Inwokacje z książki K. Michaelsa "Ja TY możesz pomóc zmienić świat"

(Oto wszystkie cztery inwokacje stanowiące rozdziały 15-18 książki.)

O sposobach odmawiania inwokacji i dynamicznych dekretów i płynących z nich korzyściach 

Inwokacji możesz używać na różne sposoby, w zależności od tego jaką ilością czasu dysponujesz. Wygłoszenie każdej z nich zabiera około 15-20 minut (w zależności od szybkości ich wygłaszania).

 

Uwaga! Symbol serca  występujący w tekście inwokacji  jest przypomnieniem o potrzebie skupiania się w swoim sercu w trakcie jej wygłaszanie, aby osiągnąć najwyższe z możliwych efekty przywoływania duchwego światła. 

 

15. Przywoływanie duchowego światła do oktawy fizycznej Ziemi

 

 W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jednego Umysłu we mnie samym i we wszelkim życiu, wołam do Archanioła Michała o przejęcia władzy nad fizyczną oktawą Ziemi i o oczyszczenie jej, zgodnie z wizją Chrystusa, z wszelkich bazujących na lęku energii. 

Wołam do Matki Maryi o spowicie oktawy fizycznej Płomieniem Boga-Matki i pochłonięcie wszystkiego, co jest anty-miłością. 

Wołam do Saint Germain o skąpanie Ziemi niepowstrzymaną falą Fioletowego Płomienia [Ducha świętego] dla przeistoczenia wszystkich bazujących na lęku energii. 

Wołam do Archanioła Michała, Matki Maryi i Saint Germain o szczególne przejęcie władzy nad… 

[Tu wnieś swoje osobiste wołanie]

Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!
Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen.

 

Część 1 

 1. Archaniele Michale, jestem gotów doświadczyć Twojej Płomiennej Obecności, abym mógł poznać, że Twoje energie mogą chronić mnie samego i wszystkich konstruktywnych ludzi przed energiami bazującymi na lęku.  

Archaniele Michale, Światłości Błękitna,
w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie.
Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność,
Twa miłość do mnie zawsze prawdziwa.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.
  

 2. Archaniele Michale, umieścić tarczę ochrony Błękitnego Płomienia wokół moich czterech niższych ciał i niższych ciał wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi. Chroń nas od wszystkich energii opartych na lęku i od ludzi lub sił używających tych energii, aby zablokować Boski Plan naszego życia.  

Archaniele Michale, będę cały
w jedności z Twą rzeczywistością.
Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić,
ten świat nie ma nade mną mocy.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.
  

 3. Archaniele Michale, pochłoń wszystkie bazujące na lęku energie, które tworzą negatywną, zstępującą spiralę konfliktu między różnymi grupami ludzi, jak i całymi narodami.  

Archaniele Michale, mocno mnie przytul,
rozjaśnij najciemniejszą noc.
Oczyść Twym światłem moje czakramy,
przywróć mi wewnętrzne widzenie.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.
  

 4. Archaniele Michale, pochłoń wszystkie bazujące na lęku energie, które blokują komunikację, zrozumienie i wzajemny szacunek między ludźmi.  

Archaniele Michale, oto jestem,
– z Tobą daję polecenia światłu.
Będę powiększał Moje serce,
aż najwyższą prawdę pojmę.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.
  

 5. Archaniele Michale, pochłoń wszystkie bazujące na lęku energie, które tworzą negatywne, zstępujące spirale wojny. Pochłoń energetyczne zapisy wszystkich wojen z przeszłości.  

Archaniele Michale w mym sercu
– nigdy ode mnie nie odejdziesz.
Częścią Hierarchii Życia jestem,
już akceptuję nowy, świeży początek.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.
  

 6. Archaniele Michale, pochłoń wszystkie bazujące na lęku energie w negatywnych, zstępujących spiralach, które umożliwiają wąskiej elicie nadużywanie władzy i kontrolowanie społeczeństwa. Zdemaskuj przed światem tę elitę i jej manipulacje.  

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny,
całą ciemność przeszywasz.
Osiągam teraz świadomość Chrystusa,
Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.
  

 7. Archaniele Michale, pochłoń wszystkie bazujące na lęku energie w negatywnych, zstępujących spiralach, które umożliwiają wąskiej elicie manipulowanie gospodarką i systemami monetarnymi narodów i całego świata.  

Archaniele Michale, w Twych skrzydłach szybując,
puszczam teraz wszystko, co małe.
Boże do domu wezwanie w mym sercu pobrzmiewa,
z Twym sercem me serce na zawsze śpiewa.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.
  

 8. Archaniele Michale, pochłoń wszystkie bazujące na lęku energie w negatywnych, zstępujących spiralach, które, umożliwiają wąskiej elicie utrzymywanie większości ludności świata poniżej poziomu ubóstwa.  

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu,
w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować.
Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany,
moje życie jest teraz świętym Poematem.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.
  

 9. Archaniele Michale, pochłoń wszystkie bazujące na lęku energie w negatywnych, zstępujących spiralach, które, umożliwiają wąskiej elicie używanie zarówno naukowego materializm jak i religii, aby utrzymywać ludność w niewiedzy o duchowej dynamice na Ziemi.  

Archaniele Michale, światłem jesteś,
świecącym jak błękitna gwiazda.
Jesteś Boga wcieleniem w kosmosie,
z Tobą daleko zajdę.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.

Część 2 

 1. Archaniele Michale, pochłoń wszystkie bazujące na lęku energie w negatywnych, zstępujących spiralach, które tworzą brak równowagi w świecie fizycznym, powodujący trzęsienia Ziemi.  

Archaniele Michale, Światłości Błękitna,
w mym sercu jest miejsce tylko dla Ciebie.
Mój umysł to już nie mnogość, lecz jedność,
Twa miłość do mnie zawsze prawdziwa.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.
  

 2. Archaniele Michale, pochłoń wszystkie bazujące na lęku energie w negatywnych, zstępujących spiralach, które tworzą brak równowagi w świecie fizycznym, powodujący erupcje wulkanów.  

Archaniele Michale, będę cały
w jedności z Twą rzeczywistością.
Widzę, że żaden lęk nie może mnie zniewolić,
ten świat nie ma nade mną mocy.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.
  

 3. Archaniele Michale, pochłoń wszystkie bazujące na lęku energie w negatywnych, zstępujących spiralach, które tworzą brak równowagi w świecie fizycznym, powodujący ekstremalne zjawiska klimatyczne.  

Archaniele Michale, mocno mnie przytul,
rozjaśnij najciemniejszą noc.
Oczyść Twym światłem moje czakramy,
przywróć mi wewnętrzne widzenie.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.
  

 4. Archaniele Michale, pochłoń wszystkie bazujące na lęku energie w negatywnych, zstępujących spiralach, które tworzą zachwianie równowagi w świecie fizycznym, powodujące zanikanie zasobów naturalnych.  

Archaniele Michale, oto jestem,
– z Tobą daję polecenia światłu.
Będę powiększał Moje serce,
aż najwyższą prawdę pojmę.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.
  

 5. Archaniele Michale, pochłoń wszystkie bazujące na lęku energie w negatywnych, zstępujących spiralach, które tworzą brak równowagi w świecie fizycznym, prowadzący do zmniejszania się długości ludzkiego życia.  

Archaniele Michale w mym sercu
– nigdy ode mnie nie odejdziesz.
Częścią Hierarchii Życia jestem,
już akceptuję nowy, świeży początek.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.
  

 6. Archaniele Michale, pochłoń wszystkie bazujące na lęku energie w negatywnych, zstępujących spiralach, które tworzą brak równowagi w świecie fizycznym, prowadzący do chorób, które uniemożliwiają ludziom spełnienie Boskiego Planu ich życia.  

Archaniele Michale, Mieczu Błękitny,
całą ciemność przeszywasz.
Osiągam teraz świadomość Chrystusa,
Chrystusowe rozróżnianie ukazuje mi to, co prawdziwe.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.
  

 7. Archaniele Michale, pochłoń wszystkie bazujące na lęku energie w negatywnych, zstępujących spiralach, które tworzą brak równowagi w świecie fizycznym w wyniku zanieczyszczania przyrody przez człowieka.  

Archaniele Michale, w Twych skrzydłach szybując,
puszczam teraz wszystko, co małe.
Boże do domu wezwanie w mym sercu pobrzmiewa,
z Twym sercem me serce na zawsze śpiewa.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.
  

 8. Archaniele Michale, pochłoń wszystkie bazujące na lęku energie w negatywnych, zstępujących spiralach, które tworzą brak równowagi w świecie fizycznym, co jest wynikiem chęci zysku za wszelką cenę ze strony elity władzy.  

Archaniele Michale, zabierz mnie do Domu,
w Niebiańskich Sferach pragnę wędrować.
Jestem odrodzony z Niebiańskiej Piany,
moje życie jest teraz świętym Poematem.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.
  

 9. Archaniele Michale, pochłoń wszystkie bazujące na lęku energie w negatywnych, zstępujących spiralach, które tworzą brak równowagi w świecie fizycznym, co jest wynikiem niewiedzy ludzi, jak Ziemia reaguje na naszą świadomość.  

Archaniele Michale, światłem jesteś,
świecącym jak błękitna gwiazda.
Jesteś Boga wcieleniem w kosmosie,
z tobą daleko zajdę.  

Archaniele Michale, jesteś tutaj,
Twoje światło pochłania wszelki lęk i wątpienie.
Twa obecność na zawsze mi bliska,
Tak bardzo drogi mi jesteś.
 

Część 3 

 1. Matko Maryjo, spraw, aby Płomień Matki pochłonął bazujące na lęku energie, które uniemożliwiają ludziom uznanie faktu, że wszystko na Ziemi jest stworzone przez świadomość i reaguje na naszą świadomość.  

O, błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja,
jednością w sercu i umyśle będąc,
swe miejsce w Hierarchii Życia znajduję.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

 2. Matko Maryjo, spraw aby Płomień Matki pochłonął bazujące na lęku energie, które uniemożliwiają ludziom uznanie faktu, że wspólnie stworzyliśmy wszystkie ograniczone warunki, które widzimy na tej Planecie i że tylko my możemy je usunąć. 

Przyszedłem na Ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

 3 Matko Maryjo, spraw, aby Płomień Matki pochłonął bazujące na lęku energie, które uniemożliwiają ludziom uznanie faktu, że Ziemia jest zamieszkiwana od bardzo długiego czasu i że ludzkość wygenerowała wielką ilość spiral opartych na lęku energii.  

Oto wołam w święte imię Boga,
byś użyła Twego Płomienia Matki,
by pochłonąć całą bazującą na lęku energie,
przywracając tym Świętą Harmonię.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

 4. Matko Maryjo, spraw, aby Płomień Matki pochłonął bazujące na lęku energie, które uniemożliwiają ludziom uznanie faktu, że zostaliśmy nakłonieni do tego przez istoty wąskiej elity władzy, które dla egoistycznych celów chcą nad nami panować.  

Twe święte imię tu wysławiam,
gdy wznosisz zbiorowa świadomość,
żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

 5. Matko Maryjo, spraw, aby Płomień Matki pochłonął bazujące na lęku energie, które uniemożliwiają ludziom uznanie faktu, że mamy prawo przeciwstawić się tej elicie i zażądać, aby przez wniebowstąpionych mistrzów została ona usunięta z powierzchni Ziemi.  

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

 6. Matko Maryjo, spraw, aby Płomień Matki pochłonął bazujące na lęku energie, które uniemożliwiają ludziom uznanie, że musimy wziąć odpowiedzialność za naszą Planetę i że musimy współdziałać z wniebowstąpionymi mistrzami, aby usunąć panowanie elity władzy.  

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem,
są już One teraz wolne,
by urzeczywistnić Boskie zarządzenie.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

 7. Matko Maryjo, spraw, aby Płomień Matki pochłonął bazujące na lęku energie, które uniemożliwiają ludziom uznanie, że wniebowstąpieni mistrzowie mają plan usunięcia z tej Planety wojen, chorób i ubóstwa.  

Podnoszę mój głos i deklaruję,
by skończyć z wojnami – daję polecenie.
Walczący nie będą już więcej ranić Ziemi,
Złota Era już nastaje.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

 8. Matko Maryjo, spraw, aby Płomień Matki pochłonął bazujące na lęku energie, które uniemożliwiają ludziom uznanie faktu, że Ziemia ma potencjał, aby dać nam o wiele bardziej dostanie życie, niż to, czego przejawy teraz widzimy. 

Jako że Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twoje Światło Matki jest tak intensywne,
iż materia jest już teraz znacznie mniej gęsta.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

 9. Matko Maryjo, spraw, aby Płomień Matki pochłonął bazujące na lęku energie, które uniemożliwiają ludziom uznanie, że możemy urzeczywistnić dostanie życie na Ziemi jedynie poprzez akceptację naszej roli, jako współtwórców.  

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Dostatek jest już teraz normą,
Wizja Boga staje się formą.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

Część 4 

 1. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby pochłonął moją i wszystkich konstruktywnych ludzi karmiczną podatność na wszelkiego rodzaju fizyczne nieszczęścia, a szczególnie na tzw. klęski żywiołowe.  

O, Saint Germain, Ty inspirujesz,
mą wizję zawsze wyżej wznosisz.
Z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

 2. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, by pochłonął moją i wszystkich konstruktywnych ludzi karmiczną podatność na wszelkiego rodzaju fizyczne nieszczęścia, a szczególnie na przemoc i przestępstwa.  

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności
uwalniasz, gdy Twe Imię wymawiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia ona, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

 3. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby pochłonął moją i wszystkich konstruktywnych ludzi karmiczną podatność na wszelkiego rodzaju fizyczne nieszczęścia, a szczególnie na konflikty i wojny.  

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia ona, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

 4. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, by pochłonął moją i wszystkich konstruktywnych ludzi karmiczną podatność na wszelkiego rodzaju fizyczne nieszczęścia, a szczególności na choroby.  

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
W kosmosie wzmacniam Twoje dzieło.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia ona, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

 5. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby pochłonął moją i wszystkich konstruktywnych ludzi karmiczną podatność na ubóstwo i wszelkie finansowe obciążenia.  

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia ona, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

 6. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, by przeobraził bazujące na lęku energie, które uniemożliwiają ludziom dobrej woli dostrzeżenie Boskiego Planu ich życia i zaakceptowaniu swego potencjału wniesienia pozytywnych zmian.  

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób
dlatego w spokoju żyję.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia ona, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

 7. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby przeobraził bazujące na lęku energie, które blokują pojawianie się nowych idei politycznych i nowych technologii, które wyeliminują ubóstwo i choroby.  

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia ona, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

 8. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby przeobraził bazujące na lęku energie, które uniemożliwiają konstruktywnym ludziom dostrzeżenia matrycy Złotej Ery i ich osobistej roli w jej urzeczywistnieniu.  

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia ona, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

 9. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, by przeobraził bazujące na lęku energie, które uniemożliwiają przebudzenie duchowe na wielką skalę, co sprawi, że miliony ludzi rozpozna wniebowstąpionych mistrzów i użyje ich nauczania i narzędzi, aby zmienić świat.  

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Zaiste sprawia ona, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

Zapieczętowanie
 W imię JESTEM KTÓRY JESTEM, w imię Jednego Umysłu we mnie samym i we wszelkim życiu, akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Śiva tworzą nieprzeniknioną tarczę wokół mnie samego i wokół wszystkie konstruktywnych ludzi na Ziemi chroniącą nas od wszystkich bazujących na lęku energii we wszystkich czterech oktawach.  

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca na Ziemi wszystkie energie oparte na lęku! Amen.

 Gautamo Buddo, jesteś doskonałym lustrem dla Ziemi!

 

  Saint Germain, jesteś doskonałym lustrem dla gospodarki na Ziemi!

 

Matko Maryjo, jesteś doskonałym lustrem dla sytuacji kobiet na Ziemi!

16. Przywoływanie Światła do oktawy emocjonalnej Ziemi

 W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, w imię Jednego Umysłu we mnie samym i we wszelkim życiu, wzywam Śiwę do przejęcia władzy nad emocjonalną oktawą Ziemi i o pochłonięcie, zgodnie z wizją Chrystusa, całej bazującej na lęku energii.  

Wołam do Matki Maryi o uleczenie emocjonalnych ran wszystkich konstruktywnych ludzi.  

Wołam do Saint Germain o skąpanie oktawy emocjonalnej niepowstrzymanymi kaskadami Fioletowego Płomienia dla przeistoczenia wszystkich energii, które blokują twórczy przez nią przepływ.  

Wołam do śivy, Matki Maryi i Saint Germain o przejęcie władzy szczególnie nad…  

[Tu wnieś swoje osobiste wołanie] 

Wołam o najwyższe z możliwych efekty moich wezwań!
Ale nie moja, lecz Twoja, Ojcze-Matko Boże, wola niech się stanie. Amen.

Część 1 

1. Umiłowany Śivo, użyj swego bezmiernego Świętego Ognia i pochłoń wszystkie bazujące na lęku energie, które blokują Boski plan mojego życia i Boski plany życia wszystkich konstruktywnych ludzi.  

O, Śivo, Świętego Ognia Boże,
już czas, by przeszłość wygasa.
Chcę wznieść się ponad to, co stare,
złotą przyszłość chcę rozwinąć.  

O, Śivo, oczyść energię,
O, Śivo, wnieść synergię,
O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły,
O, Śivo, mój spokój przywróć mi.
  

2. Umiłowany Śivo, pochłoń wszystkie bazujące na lęku energie, które niepokoją moje ciało emocjonalne i ciała emocjonalne wszystkich konstruktywnych ludzi, uniemożliwiając nam panowanie nad naszymi emocjonalnymi reakcjami.  

O, Śivo, przybądź i uwolnij mnie,
od sił, które mnie ograniczają.
Swym Ogniem pochłoń wszystko, co mniejsze
torując drogę dla mego tryumfu.  

O, Śivo, oczyść energię,
O, Śivo, wnieść synergię,
O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły,
O, Śivo, mój spokój przywróć mi.
  

3. Umiłowany Śivo, pochłoń wszystkie bazujące na lęku energie, które blokują swobodny przepływ twórczej energii poprzez moje ciało emocjonalne i ciała emocjonalne wszystkich konstruktywnych ludzi.  

O, Śivo, Mayi zasłona zdarta,
oczyść mój prywatny wszechświat.
Rozwiej świadomość śmierci,
pochłoń ją swym świętym Oddechem.  

O, Śivo, oczyść energię,
O, Śivo, wnieść synergię,
O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły,
O, Śivo, mój spokój przywróć mi.
  

4. Umiłowany Śivo, uwolnij mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi od emocjonalnych przywiązań, które czynią nas podatnymi na obezwładniające nas planetarne spirale bazujących na lęku energii emocjonalnych.  

O, Śivo, oto puszczam,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Pochłaniasz uzależniające nas istoty,
na pnącą się w górę ścieżkę ponownie wstępuję.  

O, Śivo, oczyść energię,
O, Śivo, wnieść synergię,
O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły,
O, Śivo, mój spokój przywróć mi.
  

5. Umiłowany Śivo, ulecz mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi od emocjonalnych urazów, które czynią nas podatnymi na manipulacje ze strony elity władzy i stojących za nią siłami ciemności.  

O, Śivo, przywołuję Twe Imię,
przybądź i przepędź lęk, wątpienie i wstyd.
Ogniem ujawnij w moim umyśle,
Wszystko, co ego stara się ukryć.  

O, Śivo, oczyść energię,
O, Śivo, wnieść synergię,
O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły,
O, Śivo, mój spokój przywróć mi.
  

6. Umiłowany Śivo, uwolnij mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi od bezdusznego lęku, który odbiera nam odwagę, aby przeciwstawić się elicie władzy i żądać pozytywnych zmiany na tej Planecie.  

O, Śivo, już się nie lękam,
mój dług karmiczny jest już spłacany.
Przeszłość nie wpływa na moje wybory,
w Oddechu Śiwy się weselę.  

O, Śivo, oczyść energię,
O, Śivo, wnieść synergię,
O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły,
O, Śivo, mój spokój przywróć mi.
  

7. Umiłowany Śivo, uwolnij mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi od emocjonalnych ran, które powodują takie zaburzenia równowagi, iż nie możemy spełnić Boskiego planu naszego życia.  

O, Śivo, ukaż mi duchów dwoje,
które trzymają uwięzionego w swych intrygach.
Chcę oto widzieć w moim umyśle,
duchy, które Ty unieszkodliwiasz.  

O, Śivo, oczyść energię,
O, Śivo, wnieść synergię,
O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły,
O, Śivo, mój spokój przywróć mi.
  

8. Umiłowany Śivo, uwolnij mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi od emocjonalnej energii, która sprawia, iż jesteśmy tak mocno uwięzieni w osobistych konfliktach, że nie możemy spełnić Boskiego planu naszego życia.  

O, Śivo, oto nago stoję,
mój umysł w wolności się rozrasta.
Puszczając wszystkie swoje niskie duchy,
wiem, że kapitulacja to klucz do mego spokoju.  

O, Śivo, oczyść energię,
O, Śivo, wnieść synergię,
O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły,
O, Śivo, mój spokój przywróć mi.
  

9. Umiłowany Śivo, uwolnij mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi od emocjonalnej pułapki poczucia bycia niegodnym, aby służyć sprawie ustanowienia Złotej Ery na Ziemi.  

O, Śivo, wszystko-pochłaniający Ogniu,
z Parvati unieście mnie wyżej.
Kiedy będę podniesiony, aby widzieć Wasze Światło,
wszystkich ludzie ku sobie pociągnę.  

O, Śivo, oczyść energię,
O, Śivo, wnieść synergię,
O, Śivo, spraw, by wszystkie demony pierzchły,
O, Śivo, mój spokój przywróć mi.
 

Część 2

1. Umiłowany Śivo, pochłoń spirale bazujących na lęku energii, elitę władzy i siły ciemności, starające się uniemożliwiać nam wnoszenie pozytywnych zmian, utrzymując nas zaangażowanych w niekończących się spiralach konfliktu i wojny.  

O, Śivo, Świętego Ognia Boże,
już czas, by przeszłość wygasa.
Chcę wznieść się ponad to, co stare,
złotą przyszłość chcę rozwinąć.  

O, Śiwo, oczyść energię,
O, Śiwo, wnieść synergię,
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły
O, Śiwo, mój spokój przywróć mi.
  

2. Umiłowany Śivo, pochłoń spirale bazujących na lęku energii, elitę władzy i siły ciemności, starające się uniemożliwiać nam wnoszenie pozytywnych zmian, utrzymując nas w niewiedzy o swoim istnieniu i o istnieniu wniebowstąpionych mistrzów.  

O, Śivo, przybądź i uwolnij mnie,
od sił, które mnie ograniczają.
Swym Ogniem pochłoń wszystko, co mniejsze
torując drogę dla mego tryumfu.  

O, Śiwo, oczyść energię,
O, Śiwo, wnieść synergię,
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły
O, Śiwo, mój spokój przywróć mi.
  

3. Umiłowany Śivo, pochłoń spirale bazujących na lęku energii, elitę władzy i siły ciemności, starające się uniemożliwiać nam wnoszenie pozytywnych zmian utrzymując nas w pułapce ubóstwa lub w dążeniu do pozyskania dóbr materialnych.  

O, Śivo, Maya zasłona zdarta,
oczyść mój prywatny wszechświat,
rozprosz świadomość śmierci,
pochłoń ją swym świętym Oddechem.  

O, Śiwo, oczyść energię,
O, Śiwo, wnieść synergię,
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły
O, Śiwo, mój spokój przywróć mi.
  

4. Umiłowany Śivo, pochłoń spirale bazujących na lęku energii, elitę władzy i siły ciemności, starające się uniemożliwiać nam wnoszenie pozytywnych zmian utrzymując nas w pułapce chorób fizycznych i emocjonalnych.  

O, Śivo, oto puszczam,
wszystkie ziemskie przywiązania.
Pochłaniasz uzależniające nas istoty,
na pnącą się w górę ścieżkę ponownie wstępuję.  

O, Śiwo, oczyść energię,
O, Śiwo, wnieść synergię,
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły
O, Śiwo, mój spokój przywróć mi.
  

5. Umiłowany Śivo, pochłoń spirale bazujących na lęku energii, elitę władzy i siły ciemności, starające się uniemożliwiać nam wnoszenie pozytywnych zmian utrzymując nas w pułapce kompleksu niższości i bycia pozbawionymi wartości lub w dążeniu do utrzymania swego poczucia wyższości tu na Ziemi.  

O, Śivo, przywołuję Twe Imię,
przybądź i przepędź lęk, wątpienie i wstyd.
Ogniem ujawnij w moim umyśle,
Wszystko, co ego stara się ukryć.  

O, Śiwo, oczyść energię,
O, Śiwo, wnieść synergię,
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły
O, Śiwo, mój spokój przywróć mi.
  

6. Umiłowany Śivo, pochłoń spirale bazujących na lęku energii, elitę władzy i siły ciemności, starające się uniemożliwiać nam wnoszenie pozytywnych zmian przez blokowanie naszej świadomości, jak współtworzymy napotykane ograniczenia.  

O, Śivo, już się nie lękam,
mój dług karmiczny jest już spłacany.
Przeszłość nie wpływa na moje wybory,
w Oddechu Śiwy się weselę.  

O, Śiwo, oczyść energię,
O, Śiwo, wnieść synergię,
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły
O, Śiwo, mój spokój przywróć mi.
  

7. Umiłowany Śivo, pochłoń spirale bazujących na lęku energii, elitę władzy i siły ciemności, starające się uniemożliwiać nam wnoszenie pozytywnych zmian przez utrzymywaniu nas w przeświadczeniu, że nie mamy obowiązku lub możliwości zmieniania naszego świata.  

O, Śivo, ukaż mi duchów dwoje,
które trzymają uwięzionego w swych intrygach.
Chcę oto widzieć w moim umyśle,
duchy, które Ty unieszkodliwiasz.  

O, Śiwo, oczyść energię,
O, Śiwo, wnieść synergię,
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły
O, Śiwo, mój spokój przywróć mi.
  

8. Umiłowany Śivo, pochłoń spirale bazujących na lęku energii, elitę władzy i siły ciemności, starające się uniemożliwiać nam wnoszenie pozytywnych zmian przez obwinianie Boga za aktualne warunki naszego życia.  

O, Śivo, oto nago stoję,
mój umysł w wolności się rozrasta.
Puszczając wszystkie swoje niskie duchy,
wiem, że kapitulacja to klucz do mego spokoju.  

O, Śiwo, oczyść energię,
O, Śiwo, wnieść synergię,
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły
O, Śiwo, mój spokój przywróć mi.
  

9. Umiłowany Śivo, pochłoń spirale bazujących na lęku energii, elitę władzy i siły ciemności, starające się uniemożliwiać nam wnoszenie pozytywnych zmian poprzez utrzymywanie nas skoncentrowanych na materialnej stronie życia.  

O, Śivo, wszystko-pochłaniający Ogniu,
z Parvati unieście mnie wyżej.
Kiedy będę podniesiony, aby widzieć Wasze Światło,
wszystkich ludzie ku sobie pociągnę.  

O, Śiwo, oczyść energię,
O, Śiwo, wnieść synergię,
O, Śiwo, spraw, by wszystkie demony pierzchły
O, Śiwo, mój spokój przywróć mi.
 

Część 3 

1. Matko Maryjo, ześlij Płomień Matki w zawirowania energii w zbiorowym ciele emocjonalnym, które powodują, iż ludzie grzęzną w iluzji, że cel może uświęcać środki i że coś wartościowego może usprawiedliwić przemoc.  

O, błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja,
będąc jednością w sercu i umyśle,
znajduję moje miejsce w Hierarchii Życia.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

2. Matko Maryjo, ześlij Płomień Matki w zawirowania energii w zbiorowym ciele emocjonalnym, które powodują, iż ludzie grzęzną w iluzji, że jedynym sposobem, aby ustanowić pokój jest zabicie tych, którzy nie da się kontrolować.  

Przyszedłem na Ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

3. Matko Maryjo, ześlij Płomień Matki w zawirowania energii w zbiorowym ciele emocjonalnym, które powodują, iż ludzie grzęzną w iluzji, że istnieje jedynie ograniczona ilość naturalnych zasobów i dostatku.  

Oto wołam w święte imię Boga,
abyś użyła twego Płomienia Matki,
by spalić całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym Świętą Harmonię.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

4. Matko Maryjo, ześlij Płomień Matki w zawirowania energii w zbiorowym ciele emocjonalnym, które powodują, iż ludzie grzęzną w iluzji, że jedynym sposobem, aby mieć to, czego pragną, to odebrać to innym siłą.  

Twe święte imię tu wysławiam,
gdy wznosisz zbiorową świadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

5. Matko Maryjo, ześlij Płomień Matki w zawirowania energii w zbiorowym ciele emocjonalnym, które powodują, iż ludzie grzęzną w iluzji, że użycie siły jest nieuniknione lub uzasadnione.  

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

6. Matko Maryjo, ześlij Płomień Matki w zawirowania energii w zbiorowym ciele emocjonalnym, które powodują, iż ludzie grzęzną w iluzji, że musimy zmusić Matkę Ziemię, aby dała nam to, czego potrzebujemy.  

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem,
są One teraz wolne,
by urzeczywistnić Boski nakaz.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

7. Matko Maryjo, ześlij Płomień Matki w zawirowania energii w zbiorowym ciele emocjonalnym, które powodują, iż ludzie grzęzną w iluzji, że Matka Ziemia nie jest świadoma i nie reaguje na naszą świadomość.  

Podnoszę mój głos i deklaruję,
by skończyć z wojnami – daję polecenie.
Nie będą więcej walczący ranić Ziemi,
Złota Era już się rodzi.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

8. Matko Maryjo, ześlij Płomień Matki w zawirowania energii w zbiorowym ciele emocjonalnym, które uniemożliwiają ludziom wgląd, że Matka Ziemia może równie łatwo urzeczywistnić dostanie życie jak urzeczywistnia obecny stan ograniczeń.  

Jako że Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twoje Światło Matki jest tak intensywne,
iż materia jest już teraz znacznie mniej gęsta.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

9. Matko Maryjo, ześlij Płomień Matki w zawirowania energii w zbiorowym ciele emocjonalnym, które uniemożliwiają ludziom wgląd, że Matka Ziemia może jedynie odzwierciedlić to, co rzutujemy nią za pośrednictwem naszych indywidualnych umysłów i umysłów zbiorowego.  

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Dostatek jest już teraz normą,
Wizja Boga staje się formą.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

Część 4 

1. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, by przeistoczył bazujące na lęku energie, które zanieczyszczają wyższe poziomy oktawy emocjonalnej.  

O, Saint Germain, Ty inspirujesz,
mą wizję zawsze wyżej wznosisz.
Z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

2. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby otworzyć pełny przepływ energii twórczej poprzez oktawę emocjonalną.  

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności
uwalniasz, gdy Twe Imię wymawiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

3. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby usunąć zawirowania bazującej na lęku energii, które wywołują konflikty i wojny.  

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

4. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby usunąć zawirowania bazującej na lęku energii, które wytwarzają wszelkie formy dyskryminacji, szczególnie wobec kobiet.  

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
W kosmosie wzmacniam Twoje dzieło.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

5. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby usunąć zawirowania bazującej na lęku energii, które wytwarzają wszelkiego rodzaju zawiść, a zwłaszcza ubóstwo.  

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

6. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby usunąć zawirowania bazującej na lęku energii, które wytwarzają choroby, a także to, co się dzieje w sferze opieki zdrowotnej napędzanej zyskiem.  

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób
dlatego w spokoju żyję.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

7. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby usunąć zawirowania bazującej na lęku energii, które wytwarzają systemy polityczne kontrolowane przez partykularne interesy różnych grup elity władzy.  

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

8. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby usunąć zawirowania bazującej na lęku energii, które wytwarzają religie usprawiedliwiające przemoc.  

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

9. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby usunąć zawirowania bazującej na lęku energii, które wytwarzają wyrafinowaną ignorancję, co dominuje zarówno religie głównego nurtu, systemy polityczne jak i naukowy materializm.  

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

Zapieczętowanie 

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, Jednego Umysłu we mnie samym i we wszelkim życiu, akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i Śiva tworzą nieprzenikalną tarczę wokół mnie samego i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, chroniącą nas od wszystkich energii opartych na lęku we wszystkich czterech oktawach.  

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca na Ziemi wszystkie energie oparte na lęku!  

17. Przywoływanie Światła do Oktawy Mentalnej Ziemi 

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, Jednego Umysłu we mnie samym i we wszelkim życiu, wzywam Elohim Astreę do przejęcia władzy nad oktawą mentalną na Ziemi i o zdemaskowanie wszystkich fałszywych nauczycieli.  

Wzywam Lorda Maitreyę, aby pomógł wszystkim ludziom duchowości przebudzić się z iluzji, które blokują Boski plan naszego życia.  

Wzywam Matkę Maryję, aby pomogła nam nauczyć się, jak konstruktywnie korzystać z Macierzystego Światła.  

Wołam do Saint Germain o skąpanie mentalnej oktawy Ziemi niepowstrzymanymi kaskadami Fioletowego Płomienia dla przeistoczenia zasłony energii, który ukrywa fałszywych nauczycieli.  

Wołam do Elohim Astrei, Lorda Maitreyi, Matki Maryi i Saint Germain o szczególne przejęcie władzy nad…  

[Tu wnieś swoje prywatne wołanie] 

Część 1 

1. Elohim Astreo, użyj swego Kręgu i Miecza dla uwolnienia mnie samego i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi od fałszywych nauczycieli w oktawie mentalnej.  

Astreo, Kochająca Biała Istoto,
Twa obecność mą czystą rozkoszą.
Twój Miecz i Krąg Błękitny i Biały,
przeszywa plan astralny.  

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij swój Ogień – o, jak Błękitny i Biały

– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
 

2. Elohim Astreo, użyj swego Kręgu i Miecza dla uwolnienia mnie samego i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi od zawirowań energii w oktawie mentalnej.  

Astreo, ucisz burzę szaloną,
by czystość stała się normą.
Ma aura wypełniona Bielą i Błękitem,
jak rycerza lśniąca zbroja.  

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij swój Ogień – o, jak Błękitny i Biały

– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
  

3. Elohim Astreo, użyj swego Kręgu i Miecza dla uwolnienia mnie samego i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi od subtelnych iluzji w oktawie mentalnej.  

Astreo, przybądź i uwolnij mnie
od każdej zniewalającej istoty.
Rozbrój wszystkie siły astralne,
a z pewnością znajdę prawdziwą wolność.  

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij swój Ogień – o, jak Błękitny i Biały

– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
  

4. Elohim Astreo, użyj swego Kręgu i Miecza dla uwolnienia mnie samego i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, aby twórcze energie mogły swobodnie przez nią przepływać.  

Astreo, szczerze nalegam,
oczyść mnie z wszystkich demonów.
Pochłoń je wszystkie i unieś mnie wyżej,
Twój oczyszczający Ogień zniosę.  

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij swój Ogień – o, jak Błękitny i Biały

– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
  

5. Elohim Astreo, użyj swego Kręgu i Miecza i pochłoń zawirowania energii wykorzystywanej przez fałszywych nauczycieli, aby usprawiedliwiać wojny i przemoc między ludźmi.  

Astreo, rozbrój wszystkie niskie duchy,
Abym wreszcie przejrzał.
Już teraz widzę każdego ducha i jego bliźniaka
– zwycięstwo Chrystusa osiągnę.  

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij swój Ogień – o, jak Błękitny i Biały

– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
  

6. Elohim Astreo, użyj swego Kręgu i Miecza i pochłoń zawirowania energii wykorzystywanej przez fałszywych nauczycieli, aby usprawiedliwiać wojny i przemoc wobec Matki Ziemi.  

Astreo, oczyść wszystkie komórki mego ciała
z energii piekła i śmierci.
Me ciało może teraz śmiało się rozwijać
– każda komórka wewnętrznym blaskiem promieniuje.  

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij swój Ogień – o, jak Błękitny i Biały

– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
  

7. Elohim Astreo, użyj swego Kręgu i Miecza i pochłoń zawirowania energii wykorzystywanej przez fałszywych nauczycieli do tworzenia tak wielu sprzecznych idei, że ludzie nie wiedzą już, co o tym wszystkim myśleć.  

Astreo, oczyścić mój emocjonalny umysł
– w czystości swój spokój znajduję.
Uwalniasz wyższe uczucie
– w doskonałym pokoju współtworzę.  

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij swój Ogień – o, jak Błękitny i Biały

– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
  

8. Elohim Astreo, użyj swego Kręgu i Miecza i pochłoń zawirowania energii wykorzystywanej przez fałszywych nauczycieli, aby nakłonić nas do podążania za nimi dla osiągnięcia jakiegoś ich wielkiego dzieła.  

Astreo, oczyścić mój mentalny świat
– mój wewnętrzny Chrystus zawsze u steru stoi,
Teraz widzę, jak przejawić, formę,
co dla wszystkich najlepsza.  

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij swój Ogień – o, jak Błękitny i Biały

– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
 

9. Elohim Astreo, użyj swego Kręgu i Miecza i pochłoń zawirowania energii wykorzystywanej przez fałszywych nauczycieli, aby uniemożliwić nam dostrojenie się do wniebowstąpionych mistrzów i zaakceptowanie ich przewodnictwa.  

Astreo, z wielką determinacją,
zdobywam nową tożsamość.
Eteryczny plan teraz widzę
– bardziej świadomie współtworzę.  

Astreo, pośpiesznie przybądź
– czystością wibruję.
Uwolnij swój Ogień – o, jak Błękitny i Biały

– wypełniona światłem ma aura pulsuje.
  

Część 2 

1. Lordzie Maitreyo, przebudzić mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi z iluzji używanych przez elity władzy do blokowania przejawienia się wyższego rozumienia samorządności społeczeństwa.  

Maitreyo, jestem już łagodny,
Twych mądrych rad pokornie szukam.
Twą wizję tak pragnę oglądać,
z Tobą w Raju znowu będę.  

Maitreyo, Dobroć jest lekarstwem,
Ogniem Dobroci jestem oczyszczony.
Maitreyo, uwolnij twój Ogień,
co wiecznie wyżej mnie wznosi.
  

2. Lordzie Maitreyo, przebudzić mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi z iluzji używanych przez elity władzy do blokowania przejawienia się wyższego rozumienia edukacji.  

Maitreyo, pomóż mi wrócić,
uczyć się od Ciebie, naprawdę pragnę.
Pragnę by wszystko było jednością,
inicjacji ogień Czuję.  

Maitreyo, Dobroć jest lekarstwem,
Ogniem Dobroci jestem oczyszczony.
Maitreyo, uwolnij twój Ogień,
co wiecznie wyżej mnie wznosi.
  

3. Lordzie Maitreyo, przebudzić mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemie z iluzji używanych przez elitę władzy do blokowania przejawienia się wyższego rozumienia systemów monetarnych i finansów.  

Maitreyo, niniejszym postanawiam,
że nie będę już przed Tobą krył,
ujawnij mi prawdziwe kłamstwo,
co spowodowało śmierć Rajskiego Ja.  

Maitreyo, Dobroć jest lekarstwem,
Ogniem Dobroci jestem oczyszczony.
Maitreyo, uwolnij twój Ogień,
co wiecznie wyżej mnie wznosi.
  

4. Lordzie Maitreyo, przebudzić mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemie z iluzji używanych przez elitę władzy do blokowania przejawienia się wyższego rozumienia przemysłu i biznesu.  

Maitreyo, błogosławiony Guru mój,
w głębi serca zawsze jestem Twój.
Ślubuję, pilnie Cię słuchać,
byśmy mogli przełamać wężowe kłamstwo.  

Maitreyo, Dobroć jest lekarstwem,
Ogniem Dobroci jestem oczyszczony.
Maitreyo, uwolnij twój Ogień,
co wiecznie wyżej mnie wznosi.
  

5. Lordzie Maitreyo, przebudzić mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemie z iluzji używanych przez elitę władzy do blokowania przejawienia się wyższego rozumienia zdrowia i opieki zdrowotnej.  

Maitreyo, pomóż mi dostrzec kłamstwo
przez co zerwę wężowe więzy.
Wąż nie ma już w mnie nic, co byłoby jego,
w jedności jestem prawdziwie wolny.  

Maitreyo, Dobroć jest lekarstwem,
Ogniem Dobroci jestem oczyszczony.
Maitreyo, uwolnij twój Ogień,
co wiecznie wyżej mnie wznosi.
  

6. Lordzie Maitreyo, przebudzić mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemie z iluzji używanych przez elitę władzy do blokowania przejawienia się wyższego rozumienia religii i duchowości.  

Maitreyo, prawda mnie uwalnia
od fałszu dualizmu.
Z owocu poznania rezygnuję,
by poznać Twego prawdziwego ducha.  

Maitreyo, Dobroć jest lekarstwem,
Ogniem Dobroci jestem oczyszczony.
Maitreyo, uwolnij twój Ogień,
co wiecznie wyżej mnie wznosi.
  

7. Lordzie Maitreyo, przebudzić mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemie z iluzji używanych przez elitę władzy do blokowania przejawienia się wyższego rozumienia nauki i techniki.  

Maitreyo, Tobie się oddaję,
moje intencje są czyste i serce mam szczere.
Od ego jestem prawdziwie wolny,
kiedy już w pełni jestem jednym z Tobą.  

Maitreyo, Dobroć jest lekarstwem,
Ogniem Dobroci jestem oczyszczony.
Maitreyo, uwolnij twój Ogień,
co wiecznie wyżej mnie wznosi.
  

8. Lordzie Maitreyo, przebudzić mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemie z iluzji używanych przez elitę władzy do blokowania przejawienia się wyższego rozumienia nowych i nieograniczonych źródeł energii.  

Maitreyo, Dobroć jest kluczem,
naucz mnie Jej wszystkich odcieni.
Jestem już teraz otwartą bramą,
co Sztukę Dobroci przywraca.  

Maitreyo, Dobroć jest lekarstwem,
Ogniem Dobroci jestem oczyszczony.
Maitreyo, uwolnij twój Ogień,
co wiecznie wyżej mnie wznosi.
  

9. Lordzie Maitreyo, przebudzić mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemie z iluzji używanych przez elitę władzy do blokowania przejawienia się wyższego rozumienia istoty rodziny i relacji międzyludzkich.  

Maitreyo, o Słodkie Wtajemniczenie,
zanurzone w Twej Rzeczywistości.
Szkoła inicjacji już powraca,
ku temu me serce naprawdę się rwie.  

Maitreyo, Dobroć jest lekarstwem,
Ogniem Dobroci jestem oczyszczony.
Maitreyo, uwolnij twój Ogień,
co wiecznie wyżej mnie wznosi.
 

 

Część 3 

1. Matko Maryjo, spraw, aby Płomień Matki pochłonął bazujące na lęku energie używane przez elitę władzy do blokowania przejawienia się wyższego zrozumienia naszych prawdziwych ról, jako współtwórców na Ziemi.  

O, błogosławiona Maryjo, Matko moja,
nie ma większej miłości niż Twoja,
będąc jednością w sercu i umyśle,
znajduję moje miejsce w Hierarchii Życia.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

2. Matko Maryjo, spraw, aby Płomień Matki pochłonął bazujące na lęku energie używane przez elitę władzy do blokowania przejawienia się wyższego zrozumienia, jak współpracować z Matką Ziemią, zamiast starać się z nią walczyć.  

Przyszedłem na Ziemię z Nieba wysłany,
i jestem we wcieleniu,
Używam Boskiego prawa,
nakazując Ci wyzwolić Ziemię.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

3. Matko Maryjo, spraw, aby Płomień Matki pochłonął bazujące na lęku energie używane przez elitę władzy do blokowania przejawienia się wyższego zrozumienia sposobu interakcji z Matką Ziemią bez użycia przemocy.  

Oto wołam w święte imię Boga,
abyś użyła twego Płomienia Matki,
by spalić całą energię bazującą na lęku,
przywracając tym Świętą Harmonię.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

4. Matko Maryjo, spraw, aby Płomień Matki pochłonął bazujące na lęku energie używane przez elitę władzy do blokowania przejawienia się wyższego zrozumienia, w jaki sposób możemy wykorzystać nasze umysły, aby pozwolić Matce Ziemi urzeczywistnić dostatnie życie dla wszystkich ludzi.  

Twe święte Imię tu wysławiam,
gdy wznosisz zbiorową świadomość.
Żadnego więcej lęku, zwątpienia i wstydu,
pochłoń je Matki Płomieniem.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

5. Matko Maryjo, spraw, aby Płomień Matki pochłonął bazujące na lęku energie używane przez elitę władzy do blokowania przejawienia się wyższego zrozumienia nowych technologii, które nie stworzą zanieczyszczeń środowiska naturalnego.  

Wszelką ciemność z Ziemi zmywasz,
Twe Światło sunie jak potężna fala.
Żadna siła ciemności nie może już powstrzymać,
spirali, co pnie się tylko w górę.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

6. Matko Maryjo, spraw, aby Płomień Matki pochłonął bazujące na lęku energie używane przez elitę władzy do blokowania przejawienia się wyższego zrozumienia, jak wytworzyć energię, bez użycia siły.  

Wszystkie Duchy Przyrody błogosławisz,
chroniąc je przed ludzkim stresem,
są One teraz wolne,
by urzeczywistnić Boski nakaz.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

7. Matko Maryjo, spraw, aby Płomień Matki pochłonął bazujące na lęku energie używane przez elitę władzy do blokowania przejawienia się wyższego zrozumienia rolnictwa, które przyniesie obfitość pożywienia dla wszystkich ludzi.  

Podnoszę mój głos i deklaruję,
by skończyć z wojnami – daję polecenie.
Nie będą więcej walczący ranić Ziemi,
Złota Era już się rodzi.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

8. Matko Maryjo, spraw, aby Płomień Matki pochłonął bazujące na lęku energie używane przez elitę władzy do blokowania przejawienia się wyższego zrozumienia sposobów oczyszczenia Matki Ziemi z wszystkich zanieczyszczeń dokonanych przez człowieka, łącznie z zanieczyszczeniami emocjonalnymi i mentalnymi.  

Gdy Matka Ziemia jest wreszcie wolna,
klęski żywiołowe to już przeszłość.
Twoje Światło Matki jest tak intensywne,
iż materia jest już teraz znacznie mniej gęsta.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
  

9. Matko Maryjo, spraw, aby Płomień Matki pochłonął bazujące na lęku energie używane przez elitę władzy do blokowania przejawienia się wyższego zrozumienia jak przywoływać duchowe światło, jako klucza do rozwiązania wszystkich problemów.  

W Świetle Matki Ziemia jest czysta,
ruch spirali w górę wytrzymamy.
Dostatek jest już teraz normą,
Wizja Boga staje się formą.  

O, Matko Maryjo, kreujesz
Pieśń, co ponagla
Ziemię w wyższy stan istnienia
– cała materia już się rozpromienia.
 

Część 4 

1. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby oczyścić moje ciało mentalne i ciała mentalne wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi z zawirowań energii bazujących na lęku.  

O, Saint Germain, Ty inspirujesz,
mą wizję zawsze wyżej wznosisz.
Z Tobą ósemkowy przepływ energii formuję,
Twą Złotą Erę współtworzę.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.  

2. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby oczyścić oktawę mentalną z bazujących na lęku zawirowań energii, które utrudniają przepływ twórczej energii.  

O, Saint Germain, ileż Płomienia Wolności
uwalniasz, gdy Twe Imię wymawiamy.
Przyspieszenie jest Twym darem,
bez wątpienia naszą Planetę ono wzniesie.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.  

3. Saint Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć bazujące na lęku zawirowania energii, które ukrywają fałszywych nauczycieli elity władzy i stojące za nimi siły.  

O, Saint Germain, w miłości żądamy
urzeczywistnienia naszego prawa do wniesienia Twego Fioletowego Płomienia.
Od ciebie w Górze do nas poniżej,
wszystko-transformujący przepływ przychodzi.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
 

 4. Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć bazujące na lęku zawirowania energii, które uniemożliwiają ludziom dostrzeżenie iluzji wymyślonych przez fałszywych nauczycieli elity władzy.  

O, Saint Germain, tak bardzo Cię kocham,
moja aura wypełniona Fioletową Poświatą,
me czakramy wypełnione Fioletowym Ogniem,
W kosmosie wzmacniam Twoje dzieło.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.  

5. Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć bazujące na lęku zawirowania energii, które blokują wizję Twojej Złotej Ery.  

O, Saint Germain, już jestem wolny,
Twój Fioletowy Płomień jest terapią,
przekształć w mym umyśle wszystkie blokady,
a wewnętrzny spokój na pewno znajdę.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

6. Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć bazujące na lęku zawirowania energii, które blokują wizję, jak konstruktywni ludzie mogą pomóc urzeczywistnić Twoją Złotą Erę.  

O, Saint Germain, moje ciało jest czyste,
Twój Fioletowy Płomień jest na wszystko lekarstwem,
pochłania on przyczyny wszystkich chorób
dlatego w spokoju żyję.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

7. Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć bazujące na lęku zawirowania energii, które blokują wizję tego, dlaczego pragnęliśmy wcielić się w obecnych czasach, aby pomóc urzeczywistnić Twoją Złotą Erę.  

O, Saint Germain, jestem wolny od karmy,
przeszłość mnie już nie obciąża.
Całkiem to nową możliwością,
być z Chrystusem jednością.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

8. Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć bazujące na lęku zawirowania energii, które blokują wizję tego, jak nowe podejście do religii może pomóc urzeczywistnić Twoją Złotą Erę.  

O, Saint Germain, już jesteśmy jednością.
Jestem Twym Fioletowym Słońcem,
kiedy przekształcając planetę Ziemię,
Złotej Erze dajemy się narodzić.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

9. Germain, ześlij kaskady Fioletowego Płomienia, aby pochłonąć bazujące na lęku zawirowania energii, które blokują wizję tego, jak nowe podejście do nauki może pomóc urzeczywistnić Twoją Złotą Erę.  

O, Saint Germain, Ziemia jest wolna
od ciężaru dualizmu,
w jedności to, co najlepsze wnosimy,
Twa Złota Era już się przejawia.  

O, Saint Germain, jakąż Miłość wnosisz!
Ona naprawdę sprawia, iż wszelka materia śpiewa.
Twój Fioletowy Płomień wszystko wskrzesza,
Z Tobą czymś więcej się stajemy.
  

Zapieczętowanie 

W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, Jednego Umysłu we mnie samym i we wszelkim życiu, akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i śiva tworzą nieprzenikalną tarczę wokół mnie samego i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi na Ziemi, chroniącą nas od wszystkich energii opartych na lęku we wszystkich czterech oktawach.  

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca na Ziemi wszystkie energie oparte na lęku! 

18. Przywoływanie Światła do oktawy tożsamości Ziemi

 W imię JESTEM, KTÓRYM JESTEM, Jednego Umysłu we mnie samym i we wszelkim życiu, wzywam Jezusa, Lorda Maitreyę, Gautama Buddę i Sanat Kumarę do pochłonięcia na Ziemi wszystkich bazujących na lęku zawirowań energii w ziemskiej oktawie tożsamości.  

Użyjcie waszego Rubinowego Ognia dla pochłonięcia zasłony energii, która utrzymuje ludzi uwięzionych w fałszywym poczuciu tożsamości.  

Wołam o przejęcie przez Was kontroli szczególnie nad ...  

[Tu wnieś swoje prywatne wołanie]

Część 1 

1. Ukochany Jezu, ześlij światło Chrystusa w oktawę tożsamości i obudź mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, abyśmy mogli zaakceptować Cię, jako przykład i zaakceptować nasze prawo i potencjał do podążania w Twoje ślady.  

O Jezu, błogosławiony Bracie mój,
idę drogą, którą nakreśliłeś.
Wielkim przykładem jesteś dla nas wszystkich,
Podążam teraz za Twym wewnętrznym wezwaniem.  

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
Złota Era już się rodzi.
  

2. Ukochany Jezu, ześlij światło Chrystusa w oktawę tożsamości i obudź mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, abyśmy mogli zaakceptować fakt, że wszyscy jesteśmy synami i córkami Boga.  

O Jezu, otwórz wewnętrzne widzenie,
ego chce udowodnić, że ma rację.
A ja już nie chcę tego czynić,
chcę być z Tobą w pełni jednością.  

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
Złota Era już się rodzi.
  

3. Ukochany Jezu, ześlij światło Chrystusa w oktawę tożsamości i obudź mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, abyśmy mogli zaakceptować fakt, że każdy z nas ma w sobie potencjał, aby przejawić stan umysłu Chrystusa i tym samym stać się wyzwaniem dla elity władzy, tak jak Ty nim byłeś.  

O Jezu, teraz wyraźnie widzę,
Klucz Poznania jest mi dany.
Mego wewnętrznego Chrystusa już przyjmuję,
kiedy Ty wypełniasz mą wewnętrzną przestrzeń.  

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
Złota Era już się rodzi.
  

4. Ukochany Jezu, ześlij światło Chrystusa w oktawę tożsamości i obudź mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, abyśmy mogli zaakceptować nasze prawo i nasz potencjał do kwestionowania elity władzy w dziedzinie religii.  

O Jezu, ukaż mi wężowe kłamstwo,
ujawnij belkę w moim oku.
Dajesz mi Chrystusowe rozróżnianie,
w Jedności będę żyć na wieczność.  

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
Złota Era już się rodzi.
  

5. Ukochany Jezu, ześlij światło Chrystusa w oktawę tożsamości i obudź mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, abyśmy mogli zaakceptować nasze prawo i nasz potencjał do kwestionowania elity władzy w domenie rządu.  

O Jezu, jestem naprawdę łagodny,
a więc nadstawiam drugi policzek.
Gdy oskarżyciele mnie atakują,
wchodzę w swe wnętrze i łączę się z Tobą.  

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
Złota Era już się rodzi.
  

6. Ukochany Jezu, ześlij światło Chrystusa w oktawę tożsamości i obudź mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, abyśmy mogli zaakceptować nasze prawo i nasz potencjał do kwestionowania elity władzy w dziedzinie nauki.  

O Jezu, memu ego pozwalam umrzeć,
Puszczam wszelkie ziemskie więzy.
Martwi nich grzebią swoich umarłych,
ja zaś wybieram bycie z Tobą.  

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
Złota Era już się rodzi.
  

7. Ukochany Jezu, ześlij światło Chrystusa w oktawę tożsamości i obudź mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, abyśmy mogli zaakceptować nasze prawo i nasz potencjał do kwestionowania elity władzy w dziedzinie edukacji.  

O Jezu, pomóż mi wznieść się wyżej.
Test diabła dzięki wyższej miłości,
pokazuje mi, że oddzielone ja jest nierzeczywiste
– moja prawdziwe Ja, co jest poza formą, teraz mi objawiasz.  

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
Złota Era już się rodzi.
  

8. Ukochany Jezu, ześlij światło Chrystusa w oktawę tożsamości i obudź mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, abyśmy mogli zaakceptować nasze prawo i nasz potencjał do kwestionowania elity władzy w dziedzinie biznesu i finansów.  

O Jezu, cóż mi pozostaje,
Ja po prostu kapituluję i podążam za Tobą.
W ten sposób przejdę każdy test,
znajdując z Tobą wieczny odpoczynek.  

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
Złota Era już się rodzi.
  

9. Ukochany Jezu, ześlij światło Chrystusa w oktawę tożsamości i obudź mnie i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, abyśmy mogli zaakceptować nasze prawo i nasz potencjał do kwestionowania elity władzy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa.  

O Jezu, Ognisty Mistrzu mój,
moje serce topnieje teraz w Twoim.
Kocham sercem, umysłem i duszą,
Boga, który jest moim najwyższym celem.  

O, Jezu, zezwól Ogniom Radości
pochłonąć subtelny spisek szatana.
Nasza planeta Ziemia już się przemienia,
Złota Era już się rodzi.

 Część 2 

1. Lordzie Maitreyo, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał, aby wnieść nowe idee w domenę religii i duchowości.  

Maitreyo, już jestem łagodny,
Twych mądrych rad pokornie szukam.
Twą wizję tak pragnę oglądać,
z tobą w Raju znowu będę.  

Maitreyo, Dobroć jest lekarstwem,
Ogniem Dobroci jestem oczyszczony.
Maitreyo, uwolnij twój Ogień,
co wiecznie wyżej mnie wznosi.
  

2. Lordzie Maitreyo, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał, aby wnieść nowe idee w domenę rządu i wymiaru sprawiedliwości. 

Maitreyo, pomóż mi powrócić,
uczyć się od Ciebie, naprawdę pragnę.
Pragnę by wszystko było Jednością,
inicjacji ogień Czuję.  

Maitreyo, Dobroć jest lekarstwem,
Ogniem Dobroci jestem oczyszczony.
Maitreyo, uwolnij twój Ogień,
co wiecznie wyżej mnie wznosi.
  

3. Lordzie Maitreyo, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał, aby wnieść nowe idee w dziedzinę pieniędzy i finansów.  

Maitreyo, niniejszym postanawiam,
nie będę się już przed Tobą kryć.
Ujawnij mi prawdziwe kłamstwo,
co spowodowało śmierć rajskiego Ja.  

Maitreyo, Dobroć jest lekarstwem,
Ogniem Dobroci jestem oczyszczony.
Maitreyo, uwolnij twój Ogień,
co wiecznie wyżej mnie wznosi.
  

4. Lordzie Maitreyo, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał, aby wnieść nowe idee w dziedzinę biznesu i rolnictwa.  

Maitreyo, błogosławiony Guru mój,
W głębi serca zawsze jestem Twój.
Ślubuję, pilnie cię słuchać,
abyśmy mogli przełamać wężowe kłamstwo.  

Maitreyo, Dobroć jest lekarstwem,
Ogniem Dobroci jestem oczyszczony.
Maitreyo, uwolnij twój Ogień,
co wiecznie wyżej mnie wznosi.
  

5. Lordzie Maitreyo, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał, aby wnieść nowe idee w dziedzinę edukacji i mediów.  

Maitreyo, pomóż mi dostrzec kłamstwo
przez co zerwę wężowe więzy.
Wąż nie ma już we mnie nic, co byłoby jego,
w Jedności jestem prawdziwie wolny.  

Maitreyo, Dobroć jest lekarstwem,
Ogniem Dobroci jestem oczyszczony.
Maitreyo, uwolnij twój Ogień,
co wiecznie wyżej mnie wznosi.
  

6. Lordzie Maitreyo, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał, aby wnieść nowe idee w dziedzinie nauki i techniki.  

Maitreyo, Prawda mnie uwalnia
od fałszu dualizmu.
Z owocu poznania rezygnuję,
bym mógł poznał Twego prawdziwego ducha.  

Maitreyo, Dobroć jest lekarstwem,
Ogniem Dobroci jestem oczyszczony.
Maitreyo, uwolnij twój Ogień,
co wiecznie wyżej mnie wznosi.
  

7. Lordzie Maitreyo, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał, aby wnieść nowe idee w obszar ochrony zdrowia i rodziny.  

Maitreyo, Tobie się oddaję,
moje intencje są czyste i serce mam szczere.
Od ego jestem prawdziwie wolny,
kiedy teraz jestem w pełni jednym z Tobą.  

Maitreyo, Dobroć jest lekarstwem,
Ogniem Dobroci jestem oczyszczony.
Maitreyo, uwolnij twój Ogień,
co wiecznie wyżej mnie wznosi.
  

8. Lordzie Maitreyo, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał, aby wnieść nowe idee w dziedzinę naszej relacji z Matką Ziemią.  

Maitreyo, Dobroć jest kluczem,
naucz mnie wszystkich Jej odcieni.
Jestem już teraz otwartą bramą,
co Sztukę Dobroci przywraca. 

Maitreyo, Dobroć jest lekarstwem,
Ogniem Dobroci jestem oczyszczony.
Maitreyo, uwolnij twój Ogień,
co wiecznie wyżej mnie wznosi.
  

9. Lordzie Maitreyo, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał, aby wnieść nowe idee w dziedzinie technologii energii, zarówno jej produkcji jak i dystrybucji.  

Maitreyo, o Słodkie Wtajemniczenie,
zanurzone w Twej Rzeczywistości.
Szkoła inicjacji już teraz powraca,
ku temu, me serce naprawdę się rwie.  

Maitreyo, Dobroć jest lekarstwem,
Ogniem Dobroci jestem oczyszczony.
Maitreyo, uwolnij twój Ogień,
co wiecznie wyżej mnie wznosi.
 

Część 3 

1. Gautamo Buddo, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał, aby wnieść świadomość tego, jak wyjść poza konflikt i ustanowić prawdziwy pokój.  

Gautamo, ukaż mi moje mentalne stany,
co skłaniają do miłości i do nienawiści.
Twoje ujawnienie zniosę,
by ma percepcja stała się czysta.  

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uciszasz myśli niesforne.
Ty i ja promieniujemy
Pokojem, by morze samsary uciszyć.
  

2. Gautamo Buddo, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał, aby wnieść świadomość faktu, jak zostaliśmy uwięzieni w dualistycznym stanie świadomości, który jest przyczyną wszystkich konfliktów.  

Gautamo, w twym Pokoju Płomieniu,
puszczam moje walczące ja.
Naturę Buddy teraz widzę,
Jest ona twoim i moim rdzeniem.  

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uciszasz myśli niesforne.
Ty i ja promieniujemy
Pokojem, by morze samsary uciszyć.
  

3. Gautamo Buddo, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał, aby wnieść świadomość faktu, w jaki sposób członkowie elity władzy wykorzystują świadomość dualizmu dla panowania nad ludnością.  

Gautamo, jestem jednością z Tobą,
demony Mary pierzchają.
Twoja Obecność to kojący balsam,
mój umysł i zmysły już są spokojne.  

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uciszasz myśli niesforne.
Ty i ja promieniujemy
Pokojem, by morze samsary uciszyć.
  

4. Gautamo Buddo, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał, aby wnieść świadomość faktu, w jaki sposób świadomość dualizmu zmusza nas do stwarzania konfliktów i wojen oraz do tego, iż nie możemy dostrzec, jak się od tego powstrzymać.  

Gautamo, niniejszym ślubuję,
żyć w wiecznym Teraz.
Z tobą ciągle siebie przekraczam,
aby móc żyć we Wzniosłej Teraźniejszości.  

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uciszasz myśli niesforne.
Ty i ja promieniujemy
Pokojem, by morze samsary uciszyć.
  

5. Gautamo Buddo, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał, aby wnieść świadomość faktu, w jaki sposób świadomość dualizmu sprawia, iż nie jesteśmy w stanie postrzegać siebie, jako istot duchowych pochodzących z tego samego źródła.  

Gautamo, nie mam pragnień,
do niczego ziemskiego nie dążę.
W nie-przywiązaniu teraz spoczywam,
kiedy przechodzę subtelny test Mary.  

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uciszasz myśli niesforne.
Ty i ja promieniujemy
Pokojem, by morze samsary uciszyć.
  

6. Gautamo Buddo, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał, aby wnieść świadomość faktu, w jaki sposób świadomość dualizmu pozwala nam zakamuflować egoistyczny interes, jako służbę bardzo ważnej sprawie.  

Gautamo, stapiam się z Tobą,
mój umysł jest jednym, nie dwoma.
Zanurzony w Twym olśniewającym blasku,
Nirvana jest wszystkim, czego pragnę.  

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uciszasz myśli niesforne.
Ty i ja promieniujemy
Pokojem, by morze samsary uciszyć.
  

7. Gautamo Buddo, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał, aby wnieść świadomość faktu, jak świadomość dualizmu stała się zamknięty systemem, umożliwiającym nam usprawiedliwić wszystko, cokolwiek pragniemy.  

Gautamo, w Twej Ponadczasowej Przestrzeni,
jestem zanurzony w Kosmicznej Łasce.
Znam Boga ponad wszelką formą,
do tego świata już się nie będę dostrajał.  

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uciszasz myśli niesforne.
Ty i ja promieniujemy
Pokojem, by morze samsary uciszyć.
  

8. Gautamo Buddo, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał, aby wnieść świadomość faktu, jak świadomość dualizmu utrzymuje nas w oddzieleniu od siebie nawzajem, od Matki Ziemi, od wniebowstąpionych mistrzów i od Boga.  

Gautamo, już jestem przebudzony,
wyraźnie widzę, o co chodzi,
i dlatego potwierdzam moje święte prawo
by być na ziemi światłem Buddy.  

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uciszasz myśli niesforne.
Ty i ja promieniujemy
Pokojem, by morze samsary uciszyć.
  

9. Gautamo Buddo, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał, aby wnieść świadomość faktu, jak świadomość dualizmu uniemożliwia nam zaakceptowanie tego, kim jesteśmy i dlaczego wcieliliśmy się na Ziemi w tym szczególnym czasie.  

Gautamo, Twoim Piorunem,
dajemy Ziemi potężny wstrząs,
Wiem, że niektórzy zrozumieją,
i dołączą do ponadczasowej Wspólnoty Buddy.  

Gautamo, Płomieniu Kosmicznego Pokoju,
uciszasz myśli niesforne.
Ty i ja promieniujemy
Pokojem, by morze samsary uciszyć.
 

Część 4 

1. Sanat Kumaro, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał zdemaskowania grup elity władzy i ich sposobów wykorzystania religii dla zdobycia panowania nad ludźmi.  

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
szukam swego miejsce w Miłości własnym chórze.
Z otwartym sercem śpiewamy Twą chwałę,
razem Ziemię budzimy.  

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę swoim Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.
  

2. Sanat Kumaro, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał zdemaskowania grup elity władzy i tego jak wykorzystały one naukę, dla zdobycia panowania nad ludźmi.  

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
inicjacji pragnę.
Jestem dla Ciebie elektrodą,
Shamballa jest mym prawdziwym domem.  

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę swoim Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.
  

3. Sanat Kumaro, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał zdemaskowania grup elity władzy i tego jak wykorzystały one rząd dla zdobycia panowania nad ludźmi.  

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
podążam ścieżką, którą wyznaczasz.
Dokonaj mej inicjacji twoją Miłością,
otwarta bramy dla Świętego Gołębia.  

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę swoim Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.
  

4. Sanat Kumaro, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał zdemaskowania grup elity władzy i tego jak wykorzystały one wojsko, dla zdobycia panowania nad ludźmi.  

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
Twój wielki przykład wszystkich inspiruje.
Bez przywiązań i z wielką radością,
dajemy Ziemi prawdziwe odrodzenie.  

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę swoim Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.
  

5. Sanat Kumaro, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał zdemaskowania grup elity władzy i tego jak wykorzystały one edukację dla zdobycia panowania nad ludźmi.  

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jesteś tej planety oczyszczeniem.
Pochłoń na Ziemi wszystkie duchy ciemności,
objaw wewnętrzną Iskrę Ducha.  

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę swoim Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.
  

6. Sanat Kumaro, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał zdemaskowania grup elity władzy i tego jak wykorzystywane one media dla zdobycia panowania nad ludźmi.  

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jesteś kosmicznym amplifikatorem.
Niższe siły nie mogą wytrzymać,
wibracji Wspólnoty Wenus.  

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę swoim Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.
  

7. Sanat Kumaro, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał zdemaskowania grup elity władzy i tego jak wykorzystały one systemy monetarne dla zdobycia panowania nad ludźmi.  

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jestem na Ziemi tym, co Cię powiększa.
Przepływ Miłości przywracam,
moje czakramy to otwarta brama.  

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę swoim Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.
  

8. Sanat Kumaro, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał zdemaskowania grup elity władzy i tego jak wykorzystały one działalność gospodarczą dla zdobycia panowania nad ludźmi.  

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
Tyś pieśni Wenus multiplikator.
Gdy Twoją Miłość odzwierciedlamy,
najtwardsze umysły przenikamy.  

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę swoim Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.
  

9. Sanat Kumaro, wołam o przebudzenie wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi, którzy mają potencjał zdemaskowania grup elity władzy i tego jak wykorzystały one opiekę zdrowotną dla zdobycia panowania nad ludźmi.  

Sanat Kumaro, Ogniu Rubinowy,
jesteś dla wszystkich Tym, który uświęca.
Ziemia jest teraz świętym miejscem,
oczyszczonym Kosmiczną Łaską.  

Sanat Kumaro, Rubinowy Promieniu,
daj Ziemi lepszy sposób istnienia.
Oświeć tę Planetę swoim Ogniem,
ustrój Ją w nową szatę.
 

 

Zapieczętowanie 

W imię JESTEM, Którym JESTEM, Jednego Umysłu we mnie samym i we wszelkim życiu, akceptuję, że Archanioł Michał, Elohim Astrea i śiva tworzą nieprzenikalną tarczę wokół mnie samego i wszystkich konstruktywnych ludzi na Ziemi na Ziemi, chroniącą nas od wszystkich energii opartych na lęku we wszystkich czterech oktawach.  

Akceptuję, że Światło Boga pochłania i przekształca na Ziemi wszystkie energie oparte na lęku! 

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną