Używać czy nie używać w czasie pandemii maski?

Na konferencji "Choose Amerika's Future" w dniach 18-20/9 2020 zadano mistrzom pytanie: "Używać czy nie używać maski?".


Pytanie:
Używać czy nie używać maski? Jaką rolę odgrywa ta sprawa w dualizmie i we właściwym działaniu na rzecz całość?

Odpowiedź Matki Maryi: Jeśli popatrzysz na to z długo-terminowej perspektywy, ludzie w przyszłości rzucą okiem na tę sytuację i powiedzą: „Jak w Ameryce mogło to być problemem?”. Spójrz na tak wiele innych demokratycznych krajów, gdzie nie jest to problemem. Ludzie nie czują się tam zmuszeni do noszenia masek. Używają ich, ponieważ uznają, że ciąży na nich odpowiedzialność, aby nie do zarażać wirusem innych. Więc jeśli mają wirusa nie wiedząc o tym, to maska jest skutecznym sposobem, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Dlaczego jest to problemem w Ameryce? Ponieważ ludzie – wielu ludzi w Ameryce – mają owo niezrównoważony poczucie, że wolność oznacza, że rząd nie nakłada na jednostkę żadnych ograniczeń. Rząd nie powinien mówić obywatelowi, jak ma żyć.

Ale moi Kochani, być może rząd mówi: „Obecnie wymagamy, aby ludzi nosili maski, kiedy przebywają w miejscach publicznych.”. Czy to jednak naprawdę jest rząd, który nieoficjalnie podjął tę decyzję? A może rząd w rzeczy samej mówi w imieniu całego narodu? Ogół mówi głosem rządu – bo wolność osobista nie oznacza, że możesz robić co chcesz, niezależnie od efektów jakie ma to ma dla innych osób. To jest punkt widzenia upadłych istot i elity władzy, który niestety wielu Amerykanów przyjęło jako ich własny i uważa, że jest on oparty na jakiejś wyższej zasadzie, a nawet że jest zgodny z pewną interpretacją Biblii. W rzeczy samej jest tak, że nawet jeśli masz indywidualną wolność, to masz również odpowiedzialności wobec innych ludzi, odpowiedzialność wobec społeczeństwa, wobec ogółu. Kiedy masz do czynienia z sytuacją, gdzie wirus się rozprzestrzenia, jak to ma i miało miejsce w Ameryce, to musisz korzystać z wszelkich dostępnych środków ochronny, niezależnie od tego czy one są w 100% skuteczne czy nie.

Tak więc, to jest po prostu sprawa okazania społecznej odpowiedzialność, ducha wspólnoty, że masz zrobić, co ogół wymaga od ciebie i ty nie podnosisz tego robisz do rangi problemu, że rząd ogranicza swoją wolność lub ci ją zabiera. Nie sądzę, aby Konstytucja lub Deklaracja Niepodległość przyznawała ci wolność zrażania wirusem ludzi jako jedną z fundamentalnych wolności w Ameryce. Tak więc, jest to sprawa społecznej świadomości i społecznej odpowiedzialności, a wielu ludzi w Ameryce żywi zniekształcony ideał wolności jako pretekst do tego, aby nie wyrażać społecznej odpowiedzialność i do negowania potrzeby rozwijania społecznej świadomości. To jest antydemokratyczne.

Copyright © 2020 Kim Michaels

Przekład Paweł Kontny

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną