Dhyani Buddów o zmiany w Rosji

Uwaga! Ten symbol występujący w tekście inwokacji jest przypomnieniem o potrzebie skupiania się w swoim sercu w trakcie jej wygłaszanie, aby osiągnąć najwyższe z możliwych efekty przywoływania duchowego światła. 

 

♥ W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM i w imię Gautamy Buddy, wołam do Dhyani Buddów: Wajroczany, Akszobyi, Ratnasambhawy, Amitabhy, Amogasiddhi i Wadżrasattwy, aby dali wszystkim Rosjanom możliwość ujrzenia tego, czego nie mogą dostrzec. Pomóżcie tym, którzy mogą przybliżyć Rosję do Matrycy Złotej Ery Saint Germain, aby wznieśli się ponad zbiorową świadomość i ujrzeli jaśniejszą przyszłość dla Rosji. Szczególnie wołam o … 

(Tutaj możesz dołączyć osobiste wołania.) 

W imię mojej Obecności JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa wołam o najdoskonalsze spełnienie moich wołań, ale nie moja, lecz Twoja Matko-Ojcze Boże wola niech się stanie. Amen.

♥ Umiłowany Wajroczano, promieniujący jak słońce, skoncentruj twoją esencję w atmosferze nad Moskwą i uwolnij niekończący się przypływ twojej wszechprzenikającej mądrości Dharmakaji. 

Obejmij całą Rosję, wszystkich Rosjan za granicą i całą Ukrainę, wykorzeniając truciznę krańcowej ignorancji i iluzji.

Ujawnij rzeczywistość skrajnego braku człowieczeństwa ze strony rządu wobec narodu rosyjskiego, braku człowieczeństwa rosyjskiego wojska na Ukrainie oraz w tym, jak świat reaguje na ten brak człowieczeństwa.

Daj wszystkim Rosjanom możliwość zaakceptowania lub zaprzeczenia ostatecznej rzeczywistości, że Rosja będzie szanowana przez świat tylko poprzez wzniesienie się na wyższy poziom człowieczeństwa.

O, Wajroczano, pomóż wszystkim Rosjanom, którzy chcą się zmienić, aby mogli opanować domenę świadomości mocą twojego transcendentnego błękitnego światła i przewspaniałego koła prawa.

Pomóż im przezwyciężyć wszelkie skłonności do bycia obojętnymi lub obezwładnionymi przez ignorancję.

Napełnij ich bezkompromisową odwagą lwa, aby pokonali wszelkie przeszkody ignorancji i ujrzeli, że demokratyczny świat chce tylko wolności i dobrobytu dla narodu rosyjskiego, dlatego NATO nie jest zagrożeniem dla Rosji.

Pomóż im dostrzec matrycę Złotej Ery Saint Germain dla nowej, wolnej i dostatniej Rosji oraz ich własną rolę w uczynieniu tego fizyczną rzeczywistością. 

OM WAIROCHANA OM (x9) 

 

♥ Umiłowany Akshobyo, Ty niewzruszony i nieporuszony skoncentruj twoją esencję w atmosferze nad Moskwą i uwolnij nieskończony przypływ twej lustrzanej mądrości, która spokojnie odzwierciedla wszystkie rzeczy i ujawnia ich prawdziwą naturę.

Obejmij całą Rosję, wszystkich Rosjan za granicą i całą Ukrainę, wykorzeniając truciznę gniewu i nienawiści.

Ujawnij, że Rosjanie są zagniewani na samych siebie i na swoich przywódców, ale kierują ten gniew ku ludziom w innych krajach, myśląc, że to inni są odpowiedzialni za ich sytuację.

Daj wszystkim Rosjanom możliwość zaakceptowania lub zaprzeczenia, że Rosja może być szanowana przez inne narody, ale tylko za współpracę i za przejawianie swego człowieczeństwa.

O, Akshobyo, pomóż wszystkim Rosjanom, którzy chcą się zmienić, aby mogli opanować świat eterycznych form mocą twego transcendentnego błękitnego światła i przewspaniałego pioruna.

Pomóż im przezwyciężyć wszelkie skłonności do reagowania na sytuacje gniewem. Oczyść ich ciała eteryczne z wszelkiej nienawiści i poczucia bezsilności. Napełnij ich siłą słonia, aby pokonali wszelkie przeszkody bezsilności i zaakceptowali, że zmiana w Rosji jest naprawdę możliwa.

Pomóż im dostrzec matrycę Złotej Ery Saint Germain dla nowej, wolnej i dostatniej Rosji oraz ich własną rolę w uczynieniu tego fizyczną rzeczywistością. 

OM AKSHOBYA HUM (x9) 

 

♥ Umiłowany Ratnasambhavo, który zrodziłeś się z klejnotu i twórcy klejnotów, skoncentruj twoją esencję w atmosferze nad Moskwą i uwolnij nieskończący się przypływ twojej mądrości równości, że wszystkie rzeczy mają jednakową wartość w oczach Boga.

Obejmij całą Rosję, wszystkich Rosjan za granicą i całą Ukrainę, wykorzeniając truciznę duchowej i intelektualnej pychy. 

Ujawnij ostateczną rzeczywistość, że wszyscy ludzie mają taką samą wartość, a zatem Rosjanie będą szanowani tylko wtedy, kiedy będą szanować innych.

Daj wszystkim Rosjanom możliwość przezwyciężenia lub wzmocnienia ich potrzeby czucia się wyjątkowymi w porównaniu z innymi narodami.

O, Ratnasambhavo, pomóż wszystkim Rosjanom, którzy chcą się zmienić, aby mogli opanować świat doznań mocą twojego transcendentnego złotego światła i przewspaniałego, spełniającego życzenia klejnotu.

Napełnij ich szybkością konia, aby pokonali wszelkie przeszkody związane z pychą. Pomóż im przezwyciężyć wszelkie skłonności do osądzania innych narodów, nie dostrzegając faktu, o ile lepsze jest życie w demokratycznych krajach.

Napełnij ich spokojem, aby widzieli, że pomyślna przyszłość Rosji jest możliwa tylko dzięki współpracy ze światem na równych warunkach.

Pomóż im dostrzec matrycę Złotej Ery Saint Germain dla nowej, wolnej i dostatniej Rosji oraz ich własną rolę w uczynieniu tego fizyczną rzeczywistością. 

OM RATNASAMBHAWA TRAM (x9) 

 

♥ Umiłowany Amitabho, ty nieskończone światło, ty rozróżniający, skoncentruj twoją esencję w atmosferze nad Moskwą i uwolnij nieskończony przypływ twojej rozróżniającej mądrości, że istnieją prawdziwe pragnienia, które można spełnić i fałszywe pragnienia, których nigdy nie można spełnić.

Obejmij całą Rosję, wszystkich Rosjan za granicą i całą Ukrainę, wykorzeniając truciznę żądz, pożądania i chciwości.

Ujawnij ostateczną rzeczywistość, że Rosjanie nie muszą pozwolić, aby ich życie było pochłaniane niekończącym się dążeniem do wypełnienia bezdennej otchłani ludzkiego pragnienia narodowej wyższości.

Daj wszystkim Rosjanom możliwość zaakceptowania lub zanegowania przyszłości, w której Rosja jest równa pośród narodów świata, ponieważ osiągnęła ten sam poziom człowieczeństwa, co inne narody.

O, Amitabho, pomóż wszystkim Rosjanom, którzy chcą się zmienić, aby mogli opanować świat percepcji mocą twego transcendentnego, różanego światła i wspaniałego klejnotu lotosu.

Pomóż im przezwyciężyć wszelkie skłonności do odczuwania, że żadna ekspansja imperium rosyjskiego nie będzie wystarczająca ani wystarczająco dobra.

Napełnij ich gracją pawia, aby pokonali wszelkie przeszkody nienasyconych pragnień bycia szanowanymi przez inne narody, podczas gdy oni sami nie żywią szacunku dla innych.

Pomóż im dostrzec matrycę Złotej Ery Saint Germain dla nowej, wolnej i dostatniej Rosji oraz ich własną rolę w uczynieniu tego fizyczną rzeczywistością. 

