Wołanie o nowe podejście do gospodarki

WINV45 

W imię JESTEM KTÓRY JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wzywam moją Obecność JESTEM, aby płynęła przez mą Obecność BęDę, którą JESTEM i wygłosiła tę inwokację pełną mocą. Wzywam ukochanych Maraytaii, Kuan Yin, Mistrza Nadę, Matkę Maryję, Portię, Boginię Wolności i Mistrza Wenus, aby obudziły ludzi ku rzeczywistość tego jak funkcjonuje gospodarka, w … 

[Tutaj możesz wnieść twoje osobiste wołania.] 

W imię Jezusa Chrystusa wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!
Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen. 

Część 1

1. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że mężczyźni uznali, że kobiety nie mają psychicznej predyspozycji do zrozumienia gospodarki. 

O, Kosmiczna Matko, uderz w gong,
co wzywa mnie do domu.
Wiem, że czule mnie kochasz
i w tej wiedzy jestem wolny. 

Maraytaii, oto rezonuję
z pieśnią, co kosmiczną bramę otwiera.
Twoja melodia sprawia, że ​​wibruję
– moje poczucie siebie na nowo kreuję.                   

2. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jest to prawda, ponieważ nikt nie może zrozumieć gospodarki. Nawet ludzie, którzy ją stworzyli w jej obecnym stanie, nie są w stanie zrozumieć wszystkich jej skutków. 

O, Kosmiczna Matko, mocno mnie przytul,
z Twym światłem rezonuję.
Me serce Twa muzyka oczyszcza,
Twą Miłość do wszystkiego przekazuję. 

Maraytaii, oto rezonuję
z pieśnią, co kosmiczną bramę otwiera.
Twoja melodia sprawia, że ​​wibruję
– moje poczucie siebie na nowo kreuję. 

3. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kobiety nie rozumieją gospodarki mężczyzn, gospodarki stworzonej przez mężczyzn i zdominowanej przez mężczyzn. 

O, Kosmiczna Matko, jesteśmy jednością,
Twe serce jak płonące słońce.
Moja istota może tylko wzmocnić
święty dźwięk, który Ty powiększasz. 

Maraytaii, oto rezonuję
z pieśnią, co kosmiczną bramę otwiera.
Twoja melodia sprawia, że ​​wibruję
– moje poczucie siebie na nowo kreuję. 

4. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kobiety tego nie rozumieją, ale nie dlatego, że nie mają zdolności, aby to zrozumieć, ale dlatego, że nie potrafią zrozumieć, jak mężczyźni mogli stworzyć tak niezrównoważoną gospodarkę. 

O, Kosmiczna Matko, już teraz słyszę,
subtelny dźwięk Świętej Sfery.
Słysząc Kosmiczny Pogłos,
niższe ja przezwyciężam. 

Maraytaii, oto rezonuję
z pieśnią, co kosmiczną bramę otwiera.
Twoja melodia sprawia, że ​​wibruję
– moje poczucie siebie na nowo kreuję. 

5. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kobiety muszą bardziej zaangażować się w gospodarkę, wypowiadać się gdy o nią chodzi i zadawać pytania oparte na podstawowym człowieczeństwie – co oznacza, że nie powinniśmy robić pewnych rzeczy naszym bliźnim. 

O, Kosmiczna Matka, zabierz mnie do domu,
Współbrzmię ze Świętym OM.
Dźwięk dźwięków mnie uniesie,
w kielichu mego serca tylko światło pozostaje. 

Maraytaii, oto rezonuję
z pieśnią, co kosmiczną bramę otwiera.
Twoja melodia sprawia, że ​​wibruję
– moje poczucie siebie na nowo kreuję. 

6. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby spojrzały na gospodarkę i powiedziały: „Są pewne rzeczy, które nie powinny być czynione ludziom przez panujący system gospodarczy.”. 

O, Kosmiczna Matko, będę
częścią kosmicznej symfonii.
Wszystko, czym JESTEM, to instrument,
dla dźwięku, który z nieba jest słany. 

Maraytaii, oto rezonuję
z pieśnią, co kosmiczną bramę otwiera.
Twoja melodia sprawia, że ​​wibruję
– moje poczucie siebie na nowo kreuję.

7. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby oznajmiły: „Nie powinniśmy mieć gospodarki, która skazuje większość ludności na świecie na ubóstwo i sprawia, że tylko wąska elita jest tak bogata, że już nie wie, co zrobić z swoimi pieniędzmi, ponieważ nikt nie potrzebuje aż tylu pieniędzy.”. 

O, Kosmiczna Matko, teraz wołam,
o me wejście do sali świętej muzyki.
Będę częścią wzniesienia się życia
ku gwiaździstemu firmamentowi. 

Maraytaii, oto rezonuję
z pieśnią, co kosmiczną bramę otwiera.
Twoja melodia sprawia, że ​​wibruję
– moje poczucie siebie na nowo kreuję. 

8. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby spojrzały na to zjawisko i powiedziały: „Coś tu naprawdę nie jest w porządku. Jest coś bardzo złego w gospodarce, która jest całkowicie nastawiona na umożliwienie kilku osobom dalsze gromadzenia tak zwanego „bogactwa”, kiedy w rzeczy samej nie potrzebują one tego bogactwa do jakichkolwiek praktycznych celów.”. 

O, Kosmiczna Matko, nastrój moje struny,
cała moja istota z Tobą śpiewa.
Kiedy kosmiczną miłością wibruję,
Twą pieśnią rezonuję. 

Maraytaii, oto rezonuję
z pieśnią, co kosmiczną bramę otwiera.
Twoja melodia sprawia, że ​​wibruję
– moje poczucie siebie na nowo kreuję. 

9. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że bogaci nadal gromadzą fortuny dzięki psychicznemu mechanizmowi w umysłach ludzi, a mechanizm ten wyraża się w przekonaniu i postawie, że niczego nigdy nie jest im wystarczająco wiele. 

O, Kosmiczna Matko, tak bardzo Cię kocham,
Twa pieśń miłości zawsze w prawdzie mnie trzyma.
Wypełniasz mnie Twym świętym tonem
i nigdy nie czuję się samotny. 

Maraytaii, oto rezonuję
z pieśnią, co kosmiczną bramę otwiera.
Twoja melodia sprawia, że ​​wibruję
– moje poczucie siebie na nowo kreuję. 

Część 2

1. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby podniosły swoją świadomość i zrozumiały, że mamy światową gospodarkę, która jest całkowicie zaprojektowana, aby pozwolić niewielkiej elicie ludzi – w zdecydowanej większości mężczyznom – gromadzić bogactwo, ale tak naprawdę to nie chodzi tutaj o bogactwo. 

O, Kuan Yin, jakże święte imię Twoje,
napełnij mnie Płomieniem Współczucia.
Staję się wolnym okazując miłosierdzie.
Przebaczenie wszystkim jest do tego magicznym kluczem. 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję. 

2. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby dostrzegły, że chodzi o mechanizm psychiczny w umysłach elit, który oznacza, że nic im nigdy nie wystarcza. Dlaczego pozwalamy, aby cała gospodarka na naszej Planecie była kontrolowana przez to przesadne, niemożliwe do spełnienia pragnienie? 

O, Kuan Yin, puszczam teraz,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Wszystkie tłumione uczucia uwalniam,
i jestem wolny od emocjonalnych zaburzeń. 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję. 

3. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jeśli doprowadzimy to do logicznej skrajności, to gospodarka będzie coraz bardziej służyć tym kilku osobom, które mają coraz więcej bogactwa. Ale ich troską jest posiadanie bogactwa i jego gromadzenie, bez wydawania go na cokolwiek. 

O, Kuan Yin, dlaczego muszę czuć,
że życie nie spełnia moich ideałów?
Puszczam wszystkie oczekiwania.
Mój umysł jest już pustym naczyniem. 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję. 

4. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że elity wyciągają zasoby z „gospodarki realnej”, z gospodarki naturalnej. Nie potrafią one wydać tego bogactwa i dlatego nie może ono utrzymywać w ruchu kół gospodarki. 

O, Kuan Yin, przekraczam przeszłość,
gdy wszystkie urazy odchodzą.
Od przyszłości niczego nie oczekuję.
Wiecznego teraz nie odrzucam. 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję. 

5. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że koła rozwoju gospodarczego w końcu się zatrzymają, a ona sama zacznie spadać na niższy poziom. W dającej się przewidzieć przyszłości zaczniemy wracać do tego rodzaju gospodarek, jakie mieliśmy w społeczeństwach feudalnych, w których zdecydowana większość ludności była biedna, a niewielka elita była bogata. 

O, Kuan Yin, unosisz mnie,
ponad szalejącym morzem Samsary.
Wszyscyśmy bezpieczni w Twej Łodzi Pradżni.
Przeciwny brzeg nie jest już odległy. 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję. 

6. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że elita średniowiecza nie miała nawet w przybliżeniu tyle bogactwa, co dzisiejsza elita, ponieważ wtedy gospodarka była na o wiele niższym poziomie. 

O, Kuan Yin, Twoja alchemia!
Twymi cudami mnie uwalniasz.
Wybaczając, otrzymuję przebaczenie.
Poczucie winy już mnie nie przymusza. 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję. 

7. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że obecnie gospodarka rozwinęła się ku wyższemu poziomowi niż była w średniowieczu, ponieważ zasoby zostały rozłożone na większą część populacji i wielu ludzi ma znacznie wyższy standard życia niż populacja średniowiecza. 

O, Kuan Yin, wszystkie udręki zniknęły,
to, co nie z dualizmu stworzone, nie musi być pozytywnie przetworzone.
Oddzielonym ja niczego nie czynię,
zatem w jedności z Tobą odpoczywam. 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję. 

8. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że to jest właśnie powód, dla którego gospodarka się rozwinęła i dlaczego dobrobyt w gospodarce realnej wzrósł. 

O, Kuan Yin, pełnia Twego zdrowia,
uwalnia mnie teraz od zadufania.
Czymże jest dla mnie poczucie wyższości?
Po prostu je puszczam i podążam za Tobą 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję. 

9. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby połączyli się ze swym podstawowym człowieczeństwem i zapytali: „Jaką naprawdę powinniśmy mieć gospodarkę? Dlaczego obecnie mamy ją taką, jaką mamy, czyli wyraźnie elitarną, a nie oparta na tym, co jest najlepsze dla wszystkich ludzi?”. 

O, Kuan Yin, jakże słodki dźwięk,
co emanuje ze świętej Ziemi.
Puszczając kierat ego,
już jestem na przeciwległym brzegu. 

W słodkiej melodii Kuan Yin,
Jestem wolny, by być moim Ja.
W żywotności Kuan Yin,
moją nieśmiertelność odzyskuję. 

Część 3

1. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że gdybyśmy mieli gospodarkę, która funkcjonowałaby dla dobra większości ludzi, podnosząc poziom ich życia, to nadal by ona rosła i powstawałoby więcej dobrobytu. 

O, Nado, błogosławiona kosmiczna łasko,
wypełniasz mą wewnętrzną przestrzeń.
Twa pieśń niczym święty balsam,
mój umysł to morze doskonałego spokoju. 

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję. 

2. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jeśli dobrobyt jest rozłożony bardziej równomiernie, to gospodarka będzie się utrzymywać w samonapędzającej się spirali wzrostu, zamiast przechodzić wzloty i upadki.

O, Nado, w Twym umyśle Buddy,
mój wewnętrzny pokój prawdziwie znajduję.
Kiedy Twa pieśń rozbrzmiewa,
Twą miłość sobie przyswajam. 

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję. 

3. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że obecna gospodarka przechodzi od kryzysu do kryzysu, ponieważ ona sama tworzy kryzys po kryzysie. Dzieje się tak, ponieważ elita pragnie gospodarki, która tak właśnie funkcjonuje. 

O, Nado, piękno jakże wzniosłe!
Podążam za Tobą poza wszelki czas.
W bezdźwięcznym dźwięku zanurzeni,
wszechświat przetwarzamy. 

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję. 

4. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że elita gromadzi bogactwo w swoich rękach poprzez wzajemne oddziaływanie na siebie wzrostów i spadków. W równomiernie rozwijającej się gospodarce koncentracja bogactwa byłaby dla niej znacznie trudniejsza. 

O, Nado, przyszłość widzimy
gdzie nic Chrystusa nie może ograniczyć.
Postrzegamy umysłem Buddy
– lepszą przyszłość kreujemy. 

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję. 

5. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kiedy mamy wzrost i spadek, przechodzenie od kryzysu do boomu, to tak czy inaczej, elita stale zarabia pieniądze. Świadczy o tym fakt, że zarobiła ona w 2020 roku więcej pieniędzy niż by to miało miejsce, gdyby nie doszło do wzbuchu pandemii. 

O, Nado, przyszłość na nowo piszemy,
gdzie przemoc nigdy, przenigdy nie ma racji.
Umysł Chrystusa tam króluje,
we wszystkim Chrystusa widzimy. 

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję. 

6. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że to szeroka populacja traci pieniądze w czasie kryzysu. Elita zawsze zyskuje. 

O, Nado, pokój jest teraz normą,
mój Duch jest poza wszelką formą.
Nie naginam się do świata formy.
Niewykorzystany potencjał urzeczywistniam. 

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję. 

7. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że poprzez kryzysy elita gromadzi w swoich rękach bogactwo i własność. 

O, Nado, jakaż olśniewająca radość!
Moim życiem naprawdę mogę się cieszyć.
Zabawie mogę się oddawać,
mój splot słoneczny niczym słońce świeci. 

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję. 

8. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że podtrzymując tę gospodarkę rozkwitu i upadku, zmierzamy w kierunku gospodarki feudalnej, w której większość populacji to niewolnicy elit. 

O, Nado, służba jest kluczem
do życia w rzeczywistości.
Widzę teraz, że życie jest jednością,
moja najwyższa posługa się zaczęła. 

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję. 

9. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że tak jak to już ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, poziom życia większości populacji będzie się stopniowo obniżał. Przebudź ludzi, aby to dostrzegli i powiedzieli: „To nie jest w porządku, tak nie może dłużej się dziać”. 

O, Nado, oto dekretujemy:
życie na Ziemi będzie już beztroskie.
Z Jezusem dokończymy misji,
Boże Królestwo się urzeczywistni. 

Z sekretną melodią Nady,
mój umysł jest na zawsze wolny.
Dyrygując Jej symfonią,
wieczny pokój dekretuję. 

Część 4

1. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby spojrzeli na ludzkie koszty tego. Jak to wpływa na ludzi, jak wpływa to na społeczności, jak wpływa to na narody, a nawet na cały świat. Przebudź ich, aby krzyczeli, że to musi się skończyć. 

O, Błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja.
W sercu i umyśle Jednością będąc,
swe miejsce w Hierarchii życia znajduję. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

2. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby zaczęły angażować się w gospodarkę, aby zaczęły kwestionować tę stworzoną przez mężczyzn ekonomię i stawiały pytania, które należy stawiać. 

Przyszedłem na Ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam oto Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

3. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jednym z ważnych tematów do rozważenia jest tutaj neoliberalizm. 

Oto wołam w święte imię Boga,
abyś użyła Twego Płomienia Matki,
by pochłonąć całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym świętą Harmonię. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

4. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że tym, co spowodowało stopniową erozję poziomu życia klasy średniej i koncentrację bogactwa w rękach elit, były neoliberalne zasady, które głoszą, że rząd powinien trzymać się z dala od gospodarki. 

Twe święte Imię tu wysławiam,
gdy podnosisz zbiorową świadomość.
żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu
– pochłoń je Matki Płomieniem. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

5. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że neoliberałowie twierdzą, że rządy powinny unukać regulacji sektora finansowego i innych branż, ponieważ „rynek sam się o siebie zatroszczy”. 

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

6. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że to właśnie cofnęło o czterdzieści lat poziom życia klasy średniej, i o tyle samo podniosło zamożność elit. To również doprowadziło do kryzysu finansowego w 2008 roku. 

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem.
Są już One uwolnione,
aby urzeczywistnić Boskie zarządzenie. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

7. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że zbyt niewielu ludzi zaczęło kwestionować neoliberalizm, ponieważ dziedzina gospodarki jest nadal zbyt zdominowana przez mężczyzn, a oni nie chcą jej kwestionować. 

Podnoszę mój głos i przyjmuję postawę:
By skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

8. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że męska psychika jest bardziej skłonna do akceptowania idei, mentalnych wyobrażeń i ideologii i chce oni wierzyć, że jeśli będziemy tylko wystarczająco długo rzutować jakieś mentalne wyobrażenie, to świat się do niego dostosuje. 

Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twe Światło Matki jest tak intensywne,
że materia jest teraz o wiele mniej gęsta. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

9. Matko Maryjo, przebudź kobiety, aby powiedzieć: „OK, od jakiegoś czasu mamy już to mentalne wyobrażenie. Jakie są tego rzeczywiste efekty? Jakie są konsekwencje? Czy obietnice mentalnego wyobrażenia zostały spełnione? Bo jeśli nie, to musimy go zakwestionować.”. 

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Obfitość jest już teraz normą,
wizja Boga staje się formą. 

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

Część 5

1. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że neoliberalizm powinien był umrzeć w 2008 roku, ale tak się nie stało i teraz mamy kolejny kryzys gospodarczy. Jeśli mamy się z tego wydostać w najlepszy możliwy sposób, będziemy musieli wyjść poza neoliberalne pryncypia.

O, Portio, w miejscu Twych rekolekcji,
Matczyną Miłością mnie witasz.
Przeszedłem wszystkie testy.
Starych wzorców zachowań już nie powtarzam. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastał. 

2. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że w 2008 roku nieuregulowany przemysł finansowy doprowadził światową gospodarkę na skraj załamania. Odpowiedzią na to było żądanie neoliberałów, że rząd musi wkroczyć i podjąć stosowne działania. 

O, Portio, Twoje imię, Sprawiedliwość,
co podtrzymuje Płomień Kosmicznego Honoru.
Już dłużej nie będę się starać,
by pozostać jakim byłem. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastał. 

3. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nie możemy mieć ciastka i je zjeść. Nie można być jednocześnie neoliberałem i domagać się do rządu, aby wkroczył i ratował gospodarkę. To jest niemożliwe. 

O, Portio, w kosmicznym strumieniu,
w jedności z Tobą, zawsze wzrastam.
Jestem ziemskim kielichem,
dla kosmicznej sprawiedliwości, którą nas darzysz. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastał. 

4. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że musimy odpowiedzieć na pytanie: Czy chcemy neoliberalnej gospodarki? Jeśli tak, to wówczas trzeba pozwolić instytucjom tej gospodarki, bankom i bankom inwestycyjnym, upaść – jeśli będą działać sprzecznie z zasadami jej funkcjonowania. 

O, Portio, wnieś kosmiczną równowagę.
Wieczna nadziejo, me serce śpiewa!
Chroniony Twym skrzydłem Matki,
czuję się jednym ze wszystkim. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastał. 

5. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jeśli chcemy gospodarki, w której rząd ma do odegrania swą prawowitą rolę, to musimy porzucić neoliberalizm, ponieważ nie możemy mieć neoliberalnej gospodarki, w której rząd odgrywa aktywną rolę – tego nie da się zrobić. 

O, Portio, wnieś Światło Matki,
by nas uwolnić od najciemniejszej nocy.
Płomień Twej Miłości na zawsze jasno świeci.
Z Saint Germain trzymajcie mnie w Waszych objęciach! 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastał. 

6. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że to elita chce neoliberalnej gospodarki, ponieważ daje im ona pełną swobodę wyzyskiwania ludności. 

O, Portio, w Twoim mistrzostwie,
czuję chemię przemiany.
W Twym świetle rzeczywistości
złotą alchemię znajduję. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastał. 

7. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nieuregulowana gospodarka kapitalistyczna jest darmową przepustką dla elity, która już zgromadziła bogactwo i środki, aby wyzyskiwać ludność. 

O, Portio, w kosmicznym strumieniu!
Budzę się z ludzkiego snu.
Usuwając belkę mojego ego,
w kosmicznym zespole miejsce sobie zaskarbiam. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastał. 

8. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że jedynym sposobem na zabezpieczenie gospodarki, w której przeciętny człowiek podnosi swój standard życia, jest wkroczenie rządu i regulowanie gospodarki.

O, Portio, przybyłaś z daleka.
Jesteś kosmicznym awatarem.
Twoja skarbiec jest nieprzebrany.
Jesteś dla Ziemi gwiazdą przewodnią. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastał. 

9. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że branża finansowa zawsze była zdominowana przez elity. W idealnej, naturalnej gospodarce nie pozwalamy ludziom zarabiać pieniądze na pieniądzach, ponieważ pieniądze w niej są tylko narzędziem. 

O, Portio, w tym moja pewność:
Jestem kosmicznym instrumentem.
Przyszedłem na Ziemię z Nieba wysłany,
aby pomóc w Jej wzniesieniu. 

O, Portio, wielka szanso!
Jestem poza dualizmem.
W mym wnętrzu się teraz skupiam,
z Tobą będę wiecznie wzrastał. 

Część 6

1. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nieuregulowany przemysł finansowy jest otwartą licencją dla elit do wyzyskiwania ludności i że nie może on podnieść standardu życia ludności. Nie da się tego zrobić. Jedno z drugim nie współgra. 

O, Bogini Wolności, uwolnij mnie
od wężowej klątwy niedostatku.
Nie winię za to mojej Matki.
O, Błogosławiona Matko, przywróć mnie na Twe łono. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

2. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że musimy wybrać ekonomię, której pragniemy. Wybierzcie dziś, komu będziecie służyć – elicie czy ludowi? 

O, Bogini Wolności, z odległego brzegu
przybyłem z tęsknotą, aby być czymś Więcej.
Widzę, że obfitość jest przepływem
– w świadomości obfitości rosnę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

3. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że wciąż zbyt wielu mężczyzn jest zakochanych w idei neoliberalizmu i nie widzą, że służy on elicie. 

O, Bogini Wolności, ujawnij kłamstwo,
że ograniczenia mogą mnie uwięzić.
Macierzyste Światło nie jest moim wrogiem
– prawdziwym bogactwem mnie obdarza. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

4. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że to kobiety mogą wystąpić i powiedzieć: „Musimy wybierać i chcemy, aby gospodarka wychodziła od ludzi, przez ludzi i dla ludzi, a nie od elit, przez elity i dla elit. Chcemy gospodarki, która funkcjonuje zgodnie z zasadami demokracji, a nie z antydemokratycznymi zasadami, jak ma to miejsce obecnie.”. 

O, Bogini Wolności, ujawnij spisek,
motany przez upadłą grupę.
O Kosmiczna Matko, teraz widzę,
że Bóg-Matka nie jest moim wrogiem. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

5. Matko Maryjo, przebudź ludzi i by dostrzegli, że neoliberałowie twierdzą że: „Przypływ podnosi wszystkie łodzie”. Głoszą oni, że jeśli zwiększymy całkowitą ilość bogactwa na świecie, będzie to jak przypływ, który podniesie wszystkie łodzie. 

O, Bogini Wolności, co daleko widzisz!
Odrzucam teraz kłamstwa antychrysta
i obejmuję świat Matki,
bo u steru Ojca widzę. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

6. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że odkąd sektor finansowy został zderegulowany, elita stworzyła dla siebie bogactwo. Ale to bogactwo nie jest powiązane z czymkolwiek w realnej gospodarce. Nie jest ono związana z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług – jest bogactwem stworzonym sztucznie. 

O, Bogini Wolności, czysty pucharze!
Moje niższe ciała już są spokojne.
Wnieść przeze mnie Twą symfonię,
Dar Twej Kosmicznej Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

7. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że podnoszący się przypływ w końcu zatopi wszystkie łodzie – nawet łodzie elit w końcu zatoną. Ale łodzie które zatoną jako pierwsze będą łodziami zwykłych ludzi. 

O, Bogini Wolności, otwarta bramo!
Żyję dla Symfonii Więcej.
Światło w mych czakramach uwalniasz,
– przepływ miłości nigdy w nich nie ustanie. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

8. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że istnieje naturalny poziom dobrobytu i jeśli pozwolimy mu stopniowo wzrastać, możemy się do niego dostosować, poradzimy sobie z nim. Ale jeśli zbytnio się rozrośnie, poprzez tworzenie sztucznego bogactwa, staje się on siłą destrukcyjną. 

O, Bogini Wolności, uwolnij przepływ,
bogactwa, którym nas darzysz.
Już jestem gotów przyjąć,
Złote Runo, które teraz przędziesz. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

9. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że tę niszczycielską siłę można dostrzec w poprzednich sytuacjach kryzysowych. To właśnie również będziemy oglądać w przyszłości – jeśli neoliberalizm nie zostanie pogrzebany i nie zastąpi go gospodarka anty-elitarna i nie-elitarna. 

O, Bogini Wolności, wnieś remedium,
by uwolnić strudzonych i biednych.
Uciśnione masy są uwalniane,
miłosną Pieśnią Wolności. 

O, Kosmiczna Matko Wolności,
Dyryguj Symfonią Obfitości.
Mą najwyższą posługę już dostrzegam,
obfitość jest już dla mnie rzeczywistością. 

Część 7

1. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że elita pragnie gospodarki, która wychodzi z kryzysu, rozkwita i powraca do kryzysu, ale chcą mieć pełną kontrolę nad tym. W swojej chciwości uważa ona, że cokolwiek wymyśli, aby zwiększyć swoje bogactwo, jest dobre. 

O, Wenus, pokaż mi jak służyć,
Twe kosmiczne piękno podziwiam.
Jakąż miłość z Wenus teraz niesiesz,
nasze Planety w duecie śpiewają. 

O, Wenus, Twa boska posługa!
Jesteś dla Ziemi kosmicznym znakiem.
Twa bezinteresowna służba jest teraz moją
– życie, jako służbę widzę. 

2. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że członkowie elity są tak zaślepieni, że nie mogą zrozumieć, iż ostatecznie wymknie się ona spod ich kontroli. 

O, Wenus, Twoja miłość jest kluczem,
zatwardziałe serca na Ziemi są już wyzwolone.
Obejmując przyszłość jasną i odważną,
historia naszej Planety już na nowo opowiadana. 

O, Wenus, Twa boska posługa!
Jesteś dla Ziemi kosmicznym znakiem.
Twa bezinteresowna służba jest teraz moją
– życie, jako służbę widzę. 

3. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że istnieją cykle boomów i spadków, w których elita może utrzymać kontrolę, ale prędzej czy później posuwają się one zbyt daleko, jak to miało miejsce w 1929 i 2008 r. Nagle wymyka się to spod ich kontroli i kryzys zaczyna szaleć. 

O, Wenus, kochająca Matko moja!
Twoja miłość me serce teraz doskonali.
Jestem otwartą bramą dla miłości,
zstępującej niczym Święta Gołębica. 

O, Wenus, Twa boska posługa!
Jesteś dla Ziemi kosmicznym znakiem.
Twa bezinteresowna służba jest teraz moją
– życie, jako służbę widzę. 

4. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że kiedy elity nie potrafią powstrzymać kryzysu, to wtedy nagle wołają, że są „zbyt wielcy, aby upaść”. 

O, Wenus, graj sekretną nutę,
co jest antidotum na nienawiść.
Wszystkie zatrute serca delikatnie leczysz,
gdy prawdziwą historię miłości objawiasz. 

O, Wenus, Twa boska posługa!
Jesteś dla Ziemi kosmicznym znakiem.
Twa bezinteresowna służba jest teraz moją
– życie, jako służbę widzę. 

5. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że w neoliberalnej gospodarce nikt i nic nie jest zbyt wielkie, aby upaść. Tak właśnie działa gospodarka, więc rynek troszczy się o siebie, a ci, którzy nie potrafią nadążać za rynkiem, upadają – nie są zbyt wielcy, żeby upaść. 

O, Wenus, miłość spełnia każdą potrzebę,
jako że miłość jest Boga pierwszym nasieniem.
Niechaj kwitnie, niechaj rośnie,
otocz Ziemię Twej miłości przepływem! 

O, Wenus, Twa boska posługa!
Jesteś dla Ziemi kosmicznym znakiem.
Twa bezinteresowna służba jest teraz moją
– życie, jako służbę widzę. 

6. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że nic nie jest zbyt wielkie, by upaść – jeśli jesteś prawdziwym neoliberałem. Jeśli jesteś wrażliwą istotą ludzką, to możesz powiedzieć, że owszem istnieje coś, co jest zbyt wielkie, aby upaść, a mianowicie społeczeństwo, rząd, porządek, w którym ludzie mają przyzwoity poziom życia. 

O, Wenus, muzyko sfer,
słyszana przez tych, którzy czczą Boga.
Nasze głosy unisono teraz wznosimy,
uwielbienie śpiewając. 

O, Wenus, Twa boska posługa!
Jesteś dla Ziemi kosmicznym znakiem.
Twa bezinteresowna służba jest teraz moją
– życie, jako służbę widzę. 

7. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że to społeczeństwo, w którym wszyscy ludzie mają przyzwoity poziom życia, jest zbyt wielkie, aby upaść i dlatego musimy pozwolić upaść elitom, jeśli to one zagrażają całemu systemowi. 

O, Wenus, do chórów dołączamy,
Sanat Kumarze dziękujemy.
Nasza Planeta otrzymała nowe życie,
by z walk i wojen być wyrwaną. 

O, Wenus, Twa boska posługa!
Jesteś dla Ziemi kosmicznym znakiem.
Twa bezinteresowna służba jest teraz moją
– życie, jako służbę widzę. 

8. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że gospodarka jest niezrównoważona, ponieważ męskie dążenie do nieograniczonej ekspansji nie zostało zbalansowane kobiecym dążeniem do zrównoważonego wzrostu. 

O, Wenus, Twa słodka melodia,
pochłania zasłonę dualizmu.
Przesyceni Kosmicznej Miłości tonami,
wznieśliśmy się ponad wszelkie konflikty. 

O, Wenus, Twa boska posługa!
Jesteś dla Ziemi kosmicznym znakiem.
Twa bezinteresowna służba jest teraz moją
– życie, jako służbę widzę. 

9. Matko Maryjo, przebudź ludzi, aby dostrzegli, że mężczyźni nie mogą naprawić gospodarki. Jeśli nie będziemy mieli większego wpływu kobiet na gospodarkę, to nie dojdzie do jej naprawy – będzie ona zmierzać w kierunku kolejnych kryzysów. Będą one jeszcze większe od poprzednich, dopóki ktoś się nie obudzi i nie zda sobie sprawy z konieczności zmiany naszej ekonomicznej świadomości. 

O, Wenus, lśniąca Gwiazdo Zaranna,
kosmicznym zwiastunem jesteś.
Ziemia uwolniona świętym dźwiękiem,
nasza Planeta jest teraz z Niebem związana. 

O, Wenus, Twa boska posługa!
Jesteś dla Ziemi kosmicznym znakiem.
Twa bezinteresowna służba jest teraz moją
– życie, jako służbę widzę. 

Zapieczętowanie

W imię Boskiej Matki w pełni akceptuję, że moc tych wezwań jest wykorzystana do uwolnienia Macierzystego światła, aby mogło ono odzwierciedlić doskonałą wizję Chrystusa dla mojego życia, dla wszystkich ludzi i dla Planety. W imię JESTEM KTÓRY JESTEM, to się dokonało! Amen.

 

 

W imię JESTEM KTÓRY JESTEM, w imię Jezusa Chrystusa, wzywam Cię, umiłowany SHIVO, abyś przejawił Twoją Gorejącą Obecność, dla uwolnienia wszystkich dusz, które odeszły [tu opisz krótko daną katastrofę lub "od czasu mego ostatniego o to wołania"]. Uwolnij je od wszelkich przywiązań do ich poprzednich żywotów i do ich fizycznych ciał. Uwolnij je, aby ujrzały światło Boga i w tym świetle podążały za aniołami.  

 

Po wykonaniu tego wezwania powtórz Moje imię kilka razy, albo połącz moje imię z prostym wezwaniem do Matki Maryi, na przykład: 


"Zdrowaś Mario, łaskiś pełna - SHIVA!"

 

 

(Wizualizuj lśniące słońce a nad nim, w trakcie wygłaszania poniższych mantr kolejno: Gautamę Buddę, Saint Germain i Matkę Maryję.)

 

 

  Gautamo Buddo, jesteś doskonałym lustrem dla Ziemi!

 

Saint Germain, jesteś doskonałym lustrem dla gospodarki na Ziemi!

 

Matko Maryjo, jesteś doskonałym lustrem dla sytuacji kobiet na Ziemi!

 

 

Maraytaii, wołam o Twoją Podnoszącą na Duchu Obecność w imieniu wszystkich kobiet, które potrzebują wytchnienia, kiedy przytłacza je ich codzienne życie, ich odpowiedzialność, chaos, jakiego doświadczają wokół siebie, ucisk lub przemoc, na które są wystawiane.

 

O, Kosmiczna Matko, tak bardzo Cię kocham,
Twa Pieśń Miłości zawsze w prawdzie mnie trzyma.
Wypełniasz mnie Twym Świętym Tonem
i nigdy nie czuję się samotna/y.
Amen.

 

Copyright © 2021 by Kim Michaels

Przekład: Tadeusz Wołoszyn i Paweł Kontny

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną