Kim Michaels - Zrozum zło i pomóż usunąć je z Ziemi

Krótko mówiąc, zło nie jest ani naturalne ani nieuniknione, lecz zostało stworzone przez określony rodzaj istot. Niektóre z nich żyją w ludzkich ciałach, a niektóre są bezcielesne. Niniejsza strona wyjaśnia, kim są te extremalnie narcystyczne, upadłe istoty*, skąd pochodzą i jak udało im się ukrywać swoje istnienie i metody przez tak długi czas.

Powodem istnienia zła na świecie jest to, że upadłe istoty potrafią doskonale się ukrywać i kamuflować. Zrobią one wszystko, co możliwe, aby pozostać nierozpoznanymi.

Aby pozostać w ukryciu, upadłe istoty stworzyły wiele narzędzi, w tym religie, ideologie polityczne, filozofie i inne systemy myśli. Jednak podstawowym narzędziem, dzięki któremu upadłe istoty tak skutecznie się ukrywają, jest ZIN (Zaprogramowana Iluzja Normalności).

ZIN jest wizją życia zaakceptowaną przez większość ludzi, wskutek czego istnieje wiele aspektów życia, których ludzie nie kwestionują. To właśnie za tymi niekwestionowanymi założeniami ukrywają się upadłe istoty. Ludzie po prostu nie pytają, dlaczego na świecie istnieje zło lub czy istnieje jakaś jego alternatywa.

Pomyśl tylko o tym, jak często ludzie uważają, że wojna, ubóstwo, konflikt, nierówności, cierpienie i śmierć są nieuniknione. Ludzie nie kwestionują istnienia tych warunków ani nie pytają, czy można je wyeliminować.

Wyjście poza ZIN

ZIN obecna w każdym społeczeństwie jest celowo manipulowana, aby ukryć istnienie i metody istot, które sieją zło. To dlatego jedynym sposobem zrozumienia zła jest spojrzenie poza ZIN. Jeżeli chcesz zrozumieć zło, stajesz przed prostym wyborem:

• Czy chcę kurczowo trzymać się twojej ZIN? (Jeśli tak, to nigdy nie zrozumiesz zła.)

• Czy chcę wyjść poza twoją ZIN? (Jeżeli tak, to jak daleko jestem gotów pójść, aby zrozumieć zło?)

Jeżeli chcecie wyjrzeć poza twoją obecną ZIN, to ta witryna da ci wszystkie wglądy, których potrzebujesz, aby:

• rozpoznać istoty rozsiewające zło • wiedzieć, skąd pochodzą upadłe istoty

• wiedzieć, jak upadłe istoty wpływały na historię i manipulowały nią • poznać metody stosowane przez upadłe istoty do kontrolowania ludzi na Ziemi

• wiedzieć, jak możecie się uwolnić spod ich wpływu

• wiedzieć, jak możecie przyczynić się do usunięcia zła z Ziemi

Spis treści książki

Słowo od wydawcy

PODSTAWOWA WIEDZA O ZJAWISKU ZŁA
1. Potężna broń zła – czyli mechanizm psychicznego wyparcia
2. Jak poznać rzeczywistość
3. Minimum tego, co należy wiedzieć o złu
4. Czym jest zło
5. Zło i wolna wola
6. Zło jako problem

POCHODZENIE ZŁA
7. Cel życia
8. Kosmiczne źródło zła
9. Cztery poziomy naszego świata

KTO KREUJE ZŁO
10. Nie-materialne złe istoty
11. Dlaczego upadłych istot nie można do niczego przekonać
12. Kwestia ludzi, którzy tworzą zło
13. Plany upadłych istot

14. W jaki sposób upadłe istoty panują nad ludźmi

DUALISTYCZNE MYśLENIE
15. Demaskacja dualistycznego myślenia
16. Jak upadłe istoty wykorzystują systemy myśli
17. Epicka mentalność

ZŁO W HISTORII
18. Elityzm – brakujące ogniwo w ludzkim
rozumieniu historii
19. Jak upadłe istoty wpływały na historię
20. Jak upadłe istoty używają wojen
21. Konflikty w historii
22. Jak upadłe istoty wykorzystują dyktatury
23. Jak upadłe istoty wykorzystują ideologie polityczne
24. Jak upadłe istoty wykorzystują ubóstwo
25. Jak upadłe istoty wykorzystują religie
26. Jak upadłe istoty wypaczają nasze poczucie tożsamości

ZŁO DSISIAJ
27. Wojny i wyścig zbrojeń
28. Konflikty między grupami ludzi
29. Nierówności ekonomiczne
30. Jak upadłe istoty wykorzystują gospodarkę
31. Kwestia środowiska naturalnego
32. Wojna między nauką a religią
33. Upadłe istoty a kobiety

USUWANIE ZŁA
34. Budzenie świadomości istnienia zła
35. Przekraczanie dualizmu
36. Otrzymywanie nowych idei i pomysłów wynalazków
37. Rzucanie wyzwania status quo
38. Uzdrawianie ludzkiej psychiki
39. Podnoszenie świadomości
40. Wołanie o pomoc

Dodatkowe informacje

WARUNKI SPRZEDAżY
książki "Zrozum zło i ppmóż usunąć je z Ziemi". 

CENY: 

Cena, dla klientów mających polski adres pocztowy i polski adres elektroniczny, wynosi obecnie 120 zł. 

Cena, dla klientów mających nie-polski adres pocztowy i nie-polski adres elektroniczny, wynosi obecnie około 25 euro (co odpowiada 316 SEK). 

W chwili obecnej nie jest pobierany VAT/Moms. 

PŁATNOŚĆ: 

Klient dokonujący zapłaty spoza Polski dokonuje przelewu na konto bankowe: 

Powel Kontny 90250416753 Länsförsäkringar Stockholm, Szwecja. 

Iban-nummer SE2090200000090250416753
Bic-kod ELLFSESS
Adres: Länsförsäkringar 169 97 Solna, Sweden. 

Klienci mający szwedzki numer telefonu komórkowego i dostęp do funkcji "Swish" mogą również dokonać wpłat na numer 073 6432 038. 

Klient dokonujących zapłaty z Polski dokonuje przelewu na konto bankowe: 

Powel Kontny 77 1440 0003 0000 0000 1526 6716 PKO.

UWAGA! Klient mający polski adres pocztowy i polski adres elektroniczny, NIE może dokonać zapłaty poprzez firmę PAYPAL!
 

Klient mający nie-polski adres pocztowy i nie-polski adres elektroniczny, może również dokonać zakupu i zapłaty online z pomocą funkcji PAYPAL. Cena książki wynosi wówczas 20 euro (117 SEK) 

DOSTAWA PRODUKTU:
Początek dostawy produktu w aktualnym stadium publikacji nastąpi w ciągu maksymalnie 2 dni od czasu wpłynięcia zapłaty na wybrane konto sprzedającego. 

Klient musi BEZWZGLĘDNIE podać swoje nazwisko i swój BEZBŁĘDNY adres elektroniczny/e-mail. 

REKLAMACJE / UWAGI:
Ewentualne reklamacje/uwagi należy nadsyłać na adres internetowy/e-mail:
powel@kim-michaels-sallskapet.se .

* Zobacz wyjśnienie tego pojęcia w Słowniku witryny.


Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną