Wołanie o powstrzymania wojny na Ukrainie i przekształcenie jej w postęp ludzkości

Pobierz plik angielskiego ebooka : WINV47StopUkraineWar 

Pobierz plik angielskiego pdf: WINV47StopUkraineWar

Osobom, dla których tego typu inwokacje są nowością polecamy zapoznanie się z tekstem "O sposobach odmawiania inwokacji i dynamicznych dekretów i płynących z nich korzyściach".

Razem z wieloma innymi osobami można codziennie wygłaszać poniższą i inne, z tej serii, potężne energetycznie, inwokacje w dowolnie wybranym czasie - o godzinie 7, 12 lub 19-tej.

Jeżli bierzesz udział w Specjalnym Czuwaniu na rzecz Ukrainy przejdź do dynamicznego dekretu do Archanioła Uriela, który go rozpoczyna.

 Uwaga! 

Uwaga! Aby osiągnąć najwyższe z możliwych efekty przywoływania duchowego światła, ten symbol występujący w tekście inwokacji jest przypomnieniem o potrzebie skupiania się w swoim sercu w trakcie jej wygłaszania.

 

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa oraz poprzez moc Chrystusowego Płomienia w moim sercu, wołam o sąd Chrystusa nad wszystkimi siłami wojny, które spowodowały inwazję Rosji na Ukrainę i które używają jej do wywołania szerszego konfliktu.

Wołam o sąd Chrystusa nad Władimirem Putinem i wszystkimi członkami rosyjskiej elity władzy, którzy zaplanowali ten konflikt i szerszą strategię odbudowania imperium rosyjskiego. Wołam o sąd Chrystusa nad tą częścią narodu rosyjskiego, która nie osiągnęła jeszcze poziomu podstawowego człowieczeństwa i dlatego albo wspiera elitę władzy, albo się jej nie sprzeciwia.

Rozkazuję siedmiu Archaniołom związać i pochłonąć wszystkie siły wojny w ciele emocjonalnym, mentalnym i w niższym ciele tożsamości tej Planety. Archaniele Urielu zwiąż i pochłoń wszystkie siły ciemności działające przeciwko pokojowemu rozwiązaniu tego konfliktu, co przybliży Ziemię ku Złotej Erze Saint Germain.

Wzywam Radę Karmiczną, aby natychmiast zwróciła całą karmę rosyjskiej elicie władzy i wszystkim ludziom, którzy gdziekolwiek będąc wspierają ten konflikt lub starają się wykorzystać go do samolubnych celów, w tym do zarabiania na spekulacji cenami energii. 

[Tutaj możesz wnieść Twoje osobiste wołania.]


W imię mojej Obecności JESTEM i w imię Jezusa Chrystusa wołam o najdoskonalsze spełnienie moich wołań, ale nie moja, lecz Twoja Matko-Ojcze Boże wola niech się stanie. Amen.


Część 1

 1. Archaniele Michale, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają wszystkim narodom uznanie agresji i nieludzkości Putina i jego elity władzy, co powinno doprowadzić do ogromnej międzynarodowej presji na Rosję, aby powstrzymała wojnę na Ukrainie.

Archaniele Michale, w Twoim Płomieniu tak błękitnym
nie ma już nocy, jesteś tylko Ty.
W jedności z Tobą jesteśmy wypełnieni Twym Światłem,
jakiż wspaniały cud objawia się naszym oczom.

Archaniele Michale, Twa Wiedza tak silna,
Archaniele Michale, unieś nas wyżej.
Archaniele Michale, śpiewamy Twą Pieśń,
Archaniele Michale, do Ciebie należymy.

2. Archaniele Michale, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają wszystkim cywilizowanym narodom utworzenie jednolitego frontu przeciw Rosji, domagając się zaprzestania wojny na Ukrainie.

Archaniele Michale, ochronę nam dajesz,
za Twą błękitną tarczą żyć będziem na wieki.
Zapieczętowani od istot błądzących w ciemności,
w Twej sferze elektrycznego błękitnego światła żyjemy.

Archaniele Michale, Twa Wiedza tak silna,
Archaniele Michale, unieś nas wyżej.
Archaniele Michale, śpiewamy Twą Pieśń,
Archaniele Michale, do Ciebie należymy.

3. Archaniele Michale, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają narodom takim jak Chiny, Indie i państwa arabskie zajęcie jasnego stanowiska przeciwko tej nieludzkiej postawie i domaganie się zaprzestania wojny na Ukrainie.

Archaniele Michale, jaką moc nam wnosisz,
gdy miliony aniołów, śpiewają dziękczynienie.
Pochłaniasz demony, zwątpienie i lęk,
wiemy, że Twa Obecność zawsze będzie blisko.

Archaniele Michale, Twa Wiedza tak silna,
Archaniele Michale, unieś nas wyżej.
Archaniele Michale, śpiewamy Twą Pieśń,
Archaniele Michale, do Ciebie należymy.

4. Archaniele Michale, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają podjęcie międzynarodowego wysiłku na rzecz powstrzymania wojny poprzez dyplomację i zagwarantowania niepodległości i bezpieczeństwa Ukrainy.

Archaniele Michale, wola Boga jest Twoją miłością,
wszystkim nam z góry Światło Boże niesiesz.
Wolą Boga jest widzieć, jak całe życie rośnie,
– auto-transcendencja, naszym najświętszym prawem.

Archaniele Michale, Twa Wiedza tak silna,
Archaniele Michale, unieś nas wyżej.
Archaniele Michale, śpiewamy Twą Pieśń,
Archaniele Michale, do Ciebie należymy.

5. Archaniele Michale, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają demokratycznym narodom dostrzeżenie potrzeby obrony demokracji przed narodami i siłami, które dążą do jej zniszczenia, oraz potrzeby prowadzącej ludzi do przekonania, że jeśli będziemy nieporuszeni wobec sił ciemności, to nie będziemy musieli walczyć z nimi fizycznie.

Archaniele Michale, Tyś najlepszy przyjaciel,
przed wszystkimi zagrożeniami świata nas bronisz.
Diabeł nie może się równać z mocą Twego światła,
– nasze dusze mogą swobodnie ulatać.

Archaniele Michale, Twa Wiedza tak silna,
Archaniele Michale, unieś nas wyżej.
Archaniele Michale, śpiewamy Twą Pieśń,
Archaniele Michale, do Ciebie należymy.

6. Archaniele Michale, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają demokratycznym narodom dostrzeżenie, że bycie nieporuszonym wobec zła może zaistnieć tylko wtedy, gdy staniemy razem i nie pozwolimy, aby ciemność nas podzieliła.

Archaniele Michale, igramy jak dzieci,
wiodąc Ziemię w nowy dzień.
Uwalniamy Ją ze wszystkich starych matryc,
historię tej Planety na nowo opowiadamy.

Archaniele Michale, Twa Wiedza tak silna,
Archaniele Michale, unieś nas wyżej.
Archaniele Michale, śpiewamy Twą Pieśń,
Archaniele Michale, do Ciebie należymy.

7. Archaniele Michale, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają demokratycznym narodom przyznanie, że Rosja, Chiny i inne narody próbowały wykorzystać naszą wolność słowa i tolerancję dla różnic, aby podważyć demokrację i wolność.

Archaniele Michale, Bożą moc ukazujesz,
wiemy żeś niezwyciężony.
Nie jesteś wewnętrznie podzielony i dlatego możesz powstrzymać,
wszystko, co wychodzi z wężowiska.

Archaniele Michale, Twa Wiedza tak silna,
Archaniele Michale, unieś nas wyżej.
Archaniele Michale, śpiewamy Twą Pieśń,
Archaniele Michale, do Ciebie należymy.

8. Archaniele Michale, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają demokratycznym narodom wyznaczenie linii granicznej i podjęcie decyzji, że nie będziemy już dłużej tolerować tych ataków na demokrację.

Archaniele Michale, przybądź i wznieś Ziemię,
dając Jej całkowite odrodzenie.
Zbiorowy umysł teraz podnosimy,
i za to głosimy Twą nieskończoną chwałę.

Archaniele Michale, Twa Wiedza tak silna,
Archaniele Michale, unieś nas wyżej.
Archaniele Michale, śpiewamy Twą Pieśń,
Archaniele Michale, do Ciebie należymy.

9. Archaniele Michale, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają zarówno konsumentom, jak i przywódcom demokratycznych narodów podjęcie decyzji, że nie będziemy już handlować z narodami, które są aktywnie antydemokratyczne.

Archaniele Michale, Ziemia jest już odnowiona
– pokryta Płomienia Błękitem jak poranną rosą.
Nasza Planeta jaśnieje w całym wszechświecie,
gdy otrzymujemy Twoją nieskończoną łaskę.

Archaniele Michale, Twa Wiedza tak silna,
Archaniele Michale, unieś nas wyżej.
Archaniele Michale, śpiewamy Twą Pieśń,
Archaniele Michale, do Ciebie należymy.

Część 2
 1. Archaniele Jofielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji uznanie agresji i bestwialstwa Putina i jego elity władzy, dostrzegając, że to nie jest ich wojna, ale wojna Putina.

Archaniele Jofielu, w mądrości wielkim świetle,
wszystkie wężowe kłamstwa są już ukazane mym oczom.
Subtelne są kłamstwa pełznące przez umysł 
– Tyś jednak największym nauczycielem, którego znajduję.

Archaniele Jofielu, wszystkie kłamstwa obnażasz,
Archaniele Jofielu, wszystkie więzy przecinasz.
Archaniele Jofielu, nieba oczyszczasz,
Archaniele Jofielu, mój umysł naprawdę wzlatuje.

2. Archaniele Jofielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają przywódcom Rosji potwierdzenie agresji i bestwialstwa Putina i jego elity władzy, dostrzeżenie, że to nie jest wojna Rosji, ale wojna Putina.

Archaniele Jofielu, Twą Mądrość sercem witam,
Twój Miecz przecina zasłonę dualizmu.
Gdy ukazujesz mi drogę, wiem co jest prawdziwe,
z wężowych wątpliwości natychmiast jestem uleczony.

Archaniele Jofielu, wszystkie kłamstwa obnażasz,
Archaniele Jofielu, wszystkie więzy przecinasz.
Archaniele Jofielu, nieba oczyszczasz,
Archaniele Jofielu, mój umysł naprawdę wzlatuje.

3. Archaniele Jofielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji rozpoznanie bestwialstwa, jakiego Putin i jego elita władzy dopuścili się zarówno wobec narodu ukraińskiego, jak i rosyjskich żołnierzy na Ukrainie.

Archaniele Jofielu, Twa Rzeczywistość,
najlepszym antidotum na dualizm.
Żadne kłamstwo nie może się ostać w Twej Obecności tak wyraźnej,
z Tobą u mego boku, węża się nie lękam.

Archaniele Jofielu, wszystkie kłamstwa obnażasz,
Archaniele Jofielu, wszystkie więzy przecinasz.
Archaniele Jofielu, nieba oczyszczasz,
Archaniele Jofielu, mój umysł naprawdę wzlatuje.

4. Archaniele Jofielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji rozpoznanie bestwialstwa, jaką Putin i jego elita władzy okazali wobec narodu rosyjskiego poprzez systematyczne odbieranie mu demokratycznych swobód.

Archaniele Jofielu, umysł Boga jest we mnie
i dzięki Twemu jasnemu światłu jego mądrość widzę.
Wszystkie podziały znikają, kiedy Jedność widzę,
pełnię umysłu już naprawdę zdobyłem.

Archaniele Jofielu, wszystkie kłamstwa obnażasz,
Archaniele Jofielu, wszystkie więzy przecinasz.
Archaniele Jofielu, nieba oczyszczasz,
Archaniele Jofielu, mój umysł naprawdę wzlatuje.

5. Archaniele Jofielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji rozpoznanie, że Putin i jego elita władzy mogą pozostać u władzy tylko dlatego, że duża część rosyjskiej populacji nie osiągnęła jeszcze poziomu podstawowego człowieczeństwa.

Archaniele Jofielu, wskaż nam teraz drogę,
która prowadzi poza walkę dualizmu.
Pragniemy poznać prawdę i kłamstwo,
aby supły węża móc rozplątać.

Archaniele Jofielu, wszystkie kłamstwa obnażasz,
Archaniele Jofielu, wszystkie więzy przecinasz.
Archaniele Jofielu, nieba oczyszczasz,
Archaniele Jofielu, mój umysł naprawdę wzlatuje.

6. Archaniele Jofielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają bardziej świadomym ludziom w Rosji rozpoznanie, że sami osiągnęli podstawowe człowieczeństwo i dlatego jest dla nich nie do przyjęcia, aby ich kraj demonstrował taki jego brak.

Archaniele Jofielu, Twa Obecność jest tutaj,
i dlatego nasze umysły są doskonale jasne.
W wielkim źródle mądrości się nurzamy,
i gniewowi diabła opieramy.

Archaniele Jofielu, wszystkie kłamstwa obnażasz,
Archaniele Jofielu, wszystkie więzy przecinasz.
Archaniele Jofielu, nieba oczyszczasz,
Archaniele Jofielu, mój umysł naprawdę wzlatuje.

7. Archaniele Jofielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji rozpoznanie, że chociaż Putin twierdzi, iż chce przywrócić świetność Rosji, to nikt w historii Rosji nie zrobił więcej, aby zniszczyć pozycję Rosji na świecie niż on sam.

Archaniele Jofielu, jest Twoim wielkim zadaniem,
wznieść całą ludzkość, gdy o to prosimy.
Więc teraz w imieniu zaślepionych,
prosimy o pomoc w znalezieniu mądrości.  

Archaniele Jofielu, wszystkie kłamstwa obnażasz,
Archaniele Jofielu, wszystkie więzy przecinasz.
Archaniele Jofielu, nieba oczyszczasz,
Archaniele Jofielu, mój umysł naprawdę wzlatuje.

8. Archaniele Jofielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji przyznanie, jak wiele szkód wyrządziła wojna na Ukrainie, gdy chodzi o zmianę tego, jak świat patrzy na Rosję i Rosjan.

Archaniele Jofielu, Twą Obecność witamy,
Twe Światło przecina wężową zasłonę.
Węże nie mogą już dłużej oszukiwać ludzi,
bo wszyscy Twój Płomień Mądrości otrzymują.

Archaniele Jofielu, wszystkie kłamstwa obnażasz,
Archaniele Jofielu, wszystkie więzy przecinasz.
Archaniele Jofielu, nieba oczyszczasz,
Archaniele Jofielu, mój umysł naprawdę wzlatuje.

9. Archaniele Jofielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji przyznanie, że świat jest już dziś tak połączony, że rosyjska gospodarka nie może przetrwać, jeśli Rosja będzie izolowana. Dowiódł tego upadek Związku Sowieckiego.

Archaniele Jofielu, dokądże indziej możemy pójść,
kiedy pragniemy poznać najwyższą mądrość?
Z radością dzielisz się z nami wszystkim, czym jesteś
i dlatego teraz nasza wizja sięga tak daleko.

Archaniele Jofielu, wszystkie kłamstwa obnażasz,
Archaniele Jofielu, wszystkie więzy przecinasz.
Archaniele Jofielu, nieba oczyszczasz,
Archaniele Jofielu, mój umysł naprawdę wzlatuje.

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną

Część 3
♥ 1. Archaniele Chamuelu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji przyznanie, że miłość, jaką czują do Matki Rosji, musi zostać przekształcona w miłość do narodu Matki Rosji, bo z całą pewnością prawdziwa matka kocha swoich synów i córki.

Archaniele Chamuelu, mocą Rubinowego ​​Promienia zroszony,
wiem, że biorę życiodajny natrysk.
Miłość spala wszystkie perwersje woli,
nagle czuję, jak me żądze topnieją.

Archaniele Chamuelu, zstąp z Góry,
Archaniele Chamuelu, z rubinowo-różaną Miłością,
Archaniele Chamuelu, jakże upragniony,
Archaniele Chamuelu, o, przybądź Święty Gołębiu!

2. Archaniele Chamuelu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji przyznanie, że ich gotowość cierpienia dla państwa lub marzenie o rosyjskiej wielkości jest znakiem, że nie kochają oni siebie samych. Cierpienie i siła nie mogą prowadzić do wielkości, tylko człowieczeństwo prowadzi do wielkości.

Archaniele Chamuelu – spiralo światła,
gdy ogień Rubinowego Promienia noc teraz przeszywa.
Wszystkie siły ciemności pochłonięte Twym ogniem,
pochłaniasz wszystko, co wyżej nie wzrasta.

Archaniele Chamuelu, zstąp z Góry,
Archaniele Chamuelu, z rubinowo-różaną Miłością,
Archaniele Chamuelu, jakże upragniony,
Archaniele Chamuelu, o, przybądź Święty Gołębiu!

3. Archaniele Chamuelu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji przyznanie, że wielu Rosjan nie kocha siebie, ponieważ uważają, że nie są godni miłości.

Archaniele Chamuelu, Twa Miłość nieprzebrana,
z rozjaśnioną wizją, me życie ma teraz sens.
Cel życia tak wyraźnie ujawniony
– zanurzony w Twej Miłości, jedność Boga czuję.

Archaniele Chamuelu, zstąp z Góry,
Archaniele Chamuelu, z rubinowo-różaną Miłością,
Archaniele Chamuelu, jakże upragniony,
Archaniele Chamuelu, o, przybądź Święty Gołębiu!

4. Archaniele Chamuelu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji przyznanie, że przekonanie, iż nie są oni godni miłości, narzucają im siły dążące do ich kontrolowania – od carskiej elity władzy, poprzez komunistyczną elity władzy, po Putina i jego elitę władzy.

Archaniele Chamuelu, jaki Spokój niesiesz,
teraz widzę, że nawet śmierć nie ma już żądła.
Zaprawdę, w Miłości nie ma umierania,
jako że Miłość, to przejście w nowy dzień.

Archaniele Chamuelu, zstąp z Góry,
Archaniele Chamuelu, z rubinowo-różaną Miłością,
Archaniele Chamuelu, jakże upragniony,
Archaniele Chamuelu, o, przybądź Święty Gołębiu!

5. Archaniele Chamuelu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji przyznanie, że mogą osiągnąć podstawowe człowieczeństwo, kochając swoje dzieci bardziej niż kochają państwo lub marzenie o wielkości Rosji.

Archaniele Chamuelu, Płomień Miłości Boga darzy
wszystkich tęskniących do poznania prawdziwej Bożej Miłości.
Uwarunkowania, które znamy, nigdy nie są prawdziwe,
i to jest Miłość, którą zawsze ujawniasz.

Archaniele Chamuelu, zstąp z Góry,
Archaniele Chamuelu, z rubinowo-różaną Miłością,
Archaniele Chamuelu, jakże upragniony,
Archaniele Chamuelu, o, przybądź Święty Gołębiu!

6. Archaniele Chamuelu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji przyznanie, że niemożliwe jest budowanie wielkości poprzez lęk i kontrolę – to właśnie z tego powodu upadł Związek Sowiecki.

Archaniele Chamuelu, ziarno Miłości zasiałeś,
w sercach wszystkich, którzy nie pragną posiadać,
bo miłość, która posiada, jest niczym innym jak lękiem,
który przeszywa serce włócznią dualizmu.

Archaniele Chamuelu, zstąp z Góry,
Archaniele Chamuelu, z rubinowo-różaną Miłością,
Archaniele Chamuelu, jakże upragniony,
Archaniele Chamuelu, o, przybądź Święty Gołębiu!

7. Archaniele Chamuelu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji przyznanie, że dążenia Putina do przywrócenia wielkości Rosji nie można osiągnąć, ponieważ stara się to zrobić właśnie poprzez lęk i kontrolę, a Związek Sowiecki już udowodnił, że jest to niemożliwe.

Archaniele Chamuelu, nie chcemy niczego kontrolować,
bo to jest diabelskim uściskiem duszy.
Twoja Miłość teraz zrywa węża łańcuch,
i jesteśmy wolni, by móc Miłość Boga odzyskać.

Archaniele Chamuelu, zstąp z Góry,
Archaniele Chamuelu, z rubinowo-różaną Miłością,
Archaniele Chamuelu, jakże upragniony,
Archaniele Chamuelu, o, przybądź Święty Gołębiu!

8. Archaniele Chamuelu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji przyznanie, że kochają coś więcej niż państwo, które powoduje ich cierpienie i wywołuje lęk – że kochają swoje dzieci i swoją przyszłość bardziej niż państwo.

Archaniele Chamuelu, Mistrzem jesteś,
i pomagasz nam akceptować prawdziwą miłość Boga.
Wiemy, że Miłość, za którą tak bardzo tęsknimy,
nie jest czymś, na co na Ziemi zasłużyć musimy.

Archaniele Chamuelu, zstąp z Góry,
Archaniele Chamuelu, z rubinowo-różaną Miłością,
Archaniele Chamuelu, jakże upragniony,
Archaniele Chamuelu, o, przybądź Święty Gołębiu!

9. Archaniele Chamuelu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji przyznanie, że pragną tego, co mają ludzie w demokratycznych narodach, a mianowicie wiedzy, że mogą budować lepszą przyszłość dla siebie i swoich dzieci i że nie będzie im to zabrane przez ich własnych przywódców.

Archaniele Chamuelu, by zaakceptować Miłość,
nie musimy być doskonali,
bo Miłość nie jest statyczna, ale zawsze płynie,
wymaga jedynie byśmy byli chętni wzrastać.

Archaniele Chamuelu, zstąp z Góry,
Archaniele Chamuelu, z rubinowo-różaną Miłością,
Archaniele Chamuelu, jakże upragniony,
Archaniele Chamuelu, o, przybądź Święty Gołębiu!

Część 4
 1. Archaniele Gabrielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom przyznanie, że era imperiów opartych na przemocy dobiegła końca i że kluczem do sukcesu jest współpraca.

Archaniele Gabrielu, Twoje światło czczę,
zanurzony w Twojej Obecności, niczego się nie lękam.
Jako uczeń Chrystusa, zostawiam za sobą,
pragnienie ego, by zło złem odpłacić.

Archaniele Gabrielu, jestem tego pewien,
Archaniele Gabrielu, Światło Chrystusa jest remedium.
Archaniele Gabrielu, intencje tak czyste,
Archaniele Gabrielu, w tobie jestem bezpieczny.

2. Archaniele Gabrielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom przyznanie, że chcą budować lepszą przyszłość dla siebie i swoich dzieci, której nie można nagle zniszczyć wojną.

Archaniele Gabrielu, światła się nie lękam,
ogniem oczyszczenia się raduję.
Z moją ręką w Twej dłoni, każdemu wyzwaniu sprostam,
ku nieskończonej spirali Łaski postępuję.

Archaniele Gabrielu, jestem tego pewien,
Archaniele Gabrielu, Światło Chrystusa jest remedium.
Archaniele Gabrielu, intencje tak czyste,
Archaniele Gabrielu, w tobie jestem bezpieczny.

3. Archaniele Gabrielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji przyznanie, że ludzie w demokratycznych narodach osiągnęli już poziom podstawowego człowieczeństwa i nie żywią nienawiści do Rosji – nie chcą jej zniszczyć i nigdy nie zaatakują Rosji.

Archaniele Gabrielu, Twój Ogień bielą płonący,
stępuje wraz z Tobą, pośród ciemnej nocy.
Moje ego nie ma gdzie uciec i się skryć,
w jasnej spirali wniebowstąpienia z Tobą się zakotwiczam.

Archaniele Gabrielu, jestem tego pewien,
Archaniele Gabrielu, Światło Chrystusa jest remedium.
Archaniele Gabrielu, intencje tak czyste,
Archaniele Gabrielu, w tobie jestem bezpieczny.

4. Archaniele Gabrielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji przyznanie, że miliardy ludzi osiągnęły wyższy poziom człowieczeństwa niż większość Rosjan, a zatem nie są zagrożeniem dla narodu rosyjskiego, niezależnie od tego, jak Przedstawia to Putin i jego elita władzy.

Archaniele Gabrielu, dźwięk Twej trąby słyszę,
głoszącej nadchodzące narodziny Chrystusa.
W lekkości bytu się odradzam,
zmartwychwstając z Chrystusem w wielkanocny jasny poranek.

Archaniele Gabrielu, jestem tego pewien,
Archaniele Gabrielu, Światło Chrystusa jest remedium.
Archaniele Gabrielu, intencje tak czyste,
Archaniele Gabrielu, w tobie jestem bezpieczny.

5. Archaniele Gabrielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji przyznanie, że kiedy Putin najechał na Ukrainę, zagroził wierze w bezpieczną przyszłość miliardów ludzi na całym świecie.

Archaniele Gabrielu, Ziemia jest już wolna,
niedualistyczną rzeczywistość obejmuję,
Sąd Chrystusa nad siłami tak ciemnymi,
co przeczą, że wszyscy mają w sobie iskrę Ducha.

Archaniele Gabrielu, jestem tego pewien,
Archaniele Gabrielu, Światło Chrystusa jest remedium.
Archaniele Gabrielu, intencje tak czyste,
Archaniele Gabrielu, w tobie jestem bezpieczny.

6. Archaniele Gabrielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji przyznanie, że chociaż mają wolną wolę życia w Rosji tak jak tego pragną, to kiedy wtrącają się w życie innych narodów, sprzeciwiają się wolnej woli miliardów ludzi.

Archaniele Gabrielu, z białymi aniołami,
podnosisz naszą Planetę z Jej ciemnej nocy.
Kiedy intonujemy teraz Słowo Pana,
istoty, które upadły, są spętane Twym mieczem.

Archaniele Gabrielu, jestem tego pewien,
Archaniele Gabrielu, Światło Chrystusa jest remedium.
Archaniele Gabrielu, intencje tak czyste,
Archaniele Gabrielu, w tobie jestem bezpieczny.

7. Archaniele Gabrielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji przyznanie, że kiedy Putin i jego elita władzy najechali Ukrainę, naruszyli wolną wolę miliardów ludzi, a to jest skazane na klęskę.

Archaniele Gabrielu, wołamy do Ciebie,
oktawę astralną wypal Twoim światłem.
Twory, demony, bezcielesne istoty są już spętane,
kiedy z Tobą intonujemy świętą Nutę.

Archaniele Gabrielu, jestem tego pewien,
Archaniele Gabrielu, Światło Chrystusa jest remedium.
Archaniele Gabrielu, intencje tak czyste,
Archaniele Gabrielu, w tobie jestem bezpieczny.

8. Archaniele Gabrielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji przyznanie, że niezależnie od potęgi militarnej Rosji lub jej broni jądrowej, każda próba sprzeciwienia się wolnej woli miliardów ludzi zostanie zmiażdżona w młynach historii.

Archaniele Gabrielu, co za wspaniały dzień,
Twoi promienni aniołowie przybyli, by z nami pozostać.
Twój oczyszczający Ogień bielą płonie
– nasze intencje tak czyste, nasze serca wzlatują.

Archaniele Gabrielu, jestem tego pewien,
Archaniele Gabrielu, Światło Chrystusa jest remedium.
Archaniele Gabrielu, intencje tak czyste,
Archaniele Gabrielu, w tobie jestem bezpieczny.

9. Archaniele Gabrielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom w Rosji przyznanie, że jedynym sposobem na zabezpieczenie przyszłości dla siebie i Matki Rosji są narodziny wyższego poczucia człowieczeństwa w krytycznej masie ludzi w Rosji. Rosja może przetrwać tylko stając się nowoczesnym, demokratycznym narodem opartym na podstawowym człowieczeństwie.

Archaniele Gabrielu, nasza Planeta już czysta,
w świetlanej przyszłości czujemy się bezpieczni.
Kręgiem Twego światła Ziemia otoczona,
Złotej Erze Saint Germain dajemy się narodzić.

Archaniele Gabrielu, jestem tego pewien,
Archaniele Gabrielu, Światło Chrystusa jest remedium.
Archaniele Gabrielu, intencje tak czyste,
Archaniele Gabrielu, w tobie jestem bezpieczny.

Część 5
 1. Archaniele Rafale, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom na całym świecie uznanie niesamowitego cynizmu, lekceważenia życia i bestialstwa, a nawet antyludzkości przejawianej przez Putina i jego elitę władzy.

Archaniele Rafale, Twe światło tak intensywne,
wznieś mnie ponad wszelkie ludzkie roszczenia.
Matka Maryja i Ty żywicie wizję tak śmiałą,
by widzieć przejaw naszego najwyższego potencjału.

Archaniele Rafale, o wizję i uwagę się modlimy.
Archaniele Rafale, drogę nam wskaż.
Archaniele Rafale, Twój Szmaragdowy Promień,
Archaniele Rafale, to nowy dzień naszego życia.

2. Archaniele Rafale, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom przyznanie, że Putin jest dziś symbolem wiele różnych elit władzy, które widzieliśmy w całej historii i wciąż widzimy w dzisiejszym świecie.

Archaniele Rafale, w szmaragdowej sferze,
zawsze się trzymam nieskazitelnej wizji.
Matka Maryja tuli mnie w swym Najświętszym Sercu,
od prawdziwej miłości Matki, nigdy nie jestem daleko.

Archaniele Rafale, o wizję i uwagę się modlimy.
Archaniele Rafale, drogę nam wskaż.
Archaniele Rafale, Twój Szmaragdowy Promień,
Archaniele Rafale, to nowy dzień naszego życia.

3. Archaniele Rafale, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom przyznanie, że członkowie takich elit władzy są tak samo nieludzcy, a nawet antyludzcy i że oni się nie zmienią.

Archaniele Rafale, wszystkie dolegliwości leczysz,
każdą komórkę w mym ciele światłem już zapieczętowałeś.
Niepokalany koncept Matki Maryi już pojmuję,
doskonałość zdrowia jest dla mnie prawdziwa.

Archaniele Rafale, o wizję i uwagę się modlimy.
Archaniele Rafale, drogę nam wskaż.
Archaniele Rafale, Twój Szmaragdowy Promień,
Archaniele Rafale, to nowy dzień naszego życia.

4. Archaniele Rafale, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom przyznanie, że te elity władzy raz po raz sieją spustoszenie i że istnieją one tylko dlatego, że nie podnieśliśmy samych siebie i zbiorowej świadomości do takiego poziomu, że uniemożliwia on ich dalsze wcielanie się na tej Planecie.

Archaniele Rafale, Twe światło tak prawdziwe,
objawiasz we mnie wizję Chrystusa.
Matka Maryja pomaga mi dokonać prawdziwej przemiany,
w Szmaragdowym świetle wraz z Tobą się wznoszę.

Archaniele Rafale, o wizję i uwagę się modlimy.
Archaniele Rafale, drogę nam wskaż.
Archaniele Rafale, Twój Szmaragdowy Promień,
Archaniele Rafale, to nowy dzień naszego życia.

5. Archaniele Rafale, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom przyznanie, że nadszedł czas, aby ci z nas, którzy osiągnęli podstawowe człowieczeństwo, uświadomili sobie istnienie tych elit władzy i zdecydowali, że nie będziemy dłużej akceptować ich obecności na Ziemi.

Archaniele Rafale, choroby są już przeszłością,
Gdy pomagasz nam dostrzec, że całe życie jest Jednością.
Nie odrzucamy już Twej prawdziwej miłości,
nieskazitelną wizję na wszystko rzutujemy.

Archaniele Rafale, o wizję i uwagę się modlimy.
Archaniele Rafale, drogę nam wskaż.
Archaniele Rafale, Twój Szmaragdowy Promień,
Archaniele Rafale, to nowy dzień naszego życia.

6. Archaniele Rafale, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom przyznanie, że w demokratycznym świecie również istnieje elita władzy, a mianowicie elita finansowa, która nie ma więcej podstawowego człowieczeństwa niż ci, którzy wszczynają wojny i w rzeczywistości ich manipulacja gospodarką jest formą wojny przeciwko nam wszystkim.

Archaniele Rafale, uzdrawiamy Ziemię,
w nieskazitelnej wizji dajemy Jej odrodzenie.
Nowa era w tym dniu się zaczęła,
Twoje Szmaragdowe światło jak słońce już świeci.

Archaniele Rafale, o wizję i uwagę się modlimy.
Archaniele Rafale, drogę nam wskaż.
Archaniele Rafale, Twój Szmaragdowy Promień,
Archaniele Rafale, to nowy dzień naszego życia.

7. Archaniele Rafale, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom przejrzenie masowej antydemokratycznej propagandy pochodzącej z Rosji, Chin i innych dyktatur.

Archaniele Rafale, upadek jest już przeszłością,
Gdy wszyscy ścieżkę Chrystusa znajdują.
Wołamy byś nas wszystkich uzdrowił,
gdy nasze cztery niższe ciała pieczętujesz.

Archaniele Rafale, o wizję i uwagę się modlimy.
Archaniele Rafale, drogę nam wskaż.
Archaniele Rafale, Twój Szmaragdowy Promień,
Archaniele Rafale, to nowy dzień naszego życia.

8. Archaniele Rafale, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom przejrzenie masowej propagandy zarówno mediów głównego nurtu, jak i alternatywnych mediów na Zachodzie, mającej na celu ukrycie istnienia finansowej elity władzy.

Archaniele Rafale, gdy Twe światło wnosisz,
siły ciemności w popłochu pierzchają.
Ich czas już się kończy, gdy Ziemię odzyskujemy,
szerząc wśród wszystkich radość niewinności.

Archaniele Rafale, o wizję i uwagę się modlimy.
Archaniele Rafale, drogę nam wskaż.
Archaniele Rafale, Twój Szmaragdowy Promień,
Archaniele Rafale, to nowy dzień naszego życia.

9. Archaniele Rafale, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom przyznanie, że nadszedł czas, aby ci z nas, którzy osiągnęli podstawowe człowieczeństwo, zdecydowali, że nie będziemy dłużej akceptować tej elity władzy i że będziemy żądać od naszych demokratycznych przywódców zrobienia czegoś w tej sprawie. Jednak możemy to zrobić tylko wtedy, gdy będziemy mieć bazę, dostępnych, wiarygodnych informacji.

Archaniele Rafale, nasza wizja i uwaga uwolniona,
gdy rzeczywistość Boga możemy oglądać.
Kiedy wizja Saint Germain jest już realizowana,
Ziemia jest zapieczętowana w duchowej sferze.

Archaniele Rafale, o wizję i uwagę się modlimy.
Archaniele Rafale, drogę nam wskaż.
Archaniele Rafale, Twój Szmaragdowy Promień,
Archaniele Rafale, to nowy dzień naszego życia.

Część 6
 1. Archaniele Urielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które spowodowały wojnę Rosji przeciw Ukrainie i które uniemożliwiają Rosjanom przyznanie, że to nie jest ich wojna – że to jest wojna Putina.

Archaniele Urielu, niezmierna jest moc aniołów pokoju
– wszelką wojnę pochłania.
Demony wojny pierzchają przed Twym światłem
– Twą Promiennością wszystkie je pochłaniasz.

Archaniele Urielu, użyj Twego Wielkiego Miecza,
Archaniele Urielu, pochłoń wszelką dysharmonię.
Archaniele Urielu, z jednegośmy akordu,
Archaniele Urielu, z Panem się przechadzamy.

2. Archaniele Urielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które próbują przekształcić tę wojnę w szerszy konflikt.

Archaniele Urielu, dźwięk przepotężny,
gdy miliony aniołów swe pienia łączą.
Apogeum ich pieśni ciemność przeszywa,
cudowną jedność życia jawią naszym oczom.

Archaniele Urielu, użyj Twego Wielkiego Miecza,
Archaniele Urielu, pochłoń wszelką dysharmonię.
Archaniele Urielu, z jednegośmy akordu,
Archaniele Urielu, z Panem się przechadzamy.

3. Archaniele Urielu, unicestwij i pochłoń bestie wojny w świecie astralnym, w świecie emocji, które starają się skłonić ludzi do pójścia na wojnę.

Archaniele Urielu, spod Wielkiego Tronu,
miliony Twych trąb, dźwięczą jednym tonem.
Twą harmonią wszelki dysonans pochłaniasz
– dźwięk dźwięków oswobodzi wszelkie życie.

Archaniele Urielu, użyj Twego Wielkiego Miecza,
Archaniele Urielu, pochłoń wszelką dysharmonię.
Archaniele Urielu, z jednegośmy akordu,
Archaniele Urielu, z Panem się przechadzamy.

4. Archaniele Urielu, unicestwij i pochłoń bestie wojny w świecie mentalnym, które starają się skłonić ludzi do pójścia na wojnę, usprawiedliwiając ją.

Archaniele Urielu, wszelka wojna przeminęła,
bo Ty przesłanie z serca Jedynego niesiesz.
Serca wszystkich ludzi śpiewają pokojem,
spirala miłości wiecznie wzrasta.

Archaniele Urielu, użyj Twego Wielkiego Miecza,
Archaniele Urielu, pochłoń wszelką dysharmonię.
Archaniele Urielu, z jednegośmy akordu,
Archaniele Urielu, z Panem się przechadzamy.

5. Archaniele Urielu, unicestwij i pochłoń bestie wojny w świecie tożsamości, które dążą do tworzenia czarno-białych konfliktów i które rzekomo można rozwiązać tylko poprzez wojnę.

Archaniele Urielu, Twój wieczny pokój,
od wszystkich walczących istot naszą Planetę uwalnia.
Wojna to więzienie, od którego jesteśmy uwolnieni,
obejmując pokój prawdziwej jedności.

Archaniele Urielu, użyj Twego Wielkiego Miecza,
Archaniele Urielu, pochłoń wszelką dysharmonię.
Archaniele Urielu, z jednegośmy akordu,
Archaniele Urielu, z Panem się przechadzamy.

6. Archaniele Urielu, unicestwij i pochłoń bestie wojny w autokratycznej części świata, skupiające się na tym, by ludzie odrzucali tam demokrację dla siebie i chcieli ją zniszczyć w innych narodach.

Archaniele Urielu, ślemy wołanie:
Objaw teraz Jedność, co wszystkich jednoczy.
Pomóż nam ujrzeć wizję pokoju,
by od wszelkich walk i konfliktów się uwolnić.

Archaniele Urielu, użyj Twego Wielkiego Miecza,
Archaniele Urielu, pochłoń wszelką dysharmonię.
Archaniele Urielu, z jednegośmy akordu,
Archaniele Urielu, z Panem się przechadzamy.

7. Archaniele Urielu, unicestwij i pochłoń bestie wojny w demokratycznym świecie, skupione w postaci elity władzy finansowej i ich ekonomicznej wojnie mającej na celu zniewolenie ludzi przez długi i powstrzymywanie świadomości, że wszystkie długi muszą zostać umorzone, aby gospodarka mogła się rozwijać.

Archaniele Urielu, kiedy życiu służymy,
dajesz nam uwolnienie od walki i zmagań.
Zapomnieć o sobie to prawdziwy klucz
do życia w prawdziwej harmonii.

Archaniele Urielu, użyj Twego Wielkiego Miecza,
Archaniele Urielu, pochłoń wszelką dysharmonię.
Archaniele Urielu, z jednegośmy akordu,
Archaniele Urielu, z Panem się przechadzamy.

8. Archaniele Urielu, unicestwij i pochłoń bestie wojny propagujące wszędzie czarno-białe myślenie.

Archaniele Urielu, Ziemię teraz wznosisz,
z niosącej śmierć mgły dualizmu.
Wzywamy Twój wielki Płomień Pokoju,
nakazując, aby wszystkie bezsensowne kłótnie ustały.

Archaniele Urielu, użyj Twego Wielkiego Miecza,
Archaniele Urielu, pochłoń wszelką dysharmonię.
Archaniele Urielu, z jednegośmy akordu,
Archaniele Urielu, z Panem się przechadzamy.

9. Archaniele Urielu, unicestwij i pochłoń bestie wojny, propagujące wszędzie epicką mentalność.

Archaniele Urielu, jako że pokój jest już teraz normą,
do Twej wyższej wizji Ziemia się dostraja.
Kiedy ludzie znajdą pokój wewnątrz siebie.
Złota Era będzie nagrodą.

Archaniele Urielu, użyj Twego Wielkiego Miecza,
Archaniele Urielu, pochłoń wszelką dysharmonię.
Archaniele Urielu, z jednegośmy akordu,
Archaniele Urielu, z Panem się przechadzamy.

Część 7
 1. Archaniele Zadkielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które nie pozwalają ludziom na całym świecie dostrzec, że żyjemy w okresie przejściowym do Złotej Ery Saint Germain. Dlatego ci, którzy są niezrównoważeni, są zmuszeni działać w sposób ekstremalny, aby był on widoczny dla wszystkich.

Archaniele Zadkielu, Twój przepływ tak bystry,
w Twym Fioletowym świetle, od razu przechodzę
w wibracje, w których jestem wolna/y,
od wszystkich ograniczeń mego niższego ja.

Archaniele Zadkielu, obejmij Ziemię,
Archaniele Zadkielu, Kręgiem Twego Fioletu.
Archaniele Zadkielu, niepowstrzymana radość,
Archaniele Zadkielu, odrodzeniem naszej Planety.

2. Archaniele Zadkielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom przyznanie, że istnieje bardzo duży dystans między tym, gdzie zbiorowa świadomość jest dzisiaj, a tym, gdzie będzie ona w Złotej Erze. Podniesienie świadomości zbiorowej będzie wymagało wielu dramatycznych zmian.

Archaniele Zadkielu, naprawdę dążę,
do opanowania Twego Fioletowego Ognia.
Dysponując mocą Twej alchemii
używam świętego słowa, by uwolnić wszelkie życie.

Archaniele Zadkielu, obejmij Ziemię,
Archaniele Zadkielu, Kręgiem Twego Fioletu.
Archaniele Zadkielu, niepowstrzymana radość,
Archaniele Zadkielu, odrodzeniem naszej Planety.

3. Archaniele Zadkielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom przyznanie, że wielu ludzi uczy się tylko w Szkole Bolesnych Razów, a zatem ciosy musi stawać się coraz dotkliwsze, aż ludzie otworzą swoje umysły na nowy sposób postrzegania życia.

Archaniele Zadkielu, Twe Fioletowe Światło,
przekształca Ziemię niepowstrzymaną mocą.
Nasza planeta zaczyna szybciej wirować,
z legionami aniołów odnosimy zwycięstwo.

Archaniele Zadkielu, obejmij Ziemię,
Archaniele Zadkielu, Kręgiem Twego Fioletu.
Archaniele Zadkielu, niepowstrzymana radość,
Archaniele Zadkielu, odrodzeniem naszej Planety.

4. Archaniele Zadkielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom przyznanie, że wolność i demokracja zastąpią dyktatorskie reżimy, ponieważ zmiana w zbiorowej świadomości jest nieodwoalna i nieodwracalna.

Archaniele Zadkielu – Twój Fioletowy Płomień,
Ziemia i ludzkość, nigdy już nie będą takie same.
Złoty Wiek Saint Germain, jest rzeczywistością,
jakiż wspaniały cud z radością oglądam.

Archaniele Zadkielu, obejmij Ziemię,
Archaniele Zadkielu, Kręgiem Twego Fioletu.
Archaniele Zadkielu, niepowstrzymana radość,
Archaniele Zadkielu, odrodzeniem naszej Planety.

5. Archaniele Zadkielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom przyznanie, że naprawdę chcą być w stanie budować lepszą przyszłość dla siebie i swoich dzieci bez zagrożenia wojną lub kryzysami gospodarczymi .

Archaniele Zadkielu, Ziemia się teraz kręci,
znacznie szybciej, gdy Tryumf Chrystus osiągamy,
bo w Chrystusie zniewoleni stają się naprawdę wolni.
Skąpaną w świetle Chrystusa Ziemia teraz będzie.

Archaniele Zadkielu, obejmij Ziemię,
Archaniele Zadkielu, Kręgiem Twego Fioletu.
Archaniele Zadkielu, niepowstrzymana radość,
Archaniele Zadkielu, odrodzeniem naszej Planety.

6. Archaniele Zadkielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom przyznanie, że lepszą przyszłość dla ludzi można zapewnić tylko wtedy, gdy uświadomimy sobie istnienie elity władzy i zdecydujemy, że nie chcemy już, aby kontrolowała ona naszą przyszłość.

Archaniele Zadkielu, siły ciemności,
spętane Twym przenikającym Światłem Wolności.
Ziemia już jest oczyszczona od sił bardzo mrocznych,
kiedy Twe Fioletowe Światło wnosi nową iskrę

Archaniele Zadkielu, obejmij Ziemię,
Archaniele Zadkielu, Kręgiem Twego Fioletu.
Archaniele Zadkielu, niepowstrzymana radość,
Archaniele Zadkielu, odrodzeniem naszej Planety.

7. Archaniele Zadkielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom przyznanie, że istnieje baza wiarygodnych informacji, które mogą nas zjednoczyć przeciwko elitom władzy, zamiast pozwalać różnym, rzeżącym dezinformację, częściom elitom władzy na dzielenie nas.

Archaniele Zadkielu, naprawdę Cię kochamy,
i Saint Germain będziemy zawsze wierni.
Pomóż nam dostrzec Boski plan naszego życia,
by na tej Planecie nasze pełne światło mogło świecić.

Archaniele Zadkielu, obejmij Ziemię,
Archaniele Zadkielu, Kręgiem Twego Fioletu.
Archaniele Zadkielu, niepowstrzymana radość,
Archaniele Zadkielu, odrodzeniem naszej Planety.

8. Archaniele Zadkielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom przyznanie, że w obecnej epoce informacji wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za rozwijanie naszej zdolności do odróżniania wiarygodnych informacji od fałszywych.

Archaniele Zadkielu, nie ma już nocy,
nowy dzień rodzi się z Twego wielkiego Fioletowego światła.
Przekształcając wszelkie przejawy lęku,
wiemy, że Złota Era już nadeszła.

Archaniele Zadkielu, obejmij Ziemię,
Archaniele Zadkielu, Kręgiem Twego Fioletu.
Archaniele Zadkielu, niepowstrzymana radość,
Archaniele Zadkielu, odrodzeniem naszej Planety.

9. Archaniele Zadkielu, unicestwij i pochłoń bestie zbiorowej świadomości, które uniemożliwiają ludziom przyznanie, że nie będziemy mogli tak rozróżniać bez kontaktu z układem odniesienia spoza materialnego wszechświata. Wszyscy mamy do tego dostęp w naszych sercach.

Archaniele Zadkielu, Twój Fioletowy Płomień,
Ziemia i ludzkość, nigdy nie będą już takie same,
Złota Era Saint Germain jest już rzeczywistością,
co za wspaniały cud z radością oglądamy.

Archaniele Zadkielu, obejmij Ziemię,
Archaniele Zadkielu, Kręgiem Twego Fioletu.
Archaniele Zadkielu, niepowstrzymana radość,
Archaniele Zadkielu, odrodzeniem naszej Planety.

Część 8
 1. Wielka Rado Karmiczna, wołam o natychmiastowy i przyspieszony zwrot karmy Władimirowi Putinowi.

Boski Przewodniku, teraz widzę,
że świat jest nierzeczywisty.
W mym sercu już prawdziwie czuję,
że tylko Duch jest wszystkim, co rzeczywiste.

Boski Przewodniku, ześlij Światło,
od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie.
Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna,
Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

2. Wielka Rado Karmiczna, wołam o natychmiastowy i przyspieszony zwrot karmy rosyjskiej elicie politycznej, gospodarczej, policyjnej i wojskowej, która wspiera Putina i umożliwia jego działania.

Boski Przewodniku, wizję mi daj
w Jasności chcę żyć.
Oto Boski Plan mego życia realizuję,
Plan, który jest tylko moim Planem.

Boski Przewodniku, ześlij Światło,
od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie.
Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna,
Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

3. Wielka Rado Karmiczna, wołam o natychmiastowy i przyspieszony zwrot karmy przywódcom rosyjskiej armii, którzy prowadzą lub wspierają wojnę na Ukrainie.

Boski Przewodniku, odsłoń we mnie
gry ego i uwolnij mnie.
Pomóż mi uciec z jego klatki,
abym mógł pomóc ustanowić Złotą Erę na Ziemi.

Boski Przewodniku, ześlij Światło,
od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie.
Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna,
Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

4. Wielka Rado Karmiczna, wołam o natychmiastowy i przyspieszony zwrot karmy rosyjskiej policji, tajnej policji i innym, którzy kontrolują naród rosyjski i tłumią protesty.

Boski Przewodniku, z Tobą jestem,
ma wizja to jedno, nie dwa.
Gdy zasłonę karmy rozpraszasz,
widzę zupełnie nowy wszechświat.

Boski Przewodniku, ześlij Światło,
od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie.
Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna,
Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

5. Wielka Rado Karmiczna, wołam o natychmiastowy i przyspieszony zwrot karmy tym, którzy kontrolują rosyjskie media i uniemożliwiają ludziom poznanie, co robi Putinowska elita władzy na Ukrainie, w tym atakowanie ludności cywilnej.

Boski Przewodniku, w górę podążam,
światło teraz wypełnia Naczynie, którym jestem.
Pochłoń we mnie wszystkie stare pomroki,
obdarz mnie wizją szeroką.

Boski Przewodniku, ześlij Światło,
od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie.
Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna,
Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

6. Wielka Rado Karmiczna, wołam o natychmiastowy i przyspieszony zwrot karmy tej część narodu rosyjskiego, która się nie wysiliła, aby osiągnąć podstawowe człowieczeństwo, popiera Putina i nie chce wiedzieć, co dzieje się na Ukrainie.

Boski Przewodniku – złote serce,
me święte prace rozwijam.
O Błogosławiony Guru, już teraz widzę,
dokąd mój własny Plan mnie prowadzi.

Boski Przewodniku, ześlij Światło,
od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie.
Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna,
Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

7. Wielka Rado Karmiczna, wołam o natychmiastowy i przyspieszony zwrot karmy wszystkim ludziom, którzy działają przeciwko jak najszczęśliwszemu wynikowi wojny dla Ukrainy, Rosji i świata.

Boski Przewodniku, przez Twą łaskę,
we wspanialszym programie swe miejsce znajduję.
Mój indywidualny Płomień widzę,
Bóg mnie uczynił niepowtarzalnym.

Boski Przewodniku, ześlij Światło,
od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie.
Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna,
Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

8. Wielka Rado Karmiczna, wołam o natychmiastowy i przyspieszony zwrot karmy chińskim przywódcom i przywódcom politycznym w innych krajach, którzy albo popierają Putina, albo nie wypowiadają się przeciwko bestialstwu Putina i jego elity władzy.

Boski Przewodniku, wizją jedności,
widzę, że jestem Słońcem Miłości Boga.
Z Twoim, jakże Boskim, Przewodnictwem,
pozwalam teraz świecić memu światłu.

Boski Przewodniku, ześlij Światło,
od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie.
Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna,
Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

9. Wielka Rado Karmiczna, wołam o natychmiastowy i przyspieszony zwrot karmy światowej elicie władzy finansowej, która stara się wykorzystać tę sytuację do osiągnięcia zysków i zwiększenia kontroli nad gospodarką.

Boski Przewodniku, co za dar,
być częścią dzieła Ducha,
co wyprowadza ludzkość z jej ciemnej nocy,
i co nurza ją w Ducha miłosnym spojrzeniu.

Boski Przewodniku, ześlij Światło,
od ślepoty oczyść me wewnętrzne widzenie.
Ma wizja jest wolna, ma wizja jest jasna,
Twe Przewodnictwo zawsze tu obecne.

Zapieczętowanie
 W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego Światła, aby mogło Ono odzwierciedlić doskonałą wizję Chrystusa dla mojego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, tak się już stało! Amen.

Jeżli bierzesz udział w Specjalnym Czuwaniu na rzecz Ukrainy przejdź do 
Inwokacji do Wielkiej Rady Karmicznej o kosmiczną sprawiedliwość