Pojednaj się z życiem na Ziemi***

WARUNKI SPRZEDAżY

UWAGA! Nasze ceny e-boków lub ich plików pdf dla klientów spoza Polski są takie jakie w przybliżeniu są obecnie ceny ich drukowanych angielskich oryginałów w www.amzon.pl oraz w www.amazon.se. Jednak zostaną one odpowiednio zniżone, gdy polskie tłumaczenia zaczną ukazywać się w postaci drukowanej. Jeśli zamawiający znajdzie w jakimkolwiek portalu amazon niższą cenę zamawianej u nas książki nabędzie ją u nas za tę właśnie cenę.

Książka w formacie pdf może być również używana jako audio-bok. Format ten daje możliwość wysłuchania jej w wybranym tempie i czytanej głosem damskiego lub męskiego lektora. Jak sprawić, by plik PDF był odczytywany na głos?PŁATNOŚĆ:

Cena dla klientów z polskim adresem pocztowym i elektronicznym:
130 zł.


Cena dla klientów z niepolskim adresem pocztowym i elektronicznym: 355 SEK.

W chwili obecnej nie jest pobierany VAT/Moms.


Klient dokonujących zapłaty z Polski lub mający konto w polskim banku dokonuje przelewu na konto bankowe:

Powel Kontny 77 1440 0003 0000 0000 1526 6716 PKO.


Klient dokonujący zapłaty spoza Polskidokonuje przelewu na konto bankowe:

Powel Kontny 91599828334 Skandiabanken Stockholm, Szwecja.
Iban-nummerSE54 9150 0000 0915 9982 8334
Bic-kod SKIASESS

(UWAGA! Skandiabanken używa DNB jako banku korespondenta dla płatności międzynarodowych. Jeśli bank wysyłający żąda informacji o BIC DNB, DNBANOKK jest wprowadzany jako dodatkowa informacja oprócz SKIASESS.)


Adres: Skandiabanken Utlandsavdelning S-105 55 STOCKHOLM SWEDEN


Klienci mający szwedzki numer telefonu komórkowego i dostęp do funkcji "Swish" mogą również dokonać wpłat na numer 079 354 8644.


Klient spoza Polski może również dokonać zakupu i zapłaty z pomocą firmy PAYPAL.


DOSTAWA PRODUKTU:

Dostarczenia produktu nastąpi w ciągu maksymalnie 2 dni od czasu wpłynięcia zapłaty na wybrane konto sprzedającego.

Klient musi BEZWZGLĘDNIE podać swoje nazwisko i swój BEZBŁĘDNY adres elektroniczny/e-mail oraz informację o dacie dokonanej wpłaty.


REKLAMACJE / UWAGI / KONTAKT:

Ewentualne reklamacje/uwagi należy nadsyłać na adres internetowy/e-mail:

indigoapollo@yahoo.se