Jestem myślącym chrześcijaninem.

Nauka i religia mogą się pojednać

ponad dogmatami kościoła i materializmu

 "Wyobraź sobie,

że twoje obecne przeświadczenia

religijne są niepełne lub błędne.

Czy chciałbyś poznać prawdę?" 

Wprowadzenie.

Czy jest możliwe bycie racjonalnie myślącym chrześcijaninem?

Napisałem tę książkę, aby odpowiedzieć na pytanie: "Czy można być chrześcijaninem i ciągle być myślącym człowiekiem, osobą, która jest świadoma wiedzy odkrytej przez naukę w naszej racjonalnej epoce?"   

Brutalnym faktem jest to, że coraz większa ilość ludzi zaczyna wątpić, że jest to możliwe. Istnieje kilka przyczyn tej wątpliwości:   

Niektórzy ludzie czują, że istnieje zbyt wiele nieścisłości w chrześcijańskich doktrynach i zbyt wiele obłudy lub problematycznych zachowań w zorganizowanym chrześcijaństwie.   

Niektórzy ludzie uważają, że istnieje zbyt wiele pytań, na które chrześcijaństwo nie potrafi odpowiedzieć i dlatego religia nie może już sprostać ich duchowym i praktycznym potrzebom.   

Niektórzy ludzie myślą, że nie ma sposobu na pogodzenie wiary chrześcijańskiej z odkryciami współczesnej nauki.   

Jak ludzie reagują na te wątpliwości? Jak radzą sobie z często bardzo emocjonalnym a nawet napawającym lekiem, zadaniem kwestionowania wiary, która stała się integralną częścią ich życia? Wielu ludzi reaguje w jeden z następujących sposobów:   

Wojna okopowa. Niektórzy ludzie całkowicie negują wszystko, co wydaje się kwestionować, czy wykraczać poza chrześcijańskie doktryny i interpretacje, które ich zdaniem są nieomylne. Zamykają oni swoje umysły na wszelkie dowody, które zdają się kwestionować chrześcijaństwo.  

Wylewanie dziecka z kąpielą. Niektórzy odrzucają chrześcijaństwo i stają się materialistami, agnostykami, ateistami lub popadają w depresję. Często przestają wierzyć w cokolwiek i zamykają swoje umysły na wszelkie dowody, które wydają się przemawiać na rzecz chrześcijaństwa.  

Obojętność. Niektórzy nie chcą myśleć o problemie i żyją tak, jak gdyby żaden konflikt nie istniał. Zamykają oni swoje umysły na wszelkie dowody.  

Chrześcijanie o otwartych umysłach. Niektórzy nie potrafią porzucić swej chrześcijańskiej wiary, ale nie mogą również negować lub ignorować wiedzy, którą przynosi nauka. Nie czują też przynależności do którejkolwiek z powyższych kategorii i dlatego ciągle zmagają się z problemem i często wahają się między jedną z trzech powyższych reakcji. Można powiedzieć, że ludzie ci mają otwarte umysły, ale nie znaleźli żadnych, przekonujących ich dowodów.  

Napisałem tę książkę, bo sam nigdy nie należałem do żadnej z powyższych kategorii. Starałem się zawsze utrzymywać otwarty umysł i angażowałem się w dogłębne i bezkompromisowe szukanie rozstrzygających dowodów. W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat misja ta była głównym celem mojego życia - i znalazłem dowód, który jest dla mnie rozstrzygający. Uważam, że jest w pełni możliwe znalezienie nowego sposobu rozumienia chrześcijaństwa, które zachowuje sens w wieku nauki. Wierzę również w to, że można pogodzić i zharmonizować odkrycia naukowe z wiarą w Boga i z wewnętrznym przesłaniem Jezusa Chrystusa.  

W tej książce podzielę się z tobą dowodem, który znalazłem – a potem pozostawię twemu uznaniu, czy uważasz, że mój dowód jest rozstrzygający również dla Ciebie.  

Pozwól mi wyjaśnić, że nie jest moim celem, abyś uwierzył w to, co ja wierzę, lub przekonał się do jakiejś konkretnej doktryny lub organizacji. Nie reprezentuję żadnego kościoła czy sekty. Moim celem jest ukazanie ci, że można być myślącym chrześcijaninem. Być może ty sam znajdziesz inny sposób bycia myślącym chrześcijaninem niż ten, który funkcjonuje dla mnie. Być może znajdziesz inne odpowiedzi, lub wyrazisz je inaczej. Będzie to dla mnie całkowicie w porządku tak długo, jak długo będziesz dochodził do swoich wniosków poprzez świadomy proces, który sprawi, że te odpowiedzi będą twoimi własnymi.  

/…/ 

Pozwól, że pokrótce przedstawię teraz moje kwalifikacje. Nie jestem uczonym lub duchownym. Nie posiadam żadnego religijnego wykształcenia. Nie jestem naukowcem i nie mam za sobą żadnego naukowego doświadczenia. Jakie więc są moje kompetencje, aby móc napisać tę książkę? Otóż nie musze bronić jakiegokolwiek intelektualnego terytorium – jestem zatem gotów do poszukiwania faktów poza obozami ortodoksyjnej religii i materialistycznej nauki. Mam otwarty umysł i serce w połączeniu z niekończącym się pragnieniem poznania i zrozumienia głębszych życiowych kwestii. Nigdy nie byłem intelektualistą i szedłem drogą kogoś, kto szuka zrozumienia. Tak wiec sam doświadczyłem wszystkiego, czym będę się z tobą dzielił w tej książce. Jeśli nie uznasz mnie za eksperta, to być może zobaczysz we mnie przewodnika, który przewędrował szlak i zna nierówności tej ścieżki. Ruszajmy zatem w drogę, a ja, ze swej strony, obiecuję ci bardzo ciekawą podróż. 

Więcej fragmentów książki znajdziesz w witrynie
Uniwersalna Ścieżka Wewnętrznego Rozwoju
(w przygotowaniu)
 

WARUNKI SPRZEDAżY

UWAGA!
Ceny naszych tłumaczeń (e-boków lub ich plików pdf) są takie jakie w przybliżeniu są obecnie ceny ich drukowanych angielskich oryginałów w www.amzon.pl i w www.amazon.se, mimo, że ceny tłumaczeń na inne języki są o wiele wyższe (Zobacz tutaj). Jednak będą one odpowiednio przez nas zaniżane, gdy polskie tłumaczenia zaczną ukazywać się w postaci drukowanej. Jeśli zamawiający pokaże nam w portalu amazon aktualną niższą cenę angielskiego oryginału zamawianego u nas jego przekładu – bądź w PLN, bądź w SEK – to nabędzie ją u nas za tę właśnie cenę.
Nabywając nasze książki wspierasz naszą ideową działalność.

Książka w formacie pdf może być również używana jako audio-bok. Format ten daje możliwość wysłuchania jej w wybranym tempie i czytanej głosem damskiego lub męskiego lektora. Jak sprawić, by plik PDF był odczytywany na głos?

Drukowany angielski oryginał książki ma xxx stron.

 

PŁATNOŚĆ:

Cena dla klientów z polskim adresem pocztowym i elektronicznym: 
89 zł.  

 

Cena dla klientów z niepolskim adresem pocztowym i elektronicznym: 348 SEK. 

W chwili obecnej nie jest pobierany VAT/Moms.   

 

Klient dokonujących zapłaty z Polski lub mający konto w polskim banku dokonuje przelewu na konto bankowe:  

Powel Kontny 77 1440 0003 0000 0000 1526 6716 PKO.  

 

Klient dokonujący zapłaty spoza Polski dokonuje przelewu na konto bankowe:  

Powel Kontny 91599828334 Skandiabanken Stockholm, Szwecja.
Iban-nummer SE54 9150 0000 0915 9982 8334
Bic-kod SKIASESS

(UWAGA! Skandiabanken używa DNB jako banku korespondenta dla płatności międzynarodowych. Jeśli bank wysyłający żąda informacji o BIC DNB, DNBANOKK jest wprowadzany jako dodatkowa informacja oprócz SKIASESS.)


Adres: Skandiabanken Utlandsavdelning S-105 55 STOCKHOLM SWEDEN

 

Klienci mający szwedzki numer telefonu komórkowego i dostęp do funkcji "Swish" mogą również dokonać wpłat na numer 079 354 8644. 

 

Klient spoza Polski może również dokonać zakupu i zapłaty z pomocą firmy PAYPAL.   

 

DOSTAWA PRODUKTU:  

Dostarczenia produktu nastąpi w ciągu maksymalnie 2 dni od czasu wpłynięcia zapłaty na wybrane konto sprzedającego.   

Klient musi BEZWZGLĘDNIE podać swoje nazwisko i swój BEZBŁĘDNY adres elektroniczny/e-mail oraz informację o dacie dokonanej wpłaty.  

 

REKLAMACJE / UWAGI / KONTAKT:  

Ewentualne reklamacje/uwagi należy nadsyłać na adres internetowy/e-mail:  

indigoapollo@yahoo.se 

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną