Skupienie uwagi na gospodarce - wyciąg z /streszczenie inwokacji

Spis treści

Wołanie o skupianie się na tym, co rzeczywiste Str. 1

Wołanie o nowe podejście do gospodarki Str. 6 

Wołając o skupianie się na rzetelnej wiedzy Str. 1 

Wołanie o zdrowy system monetarny Str. 17 

Wołanie o zrównoważony wzrost gospodarczy Str. 25 

Wołanie o gospodarkę korzystną dla wszystkich Str. 31 

Wołanie o przedsiębiorczość i gospodarkę Złotej Ery 38 

Wołanie o Sąd nad rozpętywaniem wojen dla materialnych korzyści Str. 41 

Zdemaskować fałszywy system monetarny Str. 44 

Wołanie o skupianie się na tym co rzeczywiste 

1. … to, co dzieje się na Ziemi, jest jak przedstawienie teatralne. Jest to odgrywana historia i ostatecznie nie jest to rzeczywiste. 

2. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nie jesteśmy istotami ludzkimi, lecz istotami duchowymi. Jesteśmy tutaj, aby doświadczyć udziału w przedstawieniu, które odgrywa się na Ziemi. 

3. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że to, co dzieje się na Planecie, jest wystarczająco realne z pewnej perspektywy. Nie jesteśmy jednak istotami ludzkimi. Jesteśmy istotami duchowymi i jesteśmy tutaj po to, aby mieć doświadczenie, które może podnieść naszą świadomość.

 4. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że wszystko, co dzieje się na Ziemi, dotyczy wzniesienia naszej świadomości. 

5. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że chociaż żyjemy na planecie Ziemi i chociaż mamy fizyczne ciała, na które wpływa to, co się na tej Planecie dzieje, to tak naprawdę nie pochodzimy z Ziemi. 

6. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że Ziemia nas nie definiuje. Nie definiuje nas oktawa fizyczna, nasze fizyczne ciała i nasze zewnętrzne umysły. Jesteśmy czymś więcej niż to wszystko. 

7. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli istotę człowieczeństwa (essential humanity), czyli nasz potencjał wyjścia poza nasze zewnętrzne doświadczenia. 

8. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że istnieje część naszego umysłu, która daje nam możliwość zatrzymania się i powiedzenia „stop” wszystkim niesfornym myślom oraz wycofania się z zewnętrznej sytuacji na Ziemi. 

9. ...przebudź ludzi, aby wycofali się z ciała fizycznego, z ciała emocjonalnego i mentalnego oraz z ciała tożsamości i połączyli się z samą esencją swego człowieczeństwa. 

Część 2

1. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że istotą człowieczeństwa jest to, iż możemy odłączyć się od wszystkich zewnętrznych spraw i rzeczy i dlatego możemy doświadczyć, że jesteśmy czymś więcej niż zewnętrznymi sprawami i rzeczami – że one nas nie definiują. 

2. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że istnieje rzeczywistość poza poczuciem rzeczywistości, którą dają nam nasze cztery niższe ciała i co jest większe niż to poczucie. Istnieje coś większego niż poczucie rzeczywistości, które dostarczają nam nasze cztery niższe ciała. 

3. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że to, czego doświadczamy poprzez nasze cztery niższe ciała nas nie definiuje. Jesteśmy zdefiniowani przez bycie tym, kim jesteśmy i przez łączenie się z poczuciem „JESTEM”. 

4. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że największym wyzwaniem dla świata jest gospodarka, ponieważ gospodarka została poważnie nadwerężona przez panującą obecnie pandemię. 

5. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że cały świat jest połączoną całością, w której nie ma oddzielnych przyczyn, a tylko współzależne pochodzenie. 

6. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nie ma oddzielnych wydarzeń, które zdarzają się nieoczekiwanie. Każde zdarzenie ma wiele przyczyn – długą, skomplikowaną sekwencję przyczyn. 

7. ...przebudź bardziej postępowych, kreatywnych ludzi, aby zdali sobie z tego sprawę i zaczęli kwestionować sposób, w jaki dotychczas postrzegaliśmy społeczeństwo. 

8. ...przebudź ludzi, aby zapytali, co spowodowało pandemię wirusa Korona. Czy istniała po temu tylko jedna przyczyna, czy może było coś głębszego? Czy w społeczeństwie istniały pewne uwarunkowania dotyczące sposobu, w jaki je postrzegamy, które to uwarunkowania są częścią tego stanu rzeczy? 

9. ...przebudź ludzi, aby pytali: Czy nasza odpowiedź na pandemię mówi coś o uwarunkowaniach, na które możemy patrzeć, analizować je, uczyć się od nich i je zmieniać? Czy istnieje coś pozytywnego, czego moglibyśmy nauczyć się z tej pandemii, coś co pomogłoby nam przestawić społeczeństwo w właściwe tory? 

Część 3

1. ...przebudź ludzi, aby powiedzieli: „Gospodarka przeszła kryzys, ale czy było tak tylko z powodu pandemii, czy też istniało wiele innych tego przyczyn? 

2. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że gospodarka nie jest czymś odosobnionym. Jest ona częścią współzależnego pochodzenia społeczeństwa i zbiorowej świadomości. 

3. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jeśli spojrzymy na gospodarkę

z szerszej perspektywy, zobaczymy, że elita, bogacze nie zubożeli w czasie pandemii. 

4. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że pomimo spowolnienia gospodarczego, bogaci stali się bogatsi. Ich inwestycje są więcej warte, giełda poszła w górę. 

5. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że pandemia najbardziej dotyka zwykłych ludzi, czy to przez chorobę, czy przez osoby w ich otoczeniu, które chorowały, czy też przez przymus pozostania w domu, utratę pieniędzy, utratę źródła dochodu. 

6. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kraje, które zostały najbardziej dotknięte pandemią i jej skutkami, to te, w których zbiorowa świadomość jest przesycona skupieniem się ludzi tylko na sobie, troską tylko o siebie, troszczeniem się tylko o własny mentalny wizerunek i jego podtrzymywanie. 

7. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że Chiny otwarcie nie poinformowały świata o początku pandemii, ponieważ starały się podtrzymać mentalny wizerunek swego kraju jako doskonałego państwa, doskonałego komunistycznego społeczeństwa – jedynego, istniejącego na świecie komunistycznego społeczeństwa. 

8. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że wirus rozprzestrzenił się z powodu mentalnego wyobrażenia chińskich przywódców. Wirus pojawił się w Chinach częściowo z powodu cech przywództwa kraju, a także z powodu ich mentalnego wyobrażenia, że Chiny są lepsze od innych narodów. 

9. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że inne narody również mają jakiś mentalny obraz Chin i nie zdecydowały, co chcą zrobić w sprawie Chin, jaką postawę chcą przyjąć wobec Chin. 

Część 4

1. ...przebudź ludzi, aby zapytali, czy możemy nadal handlować z krajem takim jak Chiny, który uciska własny naród i nie żyje zgodnie z naszymi demokratycznymi ideałami? 

2. ...przebudź ludzi, aby zapytali, czy możemy pozwolić korporacjom w świecie zachodnim na dalsze zarabianie ogromnych pieniędzy na produkcji i sprzedaży z wielkim zyskiem tanich towarów z Chin, niż gdyby były one produkowane w ich własnych krajach? 

3. ...przebudź ludzi, aby pytali, czy możemy na to pozwolić i nie zwracać uwagi na historię poszanowania praw człowieka w Chinach – przeoczyć i przemilczeć to, co dzieje się w Hongkongu, gdzie Chiny tłumią demokrację? 

4. ...przebudź ludzi, aby kwestionowali postawę, że nie będziemy opowiadać się za demokracją w Chinach, ponieważ Chiny są za duże, że naprawdę nie chcemy się w to angażować; w rzeczy samej nie chcemy podejmować decyzji, jak postawę przyjąć wobec Chin. 

5. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że niechęć do rozwiązywania problemów jest przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa na wszystkie narody. Nie zdecydowały one, przyjąć właściwą postawę wobec Chin i jakie działania przedsięwziąć w kwestii Chin. 

6. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że Stany Zjednoczone radziły sobie z epidemią znacznie gorzej niż kraje, które mają publiczny system opieki zdrowotnej. 

7. ...przebudź ludzi, aby zapytali, czy Stany Zjednoczone mogą nadal być jedynym bogatym i potężnym krajem, który nie ma publicznego systemu opieki zdrowotnej, a jednocześnie twierdzić, że są największym krajem na Ziemi i najlepszym społeczeństwem dla człowieka? Czy to jest zrównoważone? 

8. ...przebudź ludzi, aby pytali, czy to, że mamy gospodarkę, w której bogaci są o wiele bogatsi niż reszta ludności, jest zrównoważone? 

9. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że bogaci w Stanach Zjednoczonych zarobili w czasie obecnego kryzysu więcej pieniędzy, niż zarobiliby, gdyby go nie było. Czy możemy pozwolić na istnienie tak całkowicie niezrównoważonej gospodarki? 

Część 5

1. ...przebudź ludzi, aby pytali, czy możemy pozwolić na istnienie gospodarki, która przekazuje coraz więcej pieniędzy bogatym, pomimo faktu, iż badania dowiodły, że dzieje się tak od dziesięcioleci? Czy to jest zrównoważone? 

2. ...przebudź ludzi, aby pytali, czy niezrównoważona gospodarka jest częścią tego, dlaczego Stany Zjednoczone zostały tak mocno dotknięte pandemią? Czy nie pokazuje to, że system jest niezbalansowany w kwestii stosunku do bogatej elity? Czy to jest zrównoważone?

3. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że Rosja jest kolejnym narodem, który jest bardzo zdeterminowany, aby zachować pewien swój mentalny wizerunek, mimo że liczba osób, które zmarły w wyniku pandemii, jest znacznie większa niż podają oficjalne statystyki. 

4. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że rosyjscy przywódcy, aż po Putina, rozpaczliwie starają się zachować mentalny obraz wielkości Rosji. 

5. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że rosyjscy przywódcy chcą zachować wyobrażenie siebie, że mają wszystko pod kontrolę i że mogą rozwiązać każdy problem. 

6. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że przywódca posiadający wszelką władzę nie potrafi się rozwiązać każdego problem. Ukazuje to, że scentralizowany system oparty na koncentracji władzy nie jest społeczeństwem zrównoważonym, zwłaszcza w obecnych czasach. 

7. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że prezydent Trump wybrał zbagatelizowanie pandemii, ponieważ chciał zachować mentalny wizerunek siebie i swojej zdolności rządzenia. 

8. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kiedy już przyjął ten wizerunek, to nie chciał go zmieniać, mimo że pandemia nie przebiegała tak, jak się tego spodziewał. 

9. ...przebudź rządy i kreatywnych ludzi, aby zastanowili się nad tym, co mówi o nas nasza reakcja na pandemię, nasza reakcja na stan gospodarki. 

Część 6

1. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że musimy się zmienić, że brakuje nam równowagi, że nasze społeczeństwo nie jest zrównoważone. 

3. ...przebudź społeczeństwa ku refleksji nad całą sytuacją i ku temu, czego może się one z niej nauczyć. 

4. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że to co to co dzieje się na Ziemi jest spektaklem, a jego celem jest zmiana świadomości ludzi. 

5. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że największym, korzystnym wynikiem pandemii-korony i kryzysu gospodarczego powinna być zmiana świadomości ludzi, wzrost ich uważności. 

6. ...przebudź ludzi, aby spojrzeli na siebie, spojrzeli na swoje społeczeństwa i oznajmili: „Tutaj możemy coś zmienić. Tutaj musimy się zmienić, w przeciwnym razie wszystko się rozpadnie.”. 

7. ...przebudź ludzi, aby skupili się na społecznym dobrobycie i dostrzegli się, że nie można dłużej pozwolić wąskiej elicie na dalsze kierowanie społeczeństwem kosztem ludzi, w sposób który tylko jej samej przynosi korzyści. 

8. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że istnieje absolutna i pilna potrzeba stworzenia zrównoważonych społeczeństw, aby elita nie mogła ich wyzyskiwać. Jest to bardziej wymagające uwagi i działań niż kryzys klimatyczny, pandemia, kryzys gospodarczy czy jakikolwiek inny kryzys. 

9. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że to jest prawdziwy kryzys – jedyny kryzys na Ziemi i że coraz więcej społeczeństw jest gotowych podjąć działania, aby stworzyć zrównoważone społeczeństwa, które będą trwałe i zdolne do przejścia w Złotą Erę Saint Germain. 

Wołanie o nowe podejście do gospodarki 

Część 1
1. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że mężczyźni uznali, że kobiety nie mają psychicznej predyspozycji do zrozumienia gospodarki.  

2. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jest to prawda, ponieważ nikt nie może zrozumieć gospodarki. Nawet ludzie, którzy ją stworzyli w jej obecnym stanie, nie są w stanie zrozumieć wszystkich jej skutków.  

3. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kobiety nie rozumieją gospodarki mężczyzn, gospodarki stworzonej przez mężczyzn i zdominowanej przez mężczyzn.  

4. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kobiety tego nie rozumieją, ale nie dlatego, że nie mają zdolności, aby to zrozumieć, ale dlatego, że nie potrafią zrozumieć, jak mężczyźni mogli stworzyć tak niezrównoważoną gospodarkę.  

5. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kobiety muszą bardziej zaangażować się w gospodarkę, wypowiadać się gdy o nią chodzi i zadawać pytania oparte na podstawowym człowieczeństwie – co oznacza, że nie powinniśmy robić pewnych rzeczy naszym bliźnim.  

6. ...przebudź kobiety, aby spojrzały na gospodarkę i powiedziały: „Są pewne rzeczy, które nie powinny być czynione ludziom przez panujący system gospodarczy.”.  

7. ...przebudź kobiety, aby oznajmiły: „Nie powinniśmy mieć gospodarki, która skazuje większość ludności na świecie na ubóstwo i sprawia, że tylko wąska elita jest tak bogata, że już nie wie, co zrobić z swoimi pieniędzmi, ponieważ nikt nie potrzebuje aż tak wiele pieniędzy.”.  

8. ...przebudź kobiety, aby spojrzały na to zjawisko i powiedziały: „Coś tu naprawdę nie jest w porządku. Jest coś bardzo złego w gospodarce, która jest całkowicie nastawiona na umożliwienie kilku osobom dalsze gromadzenia tak zwanego „bogactwa”, kiedy w rzeczy samej nie potrzebują one tego bogactwa do jakichkolwiek praktycznych celów.”.  

9. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że bogaci nadal gromadzą fortuny dzięki pewnemu psychicznemu mechanizmowi w umysłach ludzi, a mechanizm ten wyraża się w przekonaniu i postawie, że niczego nigdy nie jest im wystarczająco wiele.  

Część 2
1. ...przebudź kobiety, aby podniosły swoją świadomość i zrozumiały, że mamy światową gospodarkę, która jest całkowicie zaprojektowana, aby pozwolić niewielkiej elicie ludzi – w zdecydowanej większości mężczyznom – gromadzić bogactwo, ale tak naprawdę to nie chodzi tutaj o bogactwo.  

2. ...przebudź kobiety, aby dostrzegły, że chodzi o mechanizm psychiczny w umysłach elit, który oznacza, że nic im nigdy nie wystarcza. Dlaczego pozwalamy, aby cała gospodarka na naszej Planecie była kontrolowana przez to przesadne, niemożliwe do spełnienia pragnienie?  

3. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jeśli doprowadzimy to do logicznej skrajności, to gospodarka będzie coraz bardziej służyć tym kilku osobom, które mają coraz więcej bogactwa. Ale ich troską jest posiadanie bogactwa i jego gromadzenie, bez wydawania go na cokolwiek.  

4. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że elity wysysa zasoby z „gospodarki realnej”, z gospodarki naturalnej. Nie potrafią one wydać tego bogactwa i dlatego nie może ono utrzymywać w ruchu kół gospodarki.  

5. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że koła rozwoju gospodarczego w końcu się zatrzymają, a ona sama zacznie spadać na niższy poziom. W dającej się przewidzieć przyszłości zaczniemy wracać do tego rodzaju gospodarek, jakie mieliśmy w społeczeństwach feudalnych, w których zdecydowana większość ludności była biedna, a niewielka elita była bogata. 

6. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że elita średniowiecza nie miała nawet w przybliżeniu tyle bogactwa, co dzisiejsza elita, ponieważ wtedy gospodarka była na o wiele niższym poziomie.  

7. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że obecnie gospodarka rozwinęła się ku wyższemu poziomowi niż była w średniowieczu, ponieważ zasoby zostały rozłożone na większą część populacji i wielu ludzi ma znacznie wyższy standard życia niż populacja średniowiecza.  

8. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że to jest właśnie powód, dla którego gospodarka się rozwinęła i dlaczego dobrobyt w gospodarce realnej wzrósł.  

9. ...przebudź ludzi, aby połączyli się ze swym podstawowym człowieczeństwem i zapytali: „Jaką naprawdę powinniśmy mieć gospodarkę? Dlaczego obecnie mamy ją taką, jaką mamy – czyli wyraźnie elitarną, a nie oparta na tym, co jest najlepsze dla wszystkich ludzi?”.  

Część 3
1. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że gdybyśmy mieli gospodarkę, która funkcjonowałaby dla dobra większości ludzi, podnosząc poziom ich życia, to nadal by ona rosła i powstawałoby więcej dobrobytu.  

2. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jeśli dobrobyt jest rozłożony bardziej równomiernie, to gospodarka będzie się utrzymywać w samonapędzającej się spirali wzrostu, zamiast przechodzić wzloty i upadki. 

3. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że obecna gospodarka przechodzi od kryzysu do kryzysu, ponieważ ona sama tworzy kryzys po kryzysie. Dzieje się tak, ponieważ elita pragnie gospodarki, która tak właśnie funkcjonuje.  

4. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że elita gromadzi bogactwo w swoich rękach poprzez wzajemne oddziaływanie na siebie wzrostów i spadków. W równomiernie rozwijającej się gospodarce koncentracja bogactwa byłaby dla niej znacznie trudniejsza.  

5. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kiedy mamy wzrost i spadek, czyli przechodzenie od kryzysu do boomu, to tak czy inaczej, elita stale zarabia pieniądze. Świadczy o tym fakt, że zarobiła ona w 2020 roku więcej pieniędzy niż by to miało miejsce, gdyby nie doszło do wybuchu pandemii.  

6. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że w czasie kryzysu to szeroka populacja traci pieniądze. Elita zawsze zyskuje.  

7. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że poprzez kryzysy elita gromadzi w swoich rękach bogactwo i własność.  

8. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że podtrzymując tę gospodarkę rozkwitu i upadku, zmierzamy w kierunku gospodarki feudalnej, w której większość populacji to niewolnicy elit.  

9. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że tak jak to już ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, poziom życia większości populacji będzie się stopniowo obniżał. Przebudź ludzi, aby to dostrzegli i powiedzieli: „To nie jest w porządku, tak nie może dłużej się dziać”.  

Część 4
1. ...przebudź ludzi, aby spojrzeli na ludzkie koszty tego. Jak to wpływa na ludzi, jak wpływa to na społeczności, jak wpływa to na narody, a nawet na cały świat. Przebudź ich, aby krzyczeli, że to musi się skończyć.  

2. ...przebudź kobiety, aby zaczęły angażować się w gospodarkę, aby zaczęły kwestionować tę stworzoną przez mężczyzn ekonomię i stawiały pytania, które należy stawiać.  

3. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jednym z ważnych tematów do rozważenia jest tutaj neoliberalizm.  

4. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że tym, co spowodowało stopniową erozję poziomu życia klasy średniej i koncentrację bogactwa w rękach elit, były neoliberalne zasady, które głoszą, że rząd powinien trzymać się z dala od gospodarki.  

5. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że neoliberałowie twierdzą, że rządy powinny unikać regulacji sektora finansowego i innych branż, ponieważ „rynek sam się o siebie zatroszczy”.  

6. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że to właśnie cofnęło o czterdzieści lat poziom życia klasy średniej i o tyle samo podniosło zamożność elit. To również doprowadziło do kryzysu finansowego w 2008 roku.  

7. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że zbyt niewielu ludzi zaczęło kwestionować neoliberalizm, ponieważ dziedzina gospodarki jest nadal zbyt zdominowana przez mężczyzn, a oni nie chcą jej kwestionować.  

8. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że męska psychika jest bardziej skłonna do akceptowania idei, mentalnych wyobrażeń i ideologii i chce ona wierzyć, że jeśli będziemy tylko wystarczająco długo rzutować jakieś mentalne wyobrażenie, to świat się do niego dostosuje.  

9. ...przebudź kobiety, aby powiedzieć: „OK, od jakiegoś czasu mamy już to mentalne wyobrażenie. Jakie są tego rzeczywiste efekty? Jakie są konsekwencje? Czy obietnice mentalnego wyobrażenia zostały spełnione? Bo jeśli nie, to musimy go zakwestionować.”.  

Część 5
1. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że neoliberalizm powinien był umrzeć w 2008 roku, ale tak się nie stało i teraz mamy kolejny kryzys gospodarczy. Jeśli mamy się z tego wydostać w najlepszy możliwy sposób, będziemy musieli wyjść poza neoliberalne pryncypia. 

2. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że w 2008 roku nieuregulowany przemysł finansowy doprowadził światową gospodarkę na skraj załamania. Odpowiedzią na to było żądanie neoliberałów, że rząd musi wkroczyć i podjąć stosowne działania.  

3. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nie możemy mieć ciastka i je zjeść. Nie można być jednocześnie neoliberałem i domagać się do rządu, aby wkroczył i ratował gospodarkę. To jest niemożliwe.  

4. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy chcemy neoliberalnej gospodarki? Jeśli tak, to wówczas trzeba pozwolić instytucjom tej gospodarki, bankom i bankom inwestycyjnym, upaść – jeśli będą działać sprzecznie z zasadami jej funkcjonowania.  

5. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jeśli chcemy gospodarki, w której rząd ma do odegrania swą prawowitą rolę, to musimy porzucić neoliberalizm, ponieważ nie możemy mieć neoliberalnej gospodarki, w której rząd odgrywa aktywną rolę – tego nie da się zrobić.  

6. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że to elita chce neoliberalnej gospodarki, ponieważ daje im ona pełną swobodę wyzyskiwania ludności.  

7. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nieuregulowana gospodarka kapitalistyczna jest darmową przepustką dla elity, która już zgromadziła bogactwo i środki, aby stale móc wyzyskiwać ludność.  

8. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jedynym sposobem na zabezpieczenie gospodarki, w której przeciętny człowiek podnosi swój standard życia, jest wkroczenie rządu i regulowanie gospodarki. 

9. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że branża finansowa zawsze była zdominowana przez elity. W idealnej, naturalnej gospodarce nie pozwalamy ludziom zarabiać pieniądze na pieniądzach, ponieważ pieniądze w niej są tylko narzędziem.  

Część 6
1. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nieuregulowany przemysł finansowy jest otwartą licencją dla elit do wyzyskiwania ludności i że nie może on podnieść standardu życia ludności. Nie da się tego zrobić. Jedno z drugim nie współgra.  

2. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że musimy wybrać ekonomię, której pragniemy. Wybierzcie dziś, komu będziecie służyć – elicie czy ludowi?  

3. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że wciąż zbyt wielu mężczyzn jest zakochanych w idei neoliberalizmu i nie widzą, że służy ona elicie.  

4. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że to kobiety muszą wystąpić i powiedzieć: „Musimy wybierać i chcemy, aby gospodarka wychodziła od ludzi, przez ludzi i dla ludzi, a nie od elit, przez elity i dla elit. Chcemy gospodarki, która funkcjonuje zgodnie z zasadami demokracji, a nie z antydemokratycznymi zasadami, jak ma to miejsce obecnie.”.  

5. ...przebudź ludzi i by dostrzegli, że neoliberałowie twierdzą że: „Przypływ podnosi wszystkie łodzie”. Głoszą oni, że jeśli zwiększymy całkowitą ilość bogactwa na świecie, będzie to jak przypływ, który podniesie wszystkie łodzie.  

6. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że odkąd sektor finansowy został zderegulowany, elita stworzyła dla siebie bogactwo. Ale to bogactwo nie jest powiązane z czymkolwiek w realnej gospodarce. Nie jest ono związana z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług – jest bogactwem stworzonym sztucznie.  

7. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że podnoszący się przypływ w końcu zatopi wszystkie łodzie – nawet łodzie elit w końcu zatoną. Ale łodzie które zatoną jako pierwsze będą łodziami zwykłych ludzi.  

8. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że istnieje naturalny poziom dobrobytu i jeśli pozwolimy mu stopniowo wzrastać, możemy się do niego dostosować, poradzimy sobie z nim. Ale jeśli zbytnio się rozrośnie, poprzez tworzenie sztucznego bogactwa, staje się on siłą destrukcyjną.  

9. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że tę niszczycielską siłę można dostrzec w poprzednich sytuacjach kryzysowych. To właśnie również będziemy oglądać w przyszłości – jeśli neoliberalizm nie zostanie pogrzebany i nie zastąpi go gospodarka antyelitarna i nie-elitarna.  

Część 7
1. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że elita pragnie gospodarki, która wychodzi z kryzysu, rozkwita i powraca do kryzysu, ale chcą mieć pełną kontrolę nad tym. W swojej chciwości uważa ona, że cokolwiek wymyśli, aby zwiększyć swoje bogactwo, jest dobre.  

2. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że członkowie elity są tak zaślepieni, że nie mogą zrozumieć, iż ostatecznie wymknie się ona spod ich kontroli.  

3. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że istnieją cykle boomów i spadków, w których elita może utrzymać kontrolę, ale prędzej czy później posuwają się one zbyt daleko, jak to miało miejsce w 1929 i 2008 r. Nagle wymyka się to spod ich kontroli i kryzys zaczyna szaleć.  

4. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kiedy elity nie potrafią powstrzymać kryzysu, to wtedy nagle wołają, że są „zbyt wielcy, aby upaść”.  

5. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że w neoliberalnej gospodarce nikt i nic nie jest zbyt wielkie, aby upaść. Tak właśnie działa gospodarka, więc rynek troszczy się o siebie, a ci, którzy nie potrafią nadążać za rynkiem, upadają – nie są zbyt wielcy, żeby upaść.  

6. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nic nie jest zbyt wielkie, by upaść – jeśli jesteś prawdziwym neoliberałem. Jeśli jesteś wrażliwą istotą ludzką, to możesz powiedzieć, że owszem istnieje coś, co jest zbyt wielkie, aby upaść, a mianowicie społeczeństwo, rząd, porządek, w którym ludzie mają przyzwoity poziom życia.  

7. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że to społeczeństwo, w którym wszyscy ludzie mają przyzwoity poziom życia, jest zbyt wielkie, aby upaść i dlatego musimy pozwolić upaść elitom, jeśli to one zagrażają całemu systemowi.  

8. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że gospodarka jest niezrównoważona, ponieważ męskie dążenie do nieograniczonej ekspansji nie zostało zbalansowane kobiecym dążeniem do zrównoważonego wzrostu.  

9. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że mężczyźni nie mogą naprawić gospodarki. Jeśli nie będziemy mieli większego wpływu kobiet na gospodarkę, to nie dojdzie do jej naprawy – będzie ona zmierzać w kierunku kolejnych kryzysów. Będą one jeszcze większe od poprzednich, dopóki ktoś się nie obudzi i nie zda sobie sprawy z konieczności zmiany naszej ekonomicznej świadomości. 

Wołanie o skupienie się na rzetelnej wiedzy

Część 1
1. ...nad elitą władzy i upadłymi istotami, które nie były szczęśliwe z utworzenia demokracji. To nie jest dla nich idealna forma rządów – one chcą jakiejś formy dyktatury, w której sprawują kontrolę. 

2. ...nad upadłymi istotami, które próbują podważyć demokrację w każdy możliwy sposób.

3. ...nad upadłymi istotami, które rozumieją, że ludzie mogą głosować tylko na podstawie tego, co wiedzą, a więc skutecznym sposobem podważenia demokracji jest uniemożliwianie ludziom posiadania wiarygodnych informacji. 

4. ...nad upadłymi istotami, które wykorzystują elitarną ekonomię, kapitalistyczną gospodarkę neoliberalną, aby podważyć demokrację, ponieważ kiedy bogactwo jest skoncentrowane w rękach elity, elita ta zyskuje nieproporcjonalny wpływ na społeczeństwo. 

5. ...nad elitą władzy w Ameryce, która kupuje wpływy poprzez lobbing oraz wszelkimi innymi sposobami.

6. ...nad upadłymi istotami, które zawsze były świadome roli filtrów percepcji i które zdecydowane są panować nad ludźmi poprzez kontrolowanie ich postrzegania. 

7. ...nad upadłymi istotami, które uczyniły Kościół Katolicki jedną z głównych organizacji, która usiłowała panować nad ludnością poprzez kontrolowanie jej postrzegania. 

8. ...nad upadłymi istotami, które posłużyły się Kościołem Katolickim do promowania mentalnego wyobrażenia, pewnej narracji, pewnej opowieści o tym, jak został stworzony świat. 

9. ...nad upadłymi istotami, które wykorzystały narrację katolicką do stworzenia społeczeństw feudalnych, które niewielką elitę uczyniły instytucją posiadającą prawie całkowitą kontrolę nad ludnością.


Część 2

1. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że Ty sponsorowałeś rozwój nauki jako próbę stworzenia postrzegania świata, które nie jest oparte na mentalnym wyobrażeniu tego, jak świat powinien działać, ale na obserwacjach i badaniach tego jak świat faktycznie działa. 

2. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że w swej pierwotnej postaci nauka jest próbą wyjścia poza stworzone przez człowieka teorie, ideologie i mentalne wyobrażenia i zachęca do przyjęcia postawy: „Sprawdźmy, jak naprawdę działa świat.”.

3. ...nad upadłymi istotami, które marzą o tym, by być centrum wszechświata i dlatego pragną, aby Ziemia była centrum wszechświata – aby one same mogły wydawać się ważne. 

4. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że Kościół Katolicki był i jest próbą elity kontrolowania postrzegania ludzi. Nauka, w swej czystej postaci jest próbą uwolnienia ludzi spod kontroli elity. 

5. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nauka jest próbą ustanowienia wspólnej płaszczyzny wiedzy, która nie byłaby zależna od ludzkich przekonań, wyobrażeń i ideologii.


6. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że komunizm był kolejnym przykładem ideologii, która usiłowała zmusić świat do dostosowania się do pewnego mentalnego wyobrażenia.


7. ...nad upadłymi istotami, które wypaczyły naukę, przejmując ideologię materializmu i narzucając ją nauce. 

8. ...nad materialistami, którzy twierdzą, że funkcjonowanie wszechświata musi być wyjaśnione założeniem, że poza materialnym wszechświatem nic nie istnieje. 

9. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że od czasu zaistnienia nauki nastąpił postęp w kierunku szerszej bazy wiedzy, na której można polegać. 

Część 3

1. ...nad upadłymi istotami i elitą władzy, które próbują podważyć naukę poprzez materializm. 

2. ...nad akademicką elitą władzy, która kontroluje badania naukowe, ich interpretację i publikowanie.

3. ...nad elitą, głoszącą, że przeciętny człowiek nie jest w stanie zrozumieć nauki, czyniąc przez to naukę bardziej elitarną. 

4. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że wraz z pojawieniem się Internetu wiedza może być rozpowszechniana w sposób trudny do kontrolowania przez elitę.

5. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że mamy teraz dostęp do podstaw rzetelnej wiedzy – wiedzy, która ma pewne powiązania z prawdziwym światem i nie jest całkowicie zależna od idei i ideologii stworzonych przez człowieka. 

6. ...nad upadłymi istotami, które próbują wykorzystać Internet do rozpowszechniania niewiarygodnych, nierealistycznych informacji, w tym wielu teorii spiskowych. 

7. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że z jednej strony mamy ruch w kierunku większej bazy rzetelnej wiedzy, a jednocześnie mamy rosnącą bazę wiedzy nierzetelnej, która twierdzi, że jest wiarygodna.


8. ...nad upadłymi istotami, które promują fałszywe idee, twierdząc, że są one absolutną prawdą, że są pożyteczne i mają swe źródło w korzystnych dla ludzkości intencjach.


Donalda Trumpa i Partię Republikańską w USA jako centralny punkt swej próby podważenia wzrostu wiarygodnej bazy wiedzy i jej akceptacji. 

Część 4

1. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że aby demokracja mogła funkcjonować w swym najwyższym potencjale, ludzie w niej muszą być jak najrzetelniej informowani. Potrzebują oni wiarygodnych informacji, które mają jakieś zakotwiczenie w rzeczywistości. 

2. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że musi istnieć wspólna wiedza o rzeczywistości, którą większość ludzi w demokracji akceptuje i dlatego mogą głosować w wyborach w oparciu o tę rzetelną wiedzę. 

3. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że w Stanach Zjednoczonych coraz większy procent ludzi akceptuje nierzetelną wiedzę i myśli, że jest ona oparta na faktach. Wzrost tego fenomenu zagraża amerykańskiej demokracji. 

4. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że koniecznym jest, aby Amerykanie zaczęli debatować o tym, jak demokracja może funkcjonować, jeśli ludność jest tak podzielona w kwestii „faktów”, które akceptuje – to, co uważa za rzetelną wiedzę i to w co nie wierzy.


5. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nie możemy mieć funkcjonującej demokracji, jeśli prawie połowa elektoratu nie ma zaufania do rządu i procesu wyborczego.


6. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że demokracja nie może funkcjonować, jeśli prezydent jest wybierany poprzez system wyborczy, ale prawie połowa elektoratu nie wierzy, że jest on prawowitym prezydentem.


7. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że publiczna debata ma potencjał zbliżenia ludzi w kwestii bazy wiarygodnych faktów. Jednak debata może również jeszcze bardziej ich podzielić. 

8. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jeśli ludzie staną się jeszcze bardziej podzieleni, to zacznie to niszczyć demokrację, a tego właśnie pragną upadłe istoty.


9. ...nad upadłymi istotami, które chcą wzbudzić w ludziach taką nieufność wobec gospodarki, rządu i wobec całego systemu, że system zacznie się rozpadać. 

Część 5

1. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli potrzebę zmiany w zbiorowej świadomości opartej na chęci przyjrzenia się faktowi: Jak doszliśmy do punktu, w którym tak wielu ludzi, tak bardzo wątpi w system. 

2. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli potrzebę przyznania się, że zostali oszukani przez jedną osobę, która zdołała wciągnąć ich w swój wir energii, w swoją alternatywną rzeczywistość.


3. ...nad Donaldem Trumpem i upadłymi istotami, które wykorzystały ten wir energii do projekcji mentalnego wyobrażenia, iż fakt nie jest faktem, ponieważ jest to „fałszywa wiadomość” – i że istnieje alternatywna rzeczywistość, która jest jedyną rzeczywistością. 

4. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że istnieje zbiór wiarygodnych faktów, które wskazują na to, że Donald Trump nie wygrał wyborów i nie doszło do znaczącego oszustwa wyborczego. 

5. ...nad ludźmi, którzy twierdzą, że to nie są fakty, że wybory zostały sfałszowane, że zostały skradzione i że Trump mimo wszystko ich nie przegrał. 

6. ...przebudź ludzi, aby spojrzeli na fakty i porównali je z formułowanymi twierdzeniami, aby mogli zmienić swą postawę i powiedzieć: „Faktycznie, zostaliśmy dosłownie wessani w wir energii tego człowieka. Jego alternatywna rzeczywistość dosłownie nas w siebie wciągnęła. Musimy się z tego wyzwolić.”. 

7. ...przebudź ludzi, aby powiedzieli: „Musimy zwiększyć naszą uwagę i zmienić nasz pogląd na rząd, aby zamiast być nieufnym wobec rządu, zacząć się w niego angażować. Od teraz zaczynamy uczestniczyć w procesie demokratycznym.”. 

8. ...przebudź ludzi, aby powiedzieli: „Zaczynamy się domagać, aby została stworzona gospodarka i system, który działa na korzyść wszystkich ludzi, a nie tylko na korzyść elit.”.


9. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nie osiągniemy lepszego społeczeństwa w Ameryce, jeśli nadal nie będziemy ufać rządowi i podważać go. Rząd nie jest problemem. Rząd jest rozwiązaniem. Problemem jest elita. 

Część 6

1. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że obecnie elita ma nieproporcjonalny wpływ na rząd. Ale to dlatego, że ludzie nie byli skłonni angażować

się w rządzenie, że nie wykorzystują oni swojego konstytucyjnego potencjału. 

2. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że ludzie dali się wciągnąć w ów wir nieufności. Wycofali się z rządzenia, myśląc, że ich wkład nie ma znaczenia, że nie niczego on nie zmieni.


3. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jeśli uważamy, że nasz wkład nie wniesie zmian, to tak się stanie, ale tylko dlatego, że odstąpiliśmy od angażowania się w rządzenie.


4. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jeśli będziemy myśleć, że nasze działania coś zmienią i jeśli zaangażujemy się w rządzenie, to będzie to miało znaczenie – oto nauka, którą ludzie powinni wyciągnąć z demokracji.


5. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że demokracja jest rządem ludzi, sprawowanym przez ludzi dla ludzi. Ale jeśli ludzie się nie zaangażują, to staje się rządem elity, sprawowanym przez elitę i dla elity. 

6. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że elita się zaangażuje – angażuje się za kulisami w ukryty sposób, ale się angażuje. Jeśli więc my, ludzie, angażujemy się mniej niż elita, to kto będzie miał największy wpływ na rząd? Ci, którzy są bardziej zaangażowani. 

7. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że elita może mieć przewagę w postaci pieniędzy, władzy i różnych układów kolesiów, ale elita to nie lud. 

8. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że to, co jest wyjątkowe w demokracji, to fakt, że każdy ma jeden głos i nikt nie ma więcej niż jeden głos. Kiedy ludzie się zaangażują, to tylko samą liczebnością możemy pokonać elitę, ale wymaga to od nas stałej czujności. 

9. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że to, czego brakuje narodowi amerykańskiemu i ludziom wszystkich demokracji na całym świecie, to czujność. To dlatego wspólnie wywołaliśmy kryzys, który podał w wątpliwość amerykańską demokrację. 

Część 7

1. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że ci, którzy siłą swej uwagi promują lub wzmacniają wątpienie w znaczenie swego wkładu, nie pomagają w rozwiązaniu problemu.


2. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że tylko pogarszają oni sytuację,

ponieważ elita stworzyła zagrażającą demokracji sytuację, w której tak wielu ludzi wątpi w wiarygodne informacje. Jeśli nie możemy głosować jako zjednoczeni ludzie, to głosujemy jako ludzie podzieleni.


3. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że istotą amerykańskiej konstytucji jest podział władzy. Uniemożliwia on prezydentowi Stanów Zjednoczonych zostanie angielskim królem Jerzym, z którym walczyli ojcowie założyciele, aby utworzyć ten kraj.


4. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że prezydent nie jest dyrektorem generalnym firmy „Ameryka”. Korporacja to dyktatura i właśnie tej formy rządzenia dla Ameryki chcą upadłe istoty. 

5. ...nad Donaldem Trumpem i nad każdym, kto podważa wiarę w demokratyczne instytucje. Wszyscy dyktatorzy zawsze powtarzają: „Nie wierz w nic, co ktoś mówi, jeśli się ze mną nie zgadza – wierz tylko w to, co ja mówię.”. 

6. ...zniszcz tę iluzję, zniszcz tę matrycę, zniszcz tę zbiorową świadomość, która skłoniła tak wielu Amerykanów do uwierzenia, że fałszywe wiadomości są prawdziwymi wiadomościami i do domagania się uznania ich jako fakty. Rozprosz to TERAZ! 

7. ...zniszcz tę matrycę w oktawie fizycznej! Rozprosz ją oktawie emocji! Rozbij to w oktawie mentalnej i w oktawie tożsamości – we wszystkich demokracjach na całym świecie. 

8. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że istnieje wspólna baza rzetelnej wiedzy. Jeśli tego nie zaakceptujemy, podważamy demokrację i wolności demokratyczne, a jedyną rzeczą, która faktycznie gwarantuje wolność, jest demokracja.


9. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nie ma i nie było żadnego dyktatora, żadnego totalitarnego rządu, który kiedykolwiek zagwarantował wolność. Wolność i demokracja są nierozłączne. 

Część 8

1. ...zniszcz iluzję, która powstrzymuje tak wielu Amerykanów przed przebudzeniem się i dokonaniem autorefleksji. Przebudź ludzi, aby dostrzegli, jak powinni zmienić swoją świadomość w kwestii procesu wyborczego w Stanach Zjednoczonych. 

2. ...przebudź ludzi we wszystkich demokracjach, aby zdali sobie sprawę z potrzeby znalezienia wspólnej płaszczyzny wiedzy – musimy znaleźć bazę rzetelnych informacji, co do której wszyscy możemy się zgodzić i której możemy użyć wybierając na kogo i na co głosować. 

3. ...nad upadłymi istotami, które zrobiły wszystko, co w ich mocy, aby wylansować tak wiele twierdzeń i kontr–twierdzeń, że ludziom trudno jest zdecydować czemu dać wiarę.


4. ...przebudź ludzi, aby stopniowo zwiększali swoją umiejętność rozróżniania i dostrzegli, że istnieje baza rzetelnej wiedzy. Jednak na tym świecie istnieją również siły, które robią wszystko, co w ich mocy, aby nami manipulować. Istnieją też siły, które chcą nas uwolnić, pomagając nam zwiększyć naszą świadomość.


5. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że gospodarka działa w określony sposób, a ekonomia neoliberalna jest ekonomią elitarną. Jedynym sposobem na ustanowienie bardziej sprawiedliwej gospodarki jest porzucenie neoliberalizmu i zamiast zastępowania go innymi istniejącymi systemami gospodarczymi, przyglądnijmy się badaniom naukowym nad funkcjonowaniem gospodarki.


6. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, jak działa system monetarny, jakie są konsekwencje instrumentów finansowych, a zwłaszcza koncentracji bogactw w rękach wąskiej elity.


7. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, na czym polega gospodarka, która pozwala elicie ich wyzyskiwać i gromadzić bogactwo w swoich rękach. Pomóż im dostrzec, co umożliwi stworzenie gospodarki, w której wszyscy ludzie mają wyższy standard życia. 

8. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że istnie możliwość stworzenia bazy rzetelnej wiedzy i w oparciu o nią zaczęcia określania jak ma wyglądać demokratyczny rząd, sposób głosowania i debata w społeczeństwie.


9. ...przebudź ludzi, aby dostrzegli, że istnieje wiedza zakotwiczona w rzeczywistości, a nie tylko idee stworzone przez ludzki umysły – umysły, które troszczą się tylko o siebie, ponieważ wierzą, że są lub powinny być centrum wszechświata.

 

19. Wołanie o zdrowy system monetarny 

Część 1

1. ... pieniądz w swej czystej formie jest wyrazem energii Matki. Pieniądze nie są źródłem wszelkiego zła. 

2. ..., że w swojej czystej formie pieniądze są środkiem wymiany i krótkoterminowym depozytem wartości. 

... , że po stworzeniu pieniędzy upadłe istoty zamieniły je w cel sam w sobie. 

4. ... , że upadłe istoty dostrzegły, iż wypaczając system monetarny mogą wykorzystywać pieniądze do dawania sobie przywilejów oraz do zdobycia kontroli nad ludźmi. 

5. ... , że kiedy wszyscy ludzie biorą to, co jest im dane i wykorzystują to jak najlepiej, wniebowstąpieni mistrzowie mogą wnieść jeszcze więcej obfitości, jej . 

6. ... , że świadomość wypływająca z umysłu antychrysta jest świadomością pragnienia czegoś za nic lub pragnienia zgarniania owoców pracy innych. 

7. ... , że siebie jako nadrzędnych wobec ludzi, ponieważ oddzieliły człowieka od Boga. 

8. ... , że tylko dzięki połączeniu ze światem duchowym możemy mieć prawdziwą równość. Kiedy je stracimy, elita będzie uciskać ludzi i kraść owoce ich pracy. 

9. ... , że kiedy ludzie są uciskani fizycznie, wiedzą o tym, że są uciskani. Upadłe istoty wiedzą, że lepiej jest uciskać ludzi w sposób ukryty, aby ludzie nie byli tego świadomi. 

Część 2

1. ... , że niektóre

upadłe istoty rozpoznały, że stworzenie nowego medium pieniężnego da im możliwość panowania nad ludźmi dzięki kontroli nad systemem monetarnym. 

2. ... , że upadłe istoty rozpoznały, iż jeżeli uda im się wypaczyć system monetarny, to będą mogły uciskać ludzi i kraść wartość ich pracy – bez zrozumienia z ich strony, co się dzieje. 

3. ... , że kiedy pieniądze są używane właściwie, jako środek wymiany, to mamy jedynie tę ich ilość, która jest konieczna do wymiany towarów i usług produkowanych przez społeczeństwo. 

4. ... , że kiedy istnieje bezpośrednia zgodność pomiędzy pieniędzmi a czymś co ma realną wartość, to niemożliwe jest tworzenie pieniędzy z powietrza – pieniędzy nie mających żadnej realnej wartości w powiązaniu z istniejącą podażą usług i towarów. 

5. ... , że nawet jeśli ilość pieniądza może wzrastać, to wartość pieniądza nie jest degradowana, ponieważ nadal mamy tylko tyle pieniędzy, ile potrzebne są do wymiany towarów i usług. 

6. ... , że możemy mieć społeczeństwo, które ma stale rozwijającą się gospodarkę i stały wzrost ilości pieniędzy bez konieczności cen towarów i usług. 

7. ... , że kiedy wzrasta produktywność, ceny mogą spadać. Wartość naszej pracy wzrasta, więc możemy kupować więcej za tę samą ilość włożonej pracy – każdy doświadcza wzrostu obfitości. 

8. ... , że to jest stan gospodarki naturalnej, ponieważ natura posiada wbudowaną siłę, która prowadzi ku większej obfitości dla wszystkich. 

9. ... , że upadłe istoty odciągnęły nas od gospodarki naturalnej, wypaczając system monetarny, czyli oddzielając pieniądze od czegoś, co ma prawdziwą wartość. 

Część 3

1. ... , że , ponieważ królowie Europy potrzebowali pieniędzy na prowadzenie swoich wojen. Potrzebowali więcej pieniędzy, niż mogli ich otrzymać ze sprzedaży wyprodukowanych przez ich poddanych towarów i usług. 

2. ... , że wojna nie może stworzyć niczego wartościowego. Wojna może tylko zniszczyć coś co ma wartość. 

3. ... , że królowie Europy w swym pragnieniu posiadana większej ilości pieniędzy – niż mogli ściągnąć podatkami nałożonymi na swoich poddanych – przygotowali fundament pod stworzenie wypaczonego systemu monetarnego. 

4. ... , że królowie ci wiedzieli, iż jeżeli podniosą podatki w celu finansowania swoich wojen, ludzie się zbuntować przeciwko temu. Musieli więc znaleźć inny sposób, aby sfinansować swoje wojny i wówczas weszli w nieświęte przymierze z rosnącą grupą bankierów Europy. 

5. ... , że bankierzy zdali sobie sprawę, iż mogliby zarabiać pieniądze na pożyczaniu złota i pobieraniu odsetek. Jednak ich zyski były ograniczone ilością dostępnego złota. 

6. ... , że królowie Europy byli otwarci na sugestie bankierów, że zamiast mieć pieniądz oparty na złocie lub srebrze, można ło stworzyć pieniądz fiducjarny, bez pokrycia w usługach lub towarach. 

7. ... , że fiducjarny jest tworzony dekretem, w którym król prawo, według którego tak stworzony pieniądz środkiem płatniczym i wszyscy ludzie muszą go używać jako zapłatę za towary i usługi. 

8. ... , że to pozwoliło bankierom na stworzenie ch pieniędzy i pożyczanie ich królowi, który mógł je wykorzystać do zakupu towarów i usług w ten sposób finansując swoje wojny. 

9. ... , że teraz zaistniał brak połączenia pomiędzy pieniędzmi, a czymś o prawdziwej wartości, co oznacza, że obecnie można było stworzyć nadmiar pieniądza. było stworzyć pieniądze niebędące wynikiem kch talentów. 

Część 4

1. ... , że pieniądze są obecnie tworzone z niczego, ponieważ bankierzy pożyczają pieniądze, pobierają za to odsetki, ale faktycznie pożyczają więcej pieniędzy niż pozwalają na to rezerwy w ich skarbcach. 

2. ... , że system pieniężny w większości krajów świata opiera się na frakcyjnym systemie rezerwy bankowej. 

3. ... , że kiedy zwiększa się podaż pieniądza ponad to, co jest potrzebne do sprzedaży towarów i usług, to w obiegu znajduje się więcej pieniędzy. Pierwsi ludzie, otrzymujący nowo wyemitowane pieniądze nie musieli na nie pracować, ale mogą je wydać. 

4. ... , że wydając pieniądze stworzone z powietrza, ludzie nieuchronnie podnoszą ceny towarów i usług, w tym nieruchomości. Podnoszą ceny, co stopniowo filtrowane jest w gospodarkę i ceny wszystkich towarów i usług w górę. 

5. ... , że podwajając ilość pieniędzy, tworząc pieniądze, za którymi nie stoi prawdziwa wartość, w końcu ceny większości towarów i usług również ulegną podwojeniu. 

6. ... , że w tym procesie wartość pracy większości została zmniejszona, ponieważ ludzie mają płacone , ale potrzebują ich więcej, aby zapłacić za towary i usługi. 

7. ... , że to prowadzi do powstania negatywnej spirali, w której ludziom, którzy wykonali faktyczną pracę, zdegradowano wartość do poziomu, na którym ledwo się utrzymać. 

8. ... , że skłoniło to pracowników do zorganizowania się i domagania się wyższych płac, ale członkowie elity władzy po prostu tworzyli więcej pieniędzy z powietrza, aby je im wypłacić. Ta negatywna spirala funkcjonuje do dzisiaj. 

9. ... , że obecnie ludzie mają wyższy standard życia, ponieważ część pieniędzy, która została stworzona z powietrza, została wchłonięta do systemu przez ludzi ciągle zwiększających swą produktywność. 

Część 5

1. ... , że ludzie, którzy pracują, aby zarobić na życie faktycznie wspierają system elity, ciągle dodając prawdziwą wartość do gospodarki. 

2. ... , że to zapobiega osiągnięciu rozmiarów stworzonej przez zwiększenie podaży pieniądza, która o z powodu utraty przez pieniądz swojej wartości. 

3. ... , że pieniądz oparty na frakcyjnym systemie rezerwy bankowej i na tworzeniu pieniędzy w oparciu o długi, ma wbudowany czynnik inflacyjny, który nieuchronnie doprowadzi system do upadku. 

4. ... , że ci, którzy są odpowiedzialni za ten system pieniężny, nie mogą powstrzymać swojej chciwości. Król będzie chciał więcej pieniędzy, bankierzy będą chcieli osiągnąć większy zysk i wszystko, czego pragną, to puścić w ruch swoje maszyny drukarskie i wydrukować więcej pieniędzy. 

5. ... , że członkowie elity władzy nieuchronnie stają się zaślepieni swoją chciwością i prowadzą gospodarkę w spiralę inflacji, która ją zniszczy. 

6. ... , że jest to równoważone dzięki ludziom wykonującym prawdziwą pracę i zwiększającym ilość usług tak szybko, że system pieniężny się nie załamuje, nie wchodzi w cykl inflacyjny, którego nie można powstrzymać. 

7. ... , że i przeciętny pracownik żyje obecnie w lepszych warunkach materialnych, to ludzie nie zbierają naturalnych, danych przez Boga owoców pomnażania swych talentów. 

8. ... , że przez wzrost podaży pieniądza i inflację ludzie zostali opodatkowani. Inflacja jest ukrytą formą podatku, gdzie ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że są dodatkowo opodatkowani. 

9. ... , że gdyby w ciągu minionego stulecie istniała boska, naturalna gospodarka, standard życia ludzi byłby wyższy. Nie byłoby ubóstwa. 

Część 6

1. ... , że elita władzy zdołała opóźnić zarządzony rozwój gospodarki oraz urzeczywistnienie obfitego życia dla wszystkich co obecnie powinno było za.

 2. ..., że pierwsi ludzie, którzy mogą wydać nowostworzone pieniądze często mogą kupić towary i usługi po starych cenach. Jednakże te nowe pieniądze w gospodarce, ceny idą w górę. 

3. ... , że w ciągu minionego stulecia następowała coraz większa koncentracja bogactwa pod kontrolą coraz węższej elity. Kilka procent populacji posiada większość bogactwa niemal we . 

4. ... , że jest to absolutne wypaczenie obfitego życia Boga. Jest to nic innego jak dążenie do panowania nad ludnością za pomocą podaży pieniądza. 

5. ... , że jeden z pierwszych bankierów, którzy stworzyli ten system, powiedział, że jeśli pozwolicie mu kontrolować pieniądze narodu, to nie obchodzi go, kto tworzy jego prawa, ponieważ wie, że nad narodem można panować poprzez system monetarny. 

6. ... , że w Stanach Zjednoczonych istnieje nieświęte przymierze pomiędzy rządem federalnym a Rezerwą Federalną (Federal Reserve), która nie jest instytucją federalną i dlatego nie jest odpowiedzialna przed narodem. 

7. ... , że dzisiejsze rządy również stają w obliczu sytuacji, że pragną wydawać więcej pieniędzy niż ludzie, według ich wiedzy, chcą płacić w podatkach. 

8. ... , że również nowoczesne rządy pozwalają bankierom tworzyć pieniądze z powietrza, tym samym pogarszając wartość pieniędzy – i w ten sposób opodatkowując ludzi, którzy nie są tego świadomi. 

9. ... , że za każdym razem, gdy rząd chce wydać więcej niż ludzie, według jego wiedzy, chcą zapłacić w podatkach, to po prostu to ludzie i tak płac, teraz tego nie widzą i dlatego przeciw temu nie protestują. 

Część 7

1. ... , że bankierzy i elita finansowa zarabiają pieniądze na tym procesie. Ludzie nie tylko mają pomniejszenie wartości pieniądza, ale również muszą płacić odsetki krajowego długu. 

2. ... , że istnieje związek pomiędzy wojną i pieniędzmi. Bankierzy szybko zdali sobie sprawę z tego, że nie ma lepszego a . 

3. ... , że bankierzy często finansowali konfliktu i budowali fabryki produkujące broń jego . 

4. ... , że bankierzy osiągają zysk panującą , a ludzie płacą nie tylko swoją krwią na wojnie, ale także katorżniczą , ponieważ pracują, aby wyprodukować prawdziwą wartość potrzebną do funkcjonowania systemu. 

5. ... , że niewolnictwo ustanowione i utrzymywane poprzez pieniądz znacznie wykracza poza niewolnictwo fizyczne. Ludzie nie mogą mu się sprzeciwiać, ponieważ nawet o nim nie wiedzą. Zauważają jedynie, że po prostu muszą pracować coraz ciężej i nie rozumieją, dlaczego tak się dzieje. 

6. ... , że musimy się dokształcać i przejawiać wolę żądania ustanowienia nowego systemu monetarnego. Przez niechęć do wzięcia odpowiedzialności za ten system, przyciągamy do niego tych, którzy są gotowi go wypaczyć i nas wykorzystywać. 

7. ... , że staje się to błędnym kołem, które ma tylko dwa rozwiązania. Albo przebudzimy się i zażądamy zmiany albo elita władzy będzie zwiększać podaż pieniądza, aż system się załamie. 

8. ... , że upadłe istoty w swej chciwości, zaślepieniu i duchowej dumie uważają, że nigdy nie poniosą konsekwencji swoich działań, ponieważ ludzie niosą karmę, a elicie wszystko może ujść na sucho. 

9. ... , że nie możemy oczekiwać, iż elita władzy zatrzyma tę spiralę. Jeżeli ludzie jej nie powstrzymają, jest tylko kwestią czasu, kiedy machina pieniężna znów wpadnie w amok. 

Część 8

1. ... , że w Złotej Erze nastąpi stały wzrost dostępnej obfitości, stały wzrost możliwości. 

2. ... , że w Złotej Erze zaistnieje pozytywna spirala, w której ludzie będą prawdziwie zbierać owoce swojej pracy i przez to będą chcieć pracować wydajniej. Wszystko stanie się spiralą wzrostu. 

3. ... , że wizja, którą masz dla Złotej Ery jest wizją, gdzie nikt nie jest biedny, nikomu nie brakuje godziwego standardu życia lub wolnego czasu, aby realizować duchowe aspekty swego życia. 

4. ... , że kiedy podnosimy naszą świadomość, stajemy się otwartą bramę dla nowych wynalazków, nowych metod produkcji, nowych form energii, które zwiększą ilość obfitości, aby gospodarka mogła się rozwijać jeszcze bardziej. 

5. ... , że rozwój gospodarki w społeczeństwie Złotej Ery nie będzie miał końca. Koncepcja oraniczeń dla rozwoju jest nam narzucana przez upadłe istoty. 

6. ... , że upadłe istoty chcą jedynie ograniczyć nasz rozwój, a nie swoje własne bogactwo, władzę i przywileje. Muszą więc znaleźć sposób, aby sprawić, żeby ludzie czuli się usatysfakcjonowani czymś ym, aby one same mogły mieć więcej. 

7. ... , że w Złotej Erze ludzie nie będą usatysfakcjonowani czymś mniejszym, ponieważ zdadzą sobie sprawę z tego, że radością Ojca jest dawanie im więcej. Zbieranie owoców swych inicjatyw i swej pracy jest ich przyrodzonym, boskim prawem. 

8. ... , że pieniądze nie są złem. W swojej czystej formie są wyrazem świadomości Matki. Gdybyśmy nie mieli pieniędzy, gospodarka nie mogłaby się rozwijać powyżej pewnego poziomu. 

9. ... , że Boski Ojciec zapewnia zwiększenie całkowitej ilości bogactwa. Boska Matka rozdziela je wśród ludzi tak, aby wszyscy mogli mieć godny standard życia i mogli realizować boski plan swego życia. 

Część 9

1. ... , że dokonując perwersji świadomości Matki pieniądz staje się środkiem panowania nad ludźmi. Pozwala to elicie wpadać w amok niekończącego się pragnienia posiadania coraz więcej w dziedzinie materialnej. 

2. ... , że wyższą formą korzystania z obfitości w sferze materialnej jest używanie jej jako platformy do duchowych dążeń, które podnoszą świadomość ludzi i urzeczywistniają Boże Królestwo.                           

 3. ..., że członkowie elity nie pragną Bożego Królestwa – ponieważ w nie mogą w nim być elitą. Nie mogą nawet pozostać na tej Planecie, pragną zatem powstrzymać jego zaistnienie na Ziemi. 

4. ... , że członkowie elity realizują to, wypaczając każdy aspekt społeczeństwa, w którym ludzie nie będąc świadomi, nie biorą odpowiedzialności za edukowanie siebie i za podejmowanie własnych decyzji. 

5. ... , że absolutnym wymogiem Złotej Ery jest urzeczywistnienie faktu, że ludzie się przebudzą, zdając sobie sprawę z tego, że każdy aspekt społeczeństwa został wypaczony przez dualistyczną świadomość i zdecydują, że już dłużej nie pionkami w tej grze. 

6. ... , że musimy podjąć decyzję, iż nie będziemy niewolnikami , nie będziemy dla niej pszczołami-robotnicami. 

7. ...w imię Chrystusa wołam do wszystkich ludzi: „Przebudźcie się i żądajcie waszego przyrodzonego prawa! Saint Germain jest ojcem Złotej Ery i jego jest danie nam swojego królestwa. Żądajcie go! Zaakceptujcie go! Ustanówcie go! 

8. ... , że jesteś gotowy urzeczywistnić Twoją Złotą Erę na tej Planecie, a Ja, na pewno jestem gotowa/y ją zaakceptować. 

9. ... , że Złota Era czeka na urzeczywistnienie. Musimy tylko odegrać naszą w niej rolę i pomnożyć nasze talenty, które jesteś gotów nam dać. Ty następnie wykonasz Twoją część pracy i wniesiesz . 

 

Wołanie o zrównoważony wzrost gospodarczy 

Część 1

1. ...wołam o zerwanie zasłony w zbiorowej świadomości, aby ludzie obudzili się i zdali sobie sprawę z faktu, na Ziemi istnieje elita władzy, która ugrzęzła bez reszty w pułapce świadomości dualizmu. Elita ta mocno wierzy w to, że iluzje jej ego są absolutną prawdą. Ludzie ci myślą, że osiągnęli już najwyższy stopień ludzkiego rozwoju, gdzie zdolni są definiować prawdę bez Boga. 

2. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że idolatria elity utrzymuje ludzkość w potrzasku iluzji, że istnienie elity – jako pośrednika pomiędzy nami, a Bogiem – jest konieczne. Jest kłamstwem, że nie potrafimy wejść do wnętrza naszych serc i sami znaleźć tam Boga, i że możemy poznać prawdę tylko poprzez zewnętrzną religię i jej duchowieństwo – mimo, że jest to religia mamony. 

3. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że to bałwochwalstwo jest centralnym problemem obecnego kryzysu ekonomicznego. Tworzy ono wiarę, że pewne korporacje i instytucje są „zbyt wielkie, aby mogły upaść”, a zatem rząd musi wkroczyć i wesprzeć je pieniędzmi ludności. Kłamstwo, które mówi, że ludzie nie potrafią egzystować bez elity, powstrzymuje nas przed odzyskaniem mocy danej nam przez Boga. 

4. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że stabilność nie jest tak ważna jak wzrost, a wzrost czasami oznacza, że jeśli ludzie przylgnęli do starych systemów, to systemy te muszą zostać unicestwione, aby umożliwić społeczeństwu dalszy postęp. 

5. ...wołam o dostrzeżenie faktu, iż mimo, że łagodne przejście z obecnego systemu gospodarczego do ekonomii Złotej Ery jest pożądane, to może ono nastąpić tylko wtedy, gdy przerobimy lekcję mówiącą o tym, że nie powinniśmy wspierać instytucji stworzonych przez elitę. Musimy zacząć kierować się wyższymi zasadami, które istnieją poza świadomością dualizmu. 

6. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że zostaliśmy zaprogramowani dla akceptacji świadomości braku, stworzonej przez elitę władzy – która pragnie wynieść siebie ponad innych ludzi. Jednak obecny stan nierównego podziału dóbr i przywilejów nie może istnieć w obfitym życiu zamyślonym i danym nam przez Boga. Może on istnieć jedynie wtedy, kiedy obfite życie zostało przez nas odrzucone, jako skutek naszej wiary w iluzję braku. 

7. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że równy podział dóbr nie ma nic wspólnego z socjalistycznym marzeniem, w którym państwo uzurpuje sobie pozycję i godność naszej Obecności JESTEM. Jest to prawdziwy realizm Złotej Ery, w którym ludzie zdają sobie sprawę, że mamy dostęp do Boskiej mocy w nas samych, a zatem, że potrafimy urzeczywistnić dostatnie życie bez uzależniania się od ziemskiej elity władzy. 

8. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że nie potrzebujemy elity do sterowania skomplikowanym systemem finansowym, który stworzyła, aby ukryć przed ludźmi swoje intencje i manipulacje. Nawet ona sama została zwiedziona przez pokrętność swoich własnych instrumentów finansowych i przez świadomość chciwości do tego stopnia, że nie potrafi właściwie oszacować ryzyka tych instrumentów, co prowadzi do kryzysu, który zagraża całej gospodarce. 

9. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że kiedy oddajemy się idolatrii – ślepo podążając za zaślepionymi przywódcami, którym pozwalamy na kierowanie gospodarką – wtedy jest tylko kwestią czasu, kiedy elita zapędzi siebie i resztę świata w ślepy zaułek, z którego nie ma innego wyjścia jak tylko upadek systemu. 

Część 2

1. ...wołam o zerwanie zasłony w zbiorowej świadomości, aby ludzie obudzili się i zdali sobie sprawę, że lekcją płynącą z opowieści o Wieży Babel jest to, iż kiedy ktoś buduje system finansowy bez fundamentów świadomości Życia, to buduje na piaskach świadomości anty-życia – i jego twór, wcześniej czy później, runie pod swoim własnym ciężarem. 

2. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że to, co napędza nasz system finansowy to rozpasana, ślepa chciwość. Chciwość ta doprowadziła do perwersji gospodarki, aż do punktu, w którym tak bardzo bazuje ona na długach, że niemożliwe jest właściwe oszacowanie ryzyka prowadzenia rzetelnego biznesu. Został, bowiem, dokonany taki rozrzut zadłużenia, czyli zamaskowanie tego ryzyka, że nikt już – tak naprawdę – nie kontroluje przebiegu wydarzeń. 

3. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że cykl domniemanego wzrostu i zysku może być kontynuowany jedynie tak długo, jak długo ludzie tkwiący w systemie będą ślepo wierzyć, że może on trwać wiecznie. Jednak system ten został zbudowany nie tylko na zaślepieniu i żądzy elity, ale również na zaślepieniu i chciwości części ogółu ludności. Ludzie myślą, że grając swoimi oszczędnościami i planami emerytalnymi na giełdzie papierów wartościowych, w funduszach hedgingowych i inwestycyjnych mogą dostać coś w zamian za nic. 

4. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że ludzie muszą zaprzestać podążać za tymi, którzy są zaślepieni świadomością uzyskania czegoś za nic, za świadomością, która jest esencją chciwości. Elita nie jest już gotowa do pracy za uczciwe wynagrodzenie lub do wzbogacania i wznoszenia całego życia. Pragnie ona profitów bez pracy, chce iść na skróty i to zagraża całemu systemowi gospodarczemu. 

5. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że ludzie zaślepieni chciwością myślą, że wszystko jest dozwolone, że wszystko, co obiecuje natychmiastowy zysk powinno być praktykowane – gdyż, "koniec końców, jeśli ja tego nie zrobię, to wszystkie inne firmy świata finansów to zrobią, a one wydają się być lepsze ode mnie.". 

6. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że uzyskane zyski, nie były rzeczywistymi zyskami. Były to zyski urojone, ponieważ ryzyko zostało zamaskowane do tego stopnia, że wydawało się, iż wykazanie strat można było odwlec w czasie o kolejny rok, tworząc tym samym dobre zestawienie bilansowe w roku obecnym. Zatem nikt nie przewidywał, co może się wydarzyć w przyszłości, a tym samym nie dostrzeżono, że zarzyna się gęś znoszącą złote jaja. 

7. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że zaślepienie jest nieodłącznym towarzyszem chciwości. Chciwość może wypływać jedynie z iluzji, a każda iluzja podtrzymuje zaślepienie. Chciwość wypływa z iluzji oddzielonego ludzkiego ja (ego), gdzie wierzymy w możliwość sytuacji, w której możemy zdobyć korzyści dla siebie i naszej firmy, nie bacząc na to, co stanie się z innymi ludźmi lub z samym systemem. 

8. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że menadżerowie od finansów stworzyli gospodarkę, która bazuje na tej samej świadomości i tych samych zasadach, które stworzyły i podtrzymują hazard. Jest to pragnienie otrzymania czegoś w zamian za nic – kiedy dokonujesz jakiejś małej, ewidentnie nieznacznej inwestycji, a potem żywisz nadzieję na olbrzymi profit. 

9. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że poprzez ukrywanie ryzyka związanego z derywatami i innymi instrumentami finansowymi, finansowi menadżerowie przekroczyli próg hazardu. Wymyślili oni, że ponieważ inwestują pożyczone pieniądze i ponieważ zamaskowali ryzyko, to była to tylko nieznaczna inwestycja, która ma jednak potencjał, aby przynieść bardzo duże zyski. 

Część 3

1. ...wołam o zerwanie zasłony w zbiorowej świadomości, aby ludzie obudzili się i zdali sobie sprawę, że kiedy Wall Street rozpoczęło inwestowanie pożyczonych pieniędzy – pieniędzy, które zostały stworzone z niczego – wówczas stopniowo stworzono fałszywą obietnicę, że wszyscy, którzy zainwestują w te nowe finansowe instrumenty osiągną zyski. Ta obietnica nie mogła jednak zostać spełniona, ponieważ była oparta na iluzji, że wszyscy grający na loterii mogą wygrać główną wygraną. 

2. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że chciwość potrafi zaślepić ludzi – ale tylko do czasu. Zawsze nadchodzi moment rozliczenia, w którym ludzie na szczycie finansowej piramidy zaczynają zdawać sobie sprawę, że nie można kontynuować tego procederu w nieskończoność. Wówczas przechodzą od iluzji chciwości do iluzji lęku. Próbują teraz wyciągnąć z systemu, ratować z niego wszystko co mają, a to tworzy schodzącą w dół spiralę negatywnego rozwoju grożącą załamaniem systemu. 

3. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że kiedy kryzys staje się widoczny, wtedy budzi on rząd – rząd, który nie uregulował tych nowych instrumentów finansowych i myślał, że rynek sam się tym zajmie. Rząd uświadamia sobie nagle, że rynek rzeczywiście się tym zajmuje – poprzez postępujące niszczenie wypaczonego systemu finansowego. Zatem rząd jest przeświadczony, że musi wkroczyć, aby chronić społeczeństwo. 

4. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że rząd amerykański utknął w pułapce pragnienia otrzymania czegoś w zamian za nic – w myśleniu kategoriami chciwości i elitaryzmem – i działa on głównie, by chronić elitę władzy zamiast chronić ogół ludności. Jednakże, jeśli gruntownie nie zreformuje on całego systemu finansowego, to będzie jedynie doraźnie go podtrzymywał i bardzo szybko pojawi się następny kryzys. 

5. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że w systemie – zarówno w biznesie jak i w rządzie – istnieją również i działają inteligentni ludzie o dobrych intencjach, którzy mają potencjał, aby przeprowadzić reformy zażegnujące nie tylko obecny kryzys, ale zawracające cały finansowy świat na drogę stabilnego rozwoju, na której system nie zniszczy sam siebie z powodu zaślepienia chciwością jego aktorów. 

6. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że jeśli właściwym ludziom zezwoli się na przyjęcie i wprowadzenie Twoich idei wówczas będziemy mogli doświadczyć elastycznego przejścia do Złotej Ery w gospodarce. Prawdziwym realizmem jest to, że moc Boga może rozwiązać wszystkie problemy stworzone przez człowieka. Bóg może z równą łatwością odzwierciedlić obfite życie, tak jak odzwierciedla obecny stan braku i nierówności.


7. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że musimy być gotowi do przyjrzenia się systemowi gospodarczemu i do postawienia pytania, co jest w nim wadliwe – zamiast próbować zapobiegać jego upadkowi. Musimy rozważyć sposób jak stworzyć gospodarkę o stabilnym rozwoju. 

8. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że podczas przechodzenia do Złotej Ery żadna gospodarka nie może być stabilna dopóki nie da ona wszystkim ludziom dostatniego życia. Nie można nazywać stabilną ekonomię sytuację, gdzie mamy światową gospodarkę, w której dwie trzecie ludności żyje poniżej poziomu ubóstwa. I tak długo jak długo bogate narody nie zaradzą temu problemowi, tak długo narodowe gospodarki będą przechodziły od kryzysu do kryzysu. 

9. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że aby stworzyć system finansowy, który będzie systemem stabilnym, rząd musi dostrzec i zacząć odgrywać swoją prawowitą rolę. Jednym z podstawowych powodów obecnego kryzysu finansowego jest brak regulacji, ponieważ rząd utknął w pułapce fałszywego wyobrażenia, że powinien pozwolić rynkowi swobodnie tworzyć instrumenty finansowe, ponieważ rynek posiada zdolność samoregulacji. 

Część 4

1. ...wołam o zerwanie zasłony w zbiorowej świadomości, aby ludzie obudzili się i zdali sobie sprawę, że wolność nie oznacza nieograniczonego wyzyskiwania ludzi. Wolne społeczeństwo nie może pozwolić na to, aby wąska elita władzy panowała nad resztą ludności, bo wolności nie można zdobyć z pomocą zaślepionego ludzkiego ego. Wolność może zostać zdobyta poprzez wiedzę o jedności całego życia – i tylko wtedy, kiedy staramy się wznieść wszelkie życie, prawdziwie działamy na własną korzyść. 

2. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że rolą wolnego, demokratycznego rządu jest chronienie ludzi poprzez praktykowanie zasad, które wznoszą wszelkie życie ku większej wolności gospodarczej i ku większemu dostatkowi. Jest spreparowanym przez elitę władzy mitem, że gospodarka wolnego rynku może regulować sama siebie bez interwencji rządu. Kolejnym mitem jest to, że USA i narody Zachodu są gospodarkami prawdziwie wolnego rynku. 

3. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że przez stulecie finansjera i przemysłowcy wykorzystywali wolny rynek do tworzenia ogromnych firm, które kontrolowały warunki rynkowe i ograniczały konkurencję. Jednak w gospodarce prawdziwie wolnego rynku – w którym konkurencja nie jest ograniczana, a ludzie są dobrze poinformowani – nie jest możliwe stworzenie monopolu. Wolność jest antytezą monopoli.

4. ...wołam o dostrzeżenie faktu, monopol nie jest nieuniknionym efektem wolnej konkurencji. Wolna konkurencja powstrzyma tworzenie monopoli poprzez umożliwianie ludziom konkurowania, bez względu na to jak duży może stać się czyjś biznes. Jeśli jakaś firma tworzy coś zbliżającego się do monopolu i będzie sztucznie zawyżać ceny, to w gospodarce wolnego rynku jej klienci pójdą gdzie indziej. 

5. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że wielcy przemysłowcy i finansjera zdali sobie sprawę z tego, że w demokratycznym społeczeństwie nie było możliwości stworzenie monopolu poprzez konkurencję. Jedynym sposobem, aby stworzyć monopol jest ograniczenie konkurencji przez zmuszenie rządu do regulowania gospodarki i stworzenia sytuacji, w której mniejsze firmy nie mogą rzucić wyzwania firmom o ustalonej pozycji i rozgłosie. 

6. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że w ciągu minionego stulecia regulacje rządowe były wykorzystywane do chronienia dużych znanych firm przed wolną konkurencją. A “mistrzowskim skokiem” amerykańskiej finansjery było stworzenie systemu Rezerwy Federalnej, który służy ograniczaniu wolnej konkurencji w branży bankowej i chronieniu dużych firm przed ponoszeniem konsekwencji popełnionych błędów. 

7. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że tworząc Rezerwę Federalną, jako pożyczkodawcę ostatniej instancji, wielkie banki mogły poczynić wątpliwe inwestycje, a gdy popełniły błędy, wówczas system ochronił je przed upadkiem. Dzięki temu wielkie banki, w systemie Rezerwy Federalnej, stają się jeszcze większe, ponieważ są wspierane przez rząd, który jest odpowiedzialny za systemowe tworzenie pieniędzy z niczego – za tworzenie pieniądza fiducjarnego. 

8. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że kiedy tworzona jest większa ilość pieniędzy, aby wspierać upadający system, wówczas w obieg gospodarki wchodzi ich większa ilość. Ale jednocześnie nie istnieje nic, co ma rzeczywistą wartość, a co stałoby za tymi pieniędzmi, a więc wartość pieniądza jest degradowana. Za tym idzie degradacja wartości ludzkiej pracy i standard naszego życia nieuchronnie się pogarsza. 

9. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że musimy wykorzystać naszą wolność, aby wyjść poza iluzje i kłamstwa mediów głównego nurty i dokształcić się w kwestii realiów gospodarki. Musimy stać się nocną strażą, ponieważ bez wątpienia ludzie mediów i rządu nią nie są. 

Część 5

1. ...wołam o zerwanie zasłony w zbiorowej świadomości, aby ludzie obudzili się i zdali sobie sprawę, że jest mitem, iż wolny, demokratyczny rząd może trzymać się z dala od gospodarki. Jest absolutną koniecznością, aby współczesny rząd regulował gospodarkę. Jednakże regulacja ta nie powinna przynosić korzyści elicie. W regulację tę powinien być wbudowany mechanizm uniemożliwiający tworzenie się elity, jako że ludność ma możliwości przeniesienia swoich interesów w inne miejsce i stworzenia mniejszych firm, które mogą konkurować z dużymi korporacjami. 

2. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że wolny, demokratyczny rząd nie może dopuścić do tego, aby firmy przekraczały pewną określoną wielkość. Nie jest prawdziwie wolną gospodarka, gdzie pozwala się firmom, by stawały się tak duże, iż mogą się one pozbyć się konkurencji ze strony mniejszych firm i kierować rynkiem. Rządowi nie wolno dopuścić do tego, aby firmy finansowe tworzyły instrumenty, które doprowadzą do niszczenia całego systemu. 

3. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że obowiązkiem rządu jest, aby chronił swoich obywateli przed konsekwencjami wynikającymi z działalności firm stających się tak dużymi, że mogą one zdominować rynek, a tym samym tworzyć jakiegoś rodzaju monopol – monopol, który w wielu wypadkach chroniony jest przez regulacje rządowe, zaś w innych przypadkach chroniony jest brakiem regulacji, skutkiem czego, powstaje sytuacja, gdzie jeśli już raz jakaś firma stała się duża, to zaczyna ona panować nad rynkiem, co może efektywnie zniszczyć każdą konkurencję. 

4. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że polityka leseferyzmu (wolnej ręki w działalności gospodarczej) nie jest alternatywą dla tej planety, i nie będzie nią tak długo, jak długo większość ludzi będzie zaślepiona świadomością dualizmu. Nie możemy ignorować faktu istnienia wielkiej liczby ludzi, którzy całkowicie ucieleśniają samolubną, egoistyczną świadomość pragnienia czegoś dla siebie, niezależnie od konsekwencji, jakie z tego wynikają dla innych.


5. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że rząd nie może po prostu pozwolić na to, aby rynek troszczył sam o siebie i sam siebie regulował. Rząd powinien być stworzony z narodu, przez naród i dla narodu. Musi on chronić ludność przed elitą i przed własnym zaślepieniem ludności – i to jest przyczyną, dla której rząd musi opierać się na zasadach istniejących poza iluzjami ego. 

6. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że w Złotej Erze niezbędne jest promowanie w rządzie, mediach i biznesie ludzi, którzy mają wizję, że poza ideami stworzonymi przez człowieka istnieje większa rzeczywistość. I że tylko wtedy, gdy będziemy w łączności z tą rzeczywistością, możemy stworzyć cywilizację, która nie upadnie pod swoim własnym ciężarem – czy to z powodu kryzysu finansowego czy z powodu wojen, czy też z powodu katastrof naturalnych lub katastrof, które odzwierciedlają zbiorową świadomość ludzkości. 

7. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że jeśli pozwolimy którymś aspektom społeczeństwa, być nadal zdominowanym przez świadomość dualizmu, wtedy regularnie będziemy doświadczać kryzysów, które będą groziły upadkiem społeczeństwa. Kryzysy te są częściowo spowodowane poprzez zaślepienie świadomością dualizmu, a częściowo przez tych, którzy manipulują rynkami dla budowania wielkich firm, które przejmują upadające mniejsze firmy. 

8. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że Saint Germain jest gotów zainspirować ludzi konieczną wiedzą z zakresu ekonomii, abyśmy mogli stworzyć stabilny system, który uniknie takich wzlotów i upadków – jako że jedynie idee pochodzące od Wniebowstąpionego Zastępu mogą wyciągnąć cywilizację z obecnego kryzysu finansowego. 

9. ...wołam o dostrzeżenie faktu, że ludzie, którzy posiadają wiedzę i potencjał dla otrzymania wyższych idei muszą zostać rozpoznani i trzeba im pozwolić odegrać role, które mają odegrać. Zatem my, obywatele, musimy powstrzymać wspieranie systemu elity władzy. Musimy pozwolić właściwym ludziom wnieść idee Wniebowstąpionego Zastępu, które mogą zastąpić stary system i urzeczywistnić gospodarkę Złotej Ery. 

Wołanie o gospodarkę korzystną dla wszystkich

Część 1

1. ... , że Jezus przybył, aby uwolnić wszystkich ludzi od idolatrii upadłych istot – tych, którzy są w pułapce świadomości dualizmu, ponieważ są zaślepieni swoim ego. 

2. ... , że idolatria więzi większość ludności w pułapce złudzenia, że potrzebują elity, która będzie stała pomiędzy nimi a Bogiem. 

3. ... , że upadłe istoty utrwalają kłamstwo, że ludzie mogą się kontaktować z Bogiem tylko przez zewnętrzną religię i jej duchowieństwo. 

4. ... , że idolatria stanowi główny problem w kryzysie gospodarczym. 

5. ... , że , urzędnicy państwowi i przywódcy organizacji gospodarczych czy dużych banków utrwalają idolatrię, oraz przekonanie, że pewne firmy są „zbyt duże, by mogły upaść”. 

6. ... , że kłamstwo, iż nie możemy istnieć bez elity władzy upadłych istot, uniemożliwia nam mocy Boga w każdym z nas. 

7. ... , że niektórzy pośród elity władzy widzą, iż ich dni są policzone. Jest to tylko kwestia stosunkowo krótkiego czasu zanim ludzie powstaną przeciwko elitom władzy. 

8. ... , wybudzi ludzi z idolatrii w formie myślenia, że potrzebują elity samolubnych i egocentrycznych ludzi w celu utrzymania stabilności społeczeństwa. 

9. ... , pomoże ludziom odrobić lekcję, a ci którzy tego nie zrobią, aby otrzymali wyrok Chrystusa i zostali usunięci z Ziemi. 

Część 2

1. ... , że ludzie muszą się dowiedzieć, co trzeba było zrobić, aby dokonać nadużyć w gospodarce, zanim będą gotowi zaakceptować gospodarkę Złotej Ery. 

2. ... , że ludzie są tak przesiąknięci świadomością braku, że większość z nich obecnie odrzuciłaby projekt gospodarki Złotej Ery. 

3. ... , że istotą idolatrii jest pragnienie wyniesienia się ponad innych ludzi. Aby to zrobić, żyć w środowisku przepełnionym iluzją braku. Aby ktoś mógł mieć więcej, inni muszą mieć mniej. 

4. ... , że ten stan nierównego podziału dostatku i przywilejów nie może istnieć w obfitym życiu Boga. Może istnieć jedynie wtedy, gdy zostało ono odrzucone przez masę krytyczną ludzi, aby nie mogło być fizycznie urzeczywistnione. 

5. ... , że prawdziwy realizm Złotej Ery jest tam, gdzie ludzie zdają sobie sprawę, że mają dostęp do mocy Boga w sobie. Dlatego możemy urzeczywistnić obfite życie, nie będąc zależnymi tutaj na Ziemi od elity. 

6. ... , że nie potrzebujemy elity, która podejmuje decyzje, jak kierować skomplikowanym systemem finansowym, który sama stworzyła w celu ukrycia przed ludźmi swoich zamiarów i swoich manipulacji. 

7. ... , że system ten w końcu stał się tak skomplikowany, że nawet ci, którzy go stworzyli już nie rozumieją, jak on działa. Nie umieją już ocenić prawdziwego ryzyka związanego z wątpliwej wartości instrumentami finansowymi, które stworzyli. 

8. ... , że stare firmy mogą nagle zniknąć, ponieważ ich przywódcy zostali oszukani przez pokrętność swoich instrumentów finansowych i świadomość chciwości. 

9. ... , że kiedy ludzie znajdują się w stanie idolatrii, ślepo podążając za ślepymi przywódcami, jest tylko kwestią czasu, kiedy ci ślepi przywódcy doprowadzą cały system na skraj upadku. 

Część 3

1. ... , że to ślepa chciwość napędza system finansowy, co wypaczyło go do poziomu, na którym jest do tego stopnia oparty na długu, iż dokładna ocena ryzyka prowadzenia biznesu w systemie nie jest już możliwa. 

2. ... , że cykl wzrostu i zysku został zbudowany na zaślepieniu i chciwości osób będących na szczycie i na zaślepieniu i chciwości wielu spośród ogółu . 

3. ... , że ludzie na szczycie oraz ci, którzy podążali za przywódcami, zostali zaślepieni przez ą istotą chciwości świadomość coś za nic. 

4. ... , że kiedy ludzie chcą czegoś za nic, to uznają, że wszystko jest dozwolone. Należy robić wszystko, co wydaje się obiecywać szybki zysk. 

5. ... , że deklarowane zyski nie były prawdziwymi zyskami. Były one wyimaginowaymi zyskami, ponieważ ryzyko jest ukrywane do tego stopnia, że wydaje się, że nie było straty lub wykazanie straty można było przesunąć na następny rok. 

6. ... , że cały system znalazł się w stanie zaślepienia, który w sposób nieunikniony towarzyszy chciwości. Chciwość może się opierać jedynie na iluzji, a każda iluzja karmi kolejną iluzję, kolejne zaślepienie. 

7. ... , że złudzenie stojące za chciwością odnieść korzyść i samych , a wtedy nie jest ważne, co stanie się z innymi ludźmi lub samym systemem. 

8. ... , że menadżerowie finansowi stworzyli gospodarkę opartą na świadomości hazardu. 

9. ... , że Wall Street stworzyła obietnicę, iż wszyscy, którzy zainwest w jej nowe instrumenty finansowe osiągną . Obietnica ta nie może zostać spełniona, ponieważ została oparta o złudzenie, że wszyscy, którzy grają na loterii, mogą wygrać wielką wygraną. 

Część 4
1. ... , że kiedy wieża Babel zaczęła pękać, ludzie na szczycie przeszli od iluzji chciwości do iluzji lęku. W tym lęku stworzyli zstępującą, negatywną spiralę, która grozi zapaścią systemu. 

2. ... , że to obudziło rząd, który uznawał, że rynek sam się o siebie zatroszczy. Nagle rząd zdał sobie sprawę, że „rynek zatroszczył się o siebie” ciągnąc za sobą w przepaść cały wadliwy system. 

3. ... , że rząd nagle podjął decyzję, że musi chronić ludzi. Jednakże czy rząd chroni ludzi czy elitę władzy? 

4. ... , że amerykański rząd jest tak uwięziony w pułapce mentalności chciwości i elitaryzmu, iż działa, aby ochronić elity a nie ludzi. 

5. ... , że jeśli rząd nie dokona kompleksowej reformy całego systemu finansowego, nadejdzie kolejny kryzys. 

6. ... , przebudzi inteligentnych i mających dobre intencje ludzi zarówno w firmach, jak i w rządzie, aby mogli ustanowić reformy, które są konieczne do wprowadzenia świata finansowego na ścieżkę zrównoważonego wzrostu, na której system nie zniszczy sam siebie z powodu ślepej chciwości ludzi. 

7. ... , że musimy przyjrzeć się systemowi i zapytać: „Co faktycznie jest nie w porządku? Co musimy zrobić, aby stworzyć gospodarkę promującą zrównoważony wzrost, nie tylko dla elity, ale dla wszystkich ludzi?”. 

8. ... , że przechodząc w Erę Wodnika żadna gospodarka nie będzie zrównoważona, jeśli nie da obfitego życia wszystkim ludziom. 

9. ... , że nie jest możliwe utrzymanie zrównoważonej światowej gospodarki, gdzie dwie trzecie globalnej populacji żyje na skraju głodu lub poniżej poziomu ubóstwa, za kilka dolarów dziennie. 

Część 5

1. ... , że tak długo jak bogate narody nie zajmą się tym problemem, ich gospodarki zawsze będą przechodzić od jednego kryzysu do następnego. 

2. ... , że w celu stworzenia systemu finansowego, który jest zrównoważony, rząd musi uznać, głosić i odgrywać należną mu rolę. 

3. ... , że jednym z głównych powodów obecnego kryzysu finansowego jest brak regulacji ekonomicznych. 

4. ... , że rząd wpadł w pułapkę fałszywej wizji wolnej gospodarki rynkowej, która skłania ludzi do myślenia, że muszą pozwolić rynkowi na samoregulację. 

5. ... , że wolne społeczeństwo nie oznacza, iż wąska elita władzy ma swobodę, aby wykorzystywać ludność i panować nad nią. 

6. ... , że wolności nie można znaleźć poprzez świadomość dualizmu. Wolność jest wtedy, gdy wiesz, że tylko kiedy robisz coś aby podnieść Całość, robisz coś, z czego odniesiesz prawdziwe osobistą korzyść. 

7. ... , że rolą demokratycznego rządu jest chronienie ludzi, służenie jako strażnik zasad, które wyniosą wszystkich ku większej wolności gospodarczej i obfitości. 

8. ... , że elita władzy stworzyła mit, iż wolna gospodarka rynkowa może regulować sama siebie, bez interwencji rządu. 

9. ... , że jest mitem, iż Stany Zjednoczone i inne narody zachodnie mają wolną gospodarkę rynkową i że zawsze ją miały. 

Część 6

1. ... , że pod koniec XIX w. pewne upadłe istoty uświadomiły sobie, że jedynym sposobem na stworzenie ogromnego zysku jest tworzenie i kontrolowanie warunków rynkowych w celu budowania monopoli. 

2. ... , że w prawdziwej wolnej gospodarce rynkowej, w której konkurencja jest nieograniczona, a ludzie są i , stworzenie monopolu jest niemożliwe. 

3. ... , że wolność to antyteza monopolu. Wolna konkurencja zniszczy monopol, zawsze umożliwiając innym konkurencję, bez względu na to, jak duże może stać się dane przedsiębiorstwo. 

4. ... , że w wolnej gospodarce przedsiębiorstwo pozostanie duże jedynie tak długo jak długo będzie służyć swoim klientom. Kiedy stworzy się monopol i sztucznie podniesie ceny, klienci pójdą gdzie indziej. 

5. ... , że wielcy przemysłowcy zdali sobie sprawę, że w demokratycznym narodzie stworzenie monopolu przy wolnej konkurencji jest niemożliwe. Jedynym sposobem na jego stworzenie jest wykorzystanie rządu do ograniczenia konkurencji. 

6. ... , że oszukali oni rząd przez stworzenie iluzji, iż musi on wkroczyć i użyć swej władzy do regulacji gospodarki, aby stworzyć jej stabilność. 

7. ... , że w wizji tych wielkich finansistów oznaczało to stworzenie stabilnej sytuacji, w której mniejsze firmy nie mogły rosnąć i kwestionować pozycji dużych firm. 

8. ... , że w ciągu ostatniego wieku regulacje rządowe zostały wykorzystane do ochrony dużych firm przed wolnym rynkiem, przed wolną konkurencją. 

9. ... , że „przejawem geniuszu” tych finansistów było stworzenie Sytemu Rezerwy Federalnej, który służy nie tylko uniemożliwianiu wolnej w sektorze bankowym. Służy on również zapobieganiu ponoszenia konsekwencji błędów popełnionych przez duże firmy. 

Część 7

1. ... , że w wolnej gospodarce ci, którzy popełniają błędy, ponosą konsekwencje i upadają lub stają się mniejsi. 

2. ... , że w tworzeniu Rezerwy Federalnej jako kredytodawcy ostatniej instancji duże banki mogą dokonać złych inwestycji, ale system chroni przed upadkiem. 

3. ... , że niezależne banki są przejmowane przez duże banki, które stanowią część Systemu Rezerwy Federalnej i w związku z tym mają wsparcie podatników, ponieważ to podatnicy są odpowiedzialni za pieniądz fiducjarny, który system tworzy z powietrza. 

4. ... , że masa krytyczna ludzi musi wykorzystać swoją wolność do wyjścia poza złudzenia i kłamstwa szerzone przez i doa się w kwestii, jak rzeczywiście działa gospodarka. Musimy być wartownikami na . 

5. ... , że mitem jest, iż wolny demokratyczny rząd może trzymać się z dala od gospodarki. Nowoczesny rząd musi bezwzględnie uważnie obserwować gospodarkę i ją regulować. 

6. ... , że celem regulacji nie powinno być dawanie korzyści elicie, establishmentowi, ale zapewnienie wolnej konkurencji. 

7. ... , że rząd musi się upewnić, iż elita lub establishment nie mogą być tworzone, ale ludzie zawsze muszą mieć możliwość korzystania z przeniesienia swojej firmy gdzie indziej i tworzenia mniejszych przedsiębiorstw konkurujących z większymi. 

8. ... , że wolny demokratyczny rząd nie może pozwolić przedsiębiorstwom na wyjście poza pewną wielkość. Gospodarka przestaje być wolna, jeżeli przedsiębiorstwom pozwolono na osiągnięcie takiej wielkości, że nie tylko mogą wyeliminować z konkurencji mniejsze przedsiębiorstwa, ale i w rzeczy samej stanowić siłę napędową rynku. 

9. ... , że kiedy przedsiębiorstwa stają się zbyt duże, to mogą stworzyć sytuację, w której ich instrumenty finansowe niszczą cały system. 

Część 8

1. ... , że obowiązkiem rządu jest chronienie obywateli przed konsekwencjami osiągania takiej wielkości przez firmy, że mogą one zdominować rynek i w związku z tym utworzyć i utrzymać monopol. 

2. ... , że nie możemy pozwalać monopolowi – który jest albo chroniony przez rządowe lub – by dana firma stała się tak duża, że zdominuje rynek i uniemożliwia wszelką konkurencję. 

3. ... , że nie jest możliwą drogą P, tak długo jak wielu ludzi jest zaślepionych świadomością dualizmu i tak długo jak istnieją na Niej upadłe istoty we wcieleniu. 

4. ... , że rząd nie może pozwolić, aby rynek sam się o sobie zatroszczył. Rząd musi chronić ludzi, nie tylko przed elitą, ale również przed ich własną ślepotą – kiedy są zaślepieni świadomością dualizmu. 

5. ... , że istnienie konstytucji opierającej się na pewnych zasadach nie wystarczy, ponieważ zostanie ona podważona przez ludzi, którzy nie widzą prawdy, którą te zasady wyrażają. 

6. ... , że w Erze Wodnika konieczne jest stworzenie miejsca działania we wszystkich organach rządu, w mediach, w biznesie oraz innych gałęziach społeczeństwa ludziom, które ma wizję, że ponad stworzonymi przez jednostki ideami istnieje wyższa rzeczywistość. 

7. ... , że tylko  to urzeczywistnimy, to stworzyć zrównoważoną cywilizację, która nie upadnie w wyniku kryzysu finansowego, wojny lub innego przejawu świadomości zbiorowej. 

8. ... , że jeśli pozwolimy, aby jakikolwiek aspekt społeczeństwa został zdominowany przez świadomość dualizmu, doświadczymy kryzysu, który będzie groził upadkiem całego społeczeństwa. 

9. ... , że jedynym sposobem na uniknięcie tego cyklu wzlotów i upadków, tak zwanego cyklu koniunkturalnego jest osiągnięcie czegoś, co znajduje się poza świadomością dualizmu. 

Część 9
1. ... , że tak długo jak świat biznesu opiera się na świadomości dualizmu, będziemy mieć do czynienia z koniunkturalnym cyklem wzlotów i upadków, wskutek czego wcześniej czy później cały system się załamie. 

2. ... , że musimy dostrzec wady obecnego systemu i sięgnąć po idee, które mogą urzeczywistnić system zrównoważony, który uniknie tych wzlotów i upadków. 

3. ... , że to przebudzi ludzi mających głęboką wiedzę o gospodarce i mogących otrzymać idee od Wniebowstąpionych Mistrzów, które są absolutnie konieczne do wyciągnięcia społeczeństwa z obecnego kryzysu finansowego. 

4. ... , że przebudzi to tych, którzy mają potencjał ku otwarciu się na wyższe idee i co pozwoli im na zajęcie odpowiednich stanowisk oraz odegranie ról, do których siebie wyznaczyli. 

5. ... , że to przebudzi narody, aby dostrzegły te nowe idee jako głos rozsądku, jako głos wyższych zasad. 

 6. ...poprzez moc Chrystusa we mnie, niniejszym wołam o Światło, które popchnie społeczeństwo ku sytuacji, gdzie właściwi ludzie wysuną się na pierwszą linię, a ich idee będą postrzegane jako te, które są konieczne do popchnięcia społeczeństwa naprzód. 

7. ...przez moc Chrystusa we mnie, niniejszym przywołuję Światło, które osądzi upadłe istoty manipulujące systemem finansowym. 

8. ...przez moc Chrystusa we mnie, niniejszym wołam o usunięcia ze wcielenia upadłych istot w systemie finansowym i do pochłonięcia przez Duchowe światło wszystkich przez matryc w celu zaburzenia i zablokowania boskiej, naturalnej gospodarki. 

9. ...przez moc Chrystusa we mnie, niniejszym wzywam Duchowe Światło, które zniszczy system finansowy upadłych i wniesie system Wniebowstąpionych Mistrzów, który może zastąpić ten stary system i urzeczywistnić gospodarkę Złotej Ery. 

Wołanie o przedsiębiorczość i gospodarkę Złotej Ery 

Część 1

1. Aprobuję, że wymiar sprawiedliwości odstąpi tradycyjnego wymierzania kar zdając sobie sprawę z faktu że ludzie mają wolną wolę i jeśli nie są zainteresowani pracą nad swoją psychiką, to społeczeństwo, dopóki żyją zgodnie z prawem, nie może ich do tego zmusić. 

2. Aprobuję, że kiedy dana osoba łamie prawo i tym samym szkodzi całości, co jest wyraźnie antyspołecznym zachowaniem, wówczas społeczeństwo ma prawo powiedzieć, że nie może już więcej unikać obserwowania swojej psychiki i robienia wszystkiego, co jest konieczne, aby przezwyciężyć stan świadomości, który spowodował popełnienie przestępstwa. 

3. Aprobuję, że przestępcy będą mieli wybór między tradycyjną formą kary a procesem psychicznego uzdrawiania, który może pomóc im szybciej opuścić ich stan psychiczny, a tym samym zacząć prowadzić bardziej konstruktywne życie. 

4. Aprobuję, że kiedy ludzie rozpoczynają ten proces leczenia, to odpowiedzialne osoby mogą ocenić, czy dana osoba jest gotowa do powrotu do społeczeństwa, po czym zostanie ona uwolniona i otrzyma pomoc w ponownej integracji ze społeczeństwem lub w znalezieniu pozytywnego sposobu utrzymania się. 

5. Aprobuję, że wprowadzenie podstawowego /obywatelskiego/ wynagrodzenia uchroni wiele osób przed popełnieniem przestępstwa, a także ułatwi im wyjście z przestępczości i rozpoczęcie kształcenia się. 

6. Aprobuję zmianę, w której społeczeństwo dostrzeże, że ludzie, którzy popełniali przestępstwo i przeszli proces leczenia, zasługują na drugą szansę. Wiele osób będzie chciało pomóc tym ludziom wejść na konstruktywną ścieżkę w ich życiu. 

7. Aprobuję zmianę w dziedzinie biznesu, w której ludzie zdają sobie sprawę, że staroświecki, kapitalistyczny model biznesu stał się nieaktualny. 

8. Aprobuję, że nie jesteśmy istotami materialnymi, ale że mamy potencjał do poszerzania naszej świadomości, dlatego biznes odejdzie od obecnego modelu kapitalistycznego, w którym jedynie bardziej agresywne firmy mogą przetrwać i prosperować. 

9. Aprobuję, że firmy nie będą już starały się prześcignąć inne, zniszczyć konkurencję, czy stać się monopolistami. 

Część 2
1. Aprobuję zmianę, aby te firmy, które mają największą kreatywność, prosperowały, ponieważ to one wnoszą nowe idee. To one wynajdą, a raczej będą narzędziem otrzymywania od ...całych nowych gałęzi przemysłu, których dawni kapitaliści nie mogliby wręcz sobie wyobrazić lub których nie mogliby traktować poważnie. 

2. Aprobuję, że liderzy biznesu zaczną dostrzegać, że prawdziwym kluczem do przyszłości jest kreatywność, a zatem musimy ją promować i rozwijać. 

3. Aprobuję, że podnosząc swoją świadomość ludzie uwolnią swoje kreatywne moce, a zatem liderzy biznesu zaczną promować to w swojej działalności i zaczną się domagać, aby społeczeństwo robiło to na dużą skalę. 

4. Aprobuję odejście od bardziej agresywnych form prowadzenia działalności gospodarczej i skupianie się na kreatywności. Firmy będą nieustannie wprowadzać innowacje, zamiast martwić się o utrzymanie swego miejsca na rynku lub obronę monopolu. 

5. Aprobuję, że liderzy biznesu staną się bardziej świadomi tego, jak uniknąć stagnacji i zdadzą sobie sprawę z faktu, że aby przyciągnąć do swej działalności kreatywnych ludzi, muszą znaleźć nowy model własności. Nie wystarczy, że jedna osoba lub mała grupa akcjonariuszy jest właścicielem firmy, a większość pracowników pracuje za wynagrodzenie, nigdy nie mając twórczego poczucia własności albo fizycznego posiadania firmy w której pracują. 

6. Aprobuję, że ludzie uznają, że bardziej kreatywne firmy nie mogą pozwolić sobie, aby przejęła je elita finansowa, która będzie akcjonariuszami, ale nie troszczy się o biznes ani o ludzi w nim pracujących, ponieważ jest nastawiona wyłącznie na szybki zysk. 

7. Aprobuję, że pojawi się nowy typ liderów biznesu, którzy będą widzieli potrzebę modelu własności, gdzie ludzie pracujący w firmie są je właścicielami i czerpią korzyści z jej sukcesu, zamiast akcjonariuszy, którzy nie wnoszą żadnego wkładu do biznesu, lecz po prostu wyciągają z niego pieniądze. 

8. Aprobuję, że wiele nowych modeli własności da ludziom, pracującym w świecie biznesu, większe poczucie celu, większe poczucie osobistego zaangażowania i własności, większe poczucie, że są częścią czegoś istotnego. 

9. Aprobuję, że biznesy, w których ludzie mogą być kreatywni i mogą wnosić swój wkład, będą prosperować i zaczną dominować w gospodarce w wielu krajach. 

Część 3

1. Aprobuję, że nastąpi przełom w świadomości dotyczącej elity władzy i tego, jak elita władzy manipulowała gospodarką i systemem monetarnym. 

2. Aprobuję rewolucyjną zmianę świadomości, w której ludzie zdają sobie sprawę, że jednym z podstawowych obowiązków demokratycznego rządu jest dopilnowanie, aby gospodarka ich kraju, a nawet gospodarka świata, nie była zdominowana i kontrolowana przez wąską elitę władzy, której nie leży na sercu dobro ludzi. 

3. Aprobuję, że musimy przemyśleć, jak działa system monetarny, musimy wyjść z gospodarki opartej na długach. Nie możemy pozwolić wąskiej elicie władzy na tworzenie pieniędzy i czerpanie zysków z ich pożyczania wraz z odsetkami. 

4. Aprobuję, że państwo musi kontrolować system monetarny, aby korzyści odnosiło tylko państwo, a przez nie ludzie. Jeśli państwo (zamiast elity) zarabia pieniądze na pieniądzach, to ludzie nie będą musieli płacić dużych podatków. 

5. Aprobuję, że jedyną instytucją w społeczeństwie, która ma prawo do zarabiania pieniędzy na pieniądzach, jest państwo. Państwo jest zainteresowane stworzeniem systemu pieniężnego, który pozwoli na największą kreatywność, mobilność pieniądza, największą zdolność do finansowania nowych gałęzi przemysłu i przedsiębiorstw. 

6. Aprobuję, że zaistnieje tak duża świadomość istnienia elit władzy i tego jak one funkcjonują i jak bardzo są antydemokratyczne, iż demokratycznie rządzone narody uniemożliwią im zarabianie pieniędzy ich sposobami. 

7. Aprobuję, że jeśli nie zreformujemy systemu monetarnego, nasze gospodarki oparte na długach upadną. Dług osiągnie takie rozmiary, że żaden kraj nie będzie mógł go spłacić. Jest czymś antydemokratycznym, że ludność całego kraju jest finansowo zniewolona. 

8. Aprobuję, iż jest niezgodne z ideałami demokracji i wolności, że przez wiele kolejnych dziesięcioleci większość zasobów narodów będzie oddawana wąskiej elicie władzy. 

9. Aprobuję, że w końcu ludzie zdadzą sobie sprawę z tego, jak wąska elita eksploatuje gospodarkę i że już dłużej nie możemy na to pozwolić i dlatego musimy stworzyć nowy system monetarny. 

Część 4

1. Aprobuję, że demokratyczny system monetarny nie pozwoli na koncentrację bogactwa w rękach niewielkiego odsetka populacji, ale rozdzieli go na całą populację, dzięki czemu gospodarka będzie rosła. 

2. Aprobuję, że uwolnimy pieniądze, aby nie były one uwięzione w programach inwestycyjnych, których celem jest jedynie tworzenie coraz większych liczb na kontach bankowych niektórych ludzi, aby mogli czuć się coraz bogatsi. 

3. Aprobuję, że nie możemy pozwolić ludziom zaspokajać nienasyconej potrzeby gromadzenia coraz to większej ilości pieniędzy. Gdy nie będzie to dozwolone, pieniądze nie będą już zamrażane, zostaną upłynnione, zainwestowane w nowe przedsiębiorstwa i nastąpi ogromny wzrost gospodarczy. 

4. Aprobuję, że Stany Zjednoczone nie mogą być najbogatszym krajem na świecie, kiedy 2% ludzi kontroluje 90% ich bogactwa. Stany Zjednoczone to najbogatszy ekskluzywny, elitarny klub na świecie, ale nie jest to najbogatszy kraj, ponieważ nie stać ich nawet na zapewnienie wszystkim swoim obywatelom podstawowej opieki zdrowotnej. 

5. Aprobuję, że obowiązkiem demokratycznego rządu jest zapobieżenie temu, aby dziewięćdziesiąt procent dobrobytu znalazło się w rękach dwóch procent ludności. W ten sposób gospodarka narodowa wzrośnie dziesięciokrotnie w stosunku do obecnego rozmiaru i jeśli ich pieniądze zostaną wydane z korzyścią dla wszystkich ludzi, to można będzie twierdzić, że Stany Zjednoczone są najbogatszym krajem na świecie. 

6. Aprobuję, że potencjał wzrostu gospodarczego jest obecnie dla większości ludzi nie do wyobrażenia. Kiedy niektóre z tych idei zaczną być realizowane, gospodarka może rosnąć znacznie szybciej niż przez ostatnie 50 czy 100 lat. 

7. Aprobuję, że nastąpi wzrost gospodarczy, którego nawet najbardziej zaawansowani ekonomiści nie są skłonni zaakceptować, ponieważ sądzą, że doprowadziłoby to do inflacji. Ale cykl inflacyjny jest produktem elity władzy i gospodarki opartej na długach. 

8. Aprobuję, że kiedy to przekroczymy, możemy stworzyć gospodarkę, która może rosnąć znacznie szybciej, nie tworząc inflacji. Kiedy będziemy mieć lepszy system monetarny, nie będzie wbudowanego weń czynnika inflacyjnego. Dlatego nie będzie ograniczeń w kwestii tego, jak bardzo gospodarka może się rozwijać bez tworzenia spirali inflacyjnej. 

9. Aprobuję, że wolna gospodarka nie może się przegrzać, ponieważ w wolnej gospodarce nie tworzymy sztucznego pieniądza. Pieniądze tworzymy tylko po to, by płacić za towary i usługi. Jeśli pieniądze są oparte na czymś, co ma realną wartość, to jak może istnieć inflacja, jak gospodarka może się przegrzać? 

Wołanie o sąd nad rozpętywaniem wojen dla materialnych korzyści 

Część 1

...wołam o Sąd Chrystusa

1. ...nad ludźmi, którzy wszczynają lub planują wojny czy agresje dla osiągnięcia materialnych korzyści. 

2. ...nad demonami i upadłymi istotami w oktawie astralnej, które wszczynają wojny dla materialnych grabieży. Nakazuję Ci usunięcie tych istot z Ziemi! 

3. ...nad kompleksem wojskowo-przemysłowym i korporacjami, które zarabiają na wojnach. 

4. ...nad przemysłem obronnym. Wzywam do zdemaskowania jego politycznej siły pochodzącej z kreowania stanowisk pracy, z korupcji i z lobbingu. 

5. ...nad upadłymi istotami i demonami w trzech wyższych oktawach, które napędzają przemysł obronny. Nakazuję Ci usunięcie tych istot z Ziemi! 

6. ...nad przemysłem wojennym i nad pragnieniem zwiększania zysków poprzez wzrost produkcji materiałów wojskowych i coraz bardziej wyrafinowanej, kosztownej broni. 

7. ...nad upadłymi istotami i demonami w trzech wyższych oktawach, które wszczynają wojny i wzmagają nienasyconą żądzę coraz większych zysków. Nakazuję Ci usunięcie tych istot z Ziemi! 

8. ...nad kompleksem wojskowo-przemysłowym i strategią rozwoju rzekomo niezwyciężonej broni z jednoczesnym ukrywaniem tej, która ją neutralizuje. 

9. ...nad przemysłem wojennym z jego gotowością sprzedaży broni temu, kto zapłaci najwięcej, łącznie ze sprzedażą stronie przeciwnej w konflikcie broni neutralizującej tę pierwszą – aby stworzyć i podtrzymywać wyścig zbrojeń. 

Część 2

1. ...nad upadłymi istotami i demonami w trzech wyższych oktawach, które wszczynają wyścig zbrojeń i starają się go przekształcić w niekończące się dążenie do wynalezienia niezwyciężonej broni. Nakazuję Ci usunięcie tych istot z Ziemi! 

2. ...nad ludźmi, którzy wierzą, iż gospodarka jest uzależniona od przemysłu wojennego i że bez niego nie można utrzymać wystarczającego poziomu zatrudnienia ludności. Obnaż przed ludźmi fałsz tego przekonania! 

3. ...nad upadłymi istotami i demonami w trzech wyższych oktawach, które ukrywają fakt, że to, co wysyłamy – mocą kosmicznego odzwierciedlania – wraca do nas pomnożone. Nakazuję Ci usunięcie tych istot z Ziemi! 

4. ...nad upadłymi istotami i demonami w trzech wyższych oktawach, które ukrywają fakt, że przemysł, który ma pozytywny, pokojowy cel, zwiększy ilość dostępnego dostatku. Nakazuję Ci usunięcie tych istot z Ziemi! 

5. ...nad upadłymi istotami i demonami w trzech wyższych oktawach, które ukrywają fakt, że przemysł wojenny uszczupla globalny, ogólnie dostępny dobrobyt, generując zyski tylko dla nielicznych elit. Nakazuję Ci usunięcie tych istot z Ziemi! 

6. ...nad politykami, którzy uważają, że ich narody i kraje są zależne od kompleksu wojskowo-przemysłowego, od przemysłu wojennego. Obnaż przed ludźmi fałsz tego przekonania! 

7. ...nad upadłymi istotami i demonami w trzech wyższych oktawach, które zrobią wszystko, co w ich mocy, aby ukryć przed ludźmi prawdziwy koszt przemysłu wojennego. Nakazuję Ci usunięcie tych istot z Ziemi! 

8. ...przebudź ludzi ku zrozumieniu, że gdy przemysł przeorientuje środki i wynalazczość na produkcję tego, co jest korzystne dla społeczeństwa, to gospodarka będzie tworzyć więcej miejsc pracy i więcej dostatku niż przemysł wojenny. 

9. ...wzywam do ujawnienia ukrywanych zależności pomiędzy pieniądzem i wojnami. Wołam o Sąd Chrystusa nad upadłymi istotami i demonami w trzech wyższych oktawach oraz nad osobami wcielonymi, które starają się te powiązania ukryć! 

Część 3
1. ...obudź ludzi, ku poznaniu faktu, w jaki sposób używa się wojen do uzasadnienia istnienia fałszywego systemu monetarnego i generowania coraz większych zysków dla wąskich elit. 

2. ...przebudź ludzi ku poznaniu faktu, że fałszywa gospodarka wymaga tworzenia sztucznych wydatków i że wojny lub zagrożenia wojnami są podstawowymi środkami do ich tworzenia. 

...wołam o Sąd Chrystusa
3. ...nad upadłymi istotami i demonami w trzech wyższych oktawach oraz nad osobami wcielonymi, które podtrzymują fałszywą gospodarkę i jej sztuczne wydatki uzasadniające wojny. Nakazuję Ci usunięcie tych istot z Ziemi! 

4. ...nad upadłymi istotami i demonami w trzech wyższych oktawach oraz nad osobami wcielonymi, które z premedytacją wykorzystują wojny, aby zmusić narody do wydawania więcej pieniędzy niż ich mają! Nakazuję Ci usunięcie tych istot z Ziemi! 

5. ...nad upadłymi istotami i demonami oraz nad osobami wcielonymi, które dostarczają pieniądze i broń jednej lub obu walczącym w konflikcie stronom w celu osiągnięcia zysku z wojen! Nakazuję Ci usunięcie tych istot z Ziemi! 

6. ...nad upadłymi istotami i demonami w trzech wyższych oktawach oraz nad osobami wcielonymi, które celowo wywołują wojny, by skłonić narody do korzystania z ich broni i kupowania coraz większej jej ilości! 

7. ...nad upadłymi istotami i demonami w trzech wyższych oktawach oraz nad osobami wcielonymi, które uczyniły z wojny największą maszynę do robienia pieniędzy! Nakazuję Ci usunięcie tych istot z Ziemi! 

8. ...nad upadłymi istotami i demonami w trzech wyższych oktawach, oraz nad osobami wcielonymi, które stworzyły fałszywy system monetarny! Nakazuję Ci usunięcie tych istot z Ziem! 

9. ...nad upadłymi istotami i demonami w trzech wyższych oktawach oraz nad osobami wcielonymi, które tworzą wojny – jako sposób manipulowania systemem monetarnym! Nakazuję Ci usunięcie tych istot z Ziemi! 

Część 4

Wzywam siedmiu Archaniołów,
1. ...aby usunęli z Ziemi ludzi, którzy nie chcą zrezygnować z manipulacji systemem monetarnym! 

2. ...aby usunęli z Ziemi ludzi, którzy wykorzystują wojny do manipulacji systemem monetarnym! 

3. ...aby usunęli z planu astralnego istoty, które pragną eskalacji wojen, aby móc wykradać ludziom energię życia. 

4. ...aby usunęli z planu astralnego istoty, które pragną intensyfikować gospodarkę opartą o zadłużanie, aby zniewolić coraz większą liczbę ludzi ciężarem długów i tym samym wykradać im energię życia! 

5. ...aby usunęli ze sfery mentalnej istoty, które podsycają wojny dostarczając dla nich uzasadnienia oraz uzasadnienia dla istnienia obecnej gospodarki, która de facto jest gospodarką czasu wojny. 

6. ...aby usunęli ze sfery mentalnej istoty, które wykorzystują swój intelekt, aby uzasadnić, dlaczego gospodarka jest taka, jaka jest, dlaczego musi być taka i dlaczego może ona prawidłowo funkcjonować, choć ewidentnie nie może! 

7. ...aby usunęli ze sfery tożsamości istoty, które mają dalekosiężny plan użycia pieniądza do zniewolenia ludzi i wykorzystania wojen, aby doprowadzić do samozagłady ludzkości i aby przez to udowodnić, że Bóg się myli! 

8. ...aby przebudzili wszystkich ludzi z beznadziei i poczucia bezsilności! Obudźcie ludzi ku rzeczywistości, że jeśli będziemy współpracować z wniebowstąpionymi mistrzami, to naprawdę nie jesteśmy bezsilni! 

9. ...aby przebudzili wszystkich aktualnie wcielonych ludzi, aby stali się częścią wznoszącego się ruchu, który wyniesie Ziemię daleko poza kontrolę upadłych istot! Obudźcie ludzi ku ich potencjałowi uaktywnienia Prawa Pomnożonego Zwrotu poprzez współpracę z wniebowstąpionymi mistrzami! 

Zdemaskować fałszywy system monetarny 

Część 1

1. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że istoty pieniądza nie można w pełni zrozumieć bez uświadomienia sobie duchowej strony życia. 

2. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że nie można zrozumieć związku między wojną a pieniądzem, jeśli nie uwzględni się istnienia upadłych istot, które nie myślą racjonalnie i mają inne motywy postępowania i inny sposób myślenia. 

3. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że upadłe istoty nie muszą wydawać pieniędzy, aby osiągnąć konkretną korzyść. Mają one inny cel, którego nie można zrozumieć z pomocą jedynie racjonalnego myślenia. 

4. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że nie istnieje żaden świadomy spisek mający na celu rządzenie światem. Istnieje natomiast spisek nieświadomy, czyli że istnieje pewna liczba upadłych istot wcielonych i niewcielonych, które tak daleko zeszły w zstępującą spiralę negatywnego rozwoju, iż nie widzą, że podążają ku własnej zagładzie. 

5. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że problem pieniędzy jest tak skomplikowany, ponieważ upadłe istoty uczyniły go takim – aby ukryć to, co się w tej dziedzinie naprawdę dzieje. 

6. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że elita władzy stworzyła wiele teorii spiskowych, aby zdyskredytować wglądy, które demaskują jej istnienie i metody działania. 

7. ...przebudź ludzi ku prawdzie, że pieniądze nie powinny być niczym więcej, niż środkiem wymiany. W gospodarce Złotej Ery będzie istniał bezpośredni związek między pieniądzem a tym, co ma realną wartość, bądź to jako towar, bądź jako usługa. 

8. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że pieniądz nie jest źródłem wszelkiego zła. Jest tak wtedy, gdy staje się on czymś innym niż środkiem wymiany, przez co zamienia się w narzędzie zła. 

9. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że w idealnej gospodarce pieniądz nie może mieć wartości sam w sobie. Jeśli pozwolimy, aby pieniądz zaczął żyć własnym życiem, to wówczas zaczyna on nad nami panować. 

Część 2

Boski Przewodniku
1. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że kiedy pieniądz nabiera własnej wartości, niewielka elita, czyli upadłe istoty żyjące na Ziemi, korzysta z możliwości zarabiania pieniędzy na pieniądzach. 

2. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że kiedy zarabiasz pieniądze na pieniądzach, to przestajesz operować w obrębie prawa, które buduje całość społeczeństwa. Pomniejszasz tym samym całkowitą ilość światowego, ogólnodostępnego dobrobytu. 

3. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że dzisiejsi miliarderzy zgromadzili swoje bogactwa, bo upadłe istoty stworzyły fałszywą gospodarkę, która umożliwia koncentrację obfitości w rękach wąskiej elity. 

4. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że gospodarka większości świata jest pozorowaną, zmanipulowaną gospodarką stworzoną przez upadłe istoty. Jednym z ich podstawowych środków do tworzenia tej fałszywej gospodarki jest idea, że można tworzyć pieniądze [z niczego, bez pokrycia w czymś wartościowym], a potem pożyczać je z oprocentowaniem. 

5. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że w gospodarce Złotej Ery, firmy produkujące towary lub usługi, które mają na celu budowanie całości społeczeństwa nie będą musiały płacić odsetek od pożyczonego kapitału. 

6. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że w idealnej gospodarce, społeczeństwo zapewni dopływ pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ponieważ uaktywnia to Prawo Rosnącego Zysku. 

7. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że nie ma najmniejszej potrzeby, aby prywatne banki pożyczały pieniądze i pobierały z tego tytułu oprocentowanie, ponieważ społeczeństwo skorzysta w większym stopniu z pożyczania pieniędzy bez płacenia odsetek. 

8. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że pomysł, iż prywatne banki muszą tworzyć pieniądze, pożyczać je i pobierać od nich odsetki, został stworzony przez upadłe istoty. Ma on jeden cel, którym jest koncentracja bogactw w rękach wąskiej elity. 

9. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że upadłe istoty celowo czynią gospodarkę tak skomplikowaną, iż mało kto może ją zrozumieć. Jednak gospodarka/ekonomia/ jest w gruncie rzeczy bardzo prosta. 

Część 3
1. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że mamy gospodarkę, która jest tak zaprojektowana, aby umożliwić nielicznej elicie wyzyskiwanie ogółu populacji za pomocą pieniądza. Wszystkie instrumenty finansowe maskują fakt, że system monetarny jest pod kontrolą wąskiej elity. 

2. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że w idealnej gospodarce, społeczeństwo samo będzie kontrolować system pieniężny, ponieważ ludzie dostrzegą, że nie ma nic ważniejszego dla ich dobrobytu, niż naturalnie funkcjonujący system monetarny. 

3. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że tym, co pozwoliło upadłym istotom stworzyć sztuczny system monetarny, to wojna. To, co mamy dzisiaj, jest gospodarką czasu wojny. 

4. ...przebudź ludzi ku prawdzie, że gospodarka czasu wojny rozpoczęła się od władców średniowiecza, którzy pragnęli poszerzyć swoje terytoria. Musieli oni w tym celu zdobyć więcej pieniędzy, niż to, co mogła przynieść sprzedaż produktów wytworzonych przez ich poddanych. 

5. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że produkcja broni dla celów wojennych nie pomaga rosnąć całości gospodarki. Tworząc zdolności produkcyjne dla wytwarzania broni i budowania armii pomniejszamy wartość gospodarki danego kraju. 

6. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że jedyną możliwością produkowania broni jest odłączenie pieniądza od wymiany realnych dóbr, czyniąc z pieniądza towar. 

7. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że przywódca danego kraju może dzięki temu tworzyć większą ilość pieniądza niż odpowiada to ilości istniejących w nim dóbr. Może je on teraz użyć, aby kupić za nie coś, czego dostępne zdolności produkcyjne nie mogą wytworzyć. 

8. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że wojna zawsze stwarza w gospodarce deficyt. Elita władzy, pokrywa ten deficyt pieniędzmi, które tworzy z niczego [pieniądz fiducjarny], ale to tylko odsuwa spłatę zadłużenia w przyszłość. 

9. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że istnieją różne grupy upadłych istot. Niektóre żywią prymitywną żądzę władzy – i one były królami. Te bardziej wyrafinowane stały się bankierami. 

Część 4

1. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że królowie byli często kontrolowani przez upadłe istoty z oktawy astralnej lub mentalnej, bankierzy natomiast są kontrolowani przez upadłe istoty z oktawy tożsamości, które poprzez nich realizują własne, ukryte cele. 

2. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że bardziej wyrafinowane upadłe istoty wykorzystują te bardziej prymitywne, aby tworzyć gospodarkę wspierającą ich własne cele. 

3. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że królowie prowadzący wojny i zarabiający pieniądze bankierzy, to tylko pionki w większej grze, a gra ta prowadzona jest przez upadłe istoty w oktawie tożsamości. 

4. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że upadłe istoty w sferze tożsamości chcą udowodnić, że Bóg się pomylił i umożliwiają samoświadomym współtwórcom nadużycie ich wolnej woli do tego stopnia, że zamiast wzrastać, dążą ku samozagładzie. Te upadłe istoty chcą do tej zagłady doprowadzić poprzez wzniecanie wojen i poprzez tworzenie gospodarki opartej na długach. 

5. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że dług neutralizuje naturalne Prawo Mnożenia Zysków tworząc sztuczną gospodarkę. Jest to zstępująca spirala negatywnego rozwoju, ponieważ nieustannie toczy ona przed sobą śniegowego bałwana zadłużenia, który staje się coraz większy, aż w końcu długi nie mogą zostać spłacone. 

6. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że elita władzy nie jest zainteresowana tym, by dług został spłacony. Pragnie ona, aby narody nieustannie płaciły odsetki, ponieważ to właśnie odsetki są tym, co umożliwia powiększanie jej bogactw i władzy. 

7. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że pieniądze są tworzone z niczego, ale że odsetki są pobierane od ludzi, z ich pracy. Bankierzy dostarczają ludziom coś, co nie ma wartości, a w zamian dostają to, co ma wartość, ponieważ jest związane z ludzkim wysiłkiem. 

8. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że upadłe istoty przywłaszczają sobie owoce ludzkiego trudu drogą pośrednią. Feudalny ustrój średniowiecza nadal istnieje, został on tylko ukryty za zasłoną złożoności systemu monetarnego. 

9. ...przebudź ludzi ku rzeczywistości, że za tym stoi głębszy motyw tworzenia autodestrukcyjnej gospodarki pomniejszającej ilość dobrobytu, co sprzyja temu, by autodestrukcyjna spirala osiągnęła swój cel.

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną