Czym jest mistyczna ścieżka

Na mistyczną ścieżkę składa się kilku etapów, a oto niektóre z nich:

•  Dochodzisz do wglądu, że można dowiedzieć się więcej o duchowej stronie życia, niż to, o czym mówią religie głównego nurtu.

•  Otwierasz swój umysł na studiowanie materiałów z różnych źródeł, pozwalając, by prowadziła Cię intuicja.

•   Zdajesz sobie sprawę, że poza wszystkimi głównymi religiami istnieje uniwersalna mistyczna ścieżka duchowa i że ludzie podążają nią od tysięcy lat. Ta ścieżka jest wewnętrzną ścieżką wznoszenia swej świadomości.

•   Uświadamiasz sobie fakt, że główne religie wymagają, abyś bezkrytycznie wierzył w ich doktryny, ale że masz daną przez Boga zdolność otrzymywania wglądów i zrozumienia z twego wnętrza. Te wglądy pochodzą od wyższej części twojej istoty i od grupy uniwersalnych nauczycieli w duchowym świecie.

•   Podejmujesz zdecydowany wysiłek, aby wzmocnić twoje wewnętrzne, intuicyjne, mistyczne połączenie z czymś znajdującym się poza ludzkim umysłem.

•   Osiągając mistyczne doświadczenia, zdajesz sobie sprawę, że prawdziwym celem mistycznej ścieżki jest osiągnięcie wewnętrznego zjednoczenia z własną wyższą istotą i jedną lub kilkoma istotami duchowymi.

•   Zaczynając osiągać to wewnętrzne zjednoczenie, zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę nie żyjesz na Ziemi, aby po prostu jak najprędzej od Niej odejść. Jesteś tutaj, aby spełnić określoną misję. Ta misja może obejmować różne sposoby pomocy w rozwijaniu społeczeństwa, w tym wnoszenie nowego duchowego nauczania płynącego z wyższego źródła.

Kim Michaels: How Mystics Can Unify Science and Religion (Jak mistycy mogą pojednać naukę i religię). Fragment "Wprowadzenia")

Nowe komentarze

06.08 | 15:07

Dziękuję za informację. Pozdrawiam Monika P.

06.08 | 13:03

Pani Moniko, o ile wiem, to obecnie wygłaszanie są o godź. 7, 12 i 19-tej inwokacja na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Póki co, każdy wygłasza je indywidualnie. Z serdecznościami! P. K.

06.08 | 11:39

czy są osoby mówiące dekret za Polskę np. niedzielę o 21:00 ? pytam bo jest napisane, że dwie , trzy osoby mają wygłaszać ten dekret.

25.02 | 09:49

Z serca polecam albo "Jak TY możesz zmienić świat" albo "Ku pełni wyzwolenia kobiet" . Z serdecznościami! P. K.

Podziel się stroną