Inwokacja do Boga o pochłonięcie wirusów Corona

Apel 

Drodzy bracia i siostry! Wiem, że wielu z was wygłasza inwokację do Boga dla pochłonięcie wirusów korona. Połączmy nasze wysiłki i pokażmy zbiorowej świadomości, że pomimo faktu, że mieszkamy w różnych krajach, wciąż możemy łączyć nasze serca dla wspólnego celu. 

Proponuję, abyśmy wygłaszali tę inwokację codziennie o 8 (CET) – rano i wieczorem, czyli dwa razy dziennie. Nawet jeśli nie możesz wygłaszać inwokacji - po prostu skup się w tym czasie w twoim sercu i dostrój się twą uwagę do Bożśej obecności. Pytaj o świadomość stojącą za tym zjawiskiem i co ty możesz zrobić, aby ją przekroczyć. Prosimy o wyjaśnienie tej niepewności, która powoduje zbiorową panikę i manipulacje.

A więc 8 rano i 8 wieczorem czasu środkowoeuropejskiego (w tym polskiego)

Rauno Rööpson, Estonia

W imię JESTEM KTÓRYM JESTEM i w imię uniwersalnego umysłu Chrystusa we wszelkim życiu, wołam do mego Boga o przejęcia kontroli nad matrycą energetyczną wirusa SARS-CoV-2, wszystkich innych wirusów Corona i choroby COVID-19. Uwolnij Twój Krąg i Miecz, aby pochłonęły wszystkie nieczyste energie, spętały wszystkie upadłe istoty, demony i twory świadomości zbiorowej i uwolniły ludzi od rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

[Tutaj możesz zanieść Twoje osobiste wołanie.]

Na przykład:

W imię Chrystusa wołam do Ukochanego Archanioła Michała, oraz do Aniołów Kręgu i Miecza Niebiańskiego Płomienia, aby otoczyli wirusa korona. Ograniczcie wybuch epidemii na wszystkich obszarach, gdzie on wystąpił. Powstrzymajcie jego rozprzestrzenianie się i pomóżcie wszystkim chorym, na ile pozwala na to Boże prawo oraz wyślijcie Waszych Aniołów, aby pocieszyli rodziny zmarłych. Spętajcie lęk, który ten wirus generuje i ujawnicie tak prawdę jak i kłamstwa o nim. Ukochani Wniebowstąpieni Mistrzowie, pomagajcie uczonym i lekarzom i niech to będzie zgodne ze Świętą Wolą Boga. Amen.

A ponato wołam o ...
 

Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!
Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen. 

Część 1

1. Umiłowany Boże, przywołujemy Twoją Obecność, stojącą wysoko nad Ziemią na kształt ludzkiej postaci, ale promieniującą bardzo jasnym, Białym światłem. 

Kochany nasz Boże, Twe Serce tak prawdziwe,
Twój Krąg i Miecz z Bieli i Lazuru.
Uwolnij wszelkie życie od szalonych dramatów,
na skrzydłach Czystości nasza Planeta urośnie. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

2. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg, promieniujący płomieniami jaskrawej Bieli i błyszczącego szafirowego Błękitu. 

Kochany nasz Boże, w Twej czystości,
daj przyspieszenie naszej energii życia.
Podnieś nasz umysł ku prawdziwej jedności

z Mistrzami Miłości w nieskończoności. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

3. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Miecz, promieniujący płomieniami Bieli i szafirowego Błękitu. 

Kochany nasz Boże z Promienia Czystości,
ześlij dziś wybawienie wszelkiemu życiu,
przyspieszenie ku Czystości
– jesteśmy już wolni od wszystkiego, co mniejsze niż Czystość Miłości. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

4. Umiłowany Boże, wołamy do Ciebie, abyś połączył Krąg i Miecz i toczył nimi bardzo szybkim promieniującym, kołującym ruchem – promieniującym Białym i Błękitnym światłem. 

Kochany nasz Boże, daj nam przyspieszenie
o Twe wybawienie gorąco dziś wołamy.
Uwolnij wszelkie życie od nieczystego postrzegania,
wyrośniemy z pewnością ponad lęk i wątpienie. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

5. Kochany Boże, wołamy do Ciebie, abyś skierował Twój Krąg i Miecz, aby pionowo zeszły one w kierunku fizycznej oktawy Ziemi. 

Kochany nasz Boże, jesteśmy gotowi dostrzec
wszystkie kłamstwa, trzymające nas w niewoli.
Nasza Jaźń wyrasta ponad wszelką nieczystość,
wieczyście w nas z Czystości Światłością. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

6. Kochany Boże, wzywamy Twój Krąg i Miecz, schodzące w fizyczną oktawę, aby podzieliły się na miliony kopii, które promieniują teraz we wszystkich kierunkach, pochłaniając matrycę energetyczną wirusa SARS-CoV-2, wszystkich innych wirusów Corona i choroby COVID-19. 

Kochany nasz Boże, daj wszelkiemu życiu przyspieszenie
ponad wszelki dualizm, zmagania i walkę.
Unicestwij wszystkie podziały między Tobą a człowiekiem,
Twego doskonałego planu spełnienie przyspiesz. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

7. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby oczyściły zbiorową świadomość, aby oczyściły oktawę fizyczną, emocjonalną, mentalną i oktawę tożsamości, pochłaniając matrycę energetyczną wirusa SARS-CoV-2, wszystkich innych wirusów Corona i chorobę COVID-19. 

Kochany nasz Boże, miłośnie wołamy,
przełam oddzielenia niewidzialny mur.
Puszczamy wszystkie kłamstwa niosące upadek,

wieczyście afirmując jedność wszystkiego. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

8. Umiłowany Boże, wołamy o to, aby to działanie stworzyło efekt domina, który stopniowo przełamie bariery nieczystości, pochłaniając matrycę energetyczną wirusa SARS-CoV-2, wszystkich innych wirusów Corona i choroby COVID-19. 

Umiłowany nasz Boże, pomóż nam odkryć,
sekret, iż tworzymy naszym umysłem.
A więc to, co destruktywnego w niewiedzy tworzymy,
z wiedzą łatwo możemy pozytywnie przetworzyć. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

9. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały lub pochłonęły demony i twory świadomości zbiorowej,  które tworzą matrycę energetyczną wirusa SARS-CoV-2, wszystkich innych wirusów Corona i choroby COVID-19. 

Kchany nasz Boże, pragniemy, 
nauczyć się używania Twego oczyszczającego Ognia,

aby uduchowić każdą formę stworzonych negatywności,
kiedy Mistrzowie Miłości czynią tę Planetę sobie oddaną. 

Kochany Boże z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

Część 2

1. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony i twory świadomości zbiorowej i pochłonęły /karmiczne/ zapisy, które powodują, że ludzie przywiązują się do mentalności stojącej za wirusem SARS-CoV-2, wszystkimi innymi wirusami Corona i chorobą COVID-19. 

Kochany nasz Boże, Twe Serce tak prawdziwe,
Twój Krąg i Miecz z Bieli i Lazuru.
Uwolnij wszelkie życie od szalonych dramatów,
na skrzydłach Czystości nasza Planeta urośnie. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

2. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony i twory świadomości zbiorowej i pochłonęły /karmiczne/ zapisy, które powodują, że ludzie nie są w stanie zbudować odporności immunologicznej na wirusa SARS-CoV-2, wszystkie inne wirusy Corona i chorobę COVID-19. 

Kochany nasz Boże, w Twojej czystości,
daj przyspieszenie naszej energii życia.
Podnieś nasz umysł ku prawdziwej jedności

z Mistrzami Miłości w nieskończoności. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

3. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony i twory świadomości zbiorowej i pochłonęły /karmiczne/ zapisy w zbiorowej świadomości i indywidualnej psychice ludzi, które uniemożliwiają ludziom zbudowanie odporności immunologicznej na wirusa SARS-CoV-2, wszystkie inne wirusy Corona i chorobę COVID-19. 

Kochany nasz Boże, z Promienia Czystości,
ześlij dziś wybawienie wszelkiemu życiu,
przyspieszenie ku Czystości
– jesteśmy już wolni od wszystkiego, co mniejsze niż Czystość Miłości. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

4. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony i twory świadomości zbiorowej i pochłonęły /karmiczne/ zapisy, które powodują, że ludzie są przywiązani do matryc myślowych stojących za wirusem SARS-CoV-2, wszystkimi innymi wirusami Corona i chorobą COVID-19. 

Kochany nasz Boże, daj nam przyspieszenie
o Twe wybawienie gorąco dziś wołamy.
Uwolnij wszelkie życie od nieczystego postrzegania,
wyrośniemy z pewnością ponad lęk i wątpienie. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości  tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

5. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony i twory świadomości zbiorowej i pochłonęły /karmiczne/ zapisy, które powodują, że ludzie nie chcą robić tego, co jest konieczne, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, wszystkich innych wirusów Corona i choroby COVID-19. 

Kochany nasz Boże, jesteśmy gotowi dostrzec
wszystkie kłamstwa, trzymające nas w niewoli.
Nasza Jaźń wyrasta ponad wszelką nieczystość,
wieczyście w nas z Czystości Światłością. 

Kochany Boże z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

6. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony i twory świadomości zbiorowej i pochłonęły /karmiczne/ zapisy, które powodują, że ludzie żywią uprzedzenia, które ułatwiają rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, wszystkich innych wirusów Corona i choroby COVID-19. 

Kochany nasz Boże, daj wszelkiemu życiu przyspieszenie
ponad wszelki dualizm, zmagania i walkę.
Unicestwij wszystkie podziały między Bogiem a człowiekiem,
doskonałego planu Boga spełnienie przyspiesz. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

7. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony i twory świadomości zbiorowej i pochłonęły /karmiczne/ zapisy, które powodują, że ludzie sądzą, że rozprzestrzenianie się choroby COVID-19 jest winą innych, zamiast wziąć odpowiedzialność za swoje narodowe i indywidualne uwarunkowania. 

Kochany nasz Boże, miłośnie wołamy,
przełam oddzielenia niewidzialny mur.
Puszczamy wszystkie kłamstwa niosące upadek,

wieczyście afirmując jedność wszystkiego. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

8. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony i twory świadomości zbiorowej i pochłonęły /karmiczne/ zapisy, które uniemożliwiają ludziom dostrzeżenie, że rozprzestrzenianie się choroby COVID-19 jest możliwe na skutek istnienia pewnych uwarunkowań w naszej indywidualnej i narodowej świadomości. 

Umiłowany nasz Boże, pomóż nam odkryć,
sekret, iż tworzymy naszym umysłem.
A więc to, co destruktywnego w niewiedzy tworzymy,
z wiedzą łatwo możemy pozytywnie przetworzyć.

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

9. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony i twory świadomości zbiorowej i pochłonęły /karmiczne/ zapisy, które uniemożliwiają ludziom dostrzeżenie, że wirus SARS-CoV-2 i choroba COVID-19 stanowią okazję do dostrzeżenia, jak bardzo jesteśmy powiązani z wszystkimi innych ludźmi i że musimy wznieść się na wyższy poziom współpracy, ponieważ choroba nie akceptuje podziałów, które między nami stworzyliśmy. 

Kochany nasz Boże, pragniemy,
nauczyć się używania Twego oczyszczającego Ognia,
aby uduchowić każdą formę stworzonych negatywności,
kiedy Saint Germain czyni tę Planetę sobie oddaną. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

Część 3

1. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony, twory świadomości zbiorowej i upadłe istoty, które stworzyły matrycę energetyczną stojącą za wirusem SARS-CoV-2, wszystkimi innymi wirusami Corona i chorobą COVID-19. 

Kochany nasz Boże, Twe Serce tak prawdziwe,
Twój Krąg i Miecz z Bieli i Lazuru.
Uwolnij wszelkie życie od szalonych dramatów,
na skrzydłach Czystości nasza Planeta urośnie. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

2. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony, twory świadomości zbiorowej i upadłe istoty, które stwarzają choroby zakaźne w celu ograniczenia liczebności ludzkiej populacji. 

Kochany nasz Boże, w Twojej czystości,
daj przyspieszenie naszej energii życia.
Podnieś nasz umysł ku prawdziwej jedności

z Mistrzami Miłości w nieskończoności. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

3. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony, twory świadomości zbiorowej i upadłe istoty, które próbują wykorzystać chorobę COVID-19 do manipulowania systemem finansowym i gospodarką. 

Kochany nasz Boże z Promienia Czystości,
ześlij dziś wybawienie wszelkiemu życiu,
przyspieszenie ku Czystości
– jesteśmy już wolni od wszystkiego, co mniejsze niż Czystość Miłości. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

4. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony, twory świadomości zbiorowej i upadłe istoty, starające się korzystać z prasy i wszelkich środków masowego przekazu, aby wywołać stan paniki, który mogą użyć do manipulowania ludźmi. 

Kochany nasz Boże, daj nam przyspieszenie
o Twe wybawienie gorąco dziś wołamy.
Uwolnij wszelkie życie od nieczystego postrzegania,
wyrośniemy z pewnością ponad lęk i wątpienie. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

5. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony, twory świadomości zbiorowej i upadłe istoty, starające się wykorzystać chorobę COVID-19 do manipulacji i łamania naszych ludzkich i demokratycznych praw. 

Kochany nasz Boże, jesteśmy gotowi dostrzec
wszystkie kłamstwa, trzymające nas w niewoli.
Nasza Jaźń wyrasta ponad wszelką nieczystość,
wieczyście w nas z Czystości Światłością. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

6. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony, twory i upadłe istoty, próbujące wykorzystać chorobę COVID-19 do manipulowania biznesem i przemysłem. Wołamy o ujawnienie wszelkiej korupcji. 

Kochany nasz Boże, daj wszelkiemu życiu przyspieszenie
ponad wszelki dualizm, zmagania i walkę.
Unicestwij wszystkie podziały między Tobą a człowiekiem,
Twego doskonałego planu spełnienie przyspiesz. 

Kochany Boże z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

7. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony, twory świadomości zbiorowej i upadłe istoty, starające się wykorzystać chorobę COVID-19 do manipulowania interakcją między narodami. 

Kochany nasz Boże, miłośnie wołamy,
przełam oddzielenia niewidzialny mur.
Puszczamy wszystkie kłamstwa niosące upadek,
wieczyście afirmując jedność wszystkiego. 

Kochany Boże z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

8. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony, twory świadomości zbiorowej i upadłe istoty, które stworzyły matrycę energetyczną stojącą za wirusem SARS-CoV-2, za wszystkimi innymi wirusami Corona i chorobą COVID-19. 

Kochany nasz Boże, pomóż nam odkryć,
sekret, iż tworzymy naszym umysłem.
A więc to, co destruktywnego w niewiedzy tworzymy,
z wiedzą łatwo możemy pozytywnie przetworzyć. 

Kochany Boże z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

9. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony, twory świadomości zbiorowej i upadłe istoty, które stworzyły matrycę energetyczną stojącą za wirusem SARS-CoV-2, wszystkimi innymi wirusami Corona i chorobą COVID-19. 

Kochany nasz Boże, pragniemy,
nauczyć się używania Twego oczyszczającego Ognia,
aby uduchowić każdą formę stworzonych negatywności,
kiedy Wniebowstąpieni Mistrzowie czynią tę Planetę sobie oddaną. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

Część 4

1. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby rozproszyły matrycę energetyczną stojącą za wirusem SARS-CoV-2, za wszystkimi innymi wirusami Corona i chorobą COVID-19, aby rozprzestrzenianie się wirusa i choroba dobiegły swego kresu Już TERAZ! 

Kochany nasz Boże, Twe Serce tak prawdziwe,
Twój Krąg i Miecz z Bieli i Lazuru.
Uwolnij wszelkie życie od szalonych dramatów,
na skrzydłach Czystości nasza Planeta urośnie. 

Kochany Boże z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

2. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby oczyściły ciała fizyczne, emocjonalne, mentalne i ciała tożsamości ludzi, aby mogli zbudować skuteczną odporność immunologiczną na wirusa SARS-CoV-2, wszystkie inne wirusy Corona i chorobę COVID-19. 

Kochany nasz Boże, w Twojej czystości,
daj przyspieszenie naszej energii życia.
Podnieś nasz umysł ku prawdziwej jedności

z Mistrzami Miłości w nieskończoności. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

3. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby oczyściły ciała fizyczne, emocjonalne, mentalne i ciała tożsamości wszystkich ludzi, którzy narażeni są na wystąpienie ciężkich objawów obecności wirusa SARS-CoV-2, wszystkich innych wirusów Corona i choroby COVID -19 w ich organizmach. 

Kochany nasz Boże, z Promienia Czystości,
ześlij dziś wybawienie wszelkiemu życiu,
przyspieszenie ku Czystości
– jesteśmy już wolni od wszystkiego, co mniejsze niż Czystość Miłości. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

4. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony, twory świadomości zbiorowej i upadłe istoty i zniszczyły matrycę energetyczną, która utrudnia ujawnienie prawdziwej przyczyny powstania wirusa SARS-CoV-2, wszystkich innych wirusów Corona i choroby COVID -19. 

Kochany nasz Boże, daj nam przyspieszenie
o Twe wybawienie gorąco dziś wołamy.
Uwolnij wszelkie życie od nieczystego postrzegania,
wyrośniemy z pewnością ponad lęk i wątpienie. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

5. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony, twory świadomości zbiorowej i upadłe istoty i zniszczyły matrycę energetyczną, która uniemożliwia odkrycie skutecznych metod leczenia wirusa SARS-CoV-2, wszystkich innych wirusów Corona i choroby COVID-19. 

Kochany nasz Boże, jesteśmy gotowi dostrzec
wszystkie kłamstwa, trzymające nas w niewoli.
Nasza Jaźń wyrasta ponad wszelką nieczystość,
wieczyście w nas z Czystości Światłością. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

6. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony, twory świadomości zbiorowej i upadłe istoty i zniszczyły matrycę energetyczną, która zapobiega ujawnieniu, czym naprawdę jest wirus i w jaki sposób możemy użyć określonych częstotliwości energii do likwidacji wszelkiego rodzaju wirusa. 

Kochany nasz Boże, daj wszelkiemu życiu przyspieszenie
ponad wszelki dualizm, zmagania i walkę.
Unicestwij wszystkie podziały między Tobą a człowiekiem,
Twego doskonałego planu spełnienie przyspiesz. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

7. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby spętały demony, twory świadomości zbiorowej i upadłe istoty i zniszczyły matrycę energetyczną, która zapobiega przełomowi w powstrzymywaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, wszystkich innych wirusów Corona i choroby COVID-19. 

Kochany nasz Boże, miłośnie wołamy,
przełam oddzielenia niewidzialny mur.
Puszczamy wszystkie kłamstwa niosące upadek,

wieczyście afirmując jedność wszystkiego. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

8. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby rozproszyły matrycę energetyczną stojącą za wirusem SARS-CoV-2, wszystkimi innymi wirusami Corona i chorobą COVID-19, aby rozprzestrzenianie się wirusa i choroby dobiegło kresu i zatrzymało się już TERAZ! 

Kochany nasz Boże, pomóż nam odkryć,
sekret, iż tworzymy naszym umysłem.
A więc to, co destruktywnego w niewiedzy tworzymy,
z wiedzą łatwo możemy pozytywnie przetworzyć. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

9. Umiłowany Boże, przywołujemy Twój Krąg i Miecz, aby rozproszyły matrycę energetyczną stojącą za wirusem SARS-CoV-2, za wszystkimi innymi wirusami Corona i chorobą COVID-19, aby rozprzestrzenianie się wirusa i choroby dobiegło kresu już TERAZ! 

Kochany nasz Boże, pragniemy,
nauczyć się używania Twego oczyszczającego Ognia,
aby uduchowić każdą formę stworzonych negatywności,
kiedy Wniebowstąpieni Mistrzowie czynią tę Planetę sobie oddaną. 

Kochany Boże, z Tobą w jedności,
Twój Krąg i Miecz z elektryzującego Lazuru.
Światło Czystości tnie na wskroś
i wznosi Ziemię ku wszystkiemu, co prawdziwe. 

Zapieczętowanie

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię uniwersalnego umysłu Chrystusa w wszelkim życiu, akceptujemy, że Archanioł Michał i Wniebowstąpieni Mistrzowie tworzą nieprzeniknioną tarczę wokół nas samych i wokół wszystkich ludzi w naszym narodzie, chroniąc nas przed wszelkimi niedoskonałymi energiami i siłami ciemności we wszystkich czterech oktawach. Akceptujemy, że Fioletowy Płomień Bożej MIłości przekształca wszystkie niedoskonałe energie w naszych istotach, by książę tego świata nie miał w nas nic, co byłoby jego. Amen.

 

Książki:

- Jestem myślącym chrześcijaninem. Nauka i religia mogą się pojednać ponad dogmatami kościoła i materializmu 

- Minimum tego, co należy wiedzieć o życiu

Inne książki

Przejdź do strony startowej witryny

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną