Zaangażowanie młodych ludzi w kwestię zmian w klimacie


Pytanie: Wiele osób, zwłaszcza młodych ludzi, jest pasjonatami, a nawet fanatycznymi przeciwnikami paliw kopalnych i działań, które powodują emisję dwutlenku węgla. Mówią, że walczą o ocalenie Ziemi przed globalnym ociepleniem. Jedną z moich teorii jest to, że ludzie mają pamięć duszy, która mówi im, że ludzkość naprawdę może powodować globalne kataklizmy. Upadłe istoty wykorzystują tę pamięć i sugerują fałszywy powód, że kataklizm jest spowodowany zanieczyszczeniem środowiska, a nie upadłą świadomością i karmą stworzoną przez degenerowania duchowego światła. Czy mistrzowie zgadzają się z tą opinią? Czy mogliby rozważyć kwestię, czy teoria globalnego ocieplenia stworzona przez człowieka odpowiada prawdzie? Jeśli jest to kłamstwo, to kto je stworzył i dlaczego? I wreszcie, dlaczego tak wielu ludzi, a zwłaszcza młodych, tak głęboko je akceptuje?


Odpowiedź Wniebowstąpionego Mistrza, Matki Maryi udzielona przez Kima Michaelsa na konferencji w Waszyngtonie (USA) w 2019 r.


Komentowaliśmy wcześniej globalne ocieplenie i mówiliśmy, że jest to teoria stworzona przez upadłe istoty, szczególnie przydatna do manipulowania ludźmi. Istnieje jednak ocieplanie się Planety, ale jest ono spowodowane faktem, że zbiorowa świadomość pozostaje w tyle i nie jest tam, gdzie powinna być. Powoduje to pewne tarcie, które sprawia, że Planeta się ociepla. Ale nie jest to skutkiem używania paliw kopalnych. Tym nie mniej jest to kwestia spowodowana przez człowieka. Można ją rozwiązać jedynie poprzez podniesienie świadomości, a nie poprzez zmniejszenie emisji paliw kopalnych. Nawet jeśli ludzkość już jutro zmniejszyłyby emisję paliw kopalnych lub emisję dwutlenku węgla, to Planeta nadal będzie się ocieplać – nie tak szybko jak obecnie, ale proces ten będzie narastał.

Zatem Twoja teoria jest słuszna, że ​​upadłe istoty stworzyły wiele temu podobnych idei, ponieważ wiążą się one z faktem, że niektórzy ludzie wiedzą, iż istoty ludzkie mogą powodować wiele wydarzeń na Ziemi o charakterze kataklizmów, mogą powodować zakłócenia schematów pogodowych, trzęsień ziemi i tak dalej – tak jak o tym mówiłam we wielu wczesnych naukach udzielonych w tej dyspensacji (edycji postępującego objawienia), a także w poprzednich dyspensacjach. Dlaczego tylu młodych tak głęboko w to wpada...


Dalszy ciąg tekstu znajdziesz w witrynie Uniwersalna ścieżka Wewnętrznego Rozwoju (Kim Michaels dla pragnących czegoś więcej) lub w książce „Odpowiedzi z Nieba”.


6 grudnia 2019