OM AMITABHA HRIH (x9) 

 

♥ Umiłowany Amogasiddhi, który zawsze osiągasz twój cel, skoncentruj twoją esencję w atmosferze nad Moskwą i uwolnij nieskończony przypływ twojej wszechosiągającej mądrości doskonałego działania, że z Bogiem wszystko jest możliwe.

Obejmij całą Rosję, wszystkich Rosjan za granicą i całą Ukrainę, wykorzeniając truciznę zawiści i zazdrości oraz lęku, że Rosjanie nie mogą mieć tego, co mają inne narody.

Ujawnij ostateczną rzeczywistość, że lepsza przyszłość dla Rosji jest naprawdę możliwa.

Daj wszystkim Rosjanom możliwość zaakceptowania lub zaprzeczenia, że nie muszą oni udowadniać swojej wartości, cierpiąc bardziej niż inni.

O, Amogasiddhi, pomóż wszystkim Rosjanom, którzy chcą się zmienić, aby mogli opanować świat dokonywania wyborów mocą twojego transcendentnego, zielonego światła i przewspaniałego, skrzyżowanego pioruna.

Pomóż im przezwyciężyć wszelkie skłonności do czucia się bezsilnymi.

Napełnij ich twoją bezkompromisową odwagą doskonałego działania, aby pokonali wszelkie przeszkody w znalezieniu mocy w sobie, aby nie szukali wielkości, poddając się zewnętrznemu autorytetowi.

Pomóż im przezwyciężyć wszelkie skłonności do myślenia, że mogą osiągnąć wielkość jedynie poprzez państwo.

Pomóż im dostrzec matrycę Złotej Ery Saint Germain dla nowej, wolnej i dostatniej Rosji oraz ich własną rolę w uczynieniu tego fizyczną rzeczywistością.  

OM AMOGASIDDHI AH (x9) 

 

♥ Umiłowany Wadżrasattwo, Ty o diamentowej naturze, skoncentruj twoją esencję w atmosferze nad Moskwą i uwolnij nieskończony przypływ twojej mądrości diamentowej woli Boga, że rzeczy tego świata są przemijające i tutaj nigdy nie można spełnić swego prawdziwego pragnienia bycia współtwórcą z Bogiem.

Obejmij całą Rosję, wszystkich Rosjan za granicą i całą Ukrainę, wykorzeniając truciznę braku woli i chęci nieistnienia.

Ujawnij ostateczną rzeczywistość, że Wola Boga w nich samych daje im moc przezwyciężenia przeświadczenia, że Rosja jest centrum świata.

Daj wszystkim Rosjanom możliwość zaakceptowania lub zaprzeczenia, że Rosja może osiągnąć dostatnią przyszłość tylko wtedy, gdy znajdzie sobie równe miejsce pośród narodów świata i współpracując ze światem.

O, Wadżrasattwo, pomóż wszystkim Rosjanom, którzy chcą się zmienić, aby mogli opanować świat Bycia, poziom integracji wszystkich pięciu elementów ich istot, dzięki mocy twego diamentowego światła oraz przewspaniałego pioruna i dzwonu.

Pomóż im przezwyciężyć wszelkie skłonności do szukania wielkości dystansując się od innych narodów.

Napełnij ich zwycięskim poczuciem Bycia w Woli Boga, aby mogli zaakceptować, że Rosja naprawdę może zostać przemieniona w nowoczesny, demokratyczny naród.

Pomóż im dostrzec matrycę Złotej Ery Saint Germain dla nowej, wolnej i dostatniej Rosji oraz ich własną rolę w uczynieniu tego fizyczną rzeczywistością.  

OM VAJRASATTVA HUM (x9)

Zapieczętowanie
♥ W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest użyta do uwolnienia Macierzystego światła, aby mogło Ono odzwierciedlać doskonałą wizję Chrystusa dla mojego własnego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, tak się już stało! Amen.

© 2022 Kim Michaels 

Tłum. Paweł Kontny

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną