Połącz się z Twymi duchowymi nauczycielami i z Twoim wyższym Ja (Publikacja w odcinkach)

Na jakiego nauczyciela duchowego jesteś gotowa/y?

Wniebowstąpieni mistrzowie są uniwersalnymi, duchowymi nauczycielami ludzkości. Są oni ponad wszelką religią, organizacją czy zewnętrznym nauczaniem. Są gotowi pomóc każdemu, kto jest gotowy wyjść poza własny umysł i połączyć się bezpośrednio z umysłem większym niż jakikolwiek umysł istniejący na Ziemi.


Istnieją dwa kroki do postępu duchowego, a mianowicie zrozumienie umysłem i bezpośrednie doświadczenie czegoś poza umysłem. Ta książka zawiera nauczanie wniebowstąpionych mistrzów i  ma tylko jeden cel, a mianowicie pomóc ci wyjść poza umysł i uzyskać bezpośrednie doświadczenie Umysłu, Istoty i Obecności wniebowstąpionego mistrza.


Książka zawiera szereg praktycznych ćwiczeń, które pomogą ci odejść od nacisków własnego umysłu – ego i zewnętrznej osobowości. Te naciski sprawiają, że twoje prawdziwe Ja skupia się na tym co zewnętrzne, zamiast wchodzić do wewnątrz i łączyć się z twoim wyższym Ja (twoją Obecnością JESTEM) lub z wniebowstąpionym mistrzem. Ta książka ma ci pomóc w zdobyciu doświadczenia takiego kontaktu.


Książka zawiera 16 przesłań wniebowstąpionych mistrzów oraz krótką inwokację do każdego z nich, co jest szczególnie odpowiednie dla tych, którzy chcą podjąć praktyczny wysiłek, aby połączyć się z wniebowstąpionymi mistrzami.WARUNKI SPRZEDAżY

UWAGA! Ceny naszych tłumaczeń (e-boków lub ich plików pdf) są takie jakie w przybliżeniu są obecnie ceny ich drukowanych angielskich oryginałów w www.amzon.pl i w www.amazon.se, mimo, że ceny tłumaczeń na inne języki są o wiele wyższe (Zobacz tutaj). Jednak będą one odpowiednio przez nas zaniżane, gdy polskie tłumaczenia zaczną ukazywać się w postaci drukowanej. Jeśli zamawiający pokaże nam w portalu amazon aktualną niższą cenę angielskiego oryginału zamawianego u nas jego przekładu – bądź w PLN, bądź w SEK – to nabędzie ją u nas za tę właśnie cenę.
Nabywając nasze książki wspierasz naszą ideową działalność.

Książka w formacie pdf może być również używana jako audio-bok. Format ten daje możliwość wysłuchania jej w wybranym tempie i czytanej głosem damskiego lub męskiego lektora. Jak sprawić, by plik PDF był odczytywany na głos?

Drukowany angielski oryginał książki będzie miał ponad 400 stron.

 

PŁATNOŚĆ:

Cena dla klientów z polskim adresem pocztowym i elektronicznym: 
150 zł.  

 

Cena dla klientów z niepolskim adresem pocztowym i elektronicznym: 470 SEK. 

W chwili obecnej nie jest pobierany VAT/Moms.   

 

Klient dokonujących zapłaty z Polski lub mający konto w polskim banku dokonuje przelewu na konto bankowe:  

Powel Kontny 77 1440 0003 0000 0000 1526 6716 PKO.  

 

Klient dokonujący zapłaty spoza Polski dokonuje przelewu na konto bankowe:  

Powel Kontny 91599828334 Skandiabanken Stockholm, Szwecja.
Iban-nummer SE54 9150 0000 0915 9982 8334
Bic-kod SKIASESS

(UWAGA! Skandiabanken używa DNB jako banku korespondenta dla płatności międzynarodowych. Jeśli bank wysyłający żąda informacji o BIC DNB, DNBANOKK jest wprowadzany jako dodatkowa informacja oprócz SKIASESS.)


Adres: Skandiabanken Utlandsavdelning S-105 55 STOCKHOLM SWEDEN

 

Klienci mający szwedzki numer telefonu komórkowego i dostęp do funkcji "Swish" mogą również dokonać wpłat na numer 079 354 8644. 

 

Klient spoza Polski może również dokonać zakupu i zapłaty z pomocą firmy PAYPAL.   

 

DOSTAWA PRODUKTU:  

Dostarczenia produktu nastąpi w ciągu maksymalnie 2 dni od czasu wpłynięcia zapłaty na wybrane konto sprzedającego.   

Klient musi BEZWZGLĘDNIE podać swoje nazwisko i swój BEZBŁĘDNY adres elektroniczny/e-mail oraz informację o dacie dokonanej wpłaty.  

 

REKLAMACJE / UWAGI / KONTAKT:  

Ewentualne reklamacje/uwagi należy nadsyłać na adres internetowy/e-mail:  

indigoapollo@yahoo.se